Значення місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку регіонів

Основною складовою місцевих фінансів є місцеві бюджети. У них зосереджено понад 80% від усіх фінансових ресурсів, що перебувають в розпорядженні місцевого самоврядування.

Місцеві бюджети необхідно розглядати в двох аспектах. По-перше, як організаційну форму мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядженні органів місцевого самоврядування, по-друге, як систему фінансових відносин, які викають у процесі формування і використання фондів фінансових ресурсів.Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку регіонів полягає в наступному:

1.Зосередження фінансових ресурсів у місцевих бюджетах дозволяє органам місцевого самоврядування мати фінансову базу для реалізації своїх повноважень у відповідності з Конституцією.

2.Формування місцевих бюджетів дає можливість регіонам в повній мірі проявити фінансово-господарську самостійність у видатках коштів на соціально-економічний розвиток регіону, забезпечити планомірний розвиток освітніх, медичних установ, установ культури, житлового фонду і комунікацій місцевого значення.

3.За допомогою місцевих бюджетів здійснюється вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку територій. З цією метою формуються і реалізовуються регіональні програми економічного і соціального розвитку регіонів.

4.Маючи в розпорядженні бюджетні кошти, органи влади регіонів можуть збільшувати або зменшувати нормативи затрат на надання державних та місцевих послуг в установах невиробничої сфери.

5.Концентруючи частину фінансових ресурсів у місцевих бюджетах, місцеві органи влади можуть централізовано спрямовувати фінансові ресурси на вирішення стратегічних завдань, розвиток в регіоні пріоритетних галузей промисловості, сільського господарства, соціальної сфери тощо.

6.Місцеві бюджети через фінансові ресурси здійснюють вплив на оптимальні пропорції фінансування поточних і капітальних затрат і стимулювання ефективного використання матеріальних і трудових ресурсів, а також створення нових місцевих виробництв і промислів, що дозволяє створювати нові робочі місця і вносити певний вклад у вирішення проблем зниження безробіття в регіоні.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Суть місцевих фінансів Доходи і видатки місцевих бюджетів. Пенсійний фонд України. Єдиний соціальний внесок.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Місцеві фінанси. Державні цільові фонди. Лекція

Суть місцевих фінансів Доходи і видатки місцевих бюджетів. Пенсійний фонд України. Єдиний соціальний внесок.

Похожие материалы:

Экономика организации. вопросы на экзамен

Вопросы на экзамен по дисциплине «Экономика организации» для студентов  специальностей «Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям ) » и «Финансы»

Общие положения о недействительности сделок

Условия действительности сделки. Понятие, классификация и виды недействительных сделок. Основные виды (составы) ничтожных сделок

Формування ігрової діяльності у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю

Курсова робота. Актуальністю теми є сучасні зміни в системі дошкільної освіти, які певним чином вплинули на зміст корекційно-виховного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку

Расчет свайных фундаментов. Основные положения расчета.

Расчет производят по единой методике, охватывающей расчет фундаментов из свай, оболочек или столбов при любом расположении плиты ростверка относительно поверхности земли.

Римская республика от Югуртинской до Союзнической войн. Гай Марий