Розкрийте сутність етапів дидактичного процесу, їх цілі та результат, основні завдання викладача на цих етапах

В процесі пізнання студентом певного учбового матеріалу можна виділити деякі послідовні етапи, що складають структуру дидактичного процесу:

Початкове засвоєння учбової інформації;

Алгоритмізація навчально–пізнавальної діяльності;

Оволодіння основами професійної діяльності;

Вдосконалення професійної майстерності.

Психологічна сутність пізнавальної діяльності студентів на цих етапах далеко не однакова. Різноманітні дидактичні цілі і результат реалізації цих етапів. Відрізняються і задачі діяльності педагога з організації пізнавальної діяльності студентів.

Розкриємо ці особливості пізнавальної діяльності у наступній схемі:

Психологічна сутність діяльності – дидактична мета – результат діяльності – задачі педагога.

Таблиця 1 – Етапи пізнавальної діяльності.

Етап

Психологічна сутність етапу

Мета етапу

Результат

етапу

Задачі викладача на етапі

I

Сприйняття, формування первинних уявлень, усвідомлення області практичного застосування, мотивація і формування інтересу.

Структурування учбової інформації.

Засвоєння матеріалу на понятійно – структурному рівні.

Доступне викладення систематизова-ного учбового матеріалу. Формування первинної мотивації.

II

Розуміння, засвоєння, обміркування теорії, з’ясування особливостей практичного використання теорії.

Трансформування інформації у знання. Оволодіння типовими способами діяльності.

Засвоєння на проблемно – орієнтованому рівні. Вміння структурувати інформацію, порівнювати, узагальнювати, аналізувати. Вирішувати типові задачі.

Організація СРСР з обмірковування теорії і її практичного застосування.

III

Інтегрування міждисциплінарних зв’язків, розвиток асоціативного мислення.

Моделювання професійної діяльності. Засвоєння досвіду професійної діяльності в умовах обмежень.

Формування моделі професійно – орієнтованого середовища.

Формування професійних інтересів і установок.

IV

Самоосвіта і само-вдосконалення.

Оволодіння професійною майстерністю від відтворення до творчого рівня.

Формування професійних навичок та вмінь, генерація нового знання.

Управління процесом творчості, розвиток здібностей, творчої уяви.

Знання сутності кожного етапу пізнавальної діяльності студентів, здатність визначати на якому етапі пізнання знаходиться кожний студент, принципово важливе для педагога, тому що це дозволяє йому правильно з психологічної точки зору організувати учбовий процес, підвищити його ефективність

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Відповіді на іспит

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Педагогіка вищої школи (ПВШ)

Відповіді на іспит

Похожие материалы:

«Медициналық-профилактикалық іс» тест

Своеобразие развития продуктивной деятельности детей в раннем и дошкольном возрасте

Для развития дошкольника большое значение имеют продуктивные виды деятельности. Замысел продуктивной деятельности воплощается с помощью разных изобразительных средств.

Административное, Конституционное, Уголовное, Экологическое право. Задания

Административное право – курсовая - Производство по делам об административных правонарушениях: содержание и основные проблемы.

Спасательные веревки

Спасательные веревки (устройства) Спасательная веревка испытывается на прочность один раз в 6 месяцев.

Разработка мероприятий по повышению энергоэффективности в сфере городского транспорта

Правильная организация и эксплуатация городского пассажирского транспорта способствует действительному снижению затрат на энергию, а также уменьшает заторы, шум, загрязнение воздуха на местах