Типологічні риси літератури Просвітництва. Семінар

Семінар І. Типологічні риси літератури Просвітництва.

Головне питання заняття: «Що означає бути просвітником (взагалі)?

Головні риси, що вирізняють світогляд людини епохи Просвітництва»

Просвітник – це той, хто знаходить спосіб пояснити свої почуття. Герой просвітник завжди вільний внутрішньо.Можна закувати його в кандали, але не зламати його дух. Герой завжди синтезує зовнішнє і внутрішнє. Уява – це маркер в літературі просвітництва. Паскаль каже: «Світ охоплює мене, але і я охоплюю світ».

Головна наративна форма роману просвітництва: -епістолярна форма(листи); -відсутній сценарій; - є лакуна (недомовленість).

Література Просвітництва завжди міметична. Образи і слова взяті з реальності, проте наділені нереальними властивостями, як наприклад кільце у «Властелині кілець». Характеристика літератури: - міметична; - фікційна (між літературою і реальністю є межа); 3) наративна; 4) метафорична (поетикальна).

Як правило оповідь переломлює історію (особливо яскраво в творі «Черниця»).

І. Кант присвятив Просвітництву статтю «Що таке Просвітництво?» і назвав його «виходом людини зі стану неповноліття «. Основні ідеї Просвітництва мали загальнолюдський характер. Одним із найважливіших завдань просвітників була широка популяризація власних ідей. Просвітники, перш за все, були переконані в тому, що, раціонально змінюючи, вдосконалюючи суспільні форми життя, можна змінити на краще кожну людину. З іншого боку, людина, яка має розум, здатна до морального вдосконалення, а освіта та виховання кожної людини покращить суспільство в цілому. Просвітник хоче зрозуміти себе, своє внутрішнє «Я». Внутрішній світ не існує без зовнішнього. Зовнішнє: видиме, матеріальне,загальне, статичне, світло, об’єктивне, реальне. Внутрішнє: невидиме, нематеріальне, індивідуальне, затемнене, пітьма, необ’єктивне, нереальне. Лише поєднавши ці дві категорії, просвітник зможе дати відповідь на запитання: «хто я?». Розвивався концепт природи людини. Віра у «всемогутність» людського розуму.Просвітительський розум-моральний розум. Людина-моральна. Мораль зображується як доброчинність. Почуття людини не відкидаються у просвітництві. Пізнати себе-пізнати свої почуття. Якщо хочеш зрозуміти себе, треба жити почуттями, а розуміння прийде згодом. Проголошення цінності людини незалежно від її походження, утвердження рівності всіх людей. У Просвітництві виходить на перший план ідея виховання людини. Віра у великі можливості виховання укріплювалася авторитетом англійського мислителя Дж. Локка: філософ стверджував, що людина народжується «чистим аркушем «на якому можуть бути накреслені будь-які моральні, соціальні «відомості», важливо лише керуватися при цьому розумом. «Вік розуму» — такою є поширена назва XVIII ст. Світовідчуття епохи Просвітництва включає в себе розуміння того, що розум обмежений досвідом, відчуттям, почуттям. Саме цим пояснюється те, що протягом цієї епохи однаково часто зустрічаються і «чуттєві душі», й «освічені розуми». Вони співіснують у гармонії, доповнюючи одне одного. «Чем разум человека становится просвещённее, тем сердце его — чувствительнее», — стверджують французькі енциклопедисти. Людина епохи Просвітництва, чим би вона не займалася у житті, була ще й філософом у широкому розумінні цього слова: вона наполегливо й постійно прагнула до роздумів, спиралася у своїх судженнях не на авторитет або віру, а на власне критичне мислення. Критичні настрої посилюють світський характер літератури, її інтерес до актуальних проблем сучасного суспільства, а не до піднесено — містичних, ідеальних питань. У це «філософське», як його справедливо називають, століття філософія має розбіжності із релігією. Що означає бути просвітником? Головні риси, що вирізняють світогляд людини епохи Просвітництва. Ідеалом просвітництва є розум. Просвітник дотримується законів, перш за все моральних. Але залежність від моральних норм для героя-просвітника не є обмеженою. Він вільний, оскільки він приймає обов’язок, в рамках і обмеженнях він бачить конструктивне начало. Просвітники показали, що людина володіє розумом. Ідея рівності всіх людей перед законом, людством є характерною ознакою епохи. Людина в Просвітництві – цілісна, вірить в те, що робить, не вагається. Вона є «філософом в дії». Так, наприклад, Вертер – філософ у дії, оскільки страждання – це філософія дії, кохання виступає для нього прецедентом для роздумів. Просвітник думає не тільки про себе, а й про інших, про своє місце в суспільстві. Але розум є загальним для всіх, тому все сприймається як своє, власне. Бути просвітником значить реалізувати себе, закладене «природнє». Зрозуміти себе – це означає поєднати раціональне і чуттєве, спроектувати зовнішній світ на внутрішній. Так, наприклад, кохання Юлії до Сен-Пре як вияв чуттєвого «підживлює» розум, раціональне начало, завдяки чому Юлія може пізнати та зрозуміти себе.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Семинар1зарлитотработка.docx

Семинар1зарлитотработка.docx
Размер: 23 Кб

.

Пожаловаться на материал

Головне питання заняття: «Що означає бути просвітником (взагалі)? Головні риси, що вирізняють світогляд людини епохи Просвітництва» Просвітник – це той, хто знаходить спосіб пояснити свої почуття. Герой просвітник завжди вільний внутрішньо.Можна закувати його в кандали, але не зламати його дух. Герой завжди синтезує зовнішнє і внутрішнє. Уява – це маркер в літературі просвітництва. Паскаль каже: «Світ охоплює мене, але і я охоплюю світ».

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Определить напряжение в железном проводнике

Задача. Физика. Решение. Плотность тока в железном проводнике длиной  равна . Определить напряжение на нем.

Моделирование стрижек по типам лица

Моделирование стрижек: Типы лица и причесок. Коррекция лица с помощью причесок. Классификация причесок. Процесс моделирования.

Управління працею. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин

Процеси становлення в нашій державі соціально орієнтованої ринкової економіки спричинюють зростання складності та багатогранності соціально-економічних процесів, зумовлюють підвищення відповідальності за управлінські рішення, які приймаються на всіх рівнях. Це передбачає володіння об'єктивною, точною та релевантною інформацією. Основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери

Акушерлік - гинекологиялық көмекті ұйымдастыру

Акушерия және гинекология

Проектное задание. Тема: «Уголовное право»

Уголовное право — это отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности, либо освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok