Типологічні риси літератури Просвітництва. Семінар

Семінар І. Типологічні риси літератури Просвітництва.

Головне питання заняття: «Що означає бути просвітником (взагалі)?

Головні риси, що вирізняють світогляд людини епохи Просвітництва»

Просвітник – це той, хто знаходить спосіб пояснити свої почуття. Герой просвітник завжди вільний внутрішньо.Можна закувати його в кандали, але не зламати його дух. Герой завжди синтезує зовнішнє і внутрішнє. Уява – це маркер в літературі просвітництва. Паскаль каже: «Світ охоплює мене, але і я охоплюю світ».

Головна наративна форма роману просвітництва: -епістолярна форма(листи); -відсутній сценарій; - є лакуна (недомовленість).

Література Просвітництва завжди міметична. Образи і слова взяті з реальності, проте наділені нереальними властивостями, як наприклад кільце у «Властелині кілець». Характеристика літератури: - міметична; - фікційна (між літературою і реальністю є межа); 3) наративна; 4) метафорична (поетикальна).

Як правило оповідь переломлює історію (особливо яскраво в творі «Черниця»).

І. Кант присвятив Просвітництву статтю «Що таке Просвітництво?» і назвав його «виходом людини зі стану неповноліття «. Основні ідеї Просвітництва мали загальнолюдський характер. Одним із найважливіших завдань просвітників була широка популяризація власних ідей. Просвітники, перш за все, були переконані в тому, що, раціонально змінюючи, вдосконалюючи суспільні форми життя, можна змінити на краще кожну людину. З іншого боку, людина, яка має розум, здатна до морального вдосконалення, а освіта та виховання кожної людини покращить суспільство в цілому. Просвітник хоче зрозуміти себе, своє внутрішнє «Я». Внутрішній світ не існує без зовнішнього. Зовнішнє: видиме, матеріальне,загальне, статичне, світло, об’єктивне, реальне. Внутрішнє: невидиме, нематеріальне, індивідуальне, затемнене, пітьма, необ’єктивне, нереальне. Лише поєднавши ці дві категорії, просвітник зможе дати відповідь на запитання: «хто я?». Розвивався концепт природи людини. Віра у «всемогутність» людського розуму.Просвітительський розум-моральний розум. Людина-моральна. Мораль зображується як доброчинність. Почуття людини не відкидаються у просвітництві. Пізнати себе-пізнати свої почуття. Якщо хочеш зрозуміти себе, треба жити почуттями, а розуміння прийде згодом. Проголошення цінності людини незалежно від її походження, утвердження рівності всіх людей. У Просвітництві виходить на перший план ідея виховання людини. Віра у великі можливості виховання укріплювалася авторитетом англійського мислителя Дж. Локка: філософ стверджував, що людина народжується «чистим аркушем «на якому можуть бути накреслені будь-які моральні, соціальні «відомості», важливо лише керуватися при цьому розумом. «Вік розуму» — такою є поширена назва XVIII ст. Світовідчуття епохи Просвітництва включає в себе розуміння того, що розум обмежений досвідом, відчуттям, почуттям. Саме цим пояснюється те, що протягом цієї епохи однаково часто зустрічаються і «чуттєві душі», й «освічені розуми». Вони співіснують у гармонії, доповнюючи одне одного. «Чем разум человека становится просвещённее, тем сердце его — чувствительнее», — стверджують французькі енциклопедисти. Людина епохи Просвітництва, чим би вона не займалася у житті, була ще й філософом у широкому розумінні цього слова: вона наполегливо й постійно прагнула до роздумів, спиралася у своїх судженнях не на авторитет або віру, а на власне критичне мислення. Критичні настрої посилюють світський характер літератури, її інтерес до актуальних проблем сучасного суспільства, а не до піднесено — містичних, ідеальних питань. У це «філософське», як його справедливо називають, століття філософія має розбіжності із релігією. Що означає бути просвітником? Головні риси, що вирізняють світогляд людини епохи Просвітництва. Ідеалом просвітництва є розум. Просвітник дотримується законів, перш за все моральних. Але залежність від моральних норм для героя-просвітника не є обмеженою. Він вільний, оскільки він приймає обов’язок, в рамках і обмеженнях він бачить конструктивне начало. Просвітники показали, що людина володіє розумом. Ідея рівності всіх людей перед законом, людством є характерною ознакою епохи. Людина в Просвітництві – цілісна, вірить в те, що робить, не вагається. Вона є «філософом в дії». Так, наприклад, Вертер – філософ у дії, оскільки страждання – це філософія дії, кохання виступає для нього прецедентом для роздумів. Просвітник думає не тільки про себе, а й про інших, про своє місце в суспільстві. Але розум є загальним для всіх, тому все сприймається як своє, власне. Бути просвітником значить реалізувати себе, закладене «природнє». Зрозуміти себе – це означає поєднати раціональне і чуттєве, спроектувати зовнішній світ на внутрішній. Так, наприклад, кохання Юлії до Сен-Пре як вияв чуттєвого «підживлює» розум, раціональне начало, завдяки чому Юлія може пізнати та зрозуміти себе.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Головне питання заняття: «Що означає бути просвітником (взагалі)? Головні риси, що вирізняють світогляд людини епохи Просвітництва» Просвітник – це той, хто знаходить спосіб пояснити свої почуття. Герой просвітник завжди вільний внутрішньо.Можна закувати його в кандали, але не зламати його дух. Герой завжди синтезує зовнішнє і внутрішнє. Уява – це маркер в літературі просвітництва. Паскаль каже: «Світ охоплює мене, але і я охоплюю світ».

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Курсова робота на тему: “Проблема батьків і дітей у романі «Батько Горіо»”

Кафедра перекладу Мета: розкрити проблему батьків і дітей у романі «Батько Горіо». У роботі використано аналізи романів від зарубіжних письменників.

Зерттеуді бағалаудағы жүйелік қателердің мүмкін типтері. Вариация коэффициенті

Кіріспе. Қателіктердің мүмкін типтері. Қателіктерді бағалау принциптері. Жүйелі қателіктерді алу және жою тәсілдері. Вариация көрсеткіштері туралы түсінік және оның міндеттері, түрлері. Вариация коэффициенті

Тезисное изложение  ответов на вопросы ГЭК по дисциплине «Источниковедение»

Классификация исторических источников. Понятие исторического источника Мемуары как  исторический источник

Социальная работа в России

Социальный работник в России. Социальные проблемы современного российского обществ. Деонтология социального работника. Понятия «внутриролевой конфликт» и «межролевой конфликт». Формирование Российского профессионально-этического кодекса. Регулирование принципов поведения специалистов социальной сферы.

Огнестрельное оружие и артиллерия. Основные принципы при использовании

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok