Ответы на тесты по дисциплине «Биосфера эволюциялық дамуы»

           ТЕСТЫ по дисциплине «Биосфера эволюциялық дамуы»

[q]2:1: Біз өмір сүріп жатқан геологиялық эра қалай аталады

[a]архей

[a]протерозой

[a]палеозой

[a]мезозой

[a][+]кайнозой

[q]1:1: Палеозой эрасының соңғы дәуірін ата

[a][+]перм

[a]девон 

[a]карбон 

[a]силур 

[a]ордовик 

[q]2:1: «Сатылай даму» идеясының авторы кім

[a]Демокрит

[a][+]Ламарк

[a]Гераклит

[a]Геккель

[a]Дарвин

[q]1:1:  Орта ғасырда үстем болған ғылым

[a][+]метофизикалық көзқарас

[a]трансформизм

[a]креационизм

[a]преформизм

[a]витализм

[q]3:1:  Аталған проблемалардың қайсысы эволюция теориясының пәніне кірмейді

[a]организмдер эволюциясының қозғаушы күші мен жалпы себептері

[a]бейімделушілік мехаизмінің дамуы

[a]организмдердің әртүрлі формаларының қалыптасу механизмі мен себептері

[a][+]литосфераның даму механизмі

[a]биологиялық процестердің себептері

[q]2:1:  Эволюциялық процестердің анализі үшін қандай ұғымдар қолданылады

[a]эволюциялық механизм мен эволюциялық факторлар

[a][+]эволюциялық концепция мен эволюциялық идея

[a]эволюциялық теория мен эволюциялық концепция

[a]эволюциялық даму мен апат теориясы

[a]эволюциялық даму мен эволюциялық факторлар

[q]2:1:  Организмдердің ғылыми систематикасын қалыптастырушы ғалым

[a]Ч.Дарвин

[a]Д.Дидро

[a][+]К.Линней

[a]Ж.Б.Ламарк

[a]Ж.Кюве

[q]1:1:  Ламарк бойынша эволюцияның негізгі себебі

[a][+]организмдердің әу баста кемелдікке жетуге талпынуы

[a]табиғи сұрыпталу

[a]организмдердің әртүрлілігі

[a]өзгер

[a]озық даму

[q]2:1:  Дарвин ілімінің алғышарты болған, эмбриология ғылымының жетістіктерін қай ғалымның есімімен байланыстыруға болады

[a]Э.Ж.Сент-Илер

[a]Ламарк

[a]Кювье

[a][+]К.Бэр

[a]Ч.Лайель

[q]1:1:  Геология ғылымының жетістіктерін қай ғалымның есімімен байланыстыруға болады

[a]Э.Ж.Сент-Илер

[a]Ламарк

[a]Кювье

[a][+]К.Бэр

[a]Ч.Лайель

[q]1:1: Жасанды сұрыптау критериясының белгілері ...... үшін пайдалы болып табылады

[a]түр

[a]популяция

[a]биосфера

[a][+]адам

[a]биоценоз

[q]1:1: Дарвин теориясының ең басты мағынасы құралады

[a]жердегі тіршіліктің пайда болуын түсіндіруден

[a]алғашқы эволюциялық ілімнің жасалуынан

[a][+]табиғи сұрыпталу теориясын зерттеуден

[a]биогенетикалық заңды құраудан

[a]«барлығымен күресу, барлығына қарсы» теориясын қалыптастырумен

[q]1:1: Қандай түрлер арасында «тіршілік үшін күрес» өте өткір болып табылады

[a][+]түраралық

[a]қолайсыз жағдайлар үшін күрес

[a]түрішілік

[a]трофикалық

[a]топикалық

[q]1:1: Антропогенездік әлеуметтік факторды көрсет

[a]тік жүру

[a]жұтқыншақтың құрылымы

[a]жоғары жүйке қызметі

[a]киімнің түрлері

[a][+]сөздің дамуы

[q]1:1: Барлық тіршілік, тек қана тірі заттан шыққан деп айтатын теорияны көрсет

[a]абиогенез

[a][+]биогенез

[a]филогенез

[a]онтогенез

[a]ламаркизм

[q]2:1: Тұқымқуалаушы белгісі бар ағзалардың тарихи өзгеруі, тірі ағзаның қайтымсыз тарихи дамуы

[a][+]эволюция

[a]революция

[a]детерминизм

[a]генетика

[a]трансформизм

[q]1:1: «Эволюция» терминін кім енгізді

[a][+]Э.Геккель

[a]Ламарк

[a]В.Вернадский

[a]Дарвин

[a]Мюллер

[q]2:1: Биологияда трансформизмнің эволюционизмге ауысуы қашан болды

[a]18 ғасырда

[a][+]18-19 ғасыр аралығында

[a]19 ғасырда

[a]17 ғасырда

[a]17-18 ғасыр аралығында

[q]1:1: Кейінгі дәуірге жатады

[a][+]креационизм

[a]трансформизм

[a]витализм

[a]эпигенез

[a]реформизм

[q]1:1: Барлық тірі табиғатты екі патшалыққа бөлген ғалым

[a]Ламарк

[a]Дарвин

[a]Северцов

[a]Аристотель

[a][+]Линней

[q]2:1: 1751 жылы жарық көрген «Ботаника философиясы» кітабының авторы

[a]Ч.Дарвин

[a][+]Линней

[a]Ж.Б.Ламарк

[a]Г.Мендель

[a]Северцов

[q]2:1: Ұйымдастыру деңгейінің өте қарапайымнан ең қиын және де соңғы ағзаға дейін біртіндеп жоғарылау идеясы

[a]креационизм

[a][+]градация

[a]трансформация

[a]кариокенез

[a]эпигенез

[q]1:1: Уақыттың ұзақ кезеңі ағымындағы кішігірім ауытқулардың жиынтығы туралы тұжырымдама

[a]катастрофизм

[a][+]униформизм

[a]дарвинизм

[a]ламаркизм

[a]витализм

[q]1:1: Ең бірінші эволюциялық теория қай жылы жетілдірілді

[a][+]1809

[a]1859

[a]1897

[a]1976

[a]1765

[q]2:1: Дарвин ілімінің алғышарты болған, цитологияның пайда болуы қай ғалымның атымен байланысты

[a]Э.Ж.Сент-Илер

[a][+]М.Шлейден

[a]Кювье

[a]К.Бэр

[a]Ч.Лайель

[q]1:1: «Табиғи сұрыпталу жолымен түрлердің шығу тегі немесе тіршілік үшін күресте қолайлы өмірдің сақталуы» еңбегінің авторы

[a]Ламарк

[a]Линней

[a]Геккель

[a][+]Дарвин

[a]Мюллер

 

[q]1:1: Жаңа сұрыптардың және өсімдіктер мен жануарлардың тұқымының кіріспесімен айналысады

[a][+]селекция

[a]генетика

[a]физиология

[a]цитология

[a]сортология

[q]3:1: Дарвин эволюцияның басты қозғалу күші туралы еңбегінде қай жылы жазды

[a]1987

[a][+]1859

[a]1895

[a]1867

[a]1765

 

[q]1:1: Тұрақты будандастыру заңын кім анықтады

[a]Шмальгаузен

[a]Мюллер

[a]Северцов

[a][+]Пирсон

[a]Дарвин

[q]1:1: Эволюцияның қозғаушы күшіне не жатады

[a][+]табиғи сұрыптау және тіршілік үшін күрес

[a]модификациялық өзгергіштік

[a]изоляция және миграция

[a]креацинизм және трансформизм

[a]бәсекелестік және дрейф

[q]2:1: Бір немесе әр түрлі популяциялар арасындағы будандастыруына кедергі ретінде барьерлердің тіршілік етуі нені білдіреді

[a]миграция

[a][+]изоляция

[a]түрлердің пайда болуы

[a]мутация

[a]идиоадапция

[q]1:1: Егер популяцияда пререпродуктивті дарақтар басым болса, популяцияның санында қандай өзгеріс болады

[a][+]өседі

[a]тұрақтанады

[a]кемиді

[a]секірмелі

[a]жылжымалы

[q]1:1: Түрлермен айналысатын, белгілі-бір ареалды сипаттайтын өлшем (критерий)

[a]экологиялық

[a]морфологиялық

[a][+]географиялық

[a]физиологиялық

[a]генетикалық

[q]1:1: Популяциялық генетикаға үлкен үлес қосқан ғалым

[a]Н.А.Северцов

[a][+]С.С.Четвериков

[a]К.Ф.Рулье

[a]Д.Дидро

[a]Ковалевский

[q]1:1: Бұршақты будандастыру нәтижесінде 1865 жылы жарияланған жұмыстың авторы

[a]Иогансен

[a]Чермак

[a][+]Мендель

[a]Корренс

[a]Дарвин

[q]1:1: Конвергенция – бұл ...

[a][+]белгілердің ұқсастығы

[a]белгілердің ажыратылуы

[a]организмнің функциясының және құрылысының қалыптасуы

[a]изоляция

[a]ортақ ата-тегі

[q]1:1: Организмнің жеке дамуы

[a]архаллаксис

[a]эволюция

[a][+]онтогенез

[a]метаморфоз

[a]филогенез

[q]1:1: Қорғалған және қорғалмаған түрлердің ұқсастығы

[a]демонстрациялық рең

[a]жасырынғыш

[a][+]мимикрия

[a]ескертетін рең

[a]тікенектер

 

[q]1:1: Ароморфоз ...   әкеледі

[a]организм дамуының жалпы көтерілуіне

[a]өмір сүру қарқындылығының көтерілуіне

[a]кең жерге бейімделуге

[a]жаңа организм тобының қалыптасуына

[a][+]барлық жауап дұрыс

[q]2:1: Егер филэмбриогенездік кезеңде ерте стадиялық өзгеріс байқалса – бұл

[a]девиация

[a][+]архаллаксис

[a]анаболия

[a]неотения

[a]ценогенез

[q]1:1: Биогенетикалық заңды кім ашты

[a]Шлейден мен Шван

[a]Морган

[a][+]Геккель

[a]Опарин мен Холдейн

[a]Мендель

[q]2:1: Архей эрасының ұзақтығы

[a][+]700-800 млн жыл

[a]200-600 млн жыл

[a]600-800 млн жыл

[a]300-700 млн жыл

[a]2000 млн жыл

[q]2:1: Жаңа заман қай кезеңге жатады

[a]юра

[a]девон

[a][+]антропоген

[a]неоген

[a]палеоген

[q]2:1: Қандай биологиялық фактор адам эволюциясына қатысты емес

[a]тұқымқуалайтын өзгергіштік

[a]ген дрейфі

[a][+]еңбек қызметі

[a]популяциялық толқын

[a]изоляция

[q]3:1: Африка жерінде ХХ ғасырдың 60-70 жылдары табылған адамның қаңқасы

[a]питекантроп

[a][+]епті адам

[a]неандертальдық

[a]австралопитек

[a]тік жүретін адам

[q]1:1: Микроағзалардың өзінен-өзі қалыптасуы мүмкін екендігін ең бірінші болып кім дәлелдеді

[a]Пеннет И.

[a][+]Пастер Л.

[a]Морган М.

[a]Дарвин Ч.

[a]Чермак С.

[q]1:1: Өткен туралы білімді зерттеуден, қазіргі зерттеуге өту тәсілі

[a][+]тарихи принцип

[a]актуализм принципі

[a]экстрополяция принципі

[a]аналогия

[a]салыстыру

[q]1:1: Адам мен жануардың құрылымдың жүйесі бірдей деп, өз еңбегінде жазған кім

[a]Гераклит

[a][+] Аристотель

[a]Линней

[a]Анаксимен

[a]Дарвин

[q]1:1: Ең бірінші эволюциялық теорияны ұсынған

[a]Уоллес

[a]Ч.Дарвин

[a]Линней

[a][+]Ламарк

[a]Мендель

[q]2:1: Табиғатта барлығы орынды құрылған және барлық даму алдын ала мақсатпен шешіледі деп түсіндірілген ілім

[a]детерминизм

[a][+]телеология

[a]эволюциянизм

[a]дарвинизм

[a]преформизм

[q]1:1: К.Вольфом ұсынған мүшелердің даму тұжырымдамасы

[a]ықтималдық теориясы

[a]тұрақты даму тұжырымдамасы

[a][+]эпигенез теориясы

[a]эволюция теориясы

[a]пайда болу теориясы

 

[q]2:1: 1809 ж. жарық көрген «Зоология философиясы» еңбегінің авторы

[a]Ч.Дарвин

[a]К.Линней

[a][+]Ж.Ламарк

[a]Г.Мендель

[a]Северцев

[q]1:1: Табиғаттың тарихи дамуын тікелей ағзалардың тіршілік ортасына бейімделуіне бағытталған эволюциялық ілім

[a][+]эктогенез

[a]автогенез

[a]номогенез

[a]витализм

[a]эпигенез

[q]1:1: Ұрықтың дамуы және ондағы дамушы ағзаның белгісін алдын ала анықтайтын жыныстық клетканың материалдық құрылымы жайлы ілім

[a][+]реформизм

[a]эпигенез

[a]трансформизм

[a]кариокинез

[a]номогенез

[q]1:1: Ғылыми әлемде қай тұжырымдама тіршіліктің пайда болуы туралы шындыққа жақын деп мойындалды

[a]креационизм

[a]спонтандық өмірдің жаралуы

[a]стационарлы жағдай

[a]спанспермия

[a][+]физиологиялық және химиялық процесс нәтижесінде жердің өткен тарихи өмірінің шығуы

[q]2:1: Экологияның пайда болуы Дарвин ілімінің алғышарты ретінде қандай ғалымның есімімен байланысты болды

[a][+]Бюффон

[a]Ламарк

[a]Кювье

[a]К.Бэр

[a]Ч.Лайель

[q]2:1: Дарақтардың тіршілікке қабілеттену бейімделушілігіне әкеп соғатын ағзалар арасындағы қарым-қатынас және абиотикалық жағдайлар

[a]өзгергіштік

[a][+]өмір сүру үшін күрес

[a]тәуелсіздік үшін күрес

[a]табиғи сұрыпталу

[a]тұқымқуалаушылық

[q]1:1: Бейімделудің пайда болуын түсіндіретін Дарвин теориясы ....

[a]комбинативті өзгергіштік және табиғи сұрыптау

[a]комбинативті өзгергіштік және жасанды сұрыптау

[a]мутуациялық өзгергіштік және жасанды сұрыптау

[a][+]мутуациялық өзгергіштік және табиғи сұрыптау

[a]кемеліне ұмтылу

[q]2:1: Барлық жаңа белгілер ..... нәтижесінде пайда болады

[a]комбинативті өзгергіштік

[a]тұқымқуалаушылық

[a][+]мутуациялық өзгергіштік

[a]модификация

[a]гендердің өзара қарым-қатынасы

[q]1:1: Ішкі түрге өту және оның өзгеруіне бағытталған эволюциялық үрдіс қалай аталады

[a]мутация

[a][+]микроэволюция

[a]изоляция

[a]макроэволюция

[a]түрдің қалыптасуы

[q]1:1: Жеке гендердің жиі кездесуінің өзгеру бағыты, ол

[a]өмір толқыны

[a][+]гендер дрейфі

[a]популяциялық толқын

[a]изоляция

[a]миграция

 

[q]2:1: Табиғиғи жағдайда популяциялар бір-бірімен араласпайды. Бұған кедергі ....

[a]географиялық кедергілер

[a]морфологиялық ерекшеліктері

[a]әр уақыттағы көбеюі

[a][+]өзара шағылысу қарым-қатынасы

[a]тығыздығы

[q]1:1: Гендер бірлігінің негізгі тіршілік түрі болып табылады

[a]географиялық изоляция

[a]пострепрдуктивті изоляция

[a][+]репродуктивті изоляция

[a]пререпродуктивті изоляция

[a]морфофизиологиялық изоляция

[q]2:1: Жаңа гендердің тіркестері, түр ішінде дарақтардың өміршеңдігін.....

[a]төмендетеді

[a][+]жоғарылатады

[a]тұрақтандырады

[a]әсер етпейді

[a]әр түрлі әсер етеді

[q]1:1: Түрдің генофонды ұсынады

[a]дарақтар генофондын

[a][+]популяция генофондын

[a]жекелей дарақтар генофондын

[a]ата-тек генофондын

[a]барлық ұрпақтары генофондын

[q]1:1: Қарапайым белгінің қалыптасуына жауапты, тұқымқуалаушылық материал бірлігі

[a]аллель

[a][+]ген

[a]генотип

[a]фенотип

[a]реакция шамасы

[q]1:1: Гомологиялық мүше болып табылады

[a]мысық табаны, шыбын аяғы

[a]адам көзі және өрмекші көзі

[a]көбелек қанаты және жарқанат қанаты

[a][+]рептилия қабыршағы және құс қауырсыны

[a]балық қабыршағы және адам шашы

[q]1:1: Қазіргі зерттеуді өткенмен байланыстыра зерттеу

[a]тарихи үрдіс

[a]актуализм үрдісі

[a][+]экстрополяция үрдісі

[a]анология

[a]салыстыру

[q]1:1: Мәңгілік қозғалыс және тірі организмнің өзгергіштігі концепциясын құрған философ

[a]Эмпедокл

[a]Тит Лукреций Кар

[a][+]Гераклит Эффеский

[a]Ж.Ламарк

[a]Аристотель

[q]1:1: Органикалық түрдің дамуына, ортаның әсерін Ламарк қалай түсіндірді

[a]ағза үшін зиянды ретінде

[a]бейтарап фактор ретінде

[a][+]түрлердің эволюциялық жағдайы ретінде

[a]пайдалы фактор ретінде

[a]сұрыптау факторы ретінде

[q]1:1: Кювье ұстанған бағыт

[a]креацинизм

[a]трансформизм

[a][+]метафизикалық

[a]преформизм

[a]витализм

[q]1:1: Организдердің әр түрлілігі, өзара қарым-қатынасы және туыстық байланыс таксондары туралы биологиялық ғылым қалай аталады

[a]генетика

[a]эволюциялық ілім

[a][+]систематика

[a]селекция

[a]палеонтология

 

[q]2:1: К.Линней жануарларды неше классқа бөлді

[a]4

[a]5

[a][+]6

[a]7

[a]8

[q]1:1: Тіршіліктің пайда болуында материалдық емес табиғаттан тыс күш бар деген биология ағымы

[a]эктогенез

[a]автогенез

[a]номогенез

[a][+]витализм

[a]эпигенез

[q]3:1: Ұрықтанудың біртіндеп және сатылай дамуында жаңа мүшелердің және ұрық бөлімдерінің құрылыссыз субстанциясы туралы ғылым

[a]преформизм

[a][+]эпигенез

[a]трансформизм

[a]кариокинез

[a]номогенез

[q]2:1: Салыстырмалы анатомия Дарвин ілімін жалғастыру қандай ғалымдардың атымен байланысты

[a][+]Э.Ж.Сент-Илер

[a]Ламарк

[a]Кювье

[a]К.Бэр

[a]Ч.Лайель

[q]1:1: Тіршілік үшін күрес нәтижесінде тірі қалуға неғұрлым бейімделгендер

[a]жасанды сұрыптану

[a][+]табиғи сұрыптану

[a]генетика

[a]тұқым қуалаушылық

[a]бәсекелестік

[q]1:1: Өсімдіктер селекциясында жиі қолданылады

[a]неотения

[a][+]полиплоидия

[a]идиоадаптация

[a]регенерация

[a]конвергенция

[q]2:1: Монофилия үрдісі нені білдіреді

[a]дивергенция белгісін

[a][+]бір ата-тектен пайда болу

[a]туыс емес түрлердің конвергенциясы

[a]керек емес мүшенің редукциясы

[a]биологиялық үрдіс

[q]1:1: Микроэволюция жаңа ......  пайда болуына әкеледі

[a]отбасы тобы

[a][+]түрлер мен түршелер

[a]туыс

[a]класс

[a]нәсіл

[q]2:1: Генетикалық шығу тегі бір, еркін будандаса алатын бір түрге жататын дарақтардың жиынтығын атаймыз

[a][+]популяция

[a]түр

[a]класс

[a]отряд

[a]туыстас

[q]1:1: Эволюцияның элементарлы бірлігі болып табылады

[a]түр

[a]дарақ

[a][+]популяция

[a]нәсіл

[a]түрше

[q]1:1: Байкалда өмір сүретін түрлер үшін, көл ареалы шектеуші ...... критериясына мысал болады

[a]экологиялық

[a]морфологиялық

[a][+]географиялық

[a]физиологиялық

[a]генетикалық

[q]3:1: Терек түрлері, олардың бір-бірімен будандасуы, бұл абсолютті мысал ..... критерий

[a][+]генетикалық

[a]биохимиялық

[a]физиологиялық

[a]морфологиялық

[a]географиялық

[q]1:1: Судың бөлінуі үшін, міндетті түрде қолдану керек

[a]морфологиялық және генетикалық критерия

[a]биохимиялық және физиологиялық критерия

[a]географиялық және экологиялық

[a][+]барлық критерийлер бірге

[a]біреуі ғана жеткілікті

[q]1:1: ДНҚ қандай қасиеті тұқымқуалаушылықты қамтамасыз етеді

[a][+]ДНҚ-ның екі еселенуі

[a]транскрипция

[a]трансляция

[a]трансформация

[a]делеция

 

[q]2:1: Жаңа орта жағдайына бейімделген бұрынғы өкілдерінің элиминация нормасы есебінен сақтанып, пайдасынан бас тарту

[a]тұрақтандырушылық сұрыптау

[a]каналдық сұрыптау

[a]нормалық сұрыптау

[a]баланстық сұрыптау

[a][+]қозғалмалық сұрыптау

[q]1:1: Эволюция барысында белгілері жойылған толық жетілмеген мүше

[a]ароморфоз

[a]атавизм

[a]идиоадапция

[a]дегенерат

[a][+]рудимент

[q]1:1: Морфофизиологиялық регреске жүретін организмдердің ықшамдамуына әкелетін үрдіс

[a]идиоадапция

[a][+]жалпы дегенерация

[a]ароморфоз

[a]биологиялық регресс

[a]арогенез

[q]3:1: Ересек организмнің индивидуальдық дамуының соңғы стадиясының түсу үрдісі

[a]автономизация онтогенез

[a][+]неотения

[a]ценогенез

[a]толық емес айналым

[a]эмбрионалдық адаптация

[q]3:1: Филоэмбриогенез кезеңінде соңғы стадияның өзгеруі байқалса, онда ол ......

[a]девиация

[a][+]архаллаксис

[a]анаболия

[a]неотения

[a]ценогенез

[q]2:1: Генетикалық ақпараттың біреуінен екіншісіне өтуі

[a]транляция

[a]трансформация

[a][+]трандукция

[a]транскрипция

[a]трансмиссия

[q]1:1: Эволюцияның қандай типі жылдамырақ жүреді

[a]брадительдік

[a]горотельдік

[a][+]тахительдік

[a]идиоадаптациялық

[a]катагендік

[q]1:1: Палеозой эрасының соңғы кезеңі

[a][+]Пермь

[a]Девон

[a]Карбон

[a]Силур

[a]Ордовик

[q]2:1: Архейде пайда болған, органикалық мембранасының ядросы жоқ организмдер

[a]эукариоттар

[a][+]прокариоттар

[a]коацерваттар

[a]вирустар

[a]тамшылар

 

[q]1:1: Біз өмір сүретін геологиялық эра қалай аталады

[a]архей

[a]протерозой

[a]палеозой

[a]мезозой

[a][+]кайнозой

[q]2:1: Адамның басқа жануарлар мен ұқсаастығын кім дәлелдеді

[a][+]Ф.Белон

[a]Дж.Кювье

[a]Т.Вилис

[a]Т.Шван

[a]Ч.Лайель

[q]1:1: Физикалық адам типінің тарихи- эволюциялық пайда болу үрдісі

[a]филогенез

[a]онтогенез

[a][+]антропогенез

[a]номогенез

[a]социогенез

[q]2:1: Нуклеин қышқылының нәруыз ерітіндісінің ұйюы – А.И.Опарин клеткасының түп негізі

[a]Эукариоттар

[a]Прокариоттар

[a][+] Коацерваттар

[a]Вирустар

[a]Тамшылар

[q]1:1: Тіршіліктің өздігінен жаралу концепциясын жоққа шығарған ғалым

[a]Селье                    

[a]Рихтер               

[a Коперник                    

[a]Энгельс               

[a][+]Пастер

[q]2:1: Креационизм концепциясының негізгі ұстанымы

[a][+]әлемді құдай жаратты

[a]тіршілік ғарыштан келді

[a]тіршілік өздігінен пайда болды

[a]тіршілік жоқтан шықты

[a]тіршілікті бөгде планеталықтар әкелді

[q]3:1: Тіршіліктің өздігінен жаралу концепциясының жоққа шығарылған уақыты

[a]XXғ                      

[a]XVII ғ                  

[a]XVIIIғ

[a][+]XIXғ                   

[a]XVIғ

[q]3:1: Жасушадағы оттегінің мөлшері

[a]30 %                        

[a][+]70%                      

[a]20%

[a]40%                     

[a] 10 %

[q]3:1: Жасушадағы азоттың мөлшері

[a]5%                         

[a][+]3%                                

[a]15%

[a]4%                         

[a]8%

[q]3:1: Жасушадағы сутегінің мөлшері

[a]25 %                       

[a]30%                              

[a]40%

[a][+]10%                     

[a]15%    

[q]2:1: Алғашқы прокариоттардың пайда болу уақыты

[a]4.5 млрд жыл бұрын       

[a]5млрд  жыл бұрын       

[a]2млрд жыл бұрын       

[a][+]4млрд жыл бұрын        

[a]3млрд жыл бұрын         

[q]2:1: А.И.Опарин биохимиялық эволюция концепциясын қай жылы ашты?

[a][+]1924ж                       

[a]1944ж                         

[a]1929ж

[a]1930ж                          

[a]1935ж  

[q]1:1: Биогенез концепциясының негізін салушы

[a]Декарт                      

[a]Пастер                    

[a]Коперник

[a][+]Реди                        

[a]Галилей

[q]2:1: Жердегі алғашқы тіршіліктің пайда болу уақыты

[a][+]4 млрд жыл бұрын     

[a]2 млрд жыл бұрын      

[a]1 млрд жыл бұрын       

[a]3 млрд жыл бұрын       

[a]5 млрд жыл бұрын       

[q]2:1: Жердегі алғашқы суладың радиоактивтілігі қазіргімен салыстырғанда қанша есе көп болған

[a]10-15                         

[a]2-10                       

[a]40-50

[a][+]20-30                     

[a]30-40   

[q]1:1: Алғашқы тіршіліктің пайда болу аумағы

[a]ауада                        

[a][+]суда                     

[a]литосферада

[a]топырақта                

[a]вулканда   

   

[q]2:1: Жасушадағы көміртегінің мөлшері

[a]30 %                       

[a][+]17%                               

[a]22%

[a]40%                        

[a]15%   

[q]2:1: Эукариоттардың пайда болу уақыты

[a][+]6 млрд жыл бұрын    

[a]4 млрд жыл бұрын         

[a]3.5 млрд жыл бұрын        

[a]5 млрд жыл бұрын      

[a]3 млрд жыл бұрын        

[q]1:1: Биохимиялық эволюция кімнің концепциясы

[a]Реди                       

[a][+]Опарин                        

[a]Рихтер

[a]Пастер                  

[a]Коперник

[q]1:1: Панспермия концепциясын ұсынған ғалым

[a]Опарин                 

[a]Галилей                        

[a]Галилей

[a][+]Рихтер              

[a]Вернадский

[q]2:1: Тіршілік әрдайым өзгеріп отыратын қоршаған ортаға бейімделушілік кімнің анықтамасы

[a]Энгельс               

[a]Рихтер                      

[aРедии

[a][+]Селье              

[a]Пастер

[q]1:1: Бірінші реттік атмосферада қай элемент басым болды

[a]азот                       

[a]сутегі                         

[a]фтор

[a]оттегі                     

[a][+]көміртегі   

[q]2:1: Жер планетасының жасы

[a]6 млрд                       

[a][+]4.5 млрд                

[a]3.5 млрд

[a]5 млрд                        

[a]3 млрд   

[q]1:1: ДНК – ны ашқан ғалымдардың бірі

[a]Рихтер                      

[a]Опарин                    

[a]Вернадский

[a][+]Крик                     

[a]Декарт

[q]2:1:  Биосфера термині алғаш ғылымға енген жыл

[a]1878ж                                 

[a]1870ж                         

[a]1879ж

[a][+]1875ж                           

[a]1877ж

[q]1:1: Биосфера терминін ғылымға енгізген ғалым

[a]Гумбольд                    

[a][+]Зюсс             

[a]Рихтер

[a]Ла-марк                           

[a]Вернадский

[q]3:1: Атмосферадағы тіршіліктің таралу аумағы

[a]20-30км                                      

[a]20-23км                              

[a]20-26км

[a]20-25км                                     

[a][+]20-22км

[q]3:1: Литосферадағы тіршіліктің таралу аумағы

[a]1-3км                                       

[a]2-4км                                    

[a]5-6км

[a][+]2-3км                                     

[a]4-5км

[q]3:1: Мұхиттағы тіршіліктің таралу аумағы

[a]7-8км                                        

[a][+]10-11км                              

[a]10-13км

[a]5-6км                                      

[a]10-12км

[q]3:1: Барлық тірі ағзалардың жалпы массасы

[a]3,42*1010 т                                

[a]3,32*108 т                            

[a]2,43*108 т

[a]3,13*1014т                                 

[a][+]2,43*1012т

[q]3:1: Құрлықта тіршілік  ететін жасыл өсімдіктердің биомассасы

[a]90%                                             

[a]92%                                          

[a]93,4%  

[a]90,6 %                                          

[a][+]92,2%  

[q]3:1: Құрлықта тіршілік ететін жануарлар мен микроорганизмдердің биомассасы

[a]8%                                                

[a]0,2%                                         

[a]0,9%  

[a][+]0,8%                                         

[a]0,4%

[q]3:1: Мұхитта тіршілік ететін өсімдіктердің биомассасы

[a]6,4%                                          

[a]5,6%                                          

[a]4%

[a][+]6,3%                                         

[a]5,4%

[q]3:1: Мұхитта тіршілік ететін жануарлар мен микроорганизмдердің биомассасы

[a]92,6%                                           

[a]94%                                         

[a]96%  

[a][+]93,7%                                       

[a]91%

[q]3:1: Түрлік құрамы бойынша барлық өсімдіктердің алатын пайызы

[a]20%                                           

[a]22%                                           

[a]24%  

[a]18%                                           

[a][+]21%

[q]3:1: Атмосферадағы тіршіліктің ең тығыз орналасқан аумағы

[a]30м                                        

[a][+]50м                                       

[a]35м

[a]40м                                        

[a]60м

[q]1:1: Гидрогеология кітабы кімнің еңбегі

[a][+]Ла-марк                      

[a]Рихтер                                    

[a]Вернадский

[a]Зюсс                                      

[a]Линней

[q]2:1: Тірі ағзалардың тіршілік ету температурасы

[a]50*C                                          

[a]55*C                                         

[a][+]100*C

[a]60*C                                        

[a]44*C

[q]1:1: Гидросфераның барлығын, литосфераның жоғарғы бөлігін, атмосфераның төменгі бөлігін қамтитын қабат

[a]ноосфера                          

[a][+]биосфера                             

[a]ионосфера

[a]экосфера                           

[a]мезосфера

[q]2:1: Биосферада тіршілік ететін ағзалардың саны

[a]5 млн аса                              

[a]6 млн аса                                    

[a]1 млн аса

[a][+]3 млн аса                           

[a]4 млн аса

[q]2:1: Жердегі тіршіліктің пайда болу уақыты

[a][+]3,5 млрд жыл бұрын       

[a]5 млрд жыл бұрын                

[a]2,3 млрд  жыл бұрын

[a]2 млрд жыл бұрын            

[a]1 млрд жыл бұрын

[q2:1: Жер планетасының жасы

[a]4 млрд                                      

[a]3 млрд                                  

[a]5,2 млрд

[a][+]4,5 млрд                                  

[a]2,9 млрд

[q]2:1: Вернадскийдің биосфера кітабының шыққан жылы

[a][+]1925 ж                                      

[a]1935 ж                                   

[a]1928 ж

[a]1930 ж                                        

[a]1940 ж

[q]1:1: Вулканның лавасы қай затқа жатады

[a][+]костық                                    

[a]тірі ағза                                

[a]биогендік

[a]биокостық                              

[a]ғарыштық

[q]1:1: Аспан денелерінің пайда болу уақыты

[a][+]4,5-5 млрд жыл

[a]3,5-4 млрд жыл

[a]2-2,5 млрд жыл

[a]1,5-2 млрд жыл

[a]1-1,5 млрд жыл

[q]2:1: Тіршілік мәңгілік әрі оны жаратушы күш бар деген көзқарас

[a]панспермия теориясы

[a][+]креационизм

[a]биогенездік теория

[a]биопоэз теориясы

[a]абиогенез теориясы

[q]3:1: Тіршіліктің құпия сырларын міндетті түрде бақылау, эксперимент жасап зерттеген философ

[a][+]Ф.Бэкон

[a]Ф.Реди

[a]Фалес

[a]Аристотель

[a]А.И.Опарин

[q]2:1: «Тірі табиғат өзгермейді» деген көзқарасты ұсынған ғалым

[a]С.Миллер

[a]Л.Пастер

[a]А.И.Опарин

[a]Ф.Бэкон

[a][+] Ж.Б.Ламарк

[q]3:1: Жер атмосферасының құрамында болмаған элемент

[a]көміртек

[a]сутек

[a][+]оттек

[a]натрий

[a]күкірт

[q]2:1: Жер атмосферасында көптеп таралған бейорганикалық қосылыстар

[a]нәруыз, нуклеин қышқылы

[a][+]метан, аммиак

[a]көміртек, сутек

[a]калий, кальций

[a]натрий, магний

[q]3:1: Жер бетінде тіршіліктің пайда болу теориясын енгізген ғалым

[a]Ламарк

[a]Линней

[a]Миллер

[a]Бэкон

[a][+]Опарин

[q]2:1: Сыртқы жұқа су қабықшасынан тұратын көп молекулалы жиынтықтар

[a][+]коацерваттар

[a]протобионттар

[a]ферменттер

[a]нуклеин қышқылдар

[a]мембраналар

[q]3:1: Түзілуге қажетті концентрациялы заттар

[a]органикалық заттар

[a]көміртекті қосылыстар

[a][+]биополимерлер

[a]минералдық бөлшектер

[a]коацерваттық тамшылар

[q]1:1: Органикалық заттарды құрайтын негізі химиялық элементтер

[a][+]көміртек, оттек, сутек, азот

[a]натрий, магний, кальций, калий

[a]су, йод, фтор, хлор

[a]мырыш, алтын, алюминий, күкірт

[a]литий, барий, берилли, темір

[q]2:1: Жердің базальтты литосфераның жасы

[a]3 млрд жыл

[a]3,5 млрд жыл

[a][+]4,5 млрд жыл

[a]2,5 млрд жыл

[a]2 млрд жыл

[q]2:1: Бір клеткалы ядросы бар организмдер

[a][+]эукариоттар

[a]прокариоттар

[a]бактериялар

[a]балдырлар

[a]дұрыс жауап жоқ

[q]3:1: Абиогенез теориясын жақтаушы

[a]Фалес

[a]Реди

[a]Аристотель

[a]Миллер

[a][+]Пастер

[q]1:1: Көп клеткалы организимдер пайда болған кезең

[a]2 млрд жыл

[a]4 млрд жыл

[a]3 млрд жыл

[a][+]1 млрд жыл

[a]1,5 млрд жыл

[q]3:1: Эукариоттардың қазіргі кездегі түрлер саны

[a]30-35 мың

[a][+]25-30 мың

[a]15-20  мың

[a]10-15 мың

[a]дұрыс жауап жоқ

[q]2:1: Дайын органикалық заттармен қоректенетің организмдер

[a][+]гетеротрофтар

[a]автотрофтар

[a]фотосинтез

[a]хемосинтез

[a]нитросомонас

[q]1:1: Гетеротрофты ағзаларға жатады

[a][+]адам және барлық ағзалар

[a]бактериялық фотосинтез

[a]хемосинтез

[a]фоторедукция

[a]төменгі сатыдағы өсімдіктер

[q]2:1: Бейорганикалық заттар

[a]гетеротрофтар

[a]минералдар

[a]көмірсулар

[a][+]автотрофтар

[a]белоктар

[q]1:1: Бейорганикалық заттарға жатады

[a][+]фотосинтез, хемосинтез

[a]минералдар

[a]клеткалар

[a]микроағзалар

[a]энергия

[q]2:1: Тіршілік жер бетінде мәңгілік деген теорияны ұсынған неміс ғалымы

[a]Опарин

[a]Линней

[a]Аррениус

[a]Пастер

[a][+]Прейер

[q]1:1: Прокариоттарға жататын организмдер

[a][+]көк жасыл балдырлар

[a]вирустар

[a]қарапайымдылар

[a]жануарлар

[a]өсімдіктер

[q]1:1: Биологиялық организмдердің қатысуымен жүретін процестерді, адамның мақсатына сай өзгерту арқылы өндірісте пайдалану  

[a]нанотехнология

[a][+]биотехнология

[a]гендік инженерия

[a]жасушалық инженерия

[a]агротехнология

[q]1:1: «Биотехнология» терминін алғаш енгізген ғалым

[a]Ж.Ламарк

[a]Ч.Дарвин

[a][+]К.Эреки

[a]К.Линней

[a]В.Вернадский

[q]1:1: Тірі табиғат дүниесі нешеге  бөлінеді

[a]2

[a]4

[a]6

[a]3

[a][+]5

[q]1:1: Эукариоттар қатарына жатпайтынын көрсет

[a]өсімдіктер

[a]жЖануарлар

[a][+]бактериялар

[a]қарапайымдылар

[a]саңырауқұлақтар

[q]1:1: Ядросы бар жасушаларда ғана тән органоид

[a][+]мембраналы органоидтар

[a]рибосома

[a]митохондрия

[a]цитоплазма

[a]вакуоль

[q]1:1: Ұзындығы – 1 10 – мкм  болатын организмдер

[a][+]микроорганизмдер

[a]қарапайымдылар

[a]вирустар

[a]қыналар

[a]саңырауқұлақтар

[q]1:1: Жасушасыз тіршілік құрылымына жатады

[a]прокариотттар

[a]эукариотттар

[a][+]вирустар

[a]бактериялар

[a]қарапайымдылар

 

[q]1:1: Бактериофагтарды алғаш рет сипатттап жазған ғалым

[a]Н.Гамалея

[a][+]Ф.Туорт

[a]Ф.Эремль

[a]Д.Ивановский

[a]К.Линней

[q]1:1: Алғаш рет инженерияның тәсілдерін пайдаланып алынған зат

[a]пептид

[a]соматотропин

[a]гипертензин

[a][+]инсулин

[a]вазопрессин

[q]1:1:  Прокариоттардың эукариоттардан негізгі айырмашылығы

[a][+]қалыптасқан ядросы және хромосомалары болмайды

[a]қалыптасқан ядросы  және хромосомалары болады

[a]қалыптасқан ядросы болады және хромосомалары болмайды

[a]қалыптасқан ядросы болмайды және хромосомалары болады

[a]дұрыс жауап жоқ

[q]2:1: «Вирус» ұғымын енгізгін голлондиялық ғалым

[a]Карл Линней

[a][+]Мартин Бейерник

[a]Жан Батист Ламарк

[a]Чарлз Дарвин

[a]Фридрих Лефлер

[q]1:1: Басының мөлшері 40 нм, «ал құйрығының» ұзындығы 20-22 нм-ге тең тіршілік құрылымы

[a]бактерия

[a][+]вирус

[a]балдырлар

[a]қарапайымдылар

[a]қыналар

[q]1:1: Қосарлы атаутізімді ұсынған натуралист

[a][+]Карл Линней

[a]Мартин Бейерник

[a]Жан Батист Ламарк

[a]Чарлз Дарвин

[a]Фридрих Лефлер

[q]3:1: Жануарларды жүйелеудің дұрыс сызбанұсқасын көрсет

[a]жануарлар дүниесі – класс – отряд – тұқымдас – туыс – түр

[a]туыс – отряд – тұқымдас – класс –отряд – жануарлар әлемі

[a]түр – туыс – тұқымдас – класс – отряд – тип – жануарлар әлемі

[a]жануарлар әлемі – тип – класс – отряд – тұқымдас – түр

[a][+]түр – туыс – тұқымдас – отряд – класс – тип – жануарлар әлемі

[q]2:1: Тауық саркомасының вирусын ашқан ғалым

[a][+]Фридрих Лефлер

[a]Фрэнси Гоус

[a]Чарлз Дарвин

[a]Карл Линней

[a]Жан Батист Ламарк

[q]3:1: Прокариот ДНҚ-сының эукариот ДНҚ-сынан айырмашылығы

[a][+]ДНҚ-ның сыртын нәруыздар қаптап тұрмайды және пішіні сакина тәріздес болып келеді

[a]ДНҚ-ның сыртын нәруыздар қаптап тұрады және пішіні сакина тәріздес болып келеді

[a]ДНҚ-ның сыртын рибосомалар қаптап тұрмайды және пішіні сакина тәріздес болып келеді

[a]ДНҚ-ның сыртын нәруыздар қаптап тұрмайды және пішіні цилиндр тәріздес болып келеді

[a]ДНҚ-ның сыртын нәруыздар қаптап тұрады және пішіні конус тәріздес болып келеді

[q]2:1: Хроматиннің құрамына кіретін заттар

[a]РНҚ мен рибосома

[a][+]ДНҚ мен ақуыз

[a]ақуыз бен рибосома

[a]ДНҚ мен матрикс

[a]рибосома мен ДНҚ

[q]2:1: Өсімдік текті жаңа өнімді жоғары сұрыптар мен линиялар, биологиялық белсенді қосылыстарды алуға бағытталған ғылым саласы

[a]жануарлар биотехнологиясы

[a]агротехнология

[a]биотехнология

[a]фитобиотехнология

[a][+]өсімдіктер биотехнологиясы

[q]2:1: Жасушалық инженерия бұл –

[a]молекулалық биология мен генетика ғылымдарының жетістіктеріне байланысты гендік инжерения ғылымы

[a][+]жоғары сатыдағы организмдердің, өсімдіктер мен жануарлардың жеке жасушаларын және ұлпаларын жасанды көректік орта жағдайында өсіру

[a]биологиялық организмдердің қатысуымен жүретін процестерді, адамның мақсатына сай өзгерту арқылы өндірісте пайдалану

[a]қажетті өнім алу мақсатында жекелей бөлініп алынған немесе тірі жасушалар құрамында ферменттің каталитикалық қызметін пайдалану

[a]ғылым мен өндірістің өсімдік органдары мен оларда жүретін биологиялық процестердің негізінде түбегейлі жаңа технологиялар құрып, адамға қажетті өнімдерді алуға мүмкіндік беретін жаңа саласы.

[q]1:1: Тіршіліктің өздігінен жаралу концепциясын жоққа шығарған ғалым

[a]Селье                    

[a]Рихтер               

[a Коперник                    

[a]Энгельс               

[a][+]Пастер

[q]1:1: Креационизм концепциясының негізгі ұстанымы

[a][+]әлемді құдай жаратты

[a]тіршілік ғарыштан келді

[a]тіршілік өздігінен пайда болды

[a]тіршілік жоқтан шықты

[a]тіршілікті бөгде планеталықтар әкелді

[q]2:1: Тіршіліктің өздігінен жаралу концепциясының жоққа шығарылған уақыты

[a]XXғ                      

[a]XVII ғ                  

[a]XVIIIғ

[a][+]XIXғ                   

[a]XVIғ

[q]1:1: Жасушадағы оттегінің мөлшері

[a]30 %                        

[a][+]70%                      

[a]20%

[a]40%                     

[a] 10 %

[q]3:1: Жасушадағы азоттың мөлшері

[a]5%                         

[a][+]3%                                

[a]15%

[a]4%                         

[a]8%

[q]3:1: Жасушадағы сутегінің мөлшері

[a]25 %                       

[a]30%                              

[a]40%

[a][+]10%                     

[a]15%    

[q]3:1: Алғашқы прокариоттардың пайда болу уақыты

[a]4.5 млрд жыл бұрын       

[a]5млрд  жыл бұрын       

[a]2млрд жыл бұрын       

[a][+]4млрд жыл бұрын        

[a]3млрд жыл бұрын         

[q]3:1: А.И.Опарин биохимиялық эволюция концепциясын қай жылы ашты

[a][+]1924ж                       

[a]1944ж                         

[a]1929ж

[a]1930ж                          

[a]1935ж  

[q]1:1: Биогенез концепциясының негізін салушы

[a]Декарт                      

[a]Пастер                    

[a]Коперник

[a][+]Реди                        

[a]Галилей

[q]2:1: Жердегі алғашқы тіршіліктің пайда болу уақыты

[a][+]4млрд жыл бұрын     

[a]2млрд жыл бұрын      

[a]1млрд жыл бұрын       

[a]3млрд жыл бұрын       

[a]5млрд жыл бұрын       

[q]2:1: Жердегі алғашқы суладың радиоактивтілігі қазіргімен салыстырғанда қанша есе көп болған

[a]10-15                         

[a]2-10                       

[a]40-50

[a][+]20-30                     

[a]30-40   

[q]1:1: Алғашқы тіршіліктің пайда болу аумағы

[a]ауада                        

[a][+]суда                     

[a]литосферада

[a]топырақта                

[a]вулканда   

   

[q]2:1: Жасушадағы көміртегінің мөлшері

[a]30 %                       

[a][+]17%                               

[a]22%

[a]40%                        

[a]15%   

[q]3:1: Эукариоттардың пайда болу уақыты

[a][+]6млрд жыл бұрын    

[a]4млрд жыл бұрын         

[a]3.5млрд жыл бұрын        

[a]5млрд жыл бұрын      

[a]3млрд жыл бұрын        

[q]1:1: Биохимиялық эволюция кімнің концепциясы

[a]Реди                       

[a][+]Опарин                        

[a]Рихтер

[a]Пастер                  

[a]Коперник

[q]1:1: Панспермия концепциясын ұсынған ғалым

[a]Опарин                 

[a]Галилей                        

[a]Галилей

[a][+]Рихтер              

[a]Вернадский

[q]2:1: Тіршілік әрдайым өзгеріп отыратын қоршаған ортаға бейімделушілік кімнің анықтамасы

[a]Энгельс               

[a]Рихтер                      

[aРедии

[a][+]Селье              

[a]Пастер

[q]1:1: Бірінші реттік атмосферада қай элемент басым болды

[a]азот                       

[a]сутегі                         

[a]фтор

[a]оттегі                     

[a][+]көміртегі   

[q]2:1: Жер планетасының жасы

[a]6млрд                       

[a][+]4.5млрд                

[a]3.5млрд

[a]5млрд                        

[a]3млрд   

[q]1:1: ДНК – ны ашқан ғалымдардың бірі

[a]Рихтер                      

[a]Опарин                    

[a]Вернадский

[a][+]Крик                     

[a]Декарт

[q]2:1: Биосфера термині алғаш ғылымға енген жыл

[a]1878ж                                 

[a]1870ж                         

[a]1879ж

[a][+]1875ж                           

[a]1877ж

[q]1:1: Биосфера терминін ғылымға енгізген ғалым

[a]Гумбольд                    

[a][+]Зюсс             

[a]Рихтер

[a]Ла-марк                           

[a]Вернадский

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Бизнес-план. Инновационная деятельность

Определение инновационного проекта, анализ бизнес-плана, инновации, бизнес-проекты. Ответы на вопросы

Анатомо-функциональные особенности детей

Анатомо-функциональные особенности (АФО) ребенка. Организм ребенка значительно отличается от взрослого. В этой статье вы узнаете об анатомо-функциональных особенностях детского возраста по системам.

Процесс принятия решения о покупке продукции

Курсовая работа. Целью данной работы является исследование процесса принятия решения о покупке продукции ТОО «Снежинка», оценка эффективности продаж на основании исследования процесса принятия решения о покупке и разработка путей повышения их эффективности.

Коррозийная стойкость металлов. Лабораторная работа

Цель работы: ознакомление с механизмами и скоростями коррозионного разрушения металлов. Методические указания

Общие методические рекомендации по выполнению курсовой работы по истории отечественного государства и права

Курсовая работа является одной из важнейших форм самостоятельной работы студента, которая способствует углублению и закреплению знаний, формированию профессиональных умений, подготовке к будущей практической деятельности.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok