Анатомия модульі бойынша тест сұрақтары

Арендный блок

Анатомия модульі бойынша тест сұрақтары

1.Көмей кіреберісін қандай анатомиялық құрылымдар шектейді

A. Мүйіз тәрізді шеміршектер

+++B. ожау-көмей қатпарлары (plicae aryepiglotticae)

C. жүзіктәрізді шеміршек (cartilagо cricoidea)

D. ожау тәрізді шеміршектер (cartilagines arytenoidea)

E. қалқантәрізді шеміршектер

2.Кеңірдектің бөліктерін көрсетіңіз:

A. бассүйек бөлігі  

B. бас бөлігі  (pars cranialis)

+++C. кеуде бөлігі  (pars thoracica)

D. іштік бөлігі  (pars abdominalis)

E. жамбастық бөлігі

3. Өкпе түбірін түзетін негізгі анатомиялық құрылымдарды көрсетіңіз:

A. альвеолалық қапшықтар

B. альвеолалық  жолдар

+++C. негізгі бронх (brоnchus principalis)

D. сегменттік бронхтар

E. үлестік бронх

4. Оң өкпе қақпасында ең жоғары орналасқан анатомиялық құрылымды көрсетіңіз:

A.өкпе артериясы

B.өкпе веналары

C.нервтер

+++D. бронхтар

E. лимфа түйіні

5. Ацинусты құруға қатысатын құрылымды көрсетіңіз:

A.үлесшелік бронхтар

+++B. тыныстық бронхиолалар (br. respiratorii)

C. субсегменттік бронхтар

D. үлестік бронхтар

E. сегменттік бронхтар

6. Соңғы бронхиолалардың қабырғасында болмайды:

+++A. шеміршектер

B. кірпікшелі эпителии

C. шырышты бездер

D. бірыңғай салалы бұлшықеттік элементтер

E. шырышты қабық

7. Оң жоғарғы үлестік бронх қанша бронхқа бөлінеді

A.екі

+++B. үш

C. төрт

D. бес

E. он

8. Оң өкпенің ортаңғы үлесінде қанша сегмент бар

+++A. екі

B. үш

C. төрт

D. бес

E. он

9. Сол өкпенің жоғарғы үлесінде қанша сегмент бар

A.екі

B.үш

C.төрт

+++D. бес

E. он

10.Оң өкпенің төменгі үлесінде қанша сегмент бар

A.екі

B.үш

C.төрт

+++D. бес

E. он

11. Ауа мен қанның арасында газ алмасу өтетін өкпенің құрылымдық элементтерін көрсетіңіз:

A. негізгі бронхтар

+++B. көпіршіктер (alveoli pulmonis)

C. үлестік бронхиолалары

D. үлесшелік бронхтар

E. сегменттік бронхтар

12. Негізгі бронхтар қай көкірекаралыққа жатады:

A. артқы

B. алдыңғы

C. жоғарғы

+++D. ортаңғы

E. төменгі

13. Париеталды өкпеқаптың бөліктерін көрсетіңіз:

+++A. қабырғалық (pars costalis pleurae)

B. омыртқалық (pars vertebralis pleurae)

C. өкпелік

D. жүректік

E. төстік

14. Тыныс алу жүйесiнiң төменгi тыныс алу жолдарына кiретiн бөлiктерiн көрсетiңiз

+++A.көмекей

B.жұтқыншақтың ауыз бөлiгi

C.жұтқыншақ

D.жұтқыншақтың мұрын бөлiгi

E.мұрын қуысы

15. Аталған анатомиялық құрылымдардың қайсысы төменгi мұрын жолымен қатынасады

A.торлы сүйектiң ортаңғы ұяшықтары

+++B.көзжас-мұрын өзегi

C.жоғарғы жақсүйек қойнауы

D.тор сүйектiң артқы ұяшықтары

E.маңдай қойнауы

16.  Аталған анатомиялық құрылымдардың қайсысы ортаңғы мұрын жолымен қатынасады

 +++A.маңдай қойнауы

B.тор сүйектің артқы ұяшықтары

C.сынатәрiздi қойнау

D.көзұя

E.бассүйек қуысы

17. Көмей қандай қызмет атқарады

+++A.дауыс шығару

B. қан түзу

C.тіректік

D.иммундық

E.эндокриндi

18. Көмей қарыншасын шектейтiн анатомиялық құрылымдарды көрсетiңiз

A.сына тәрізді шеміршек

+++B.дауыс қатпары

C.ожау-көмей қақпашығы байламы

D.ожаутәрiздi шемiршек

E.қалқаншатәрізді шеміршектер

19. Көмейдiң тақ шемiршектерiн атаңыз

A.ожаутәрiздi шемiршек

+++B.жүзiктәрiздi шемiршек

C.сынатәрiздi шемiршек

D.мүйiзшетәрiздi  шемiршек

E.сесмойдалық

20. Жүзiктәрiздi шемiршектiң доғасы қай жаққа қарай бағытталған:

+++A.алға қарай

B.артқа қарай

C.жоғары

D.төмен

E.латералді

21. Кеңiрдек айрығы (бифуркациясы) қндай анатомиялық құрылымдардың тұсында орналасқан

A.төс сүйектiң бұрышы

+++B.Y-шi кеуде омыртқасы

C.төс сүйектiң мойындырық тiлiгi

D.қолқа доғасының жоғарғы жиегi

E.II –кеуде омыртқасы

22. 2-сементке бөлінетін өкпенiң үлесін көрсетіңіз

A.оң өкпенiң төменгi үлесi

+++B.оң өкпенiң ортаңғы үлесi

C.сол өкпенiң төменгi үлесi

D.оң өкпенiң жоғарғы үлесi

E.сол өкпенiң жоғарғы үлесi

23. Мұрынның шырышты қабығы қандай қызмет атқарады:

A.газ алмасу

B.эндокриндік

C.қан түзу

+++D.тазарту

E.дыбыс түзу

24. Көмей арт жағынан қандай анатомиялық құрылыммен жанасады

A.тіласты бұлшықеттері

B.қалқанша безі

+++C.жұтқыншақ

D.мойын шандырының омыртқаалды табақшасы

E.өңеш

25. Сол жағымен салыстырғанда оң жақ өкпенің қандай ерекшеліктері бар

+++A.кеңдеу және қысқа

B.ұзындау

C.тарлау

D.иереленген

E.жоғарылау

26. Өкпедегі іncіsura cardіaca орналасқан жерді көрсетіңіз

A.оң өкпенің артқы жиегі

+++B.сол өкпенің алдыңғы жиегі

C.сол өкпенің төменгі жиегі

D.оң өкпенің төменгі жиегі

E.оң өкпенің алдыңғы жиегі

27. Аrbor alveolarіs (ацинус) түзуге қатысатын құрылымдарды көрсетіңіз:

A.негізгі бронхтар

B.бронхтар

C.үлестік бронхтар

+++D.альвеолдық қапшықтар

E.сегменттік бронхтар

28. Оң жақ өкпе ұшының дене бетіне проекциясын көрсетіңіз

A.төстен 3-4 см. жоғары

B.IІІ-мойын омыртқасының қылқан өсіндісі деңгейінде

C.І-қабырғадан 5-6 см. жоғары

+++D.бұғанадан 2-3 см. жоғары

E.І қабырға деңгейінде

29. Қандай құрылымдар тармақталғанда тыныс бронхиолдары пайда болады

A.bronchі segmentales

B.үлесшелік бронхтар

+++C.соңғы бронхиолдар

D.bronchі lobares

E.сегменттік бронхтар

30. Оң өкпеде қанша үлес бар:

A.екі

+++B.үш

C.төрт

D.бес

E.он

31. Сол өкпеде қанша үлес бар:

+++A.екі

B.үш

C.төрт

D.бес

E.он

32. Оң өкпеде қанша сегмент бар: A.екі

B.үш

C.төрт

D.бес

+++E.он

Тірек-қимыл жүйесі

33. Тізе буыны пішіні бойынша:

А) тостаған тәрізді

В) цилиндр тәрізді

С) шығыршық тәрізді

+++Д) айдаршық тәрізді

Е) эллипс тәрізді

34. Сирақ-асық буыны пішіні бойынша:

А) тостаған тәрізді

В) цилиндр тәрізді

+++С) шығыршық тәрізді

Д) эллипс тәрізді

Е) айдаршық тәрізді 

35. Иық буыны пішіні бойынша:

+++А) шар тәрізді

В) жалпақ

С) шығыршық тәрізді

Д) эллипс тәрізді

Е) айдаршық тәрізді

36. Кәрі жілік-білезік буыны пішіні бойынша:

А) шар тәрізді

В) жалпақ

С) шығыршық тәрізді

+++Д) эллипс тәрізді

Е) айдаршық тәрізді

37. Санды жазатын бұлшықеттер:

A. m. sartorius

B. m. quadratus femoris

+++C. m. biceps femoris

D. m. aductor longus

E. m. gracilis

38. Тізе буыны қызметі бойынша:

А) бір білікті 

+++В) екі білікті

С) көп білікті

Д) тығыз

Е) жалпақ

39. Сирақ-асық буыны қызметі бойынша:

+++А) бір білікті 

В) екі білікті

С) көп білікті

Д) тығыз

Е) жалпақ

40. Иық буынының буындық беттері:

+++А) caput humeri

В) processus coronoideus

С)  throchlea humeri

Д) incisura  throchlearis ulna

E) olecranon

41. Жауырынның құрам бөліктері:

А)  processus coronoideus

+++В) cavitas glenoidalis

С)  throchlea humeri

Д) incisura  throchlearis ulna

E) olecranon

42. Иық-шынтақ буынының буындық беттері:

А) caput humeri

В) cavitas glenoidalis

+++С)  throchlea humeri

Д) capitulum humeri

E)  processus stуloideus

43. Буынның негізгі элементтері:

А) синовиалдық қынаб 

В) сіңірлер

+++С) буын беті

Д) мениск

Е) байламдар

44. Ұршық буынының буындық беттерін атаңыз:

+++А) caput femoris

B) malleoulus lateralis

C) trochanter major

Д) throchlea talli

E)  malleoulus medialis

45. Ұршық буынының буындық беттері:

А)  trochanter major

В)  incisura clavicularis sterni

+++С) acetabulum

Д) extremitas sternalis claviculae

Е) manubrium sterni

46. Шықшыт буынының буындық бетін көрсетіңіз:

+++A) caput mandibula

B) incisura clavicularis sterni

C) incisura costae

D) extremitas sternalis claviculae

E) manubrium sterni

47. Шықшыт буынының буындық беттері:

