Розкрийте сутність двох типів психологічної діяльності. Їх значення для педагогічної практики

Психологічні типи діяльності.

Постановка та розгляд питання рівнів пізнавальної активності учнів засновується на відомій класифікації двох психологічних типів діяльності: репродуктивній та продуктивній.

Репродукція – відтворення (в психології – відтворення чогось, утриманого в пам’яті). Продуктивний – продуктивний, плідний (продукт, отриманий в результаті людської праці).

При репродуктивній діяльності засвоєна інформація про властивості об’єктів та методи діяльності тільки відтворюється в різноманітних комбінаціях та поєднується від точної копії до якогось реконструктивного її відтворення та використання в типових ситуаціях.

Взагалі, репродуктивна діяльність – це пряме використання засвоєного алгоритму розв’язання типових задач та дій. При цьому до первинної інформації студент не додає ніякої нової інформації.

Продуктивна діяльність полягає в тому, що вона виконується за аналогією, на основі використання засвоєних методів діяльності, але в нових умовах. В процесі продуктивної діяльності засвоєний раніше алгоритм дій або пристосовується до нової ситуації або синтезується знову з частин декількох інших алгоритмів. Тому в результаті продуктивної діяльності по відношенню до змісту навчання завжди складається суб’єктивно нова інформація.

Наведемо декілька прикладів репродуктивної та продуктивної учбової діяльності.

Репродуктивна діяльність:

відтворення інформації, що знаходиться у підручнику у тому самому вигляді і в тій самій послідовності;

опис, перераховування ознак та властивостей раніше вивчених об’єктів та їх елементів;

розв’язання типових (адаптованих) задач, що вимагають лише прямого, нетрансформованого використання знань та алгоритмів діяльності;

розрахунок за формулою та відомою розрахунковою схемою;

використання стандартних програм ЕОМ, що не потребує приймання рішень в ході роботи;

учбове проектування з використанням інструкції чи прототипу, створення деякого варіанту відомої конструкції.

Продуктивна діяльність:

використання учбової інформації для аналізу можливих варіантів діяльності та продукування нової інформації (і суб’єктивно нової);

розв’язання нетипових задач, а саме задач, що вимагають деякої трансформації та пристосування отриманого раніше досвіду;

розрахунок за самостійно синтезованою формулою чи сконструйованою розрахунковою схемою;

розробка нового або модифікованого алгоритму;

проектування за узагальненим чи суперечливим вимогам, створення принципово нової конструкції.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Відповіді на іспит

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Педагогіка вищої школи (ПВШ)

Відповіді на іспит

Похожие материалы:

Профилактика клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся с укусом клеща.

Иксодовые клещи переносят болезни человека и животных: клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, бабезиоз (Пироплазмоз) и многие другие.

Комплексная форма записи мощности

Активные сопротивление и проводимость цепи зависят от поглощаемой цепью активной мощности, а реактивные сопротивление и проводимость – от разности максимальных значений энергии, запасаемых в магнитном и электрическом полях.

Термины и определения. Медицина

Перелік незнімних зубних конструкцій зубних протезів, їх характеристика і призначення

Реферат. Ортопедична стоматологія. Консольні протези. Мостовидні протези. Штифтові зуби. Протези поділяються на незнімні і змінні. Пластмасові коронки.

Философия науки. Конспект