Страхові послуги

Тема 1. Страхова послуга й особливості її реалізації

1.1. Необхідність надання страхових послуг юридичним особам та громадянам, їх сутність та класифікація.

1.2. Особливості маркетингу в страхуванні. Маркетингова політика страховика.

1.3. Реалізація страхових послуг.

1.4. Страхові посередники та державне регулювання їх діяльності.

Необхідність надання страхових послуг юридичним особам та громадянам, їх сутність та класифікація.

1.1. 

1.2. 

Особливості маркетингу в страхуванні. Маркетингова політика страховика.

1.3. 

Реалізація страхових послуг.

1.4.

 Страхові посередники та державне регулювання їх діяльності.

Тема 2. Порядок укладання і ведення страхової угоди

2.1. Поняття, зміст і основні вимоги до страхових договорів.

2.2. Права та обов’язки сторін.

2.3. Процедура підготовки та укладання договору.

2.1. 

Поняття, зміст і основні вимоги до страхових договорів.

2.2. 

Права та обов’язки сторін.

2.3. 

Процедура підготовки та укладання договору.

ТЕМА 3. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ

3.1. Поняття й особливості страхування життя.

3.2. Змішане страхування життя.

3.3. Страхування пенсій.

3.1. 

Поняття й особливості страхування життя.

Рис. 3.2. Механізм страхування рент (ануїтетів).

3.2. 

Змішане страхування життя

.

 

3.3.  

Страхування пенсій.

ТЕМА 4. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

4.1. Характеристика основних видів та форм страхування від нещасних випадків.

4.2. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків.

4.3. Добровільне страхування від нещасних випадків.

4.1. 

Характеристика основних видів та форм страхування від нещасних випадків.

4.2. 

Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків.

4.3. 

Добровільне страхування від нещасних випадків.

ТЕМА 5. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

5.1. Поняття, особливості, об’єкт, суб’єкти медичного страхування.

5.2. Обов’язкове медичне страхування.

5.3. Добровільне медичне страхування.

5.4. Страхування осіб, які виїжджають за кордон.

5.1. 

Поняття, особливості, об’єкт, суб’єкти медичного страхування.

5.2. 

Обов’язкове медичне страхування.

5.3. 

Добровільне медичне страхування.

 

5.4. 

Страхування осіб, які виїжджають за кордон.

ТЕМА 6. СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

6.1. Страхування майна юридичних осіб від вогню та інших небезпек.

6.2. Страхування від втрат прибутку.

6.3. Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції, що виробляється.

6.4. Страхування відповідальності роботодавця.

6.5. Страхування відповідальності підприємств за забруднення навколишнього середовища.

6.1.

Страхування майна юридичних осіб від вогню та інших небезпек.

6.2.  

Страхування від втрат прибутку.

6.3. 

Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції, що виробляється.

6.4. 

Страхування відповідальності роботодавця.

6.5. 

Страхування відповідальності підприємств за забруднення навколишнього середовища.

ТЕМА 7. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ

7.1. Особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

7.2. Добровільне страхування тварин.

7.3. Добровільне страхування врожаю.

 

7.1.

Особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

 

7.2.

Добровільне страхування тварин.

 

 

7.3.

Добровільне страхування врожаю.

ТЕМА 8. СТРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РИЗИКІВ

8.1. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків.

8.2. Страхування монтажних ризиків.

8.3. Страхування машин.

8.4. Страхування електронних пристроїв.

8.1. 

Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків.

8.2. 

Страхування монтажних ризиків.

8.3. 

Страхування машин.

8.4. 

Страхування електронних пристроїв.

ТЕМА 9. СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

9.1. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту.

9.2. Страхування ризику непогашення кредиту.

9.3. Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів.

9.1. 

Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту.

9.2. 

Страхування ризику непогашення кредиту.

9.3. 

Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів.

 

ТЕМА 10. АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ

10.1. Страхування автотранспортних засобів “каско”.

10.2. Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

10.3. Моторне (транспортне) страхове бюро України .

10.4. Міжнародна система «Зелена Картка”.

10.5. Страхування вантажів.

1. 

Страхування автотранспортних засобів “каско”.

10.2. 

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

 

10.3. 

Моторне (транспортне) страхове бюро України .

10.4. 

Міжнародна система «Зелена Картка”.

10.4. 

Страхування вантажів.

ТЕМА 11. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ

11.1. Зміст договору морського страхування.