A) incisura costae

B) extremitas

+++C) fossa mandibularis os temporale

D) incisura clavicularis sterni

E) manubrium sterni

48. Төс-бұғана буынының буындық беті:

A) caput mandibula

+++B)  incisura clavicularis sterni

C) fossa mandibularis os temporale

D) olecranon

E) incisura costae

49. Төс-бұғана буынының буындық беттері:

A) incisura costae

B) extremitas acromialis claviculae

C) fossa mandibularis os temporale

+++D) extremitas sternalis claviculae

E) manubrium sterni

50. Иық буынының қосымша элементі:

A) буындық мениск

B) буындық диск

+++C) буындық ернеу

D) буын қапшығы

E) буындық бет

51. Тізе буынының қосымша элементі:

+++A) буындық мениск

B) буындық диск

C) буындық ернеу

D) буын қапшығы

E) буындық бет

52. Шықшыт буынының қосымша элементі:

A) буындық мениск

+++B) буындық диск

C) буындық ернеу

D) буын қапшығы

E) буындық бет

53. Санды әкелетін әрі бүгетін бұлшықет:

A. m. sartorius 

B. m. quadratus femoris

C. m. biceps femoris

D. m. semitendinosus

+++E. m. gracilis

54. Шықшыт буыны құрылысы бойынша:

A) күрделі

B) қарапайым

+++C) үйлесімді

D) бір білікті

E) көп білікті

55. Кәрі жілік-білезік буыны құрылысы бойынша:

+++A) күрделі

B) қарапайым

C) үйлесімді

D) кешенді

E) көп білікті

56. Ұршық буыны құрылысы бойынша:

A) күрделі

+++B) қарапайым

C) үйлесімді

D) кешенді

E) көп білікті

57. Омыртқа бағанасының бүйіріне қарай қисаюы:

A) бел лордозы

B) сегізкөз кифозы

C) мойын лордозы

D) кеуде кифозы

+++E) сколиоз

58. Омыртқа бағанасының физиологиялық кифозы орналасқан бөлім:

A) мойын бөлімінде

+++B) кеуде бөлімінде

C) құйымшақ бөлімінде

D) бел бөлімінде

E) шүйде аймағында

59. Омыртқа бағанасының физиологиялық кифозы орналасқан:

A) мойын бөлімінде

+++B) сегізкөз бөлімінде

C) құйымшақ бөлімінде

D) бел бөлімінде

E) шүйде аймағында

60. Омыртқа бағанасының физиологиялық лордозы орналасқан:

+++A) мойын бөлімінде

B) кеуде бөлімінде

C) құйымшақ бөлімінде

D) самай аймағында

E) шүйде аймағында

61. Омыртқа бағанасының физиологиялық лордозы орналасқан:

A) самай аймағында

B) кеуде бөлімінде

C) құйымшақ бөлімінде

+++D) бел бөлімінде

E) шүйде аймағында

62. Нәресте бассүйегінің тақ еңбектері:

+++A) үлкен маңдай

B) сынатәрізді

C) емізіктәрізді

D) алдыңғы бүйір

E) артқы бүйір

63. Нәресте бассүйегінің тақ еңбектері:

+++A) кішкене маңдай

B) сынатәрізді

C) емізіктәрізді

D) алдыңғы бүйір

E) артқы бүйір                                                                                                    

64. Тері туындысы:

+++A) сүт безі

B) теріасты шелмай қабаты

C) шырышты қабат

D) шеміршектер

E) сүйек

65. Терінің туындысы:

+++A) тер бездері

B) теріасты шелмай қабаты

C) шырышты қабат

D) шеміршектер

E) сүйек

66. Тері туындылары:

+++A) тырнақтар

B) теріасты шелмай қабаты

C) шырышты қабат

D) шеміршектер

E) сүйек

67. Тізе буынын қандандырады:

а) a. peronea

б) a. genus superior anterior

+++в) a. genus superior medialis 

г) a. genus anterior inferior

д) a. genus inferior posterior

68. Аяқтан веналық қанды жинайды:

A. v. basilica

+++B. v. saphena magna

C. v. cephalica

D. v. brachialis

E. v. axillaris

69. Қолдан веналық қанды жинайды:

A. v. poplitea

B. v. saphena magna

+++C. v. cephalica

D. v. saphena parva

E. v. axillaris

70. Қолдың лимфа түйіндері:

+++А. nodi lymphatici axillares

В. nodi lymphatici inguinalis profundi

С. nodi lymphatici inguinalis superficiales

D. nodi lymphatici poplitealis

Е. nodi lymphatici cervicalis

71. Аяқтың лимфа түйіндері:

А. nodi lymphatici axillares

+++В. nodi lymphatici inguinalis profundi

С. nodi lymphatici abdominalis

D. nodi lymphatici cervicalis

Е. nodi lymphatici cubitales

72. Иық буынын нервтендіреді:

А. n. suprascapularis

В. n. subscapularis

С) n. thoracodorsalis

+++D) n. axillaris

Е) n. musculocutaneus

73.Бас сүйектің ортаңғы шұңқырының түбіндегі тесіктер:

+++а) сопақша тесік

б) көзұяның төменгі саңылауы

в) үлкен тесік

г) мойындырық тесігі

д) соқыр тесік

74. Қуыспен дөңгелек тесік арқылы қанат-таңдай шұңқыры қатынасады:

а) мұрын қуысы

+++б) ортаңғы бос қаңқа шұңқыры

в) көз ұя

г) көз қарыншалық шұңқыр

д) ауыз қуысы

75.Маңдай қойнауының тесігі ашылады:

+++а) мұрынның ортаңғы кіреберісі

б) көз ұя

в) бас сүйектің алдыңғы шұңқыры

г) мұрынның жоғарғы кіреберісі

д) мұрын-көзжастық өзегі

76.Шап байлам құрылуына қатысады:

а) іштің ішкі қиғаш бұлшықет апоневрозы

б) іштің көлденең бұлшықет шандыры

в) іштің көлденең бұлшықет апоневрозы

+++г) іштің сыртқы қиғаш бұлшықет апоневрозы

д) іштің сыртқы қиғаш бұлшықет

77.Төменгі жақсүйек асты бұрышын құрылуына :

а) біз-тіласты бұлшықеті

б) төменгі жақсүйек-тіласты бұлшықет

в) төменгі жақсүйек асты сілекей безі

+++г) қос қарыншалы бұлшықет

д) төс-тіласты бұлшықеті

78. Шайнау бұлшықеттері  дамиды:

а) мойын сомит миотомынан

+++б) 1-ші висцеральді доға мезенхимасынан

в) 2-ші висцеральді доға мезенхимасынан

г) 3-ші және 4-ші желбезек доға мезенхимасынан

д) 5-ші және 6-ші желбезек доға мезенхимасынан

79. Самай бұлшықеті  бекінеді:

а) төменгі жақсүйек бұрышының сыртқы беті

б) төменгі жақсүйек бұрышының ішкі беті

в) буын өсіндісінің мойыны

+++г) тәждік өсінді

д) емізіктәрізді өсінді

80. Бұлшықеттік тесіктің орналасқан орны:

а) үлкен шонданай тесігі

б) кіші шонданай тесігі

+++в) шап байламының артында

г) медиалді мықын-қыр доғасы

д) шап байламының алдыңда

81. Үлкен шонданай тесігінен өтетін:

а) мықын-бел бұлшықеті

б) ішкі жапқыш бұлшықет

в) сыртқы жапқыш бұлшықет

+++г) алмұрт тәрізді бұлшықет

д) дөнгелек

82.Көмейдің тақ шеміршегі :

а) ожаутәрізді шеміршек

+++б) жүзіктәрізді шеміршек

в) сынатәрізді шеміршек

г) мүйізтәрізді шеміршек

д) дәнтәрізді

Ас қорыту жүйесі

83.  Нәресте асқазанында нашар дамыған:

+++а) кардиалық бөлігі

б) иіні

в) тесігі

г) денесі

д) алдыңғы қабырғасы

84. Өтқуық түбінің проекциясы:

+++а) іштің оң жақ тік бұлшықетінің сыртқы жиегінің қабырға доғасымен қиылысқан жері

б) іштің сол жақ тік бұлшықетінің сыртқы жиегінің қабырға доғасымен қиылысқан жері

в) кіндік аймағы

г) сол жақ бүйір аймағы

д) семсертәрізді өсінді деңгейінде

85. Ұйқы безінің қызметі:

а) қорғаныш

б) иммундық

в) қан түзу

+++г) эндокриндік 

д) дезинтоксикациялық

86.  Асқазанның проекциясы:

+++а) құрсақүсті аймағында 

б) оң қабырғасты аймағында

в) сол жақ мықын аймағына

г) кіндік аймағында 

д) сол жақ бүйір аймағында

87.  Жіңішке ішектің шажырқайлы бөліктері:

а) он екі елі ішектің жоғарылаған бөлігі 

+++б) аш ішек 

в) жіңішке ішектің бастапқы бөлімі

г) он екі елі ішектің төмендеген бөлігі

д) он екі елі ішектің көлденең бөлігі

88.   Нәресте тоқ ішегінің ерекшеліктері:

 +++а) қампаймалары жоқ

б) таспалары жоқ

в) ішек жоқ

г) жарты ай тәрізді қатпарлары жоқ

д) бұлшықеттік қабығы жоқ

89. Бауыр қақпасына кіреді:

а) жалпы бауыр түтігі

+++б) қақпа венасы 

в) бауыр венасы

г) лимфа тамырлары

д) жалпы бауыр артериясы

90.Ұйқы безінің басымен жанасып жатқан ағзалар:

а) сигма тәрізді ішек

б) соқыр ішек

в) оң бүйрек

+++г) он екі елі ішек

д) оң бүйрекүсті безі

91.  Балалар асқазанының ересектегілердей пішінге ие болу мерзімі:

а) 3-5 жас

б) 5-7 жас

+++в) 7-11 жас 

г) 12 -15 жас

д) 1-3 жас

92.Аш ішектің проекциясы:

а) шекаралық сызығы

б) оң жақ қабырғасты аймағында

+++в) кіндік аймағында 

г) оң жақ бүйір аймағында

д) сол қабырғасты аймағында

93.Нәрестенің он екі елі ішегінің пішіні:

а) тағатәрізді

б) вертикалді орналасқан ілмек

в) көлденең орналасқан ілмек

+++г) сақинатәрізді 

д) спиралтәрізді

94.Бауырдың үлестері:

+++а) оң үлесі 

б) артқы үлесі

в) бүйір үлесі 

г) жұмыр үлесі 

д) алдыңғы үлесі

95. Ұйқы безінің бөліктері:

а). артқы жиегі

б) алдыңғы жиегі

в) мойны

+++г) денесі

д) қылтасы

96.  Толған асқазанның үлкен иінінің проекциясы:

а) құрсақүсті аймағында

б) оң жақ қабырғасты аймағында

в) сол қабырғасты аймағында

+++г) кіндік аймағында 

д) құрсақасты аймағында

97.Vv. hepaticae құяды:

а) v. portae

б) v. cava superior

+++в) v. cava inferior

г) vv. centrales

д) v. lienalis

98.Ұйқы безінің қосымша түтігі ашылады:

а) он екі елі ішектің үлкен бүртігіне

+++б) он екі елі ішектің кіші бүртігіне

в) бауыр-ұйқы безі кеңжері

г) он екі елі ішектің бойлық қатпары

д) он екі елі ішектің көлденең бөлігіне

99.Асқазанның бөліктері:

а) қылтасы

б) оң үлесі

в) сол үлесі

+++г) қақпалық бөлігі

д) мойны

100.Асқазан артқы бетімен жанасады:

+++а) шарбылық қап 

б) соқыр ішек

в) жоғарлаған ішек

г) оң бүйрекпен

д) аш ішек

101.Балалардың жіңішке ішегі ұзындығының ересек адамның жіңішке ішегінің ұзындығымен теңесетін мерзім:

а) 1-3 жас (ерте балалық шақ)

б) 4-7 лет (бірінші балалық шақ)

+++в) 8-12 лет (екінші балалық шақ)

г) 13-16 лет (жасөспірімдік шақ)

д) 1 жылға дейін

102.Ұйқы безінің ішастарға қатысты орналасуы:

а) интраперитонеалді

б) мезоперитонеалді

+++в) экстраперитонеалді

г) интраперитонеалді, шажырқайы бар

д) интра-мезоперитонеалді

103. Жалпы бауыр түтігін түзеді:

а) өтқуық түтігі

+++б) оң жақ бауыр түтігі және сол жақ бауыр түтігі

в) сегментті

г) жалпы өт түтігі

д) үлесшелік түтік

104.Сигматәрізді жиек ішектің проекциясы:

а) оң жақ қабырғасты аймағында

б) сол жақ қабырғасты аймағында

в) оң жақ шап аймағында

+++г) сол жақ шап аймағында 

д) құрсақүсті аймағында

105.Балаларда таспалар, қампаймалар және шарбылық өсінділер қалыптасып бітетін кезең:

а) 2-3 жас

б) 4-5 жас

+++в) 6-7 жас 

г) 13-14 жас

д) 15-16 жас

106.   Бауыр қақпасынан шығады:

+++а) жалпы бауыр түтігі 

б) қақпа венасы 

в) меншікті бауыр артериясы 

г) құрсақ артериясы

д) жалпы бауыр артериясы

107. Өтқуықтың бөліктері:

+++А) түбі

Б) қылтасы

С) ұшы

Г) жастық

Д) құйрығы

108.Асқазанның бұлшықетті қабығының қабаттары:

а) сыртқы дөңгелек қабат

+++б) ішкі қиғаш талшықтар

в) ұршық тәрізді қабат

г) сыртқы қиғаш бойлық қабат

д) ортаңғы қиғаш-бойлық қабат

109.Қабырғасында бүрлері бар ішектің бөліктері:

а) көлденең жиек ішек 

+++б) аш ішек 

в) соқыр ішек 

г) сигматәрізді ішек

д) тік ішек

110. Бауыр сегменттерінің саны:

а) 5

б) 6

в) 7

+++г) 8

д) 10

111.Асқазанның он екі елі ішекке ауысатын жерінде орналасқан анатомиялық құрылымдар:

а) баугиниев қақпашасы

б) бұрыштық тілік

+++в) қақпа қысқышы

г) асқазан қабырғасының қысқышы

д) жалпы өт түтігінің ашылатын жері

112.Ересек адамда кездесетін асқазан пішіндері:

а) құмсағат пішінді

+++б) мүйіз пішінді

в) сопақша  пішінді 

г) ұршық пішінді

д) эллипс пішінді

113.Соқыр ішектің проекциясы:

а) құрсақүсті аймағында

б) құрсақ аймағында

в) оң жақ бүйір аймағында

+++г) оң жақ шап аймағында 

д) оң жақ қабырғасты аймағында

114. Ductus pancreaticus бірігеді:

а) ductus pancreaticus accessorius-пен

б) ductus hepaticus communis-пен

+++в) ductus choledochus-пен 

г) ductus cysticus-пен

д) ductus hepaticus dexter-мен

115.Жоғарылаған жиек ішектің проекциясы:

а) құрсақүсті аймағында

б) құрсақ аймағында

+++в) оң жақ бүйір аймағында 

г) оң жақ шап аймағында

д) кіндік аймағында

116.Асқазанның кіші иіні аймағында орналасқан ірі қатпарлар:

а) қиғаш қатпарлар 

б) көлденең қатпарлар

+++в) бойлық қатпарлар 

г) сақинатәрізді қатпарлар 

д) жарты ай тәрізді қатпарлар

117.Көлденең жиек ішектің проекциясы:

+++а) құрсақүсті аймағында 

б) сол жақ шап аймағында 

в) оң жақ бүйір аймағында

г) оң жақ шап аймағында

д) құрсақасты аймағында

118. Бауырдың дене бетіне проекциясы:

+++а) оң жақ қабырғасты аймағында 

б) оң жақ бүйір аймағында 

в) құрсақасты аймағында

г) кіндік аймағында

д) оң жақ шап аймағында

119. Асқазанның ішастарға қатысты орналасуы:

+++а) интраперитонеалді

б) мезоперитонеалді

в) экстраперитонеалді

г) мезо-, интраперитонеалді

д) ретроперитонеалді

120.Төмендеген жиек ішектің проекциясы:

а) оң жақ қабырғасты аймағында

б) құрсақүсті аймағында

+++в) сол жақ бүйір аймағында

г) оң жақ бүйір аймағында

д) кіндік аймағында

121.Ұйқы безінің артқы бетіне жанасып жатады:

а) аш ішек

б) көлденең жиек ішек 

+++в) іш қолқасы 

г) асқазан

д) жоғарғы қуыс вена

122. Нәресте бауырының құрылымының ерекшеліктері:

+++а) ересектерге қарағанда салыстырмалы түрде өлшемдері үлкен 

б) сол жақ қабырғаастында

в) сол үлесі үлкен

г) сол үлесі оң жағына қарағанда кіші

д) ересектерге қарағанда салыстырмалы түрде өлшемдері кіші

Жүйке жүйесі

123.Жұлынның бүылтықтарын көрсетіңіз:

+++А) мойындық

Б) кеуделік

В) сегізкөздік

Г) құйымшақтық

Д) бастың

124.Жұлынның артқы беттеріндегі анатомиялық түзілістер:

+++А) артқы-бүйір жүлге

Б) алдыңғы –бүйір жүлге

В) артқы ортаңғы жүлге

Г) алдыңғы орталық саңылау

Д) бүйір жүлге

125.Бүйір бағаналар болатын жұлын сегменттерін атаңыз:

А) жоғарғы мойын сегменті

+++Б) төменгі сегізінші мойын сегменті

В) сегізкөз сегменттері

Г)  III-V бел сегменттері

Д) ортаңғы мойын сегменттері

126.Парасимпатикалық вегетативтік ядролары бар жұлын сегментерін атаңыз:

+++А) сегізкөз сегменттері

Б) төменгі бел  сегменттері

В) кеуде сегменттері

Г)  жоғарғы бел сегменттері

Д)  I-YII мойын сегменттері

127.Ромб тәрізді мидан дамитын мидың бөліктерін көрсетіңіз:

А) соңғы ми

Б) аралық ми

+++В) сопақша ми

Г) алдыңғы ми

Д) ортаңғы ми

128. Үлкен ми сыңар шарлардың байланыстыратын

түзілістерді көрсетіңіз:

а) көру төмпегінің дәнекері

б) тісті қатпар

+++в) сүйелді деңе

г) III-қарынша

д) жоғарғы ми желкені

129.Ішкі ұйқы артериясы тармақтарын көрсетіңіз.

а) тоқпан жіліктің артқы айналма артериясы

б) тоқпан жіліктің алдыңғы айналма артериясы

в) жауырынасты артерия

 +++г) көз артериясы

д) беткей самай артериясы

130.Виллизиев шеңберін құрауға қатынасатын бұғанаасты артерияның тармақтарын атаңыз.

+++а) омыртқа артериясы

б) қабырға-мойындық артерия

в) бұғанаусті артерия

г) беткей мойын артериясы

д) қалқан-мойындық артерия

131. Күмбездің бөліктері:

а) емізік тәрізді дене

б) құстұмсық

в) иіні

+++г) бағаналары

д) мүйізі

132. Аралық мидың түзілістері

а) олива  

+++б) таламус  

в) тіс тәрізді  дене 

г) аралшық

д) көпір

133. Ортаңғы мидың құрылымдары

а) құйғыш

+++б) ортаңғы ми аяқшалары

в) трапеция тәрізді дене

г) жоғарғы ми желкені

д) көпір

134. Омыртқа өзегінің эпидуралдық кеңістігінде орналасқан  анатомиялық құрылымдарды көрсетіңіз

а) жұлын сұйықтығы

+++б) шелмай

в) аттың құйрығы

г) жұлын нервтерінің түбіршіктері

д) сүйек майы

135. Бассүйектегі үшкіл нервтің тармақтары өтетін тесіктерді көрсетіңіз

а) жыртық тесік

+++б) дөңгелек тесік 

в)  қылқан тесік

г) мойындырық тесік

д) төменгі көзұя саңылауы

136. Шеткі нерв жүйесіне қандай анатомиялық құрылымдар кіреді?

а) жұлынның бүйір бағандарындағы латералді аралық зат

+++б) жұлын нервтері

в) артқы мүйіз

г) алдыңғы мүйіз

д) жұлын

137. Жұлынның құрамында болатын нерв талшықтарын көрсетіңіз

а) парасимпатикалық 

+++б) сезімтал және қозғалғыш

в) симпатикалық

г) қозғалтқыш және парасимпатикалық

д)  парасимпатикалық

138. Бет терісін нервтендіреді

а) бет нерві 

б) көзқозғалтқыш нерві 

+++в) жоғарғы жақсүйек нерві 

г) тіл нерві

д) қосымша нерв

139. Көзұя саңылауы арқылы өтеді?

+++а) көз қозғалтқыш нерві 

б) бет нерві

в) тіласты нерві

г) үшкіл нервтің 2- тармағы

д) қосымша нерв

140. Көз алмасының бұлшықеттерін нервтендіреді

+++а) көз қозғалтқыш нерв

б) қосымша нерв

в) көру нерві 

г) бет нерві

д) шонданай нерві

141. Мидың қатты қабығын нервтендіреді:

а) көзқозғалтқыш  нерв

б) бет нерві 

+++в) үшкіл нерв

г) шонданай нерві

д) қосымша нерв

142. Мидың қатты қабығын сипаттайды

а) шелмайдың болуы

+++б)  веналық қойнауларының болуы

в) эмиссарлық веналардың болуы

г) тісті байламдарының болуы

д) веналық қойнауларының болмауы

143. Жұлын сұйықтығын бөліп шығаратын  құрылым:

а) торлы қабық

+++б) бүйір қарыншалардың тамырлы өрімдері

в) таламус

г) төмпе денешігі

д) мидың қатты қабығы

144. Нәрестелер миының қатты қабығының  құрылыс ерекшелігі:

+++а) қатты қабығы жұқа, бассүйек сүйектерімен тығыз бітіскен

б) қабықтың өсінділері толық дамыған

в) қойнаулары салыстырмалы түрде тар, иреленген

г) қойнаулары жоқ

д) құрылысында ерекшелік жоқ

145. n. Spіnalіs түзіледі:

а) жұлынның артқы түбіршіктерінен

б) жұлынның алдыңғы түбіршіктерінен

+++в) жұлынның алдыңғы және артқы түбіршіктерінің қосылуынан

г) ми сабауындағы ядролардың нейрондарының өсінділерінен

д) парасимпатикалық талшықтардан

146. Жұлынның қай сегменттерінде вегетативті нерв жүйесінің симпатикалық бөлігінің ядролары орналасқан?

а) сегізкөздік

б) құйымшақтық

+++в) кеуделік

г) ми сабауында

д) мойын сегменттерінде С1 – С ҮІІ

147. Вегетативті нерв жүйесінің парасимпатикалық бөлігінің ядролары жұлынның қай сегменттерінде орналасқан

а) мойын сегменттерінде

б) кеуде сегменттерінде

в) бел сегменттерінде

+++г) сегізкөз сегменттерінде SІІ-SІV

д) құйымшақ сегменттерінде

148. Жұлыннан қанша жұп жұлын нерві шығады?

А) 7 жұп

B) 5 жұп

C) 9 жұп

+++D) 8 жұп

E) 12 жұп

149. Жүрек соғысын реттейтін бассүйек нерві:

А) үшкіл

+++B) кезбе

C) әкететін

D) қосымша

E) шығыршық

150. Вегетативті нерв жүйесінің бөлімдері:

А) иммундық

B) эндокриндік

+++C) симпатикалық

D) симпатикалық

E) көлденең жолақты

151. Парасимпатикалық орталықтар орналасқан:

А) жұлынның кеуде-бел бөлігінде

B) мишықта

C) жұлынның мойын бөлігінің бүйір мүйіздерінде

+++D) ортаңғы мида

E) орталықалды қатпарында

152. Адамда бірінші тұрақты тістер шығады:

а) 6 -7 ай

б) 2 -3 жас

+++в) 6 -7 жас

г) 9 -10 жас

д) 5 -жас

153. Шықшыт сілекей безінің түтігі ашылады:

а) тіласты бүртігі

б) тіласты қатпар бойындағы шырышты қабық

в) жұмсақ таңдай

+++г) ауыз кіреберісі

д) тіл

154. Төменгі жақсүйек асты сілекей безінің түтігі ашылады:

а) ауыз кіреберісі

б) астыңғы ерін жүгеншегі

+++в) тіласты бүртігі

г) бадамша үсті шұңқыры

д) жоғарғы жақсүйек

155. Он екі елі ішектің үлкен бүртігі орналасады:

а) жоғары бөлік

б) көлденең бөлік

+++в) төмендеген бөлік

г) жоғарылаған бөлік

д) алдыңғы

156.Жұлынның қызметі:

+++а) рефлекторлық

б) ақпараттық

в) нейроэндокриндік

г) өткізгіштік

д) рефлекторлық емес

157.Көздің құрамында дақ:

 +++а) нұрлы қабық

б) кірпікті дене  

в) торлы   

г) фиброзды қабық

д) шырышты

158.Есту анализаторының рецепторы орналасқан орны:

а) құлақ қалқаны

б) дабыл қуысы

в) сүйектік лабиринт  

 +++г) ұлу жолының жарғағы

д) тері

159. Дәм сезу рецепторлары жоқ тіл бүртіктерінде:

а) жапырақтәрізді

б) науашықтәрізді

+++в) жіптәрізді  

г) саңырауқұлақтәрізді бүртіктер

д) бадамша

160. Миды қандандыратын артериялық сақинаның орналасқан жері:

+++A) ми негізінде

B) мидың латералді бетінде

C) мидың медиалді бетінде

D) мидың жоғарғы бетінде

E) мидан тыс

161. Жұлынды қандандырады:

+++а) a. Spinalis anterior

б) a. basilaris

с) a. cerebri posterior

д) a. cerebri anterior

е) a. cerebri media

162. Ми веналары барып құяды:

а) бет венасына

б) тіл венасына

с) алдыңғы мойындырық венасына

д) сыртқы мойындырық венасына

+++е) ішкі мойындырық венасына

163. Жіліктердегі қызыл сүйек майының орналасатын аймағы:

a) диафиз

b) апофиз

+++c) метафиз

d) өсінділер

e) сүйек қабығы

164. Айырша без орналасқан:

 1.  іш қуысында
 2.  артқы көкірекаралықта
 3.  ортаңғы көкірекаралықта
 4.  жоғарғы көкірекаралықта++++
 5.  қалқаншатәрізді шеміршектің бетінде

165. В-лимфоциттерді түзеді:

а) бадамшалар

b) айырша без

+++c) жілік майы

d) көкбауыр

е) лимфа түйіндері

166. Лимфа түйінінің бөліктері:

+++a) қыртысты зат

b) аралық зат

c) денесі

d) құйрығы

e) басы

167. Көкбауырдың тамырлық арнасын түзеді:

+++a) көкбауыр артериясы

b) шажырқайлық артерия

c) қосымша артерия

d) асқазан-шарбылық артерия

e) сол жақ асқазан артериясы

168.  Қызыл жілік майының түсін не анықтайды?

а) шелмай жасушалары

b) дәнекер тін

+++c) эритроциттер

d) лейкоциттер

е) остеоциттер

169. Т-лимфоциттерді түзеді:

а) бадамшалар

+++b) айырша без

c) сүйек майы

d) көкбауыр

е) лимфа түйіндері

170. Шоғырланған лимфа түйіншелері (Пейер шоғыры) орналасқан аймағы:

a) өңеш қабырғасы

+++b) мықын ішек қабырғасы

c) асқазан қабырғасы

d) соқыр ішек қабырғасы

e) он екі елі ішек қабырғасы

171. Көкбауыр ұлпасы (паренхимасы) құралған:

+++a) ақ ұлпадан (пульпа)

b) қыртысты заттан

c) лимфа түйіндерінен

d) милы заттан

e) бағаналардан

172. Иммундық жүйенің шеткі ағзалары:

 1.  айырша без  
 2.  қызыл жілік майы
 3.  бауыр  
 4.  бадамшалар++++
 5.  сары жілік майы

173.  Сары жілік майының түсін не анықтайды?

+++а) май жасушалары

b) дәнекер тін

c) эритроциттер

d) лейкоциттер

е) остеоциттер

174. Иммундық жүйенің орталық ағзалары:

а) бадамшалар

+++b) айырша без

c) жеке лимфа фоликулдары

d) көкбауыр

е) лимфа түйіндері

175. Бадамшалар құралған:

a) тесіктерден

b) қыртысты заттан

+++c) лимфа (лимфоидты) түйіншелерінен

d) милы заттан

e) бірыңғай салалы бұлшықеттен

176. Көкбауыр венасы құяды:

 1.  жоғарғы қуыс венаға
 2.  қақпа венасына++++  
 3.  бел веналарына
 4.  жоғарғы шажырқайлық венаға
 5.  сол жақ асқазан венасына

177. Иммундық жүйенің перифериялық ағзаларына жатады:

+++а) бадамшалар

б) тимус

в)сүйек қызыл майы

г) лимфоциттер

д) трабекулалалар

178. Көкбауыр орналасқан:

 1.  іш қуысында ++++
 2.  кеуде қуысында
 3.  ішастардан тыс кеңістікте
 4.  кіші жамбас астауында
 5.  артқы көкірекаралықта

179. Лимфа (лимфоидты) түйіншелерінің орналасқан аймағы:

a) тоқ ішекте

b) айырша безде

+++c) жіңішке ішекте

d) сүйек майында

e) көлденең жиек ішекте

180. Лимфа (лимфоидты) түйіншелері құралған:

a) қыртысты заттан

b) милы заттан

+++c) Т-аймағынан

d) қабығы мен трабекулалардан

e) С-аймағынан

181. Пейер шоғыры орналасқан:

 1.  +++мықын ішектің қабырғасында  
 2.  соқыр ішектің қабырғасында
 3.  тік ішектің қабырғасында
 4.  сигматәрізді жиек ішектің қабырғасында
 5.  он екі елі ішектің қабырғасында

182. Көкбауырдың қызметі:

 1.  ас қорыту 
 2.  +++иммундық 
 3.  эндокриндік
 4.  экскреторлық
 5.  жиырылу

183. Жалпақ сүйектердегі қызыл жілік майының орналасатын аймағы:

a) тығыз зат

b)+++ кеуек зат

c) остеон

d) өсінділер

e) сүйек қабы

Жүрек қантамырлар жүйесі

184. Ұрықтың төменгі қуыс венасы құйылады:

А) +++оң жүрекшеге

В) сол жүрекшеге

С) оң қарыншаға

D) сол қарыншаға

Е) тәжді қойнауға

185. Оң жүрекше мен оң қарынша арасында орналасқан қақпақша:

А) жарты ай тәрізді

В) +++үш жармалы

С) екі жармалы

D) төрт жармалы

Е) өкпе сабауының қақпақшасы

186. Қан ұрықтың төменгі қуыс венасынан бағытталады:

А) +++оң жүрекшеге

В) сопақ тесікке

С) оң қарыншаға

D) сол қарыншаға

Е) өкпе сабауына

187. Қан ұрықтың жоғары қуыс венасынан бағытталады:

А)+++ оң жүрекшеге

В) оң қарыншаға

С) сол жүрекшеге

D) сол қарыншаға

Е) сол құлақшаға

188. Қан ұрық денесінен плацентаға барады:

А) жоғарғы қуыс вена арқылы

В) төменгі қуыс вена арқылы

С) +++кіндік артериясы арқылы

D) артериялық түтік арқылы

Е) өкпе сабауы арқылы

189. Сол жүрекшеге құйылады:

А)+++ өкпе веналары

В) жоғарғы қуыс вена

С) төменгі қуыс вена

D) қолқа

Е) жүректің алдыңғы веналары

190. Жаңа туылған нәресте жүрегінің салмағы

А) 24 г

В) +++21 г

С) 30 г

D) 35 г

Е) 80 г   

191. Жаңа туылған нәрестенің жүрегінің жоғарғы шекарасы:

А)+++ 2 қабырға

В) 3 қабырға

С) 4 қабырға

D) 5 қабырға

Е) 6 қабырға

192. Жаңа туылған нәрестенің жүрегінің сол шекарасы:

А) сол бұғананың орта сызығынан 1-2 см сыртқа

В)  сол бұғананың орта сызығынан 3 см сыртқа

С)  +++сол бұғананың орта сызығынан 4 см сыртқа

D) сол бұғананың орта сызығынан 0,5 см сыртқа

Е) сол бұғананың орта сызығынан 5 см сыртқа

193. Жаңа туылған нәрестенің жүрегінің оң шекарасы:

А)+++ оң төс маңы сызығынан  1 см сыртқа

В) оң төс маңы сызығынан    2 см сыртқа

С) оң төс маңы сызығынан  3 см сыртқа

D) оң төс маңы сызығы

Е) оң қолтық асты сызығы

194. 2-4 жастағы балалардың жүрегінің жоғарғы шекарасы

А) 2-қабырға

В) 3-қабырға

С) +++4-қабырға

D) 5-қабырға

Е) 1-қабырға

195. 2-4 жастағы балалардың жүрегінің сол шекарасы

А) сол бұғананың орта сызығынан 3 см сыртқа

В) сол бұғананың орта сызығынан 4 см сыртқа

С)+++ сол бұғананың орта сызығынан 1-2 см сыртқа

D) сол бұғананың орта сызығынан 0,5 см сыртқа

Е) сол бұғананың орта сызығынан 6 см сыртқа

196. 5-12 жастағы балалардың жүрегінің жоғарғы шекарасы:

А) 1 қабырғаның жоғарғы жиегі

В) 2 қабырғаның жоғарғы жиегі

С) 3 қабырғаның жоғарғы жиегі

D) +++4 қабырғаның жоғарғы жиегі

Е) 5 қабырғаның жоғарғы жиегі

197. 5-12 жастағы балалардың жүрегінің сол шекарасы:

А) +++сол бұғананың орта сызығы

В) сол бұғананың орта сызығынан 0,5 см

С) сол бұғананың орта сызығынан 1 см

D) сол бұғананың орта сызығынан 1,5 см

Е) сол бұғананың орта сызығынан 2 см

198. Оң жүрекшеге құйылады:

А) жүректің терең веналары

В) өкпе артеиялары

С)+++ тәждік қойнау

D) өкпе сабауы

Е) қолқа

199. Жаңа туылған нәрестелерде жүректің келесі пішіндері кездеседі:

А) конус тәрізді

В) сопақ

С) +++шар тәрізді

D) үшбұрышты

Е) пирамида тәрізді

200. Жүрекқаптың қойнаулары:

А) тік қойнау

В) оң жақ қойнау

С) +++қиғаш қойнау

D) сол жақ қойнау

Е) ішкі қойнау

201. Жаңа туылған нәрестелерде жүрекқабының төс-қабырға беті жабылған:

А) +++айырша безбен

В) оң өкпемен

С) сол өкпемен

D) өкпеқаппен

Е) қалқанша безбен

202. Жүрекқап жаңа туылған нәрестелерде дамыған:

А) +++әлсіз

В) жақсы

С) дамымаған

D) өте жақсы

Е) болмайды

203. Жүрекқаптың қабаттары:

А) бұлшықеттік

В) сіңірлі

С) ++++талшықты

D) эпителиалды

Е) сүйекті

204. Жүректің өткізгіш жүйесіне жатады:

А) симпатикалық бағана

В) вегативтік өрімдер

С) +++Гисс шоғыры

D) жүректің нервтері

Е) кезбе нерв

205. Жаңа туылған нәрестелердің өкпе артериясы бағанасының айналымы қолқа айналымымен салыстырғанда:

А) +++үлкен

В) бірдей

С) төмен

D) жетілмеген

Е) өкпе артериясы айқын көрінбейді

206. Жаңа туылған нәрестелерде қолқаның келесі бөліктері тез өседі:

А) +++жоғарылаған бөлігі

В) төмендеген бөлігі

С) қолқаның кеуделік бөлігі

D) қолқаның іштік бөлігі

Е) қолқа айырығы

207. Жүректің беттерін атаңыз:  

А) жоғарғы

В) көкірекаралықтық

С) төменгі

D)+++ төс-қабырғалық

Е) қабырғалық

208. Қантамырлық микроциркуляторлық арнаның элементтеріне жатады:

А) +++венула

В) артерия

С) вена

D) лимфа капиллярлары

Е) венулалық анастомоз

209. Жүректің сопақ шұңқыры анық көрінетін жері:

А) қарыншааралық қалқада

В) қолқа мен өкпе бағанасының арасында олардың шығатын жерінде

С) жүрекшеаралық қалқаның сол жағында

D) +++жүрекшеаралық қалқаның оң жағында

Е) қуыс веналардың арасында

210. Оң жүрекшенің ішкі бетінде орналасқан анатомиялық құрылымдарды көрсетіңіз:

А) бүртікті бұлшықеттер (mm. papillares)

В) +++қырлы бұлшықеттер (mm. pectinati)

С) еттік шарбақшалар (trabeculae carneae)

D) сіңірлі жіпшелер (chordae tendineae)

Е) дәнекер жіпшелер

211. Қарыншааралық қалқа құрамына кіретін анатомиялық құрылымдарды көрсетіңіз:

А)++++ миокард

В) эпикард

С) сіңірлі хордалар

D) трабекулалар

Е) майлы тін

212. Жүрек қаңқасына жатады:

А) эпикард

В) перикард

С) +++фиброзды сақиналар

D) миокард

Е) эндокард

213. Қолқа айырығы сәйкес келетін омыртқа деңгейін көрсетіңіз:

А) III бел

В) +++IY бел

С) Y бел

D) I бел

Е) 12 кеуде

214. Ішкі ұйқы артериясы жататын анатомиялық құрылымды көрсетіңіз:

А) төс-бұғана-емізік аймағы

В) +++ұйқы өзегі (canalis caroticus)

С) төменгі жақсүйекасты үшбұрышы

D) қиылысу жүлгесі

Е) мойынның бүйір үшбұрышы

215. Жүректің симпатикалық нервтенуі:

А) +++жүректің жиырылу ырғағын тежейді, веналық тамырлардың саңылауларын кеңейтеді

В) жүректің жиырылу ырғағын баяулатады, веналық тамырлардың саңылауларын тарылтады

С) жүректің жиырылу ырғағын тездетеді, веналық тамырлардың саңылауларын тарылтады

D) жүректің жиырылу ырғағын баяулатады, веналық тамырлардың саңылауларын кеңейтеді

Е) жүректің жиырылу ырғағын баяулатады, веналық тамырлардың саңылауларын тарылтады

216. Оң тәждік артерияның ірі тармақтары:

А) алдыңғы қарыншааралық тармақ (r. interventricularis ant.)

В) айналма тармақ (r. circumflexus)

С) +++артқы қарыншааралық тармақ (r. interventricularis post.)

D) алдыңғы қалқааралық тармақ (r. septalis ant.)

Е) құлақшалық тармақ

217. Оң тәждік артерия қанмен қамтамасыздандыратын жүректің бөліктерін көрсетіңіз:

А) +++қарыншаралық қалқаның артқы бөлігі

В) қарыншаралық қалқаның алдыңғы бөлігі

С) сол жақ қарыншаның алдыңғы қабырғасы

D) сол қарыншаның артқы бүртікті бұлшықеті

Е) жүрек ұшы

218. Сол тәждік артерияның ірі тармақтарын көрсетіңіз:

А) жоғарғы тармақ

В) +++алдыңғы қарыншааралық тармақ (r. interventricularis ant.)

С) артқы қарыншааралық тармақ (r. interventricularis post.)

D) артқы қалқааралық тармақ (r. septalis post.)

Е) сол құлақшалық тармақ

219. Сол тәждік артерия қанмен қаматамсыздандыратын жүректің бөліктерін көрсетіңіз:

А) қарыншааралық қалқа

В) оң қарыншаның артқы қабырғасы

С) оң қарыншаның артқы емізік бұлшықеті

D) +++сол қарыншаның артқы қабырғасы

Е) оң жүрекшенің алдыңғы қабырғасы

220. Адамда жүректің қандану түрлерін көрсетіңіз:

А)+++ оңтәждік

В) аралас

С) сызықты

D) магистральды

Е) шашыраңқы

221. Қолқа доғасының тармақтарын көрсетіңіз:

А) +++сол бұғанаасты артериясы (a. subclavia sin.)

В) оң бұғанаасты артериясы (a. subclavia dext.)

С) омыртқалық артериясы

D) ішкі кеуделік

Е) оң жалпы ұйқы артериясы

222. Қолқаның кеуделік бөлігінің тармақтары:

А) алдыңғы қабырғааралық артериялар (aa. intercostales ant.)

В) +++артқы қабырғааралық артериялар (aa. intercostales post.)

С) жоғарғы бүйрекүсті

D) төменгі көкеттік артериялар (aa. phrenicae inf.)

