Загальні властивості сенсорних систем

Основними властивостями сенсорних систем є:

1) рецепція подразника і формування рецепторного потенціалу дії,

2) формування потенціалу дії сенсорного волокна і його подальше проведення до сенсорних ядрам,

3) перцепція сенсорного сигналу (перетворення, аналіз та ідентифікація властивостей) в релейних станціях обробки,

4 ) класифікація і розпізнання сигналу з метою прийняття рішення.

Більшість функцій здійснюється на послідовних рівнях - релейних станціях сенсорних систем і закінчується в первинних проекційних зонах сенсорного аналізатора в корі головного мозку. Ідентифікація та класифікація сигналу відбувається за участю вторинних аналізаторів та асоціативних зон мозку. Підсумком цього процесу є впізнання сигналу для формування будь-якої реакції цілісного організму або окремих функціональних систем (рухова, вегетативна, емоційна та ін.)

Поняття про аналізатори було введено І. П. Павловим у 1909 році як про систему чутливих утворень, які сприймають і аналізують різноманітні зовнішні та внутрішні подразники. Аналізатор є структурно-функціональним об'єднанням, до складу якого периферичний апарат сприйняття сигналу, провідні шляхи і корковий кінець з первинними, вторинними і третинними зонами (полями).

Кожна область нервової системи з включеними сенсорними ядрами становить рівень або релейну станцію переробки сенсорної інформації. Крім ядерних утворень, згрупованих у релейні станції, у всіх відділах мозку є дифузні клітини, які супроводжують провідні шляхи.

Основними функціями сенсорних систем є рецепція, перетворення рецепторного потенціалу в імпульсну активність провідників, передача потенціалу дії сенсорного волокна до сенсорних ядрам і подальша обробка цього потоку (перетворення та аналіз властивостей сигналу, ідентифікація). В останню чергу відбувається класифікація і упізнання сигналу з прийняттям рішення. Більшість сенсорних функцій здійснюється на послідовних рівнях сенсорних систем і завершується у первинних проекційних зонах кори головного мозку.

Таким чином, реалізуються основні ефекти акупунктури. Ідентифікація та класифікація сигналу вимагають участі вторинних аналізаторних та асоціативних зон мозку і пов'язані з синтезом відомостей про сигнал.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Відповіді по Психофізіології на притання до іспиту, контрольної роботи, тесту. Психофізіологія - наукова дисципліна, що виникла на стику психології і фізіології, предметом її вивчення є фізіологічні основи психічної діяльності та поведінки людини

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Психофізіологія

Відповіді по Психофізіології на притання до іспиту, контрольної роботи, тесту. Психофізіологія - наукова дисципліна, що виникла на стику психології і фізіології, предметом її вивчення є фізіологічні основи психічної діяльності та поведінки людини

Похожие материалы:

Анализ объема производства и реализации продукции

Анализ выпуска отдельных видов продукции в натуральном выражении. Анализ выпуска и реализации продукции в стоимостном выражении Анализ эффективности использования основных фондов Анализ показателей по труду и заработной плате. Анализ себестоимости продукции Анализ финансовых результатов Анализ финансового состояния

Биокоординационная химия

Итоговый сборник ответов по биокоординационной химии. Белковые молекулы. Аминокислоты из которых состоят белки. Физические и химические свойства белков. Типы реакций на белки. Расшифровка структуры белков.

Тесты по дисциплине «Технология строительного производства»

Какие науки изучают «Строительное производство»? Что является основной задачей капитального строительства? Подсистемы строительного производства. Основные способы размыва грунта гидромониторами. Опорная геодезическая сетка. Что является строительной продукцией?

Характеристика мереженого обладнання

Дипломна робота. До теперішнього часу системні адміністратори були обмежені у виборі засобів для побудови центральних магістралей своїх мереж. З появою нових технологій і устаткування виникла інша проблема – що вибрати?

Градуирование спектроскопа и определение спектров поглoщения вещества по градуировочной кривой

Лабораторная работа. Проградуировать спектроскоп по известному электронному спектру. Построить градуировочный график . При помощи графика и спектроскопа определить спектр поглощения вещества