11.2. Види морського страхування та їх особливості.

11.3. Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом.

11.4. Дії страховика і страхувальника у разі настання страхового випадку.

11.1. 

Зміст договору морського страхування.

11.2.

Види морського страхування та їх особливості.

11.3. 

Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом.

11.4. 

Дії страховика і страхувальника у разі настання страхового випадку.

ТЕМА 12. АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

12.1. Сутність, форми та особливості авіаційного страхування.

12.2. Сутність обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

12.3. Страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу

12.4. Страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам

12.5. Страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу

12.6. Страхування повітряних суден

12.7. Страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт.

12.8. Добровільні види авіаційного страхування. Космічне страхування.

12.1. 

Сутність, форми та особливості авіаційного страхування.

12.2. 

Сутність обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

12.3. 

Страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу

12.4. 

Страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам

12.5. 

Страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу

12.6. 

Страхування повітряних суден

12.7. 

Страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт.

12.8. 

Добровільні види авіаційного страхування. Космічне страхування.

ТЕМА 13. СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН

13.1. Страхування будівель, що належать громадянам.

13.2. Страхування тварин, що належать громадянам.

13.3. Страхування домашнього майна громадян.

13.4. Страхування професійної та іншої відповідальності громадян.

13.1. 

Страхування будівель, що належать громадянам.

13.2. 

Страхування тварин, що належать громадянам.

13.3. 

Страхування домашнього майна громадян.

13.4. 

Страхування професійної та іншої відповідальності громадян.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Страхова послуга й особливості її реалізації Порядок укладання і ведення страхової угоди страхування життя та пенсій від нещасних випадків медичне страхування

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Необхідність надання страхових послуг юридичним особам та громадянам, їх сутність та класифікація.

Особливості маркетингу в страхуванні. Маркетингова політика страховика.

Реалізація страхових послуг.

 Страхові посередники та державне регулювання їх діяльності.

Поняття, зміст і основні вимоги до страхових договорів.

Права та обов’язки сторін.

Процедура підготовки та укладання договору.

Поняття й особливості страхування життя.

Змішане страхування життя

Страхування пенсій.

Характеристика основних видів та форм страхування від нещасних випадків.

Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків.

Добровільне страхування від нещасних випадків.

Поняття, особливості, об’єкт, суб’єкти медичного страхування.

Обов’язкове медичне страхування.

Добровільне медичне страхування.

Страхування осіб, які виїжджають за кордон.

Страхування майна юридичних осіб від вогню та інших небезпек.

Страхування від втрат прибутку.

Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції, що виробляється.

Страхування відповідальності роботодавця.

Страхування відповідальності підприємств за забруднення навколишнього середовища.

Особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Добровільне страхування тварин.

Добровільне страхування врожаю.

Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків.

Страхування монтажних ризиків.

Страхування машин.

Страхування електронних пристроїв.

Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту.

Страхування ризику непогашення кредиту.

Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів.

Страхування автотранспортних засобів “каско”.

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Моторне (транспортне) страхове бюро України .

Міжнародна система «Зелена Картка”.

Страхування вантажів.

Зміст договору морського страхування.

Види морського страхування та їх особливості.

Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом.

Дії страховика і страхувальника у разі настання страхового випадку.

Сутність, форми та особливості авіаційного страхування.

Сутність обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

Страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу

Страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам

Страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу

Страхування повітряних суден

Страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт.

Добровільні види авіаційного страхування. Космічне страхування.

Страхування будівель, що належать громадянам.

Страхування тварин, що належать громадянам.

Страхування домашнього майна громадян.

Страхування професійної та іншої відповідальності громадян.

Похожие материалы:

Свобода совести в России

Российская Федерации был принят закон \"О свободе совести и о религиозных) объединениях\", вызвавший ожесточенные споры не только в нашей стране, но и за рубежом

Вопросы к экзамену по курсу "Экономика" (дневное отделение).

Спеціальні питання гігієни і екології

Текстові тести, відповіді на тест

Вечная Сонечка в романе Достоевского. Ее роль в судьбе Раскольникова

Роман "Преступление и наказание" - это роман, воспроизводящий картины социальных страданий городской бедноты. Тема чести в произведениях русских писателей 19 в., литературные герои той эпохи.

История Казахстана, 6 класс, тесты по экзамену

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok