Доходи і видатки місцевих бюджетів

Активний вплив місцевого самоврядування на формування нових суспільних відносин можливий лише в тому разі, якщо воно матиме в своєму розпорядженні достатню кількість фінансових ресурсів. Згідно з чинним законодавством органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції самостійно розробляють, затверджують і виконують бюджети місцевого самоврядування.Формування та використання місцевих бюджетів засноване на принципах самостійності, державної фінансової підтримки, гласності формування та використання фінансових ресурсів.

Доходи місцевого бюджету – це грошові кошти, які надходять в безоплатному і безповоротному порядку у відповідності із законодавством в розпорядження органів місцевого самоврядування.

Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок наступних джерел: місцевих податків і зборів;

закріплених доходів;

неподаткових доходів.

До місцевих податків і зборів, які формуються місцеві бюджети належать: податок з реклами, комунальний податок, готельний збір, збір за парування автотранспорту, ринковий збір, курортний збір, збір за видачу ордера на квартиру, збір за участь у бігах на іподромі, збір за виграш на бігах на іподромі, збір за право використання місцевої символіки, збір за проведення теле- і кінозйомок, збір за проведення місцевого аукціону, збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг та ін.Закріплені доходи – це загальнодержавні податки та інші платежі, за якими встановлюються нормативи відрахувань в місцеві бюджети на наступний фінансовий рік, а деяких випадках і на довгостроковій основі. До них належать: прибутковий податок з громадян, податок на прибуток, платежі за спеціальне використання природних ресурсів, плата за землю, акцизний збір з вироблених в Україні товарів, фіксований сільськогосподарський податок, єдиний податок із суб’єктів малого підприємництва, державне мито тощо.

До неподаткових надходжень належать:

плата за державну реєстрацію;

плата за оренду майнових комплексів;

кошти від приватизації майна;

надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

надходження від фінансових санкцій;

між бюджетні трансферти.

Видатки місцевих бюджетів – це грошові кошти, які спрямовуються на фінансове забезпечення завдань і функцій місцевого самоуправління. Видаткова частина місцевих бюджетів включає фінансування видатків, пов’язаних з вирішенням питань місцевого значення, управлінням, розвитком економіки і соціальної сфери.

Виключно із місцевих бюджетів фінансуються видатки на:утримання органів місцевого самоврядування;

формування муніципальної власності та управління нею;

організацію, утримання і розвиток установ невиробничої сфери;

утримання місцевих органів охорони громадського порядку;

утримання житлово-комунального господарства;

благоустрій та озеленення територій;

організацію транспортного обслуговування населення;

реалізацію цільових програм, що приймаються органами місцевого самоуправління;

обслуговування і погашення муніципального боргу;

проведення муніципальних виборів тощо.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Суть місцевих фінансів Доходи і видатки місцевих бюджетів. Пенсійний фонд України. Єдиний соціальний внесок.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Місцеві фінанси. Державні цільові фонди. Лекція

Суть місцевих фінансів Доходи і видатки місцевих бюджетів. Пенсійний фонд України. Єдиний соціальний внесок.

Похожие материалы:

Топырақ

Топырақтану ғылымының дамуының негізгі кезендері. Топырақ құраушы факторлар Үгілу құбылысы. Топырақтың морфологиялық белгілері. Топырақтың органикалық бөлігі. Топырақ қара шіріндісі, оның құрамы. Қазақстан

Психологічна служба в системі освіти

Теоретичні засади організації психологічної служби в системі освіти Етапи становлення, зміст та структура психологічної служби. Особливості організації психологічної служби в різних сферах діяльності

Критика эволюционной теории

Эволюция - процесс, позволяющий живым организмам лучше приспособиться к условиям окружающей среды.

Тесты по налогообложению

К основным признакам налога не относят. Признак императивности. Налог является финансовой категорией. Налоговые ставки. Первая и вторая часть Налогового кодекса

Зв'язок фізіологічного та психологічного в емоціях: гнів, презирство і відраза

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка факультет психології кафедра загальної психології курсова робота на тему: Зв'язок фізіологічного та психологічного в емоціях: гнів, презирство і відраза спеціальності «Психологія»