Е) бұғанаасты артериясы

223. Қолқаның кеуделік бөлігінің висцеральды тармақтары:

А) алдыңғы қабырғааралық

В) +++өңештік тармақтар (rr. esophagei)

С) артқы қабырғааралық

D) жоғарғы құрсақүсті

Е) қабырғааралық артериялар

224. Иық-бас сабауы келесі веналардың қосылыстарынан түзіледі:

А) сыртқы мойындырық венасы (v. jugularis externa)

В) алдыңғы мойындырық

С) сыңар вена (v. azygos)

D)+++ ішкі мойындырық венасы (v. jugularis interna) және бұғанаасты

Е) сыртқы мойындырық веналары

225.Төменгі қуыс венаға (v. cava inferior) құйылады:

А) +++оң бүйректік вена (v. renalis dextra)

В) v.ovarica sinistra

С) оң бүйрекүсті безінің венасы (v. suprarenalis dextra)

D) сол бүйрекүсті безінің венасы (v. suprarenalis sinistra)

Е) көкбауырлық вена

226. Төменгі қуыс венаға (v. cava inferior) құйылады:

А) қабырғааралық венасы

В) сол атабез венасы (v. ovarica sinistra)

С) +++бел веналары (vv. lumbales)

D) қақпа венасы

Е) асқазан веналары

227. Бауыр веналары (vv. hepaticae) құйылады:

А) қақпа венасына (v.portaе)

В) +++төменгі қуыс венаға (v. cava inferior)

С) жоғарғы қуыс венаға (v. cava superior)

D) ішкі кеуде венасына (v.thoracica interna)

Е) сыңар венаға

228. Жүректің қуыс қабырғасында сопақша ойық көрінетін: жауабы-1

а) оң жүрекшенің құлақша қабырғасы

б) қарыншааралық қалқа

в) сол жүрекшенің құлақша жүйесі

г) +++жүрекше аралық қалқа

д) аралық

229. Оң қарыншаның қабырғасында болатын тесіктер: жауабы-1

а) төменгі қуыс венаның тесігі

б)+++ өкпе сабауының тесігі

в) ең ұсақ веналардың тесігі

г) қолқа тесігі

д) жоғарғы қуыс венаның тесігі

230. Сол қарыншаның қабырғасында болатын тесіктер : жауабы-1

а) тәж  қойнау тесігі

б) өкпе веналарының тесіктері

в) +++қолқа тесігі

г) өкпе сабауының тесігі

д) төменгі қуыс венаның тесігі

231. Оң жүрекше-қарынша тесігінің  қақпағы: жауабы- 1  

а) төртжармалы

б) митралді

в)+++ үш жармалы

г) екі жармалы

д) тәжді қойнау

232. Алдыңғы кеуде қабырғасына жүрек ұшының проекция орны: жауабы-1

а) сол қабырғаның 4 шеміршегі

б) сол 4 қабырға, 6-7 см төстен

в)+++ сол 5 қабырға, 1,5 см ортаңғы бұғана сызығынан ішке

г) сол 5 қабырға ортаңғы бұғана сызығы бойынша

д) сол қабырғаның 3 шеміршегі

233. Жүрек долихоморфты адамда: жауабы-1

а)+++ вертикалді

б) қиғаш

в) горизонталді

г) көлденең

д) тік

234. Тәждік артериялардың басталуы: жауабы-1

а) қолқа доғасы

б) өкпе сабауы

в) сол қарынша

г)+++ қолқа буылтығы

д) қолқаның жоғарылаған бөлігі

235.Атабез артериясының туындысы: жауабы-1

а) +++іш қолқасы

б) ішкі мықын

в) сыртқы мықын

г) ішкі жыныс

д) кеуделік

236.Ұйқы безінен қан  құяды: жауабы-1

а) +++көкбауыр венасы

б) төменгі қуыс венасы

в) жоғарғы шажырқай венасы

г) бауыр венасы

д) төменгі шажырқай

237. Көкетте кеуде қуысына кіретін  кеуде түтігінің тесігі : жауабы-1

а) өңештік

б) көкеттің аяқша аралығындағы саңылауы

в) төменгі қуыс вена тесігі

г)+++ қолқалық

д) симпатикалық

Зәр шығару жүйесі

238.  Бүйректің анатомиялық құрылымдары:

А) +бүйрек қақпасы

B) артқы жиегі

C) денесі

D) алдыңғы жиегі

E) мойны

239. Бүйректің экскреторлық ағашының пішіндері:

А)  постнаталдық

B) +++эмбриондық

C) магистралдық

D) қалыптасқан

E) аралас

240.Сол жақ бүйрекке жанасып жатады:

А) +++тоқ ішектің сол иілімі

B) жоғарғы ішек

C) соқыр ішек

D) бауыр

E) төменгі қуыс вена

241. Нәрестелерде бүйректің жоғарғы шеті қай омыртқаның жоғарғы деңгейіне сәйкес келеді?

А) X кеуде омыртқасының

B) XI кеуде омыртқасының

C)+++ XII кеуде омыртқасының

D) I бел омыртқасының

E) III бел омыртқасының

242. Несепағардың іштік бөлігі жатады:

А)+++ белдің үлкен бұлшықетінде

B) шаршы бұлшықетте

C) көлденең бұлшықетте

D) тік бұлшықетте

E) мықын бұлшықетінде

243. Нәрестелерде несепқуық орналасады:

А)+++ ересектермен салыстырғанда айтарлықтай жоғары

B) ересектермен салыстырғанда айтарлықтай төмен

C) ұшы кіндік пен қасаға симфизінің ортасында жетпейді

D) ұшы симфиздің артында орналасқан

E) ұшы кіндік деңгейінде орналасқан

244. Шәует шығаратын түтікке жанасып жатады:

А) сигматәрізді ішек

B) тік ішек

C) +++несепқуық

D) куперов безі

E) сан артериясы

245. Сперматозоидтар түзіледі:

А) атабез қосалқысында

B)+++ иреленген шәует өзекшелерінде

C) тік шәует өзекшелерінде

D) атабез торында

E) шәует шығаратын түтікте

246. Жатыр түтігінің құрамдық бөліктері:

А) мойын бөлігі

В) +++жатыр түтігінің кеңжері

С) бос жері

D) құйрығы

E)  жарғақты бөлігі

247. Екіншілік (көпіршікті) анабез түйіншелері (folliculi ovarici vesiculosi) түзіледі:

А) 1-3 жаста

B) 8-11 жаста

C) +++12-15 жаста

D) 16-20 жаста

E) бір жасқа дейін

248. Әрбір бүйректің артқы бетіне жанасып жатады:

А)+++көкетке

B) мықын бұлшықетіне

C) егіз бұлшықетке

D) алмұрттәрізді бұлшықетне

E) ішастарға

249.Бүйректің бекітуші аппараты:

А) +++май қапшығы

B) жіңішке ішектің шажырқайы

C) қойнауы

D) көкет

E) ішастар

250. Бүйрек денешігі орналасады:

А) +++қыртысты заттың бүктелген бөлігінде

B) қыртысты заттың сәулелі бөлігінде

C) бүйрек пирамидасында

D) бүйрек бағаналарында

E) бүйрек қойнауында

251. Нәрестелерде бүйректің төменгі шеті қай омыртқаның төменгі деңгейіне сәйкес келеді?

А) I бел омыртқасының

B) II бел омыртқасының

C) III бел омыртқасының

D)+++IV бел омыртқасының

E) Х кеуде омыртқасының

252.Нәресте несепқуығының ерекшеліктері:

А) несепқуық түбі қалыптасқан

B)+++ несепқуық түбі қалыптаспаған

C) қабырғасындағы дөңгелек бұлшықеттік қабығы жақсы дамыған

D) дөңгелек бұлшықеттік қабығы  дамымаған

E) құрылысы бойынша ересек адамдардікінен айырмашылығы жоқ

253. Ер адамдардың несепқуығының артқы бетіне жанасып жатады:

А)+++ тік ішек

B) Куперов бездері

C) қуықасты безі

D) сигматәрізді ішек

E) буылтық-несеп шығаратын өзек (бульбоуретралық) безі

254. Ішастардың туындысы болып табылатын атабездің қабығы:

А) ішкі шәует шандыры

B) сыртқы шәует шандыры

C)+++ атабездің қынаптық қабығы

D) атабезді көтеретін бұлшықеттің шандыры

E) бұлшықеттік қабығы

255. Қуықасты безіне жанасып жатады:

А) қасаға симфизі

B) ішкі мықын артериясы

C) +++тік ішек

D) Куперов безі

E) сыртқы мықын артериясы

256. Жатырдың қабықтары:

А)+++ эндометрий

B) шырышасты

C) фиброзды

D) параметрий

E) мезометрий

257. Нәресте жатырының ерекшеліктері:

А)+++ жоғары орналасқан, қасаға симфизінен шығып тұрады

B) кіші жамбас астауының ортаңғы бөлігінде орналасқан

C) жатыр денесі мойнына қарағанда ұзынырақ

D) денесіне қарағанда жатыр мойны қалыптаспаған

E) кіші жамбас астауының төменгі бөлігінде орналасқан

258. Бүйрек аяқшасын түзеді:

А) бүйрек қойнауы

B) +++бүйрек артериясы

C) лимфа түйіні

D) бүйрек шандыры

E) бүйрек бағаналары

259.  Оң жақ бүйрекке жанасады:

А)+++ 12-елі ішектің төмендеген бөлігі

B) соқыр ішек

C) тоқ ішектің сол иілімі

D) асқазан

E) көкбауыр

260. Бүйрек денешігінің құрылымдары:

А) проксималді иреленген өзекше

B) үлкен тостағанша

C) +++капиллярлық шумақ

D) жинағыш түтікше

E) кіші тостағанша

261. Нәрестелерде сол жақ бүйрекке жанасады:

А) бауыр

B)+++ ұйқы безі

C) соқыр ішек

D) құрт тәрзді өсінді

E) асқазан

262. Несепағардың алдында орналасады:

А)+++ атабез (немесе анабез) артериясы мен венасы

B) ішкі мықын тамырлары

C) сыртқы мықын тамырлары

D) жалпы мықын тамырлары

E) бел артериялары мен веналары

263. Несепқуықтың құрамдық бөліктері:

А) мүйізі

B) құйрығы

C) +++түбі

D) қылтасы

E) жүлге

264. Ер адамдарда аралас секрециялық без болып табылады:

А) +++атабез

B) қуықасты безі

C) бульбоуретралдық бездер

D) шәует қуықшалары

E) атабез қосалқысы

265. Шәует жіберетін түтік қандай түтіктердің қосылуынан пайда болады:

А) шәует шығаратын түтігі мен қосалқы түтігі

B) бульбоуретралық бездердің шығаратын түтігі

C) қуықасты безінің шығаратын түтігі

D) +++шәует шығаратын түтік

E) атабез қосалқысының түтігі

266. Анабездің беттері:

А)+++ медиалді беті

B) алдыңғы беті

C) бүйір беті

D) артқы беті

E) жоғарғы беті

267. Жасөспірім кезеңдегі (12-15 жас) жатырдың топографиясы мен құрылысының ерекшеліктері:

А) жоғары орналасқан, қасаға симфизінен шығып тұрады

B) жатыр денесі мен мойны тепе тең

C) +++жатыр денесі мойнына қарағанда ұзынырақ

D) жатыр мойны денесіне қарағанда ұзынырақ

E) кіші жамбас астауының төменгі бөлігінде орналасқан

268.  Бүйректе бар:

А) тығыз зат

B) +++қыртыс зат

C) аралық  зат

D) негізгі зат

E) сұр зат

269. Нефронның құрамына кіретін құрылымдар:

А) бүйрек қойнауы

B) кіші тостағанша

C)+++ Генле ілмегі

D) бүртік түтіктері

E) бүйрек артериясы

270. Несепағардың бөліктері:

А) бүйректік

B)+++ іштік

C) түбектік

D) ампулалық

E) қылталық

271. Оң несепағардың бастапқы бөлігі орналасады:

А) он екі елі ішектің төмендеген бөлігінің алдында

B) +++он екі елі ішектің төмендеген бөлігінің артында

C) он екі елі-аш ішек иілімінің артында

D) он екі елі ішектің көлденең бөлігінің артында

E) соқыр ішектің артында

272. Несепағардың қабырғасының қабықтары:

А) tunica fibrosae

B)+++tunica muscularis

C) ішастар

D) tunica serosa

E)  tunica albuginea

273. Әйелдердің несепқуығының артқы бетіне жанасып жатады:

А) несепжыныс көкеті

B) соқырішек

C) сигма тәрізді ішек

D) +++қынап

E) тік ішек

274. Атабез қосалқысының бөліктері:

А) +++басы

B) мойны

C) өсіндісі

D) шеті

E) оң және сол үлестері

275. Ер адамдардың несеп шығаратын өзегінің кеңейген жерлері:

А) несепжыныс көкеті аймағы

B) несеп шығаратын өзектің сыртқы тесігі аймағы

C)+++ қуықастылық (простаталық) бөлігі

D) кеуек бөлімінің бойында

E) несеп шығаратын өзектің ішкі тесігі аймағы

276. Атабездің иреленген және тік шәует өзекшелерінде қуыс пайда болады:

 А) 1 жасқа дейін

B) 1-3 жаста

C) 8-12 жаста

D)+++ жасөспірімдік кезең, 13-16 жаста

E) туылатын кезде

277. Нәресте анабезінің ерекшеліктері (10 күннен – 1  жылға дейін):

А) анабездің беті іркілдек

B) анабездің беті бұдырлы

C) +++алғашқы (примордиалық) анабез түйіншелері бар

D)  лимфоидты фоликулдар

E) жетілген анабез түйіншелері бар

278. Бүйректің қабықтары:

А) бұлшықеттік қабық

B) +++фиброзды қабық

C) ақ қабық

D) шырышты қапшық

E) сірлі қабығы

279. Нәрестелерде оң жақ бүйрекке жанасады:

А) +++бауыр

B) ұйқы безі

C) қуық

D) сигма тәрізді ішек

E) көкбауыр

280. Сол несепағардың бастапқы бөлігі орналасады:

А)  он екі елі ішектің төмендеген бөлігінің алдында

B) он екі елі ішектің төмендеген бөлігінің артында

C) +++он екі елі-аш ішек иілімінің артында

D) он екі елі ішектің көлденең бөлігінің артында

E) соқыр ішектің артында

281. Қуықасты безінің үлестері:

А) жоғарғы үлесі

B) +++сол үлесі

C) бүйір үлесі

D) қылтасы

E) төменгі үлесі

282. Ер адамдардың несеп шығаратын өзегінің бөліктері:

А) +++қуықастылық бөлігі

B) қылта аймағы

C) үңгірлік бөлігі

D) мойынт бөлігі

E) несепқуықтық бөлігі

283. Ер адамдардың несеп шығаратын өзегінің тарылған жерлері:

А) қуықтың түбі

B)  жыныс мүшесінің буылтығы аймағы

C)  +++несепжыныс көкеті аймағы

D) қайықша шұңқыры

E) қуықастылық бөлігі

284. Шәует шылбырының құрамдық бөліктері:

А) шәует қуықшалар түтігі

B) шәует жіберетін түтік

C) ішкі мықын артериясы

D)+++шәует шығаратын түтік

E) қосалқы түтігі

285. Анабездің жиектері:

А) жоғарғы жиегі

B) медиалды жиегі

C) төменгі жиегі

D) +++шажырқайлық жиегі

E) латералді жиегі

286. Жатырға жанасып жатқан анатомиялық құрылымдар:

А) соқыр ішек

B) сигматәрізді ішек

C) +++несепқуық

D) қасаға симфизі

E) несепжыныс көкеті

287. Қынаптың артында орналасқан анатомиялық құрылымдар:

А) сигматәрізді ішек

B)+++ тік ішек

C) несепқуықтың түбі

D) несеп шығаратын өзек

E) соқыр ішек

Эндокриндік жүйе

288. Эндокриндік бездердің анатомиялық ерекшеліктері:

 а) шығаратын түтіктерінің болуы

 b)++++шығаратын түтіктерінің болмауы

 c) эндокриндік бездердің сөлі қанға түспейді

 d) эндокриндік бездердің сөлі ішкі жыныс ағзаларының қуысына түседі

 e) қорының (резервінің) болуы

289. Эндокриндік бездердің шығу тегі бойынша жіктелуі:

а) +++бронхиогендік топ

 b) энтодермалдық топ емес

 c) эктодермалдық топ емес

 d) лимфоидты  топ

 e) гематогендік топ

290. Қалқанша безінің бөліктері:

а)+++қалқанша безінің қылтасы

 b) қалқанша безінің басы 

 c) өсінді

d) құйрық

e) денесі

291. Гипоталамустың құрамына кіретін эндокриндік бездер:

а)+++ гипофиз

b) ұйқы шумағы

c) эпифиз

d) емізіктәрізді денелер

e) сұр төмпе

292. Қалқанша маңы бездерінің қызметі:

a) ас қорыту

b) қан түзу

c) иммундық

d) гемопоэздық

e) +++эндокриндік

293. Эндокриндік бездердің басқа бездерден айырмашылығы:

а)+++шығару түтіктерінің болмауы

b) қақпасының болуы

c) қабықтарының болмауы

d) қызыл және ақ ұлпаларға бөлінуі

e) май қапшығының болмауы

294. Қалқанша безін қандандырады:

а) +++жоғарғы қалқанша артериясы

b) алдыңғы қалқанша артериясы

c) артқы қалқанша артериясы

d) өкпе артериясы

e) ортаңғы қалқанша артериясы

295. Аралас секреция бездері:

а) гипофиз

b) қалқанша безі

c) бүйрекүсті безі

d) сілекей безі

e) +++ұйқы безі

296. Эндокриндік қызметті реттеудің жоғарғы орталығы болып табылады:

а) мишық 

b) +++гипоталамус

c) метаталамус

d) эпиталамус

e) таламус

297. Атабезде түзілетін гормон:

а) эстроген

b) прогестерон

c) +++тестостерон

d) адреналин

e) тироксин

298. Гипофиздің алдыңғы үлесіне тәуелді эндокриндік бездер:

а)+++ қалқанша безі

b) қалқанша маңы безі

c) ұйқы безі

d) параганглилер

e) айырша без

299. Қалқанша безінің паренхимасы құралады:

а) нефрондардан

b) остеондардан

c) миофибрилдерден

d)+++ түйіншелерден (фолликулдардан)

e) ацинустардан

300. Бүйрекүсті безінің қыртысты затындағы аймақтар:

а) жолақты аймақ

b) дөңгелек аймақ

c) сәулелі аймақ

d) аралас аймақ

e) +++ шумақты аймақ

301. Ұйқы безінің қызметі:

а) сіңіру

b) қорғаныш

c) өт шығару

d)+++ инсулин өндіру

e) қоректік

302. Қалқанша безінің қызметін реттейді:

а) лактотропты гормон

b) соматотропты гормон

c)+++ тиреотропты гормон

d) адренокортикотропты гормон

e) фолликулстимулдеуші гормон

303. Сүт безінің қызметін реттейді:

а) соматотропты

b) тиреотропты гормон

c)+++ лактотропты гормон

d) адренокортикотропты гормон

e) фолликулстимулдеуші гормон

304. Организмдегі зат алмасуды реттейтін гормондар өндіріледі:

а) атабезде

b) айырша безде

c) +++қалқанша безде

d) қуықасты безінде

e) анабезде

305. Паратгормон өндіріледі:

а) айырша безде

b) қалқанша безде

c) эпифизде

d) +++қалқанша маңы безінде

e) гипофизде

306. Бүйрекүсті безінің милық затында өндіріледі:

а) инсулин

b) тироксин

c) +++адреналин

d) паратгормон

e) кортикостероид

307.  Қандай гормоннның қызметінің күшеюі гигантизмге әкеледі:

а) инсулин

b)+++ соматотропты гормон

c) тироксин

d) паратгормон

e) адреналин

308. Гипофизде бар:

а)+++ алдыңғы үлес

b) жоғарғы үлес

c) оң жақ үлес

d) сол жақ үлес

e) қылтасы

309. Ұйқы безінде өндіріледі:

а) тироксин

b) паратгормон

c) адреналин

d)+++ инсулин

e) мелотонин

310. Атабезде өндірілетін гормон:

а) мелатонин

b) адреналин

c) инсулин

d) фолликулин

e)+++ тестостерон

311. Ұйқы безі ішкі секреция безі ретінде өндіреді:

А) өт

В) ұйқы безінің сөлі

С) +++инсулин

D) несеп

Е) шырыш

312. Қалқанша безі орналасқан аймақ:

а) бас

b) +++мойын

c) кеуде

d) іш

e) жамбас

313. Бүйрекүсті бездері орналасқан аймақ:

а) бас

b) мойын

c) кеуде

d) +++іш

e) жамбас

314. Оң жақ бүйрекүсті безінен шыққан қан құйылады:

а) жоғарғы қуыс венаға

b) +++төменгі қуыс венаға

c) жалпы мықын венасына

d) оң жақ бүйрек венасына

e) бел веналарына

315. Сол жақ бүйрекүсті безінен шыққан қан құйылады:

а) жоғарғы қуыс венаға

b) төменгі қуыс венаға

c) жалпы мықын венасына

d) +++сол жақ бүйрек венасына

e) бел веналарына

316. Эндокриндік ағза:

а) +++эпифиз

b) сүт безі

c) қуықасты безі

d) бауыр

e) көкбауыр

317. Шығу тегі мезодермалық эндокриндік без:

а) қалқанша безі

b) қалқанша маңы бездері

c) +++бүйрекүсті бездерінің қыртыстық заты

d) гипофиз

e) эпифиз

318. Шығу тегі энтодермалық эндокриндік без:

а) бүйрекүсті бездері

b) жыныс бездері

c)+++ ұйқы безінің аралшықтары

d) гипофиз

e) эпифиз

319. Эндокриндік бездердің неврогендік тобы:

а) қалқанша безі

b) қалқанша маңы бездері

c) ұйқы безі

d)+++ гипофиз

e) айырша

320. Қалқанша безін нервтендіреді:

а) үшкіл нервтің тармақтары

b) тіласты нервінің тармақтары

c) мойын өрімінің тармақтары

d) +++кезбе нервтің тармақтары

e) қосымша нерв тармақтары

321. Қалқанша безінің алдында орналасады:

а) жұтқыншақ

b) кеңірдек

c) +++төс-тіласты бұлшықеті

d) қосқарыншалы бұлшықеті

e) қалқанша маңы бездері

322. Бүйрекүсті безі орналасқан:

а) бүйректің артқы бойы бетінде

b) кіші жамбас астауында

c) +++бүйректің жоғарғы шетінде

d) бүйректің төменгі шетінде

e) бүйрек қақпасы аймағында

323. Бүйрекүсті бездері құралған:

а) +++қыртыс заттан

b) трабекуладан

c) сұр заттан

d) ақ заттан

e) түйіншелерден (фолликулдардан)

324. Қалқанша безінің артқы беті жанасады:

а) +++жұтқыншақтың көмейлік бөлігімен

b) төс-қалқанша бұлшықетімен

c) айырша бездерімен

d) омыртқа бағанасымен

e) тіласты сүйегімен

325. Бүйрекүсті безі қанмен қамтамасыз етіледі:

а) төменгі шажырқай

b) қолқа доғасымен

c) +++бүйрек артериясының тармақтарымен

d) жоғарғы шажырқай артериясының тармақтарымен

e) құрсақ сабауының тармақтарымен

326. Ұйқы безіндегі эндокриндік қызметті орындайды:

а)+++ Лангерганс аралшықтары

b) құйрығы

c) басы

d) денесі

e) ұйқы безінің түтігі

327. Қалқанша маңы бездері гормондарының қызметі:

а)+++ Р және Са алмасуын реттейді

b) организмнің өсуін реттейді

c) қандағы қанттың деңгейін реттейді

d) жатырдың жиырылуын күшейтеді

e) жыныс бездерінің жұмысын тежейді

328. Эпифиз орналасқан аймақ:

а) таламус

b) гипоталамус

c) +++эпиталамус

d) метаталамус

e) таламус аралық аймақ

329. Гипофиз орналасқан аймақ:

а) таламус

b)+++ гипоталамус

c) эпиталамус

d) метаталамус

e) таламус аралық аймақ

330. Анабездің эндокриндік қызметі:

а) +++эстроген өндіру

b) парадгормон өндіру

c) аналық жасушаларды өндіру

d) андроген өндіру

e) тестостерон өндіру

331. Гипофизде өндіріледі:

а) тироксин

b) глюкагон

c) +++тиреотропты гормон

d) эстроген гормон

e) адреналин

332. Атабездің қызметі:

а) эстроген өндіру

b) тироксин өндіру

c)+++ тестостерон өндіру

d) фолликулин өндіру

e) прогестерон өндіру

333. Ұйқы безінің бөліктері:

а) басы, мойны, денесі

b)+++ басы, денесі, құйрығы

c) негізі, ұшы

d) басы, негізі

e) негізі, құйрығы

334. Ұйқы безінің басы жанасып жатады:

а)+++ он екі елі ішекпен

b) аш ішекпен

c) көкбауырмен

d) асқазанмен

e) бауырмен

335. Ұйқы безінің құйрығы жанасып жатады:

а) он екі елі ішекпен

b) аш ішекпен

c) +++көкбауырмен

d) асқазанмен

e) бауырмен

336. Қалқанша безінің үлестері бір-бірімен байланысады:

а) +++қылтасы арқылы

b) аяқшалары арқылы

c) дәнекер арқылы

d) күмбез арқылы

e) төмпешіктері арқылы

337. Қалқанша маңы бездері орналасқан аймақ:

а) бас

b) +++мойын

c) кеуде

d) іш

e) жамбас астауы

338.Сперматозоидтар  болады:

а) шығарушы өзекшелер

б) +++иреленген шәует өзекшелері

в) тік шәует өзекшелері

г) ата без торының өзекшелері

д) шәует шығаратын түтік

339.Ана безін жамбас астау қабырғасымен қосатын байламдар:

а) ана бездің меншікті байламы

б) ана бездің шажырқайы

в)+++ ана безін көтеретін байлам

г) жатырдың дөңгелек байламы

д) шап байламы

340.Жатырдың алдында орналасады :

а)+++ қуық

б) тік ішек

в) қынап

г) ана бездер

д) ішек

341. Бранхигенді топтың эндокринді бездер:

а) ұйқы без

б) жыныс бездерінің интерстициальды жасушасы

в) төмпақ дене

г)+++ қалқанша жанындағы бездер

д) айырша без

342. Мезодермалды туындысының эндокринді бездер:

а)+++ бүйрекүсті безінің қыртыс заты

б) ұйқы безінің эндокринді бөлік

в) гипофиз

г) бүйрекүсті безінің милық заты

д) таламус(көру төмпе)

Құқықтық дағды

343. Адъюнктура бұл:

А) техникалық оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Б) өнертану оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

В) +++әскери оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

Г) гуманитарлық оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

Д) медицина оқу орындарында  ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

344. Бакалавр бұл:

А)+++жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

Б) ғылыми дәреже

В) ғылыми атақ

Г) лауазым

Д) сенім көрсетілген тұлға

345. Нострификация, бұл:

А) техникалық оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Б) әскери оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

В) медицина оқу орындарында  ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

Г) өнертану оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

Д)+++ ҚР-ның дипломдарының басқа мемлекеттердің дипломдарымен сәйкестігін анықтау

346. Докторантура бұл:

А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі білімнің академиялық дәрежесі

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын игерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже.

В) ғылыми атақ

Г) +++ғылыми және педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Д) лауазымы

347. Магистр бұл:

А) +++жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

В) ғылыми дәреже

Г) ғылыми атақ

Д) лауазым

348. Доцент бұл:

А) +++ғылыми атақ

Б)  жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

В) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

Г) ғылыми дәреже

Д) сенім көрсетілген тұлға

349. Профессор бұл:

А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

В) +++ғылыми атақ

Г) ғылыми дәреже

Д) сенім көрсетілген тұлға

350. Резидентура бұл:

А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

В) ғылыми дәреже

Г)+++ жоғарғы оқу орнынан кейін тереңдетілген медициналық білім алу түрі

Д) ғылыми атақ

351. Философия докторы (PhD) бұл:

А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

В) ғылыми дәреже

Г) +++ең жоғарғы академиялық дәреже

Д) ғылыми атақ

352. Ғылым докторы бұл:

А) +++ең жоғарғы ғылыми дәреже

Б) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

В) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

Г) ғылыми атақ

Д) ең жоғарғы академиялық дәреже

353. Интернатура бұл:

А) +++жоғарғы медициналық оқу орындарындағы оқушыларды негізгі медициналық білім шеңберінде дайындау түрі

Б) интернаттық ұйымдар

В) ғылыми және педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Г) әскери оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Д) гуманитарлық оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау түрі

354. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы бекітілді:

А) +++2010

Б) 2009

В) 2008

Г) 2011

Д) 2012

355. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасын шығаруға себеп болған:

А)+++ ҚР-сы президентінің қаулысы

Б) ҚР-сы Денсаулық сақтау Министрінің бұйрығы

В) ҚазҰМУ-нің Ректорының бұйрығы

Г) Әлеуметтік Сақтау Министрінің бұйрығы

Д) Облыс әкімдерінің қаулысы

356.  «Саламатты Қазақстан» бағдарламасын шығарған Мемлекеттік орган:

А)+++ ҚР Денсаулық ссақтау Министрлігі

Б) ҚазҰМУ-нің ректораты

В) ҚР Парламенті

Г) Әлеуметтік сақтау министрлігі

Д) Облыстар әкімшілігі

357. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы бойынша өмір жас ұзақтығы 2013 жылға төмендегідейді құрайды деп күтілуде:

А)++++ 69,5 жас

Б) 70 жас

В) 68 жас

Г) 71 жас

Д) 72 жас

358. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы бойынша 2015 жылға қарай адам жасы ұзарады:

А) 69,5 жас

Б)+++ 70 жас

В) 68 жас

Г) 71 жас

Д) 72 жас

359. 2013-жылға қарай 100 мың адамға санағанда аналар өлімінің азаюы төмендегідей:

А) 27

Б) ++++28,1

В) 24,5

Г) 25

Д) 30

360. 2015 жылға қарай 100 мың адамға санағанда аналар өлімінің азаюы төмендегідей:

А) ++++24,5

Б) 28,1

В) 25

Г) 27

Д) 30

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Anatomia_2015_s_otvetami.doc

Anatomia_2015_s_otvetami.doc
Размер: 304 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Проектные предложения по улучшению учета денежных средств в ТОО «Active Account»

Предложения по совершенствованию учета денежных средств

Советское общество второй половины 80-х до начала 90-х годов. Попытки обновления социализма и причины неудач

Сущность перестройки. Оценки событий. С середины 80-х годов произошел переход истории советского общества в принципиально новое качество. Новая эпоха, начало которой было положено в марте-апреле 1985 года, получила наименование «перестройки».

Магистральный нефтепровод, его основные объекты

Состав сооружений магистральных нефтепроводов. Классификация нефтеперекачивающих станций и характеристика основных объектов. Вспомогательные системы насосных агрегатов. Насосные станции нефтебаз. Принцип действия центробежного насоса. Насосы основные, подпорные их конструкция. Эксплуатация устройств разгрузки. Влияние свойств перекачиваемой жидкости на характеристику насоса. Кавитация в магистральных центробежных насосах. Кавитационный запас. Характеристика трубопровода. Узел учета нефти

История управленческой мысли. Заочное

Охрана окружающей среды. Энерго- и ресурсосбережение

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok