Пермишльська доба. Конспект

Мистецтво на землях Галичини було достатньо яскраво представлене в добу Галицько-Волинського князівства.

Відомості про музичну культуру Галичини до 1772 року

Переділ Польщі у 1772 році і передача галицьких земель Австрійській імперії спричинив істотні зміни і в культурному житті. Велику роль у розвитку галицької музики відіграв музичний театр. Тогочасний театр одночасно був драматичним і оперним. Важливим галицьким театральним осередком стала антреприза Кароля Булли, який вперше наприкінці XVIII – поч. XIX ст., познайомив галичан з операми В.А.Моцарта, К.В.Ґлюка, А.Сальєрі, Дж.Паїзієлло. Особливо популярними були опери Моцарта.

Музична культура Галичини в перші десятиліття австрійського панування

Революція 1848 р., знана в європейській історії як „весна народів", дала українцям, що проживали на території Австро-Угорщини поштовх до національного самовизначення.

Обставини формування музичної культури Галичини після 1848 року

Взірцем для австрійських і польських авторів, котрі жили у Львові в той час: Франца Ксавера Моцарта (1791-1844), Медеріча Детто Ґаллюса, Йозефа Башни, Йоганеса Рукгабера (1799-1876), Йозефа Ельснера, Кароля Курпінського та ін. служив „віденський" романтизм, зорієнтований на творчість Ф. Шуберта та інших менш відомих, проте свого часу популярних авторів пісень, зінґшпілів та мелодрам. Особлива увага приділялася поетизації побутових жанрів, салонному виконавству, втіленню фантастичних образів, пов'язаних із нац. легендами і віддавали перевагу нар. мелодиці у вок. так інст. опусах.

Огляд української композиторської школи першої половини XIX сторіччя

Творчість засновника «перемишльської школи», першого найвидатнішого представника західноукраїнської професійної музики, автора музики до національного гімну «Ще не вмерла Україна» довгі роки замовчувалась. Основною причиною цього був його сан священика, а ще більше – «націоналістичний» гімн, якого не могли йому пробачити радянські ідеологи. Саме через це довгі роки його твори не звучали з концертної естради. Насправді ж його роль у історії української музики значно більша, адже саме М. Вербицький після смерті Д. Бортнянського підхопив естафету професійної творчості, в той час, коли в Східній Україні, аж до появи Миколи Лисенка, музична культура обмежувалася здебільшого домашнім музикуванням і аматорськими спробами композиції. Разом з поетами «Руської трійці», поетом і художником М. Устияновичем, діячами театру товариства «Руська бесіда» М. Вербицький найбільше прислужився в XIX ст. для піднесення української національної духовності в Галичині.

Михайло Вербицький (1815-1870)

Іван Лаврівський (1822 - 1873)

Другим періодом еволюції романтизму в Галичині можна вважати 1870-1890 роки. В Західній Європі романтизм вступає в свою останню стадію, перевтілюючись у пізньоромантичний філософсько-етичний егоцентризм (у Німеччині), або еволюціонує і поступово „перетікає" в інші стильові орієнтири (як веризм в Італії, імпресіонізм у Франції).

Історична ситуація та передумови культурного розвитку Галичини ІІ пол. ХІХ ст.

Діяльність музичних та культурно-просвітницьких товариств

Така демократизація спричинилася до значних зрушень у художніх смаках і в композиторській творчості. Більша увага приділяється творчості для аматорських колективів, звідси і значна кількість художньо невибагливих, але зручних для виконання і національно-патріотичних опусів з яскраво „розвиваючими" суспільними функціями. Таку тенденцію помічаємо і в польському, і в українському середовищі. Серед українських музикантів згадаємо Анатоля Вахнянина, Віктора Матюка, Остапа Нижанківського, Сидора Воробкевича, Дениса Січинського, Йосипа Кишакевича, Генрика Топольницького та інших.

Анатоль (Наталь) Вахнянин (1841 - 1908)

Віктор Матюк (1852 - 1912)

Сидір (Ісидор) Воробкевич (1836-1903)

Остап Нижанківський (1863 -1919)

Одна з найвдаліших - „Вечірня пісня" на слова Б.Кирчіва. Вона наче перегукується з першим епізодом „З окрушків" своєю барвистою гамою, витонченістю гармонічної світлотіні. Цілісний образ спокою і зосередженого споглядання висвітлюється різними гранями, особливого відтінку трепетної схвильованості надає сольний епізод басу, який наче виринає на тлі застиглих акордів хорового супроводу.

Денис Січинський (1865- 1909)

Фактура хору насичена, але не перевантажена. Вона мінлива, відтворює настрій поетичного тексту. Гармонія нескладна, основні функції окреслені досить ясно. Переходи з мінору в мажор, короткочасні відхилення в тональності першого ступеня спорідненості зумовлені суто текстовими нюансами.

Мелодика ґрунтується на коротких уривчастих фразах. її лінія чудово передає відтінки поезії, переходячи від кантилени до наспівного, мелодизованого речитативу. Твір використовує багату романтичну палітру ефектів: тонке динамічне нюансування, зміни темпу і характеру мелодики, оркестрового і вокано-хорового типу викладу.

Творчість Д.Січинського завершує епоху галицьких композиторів-аматорів, священиків, які не отримали професійної освіти, а здобували її самотужки або в духовних навчальних закладах. На зміну їм прийдуть митці з освітою, отриманою в європейських університетах та консерваторіях – С.Людкевич та В.Барвінський.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Відомості про музичну культуру Галичини до 1772 року Музична культура Галичини в перші десятиліття австрійського панування Творчість засновника «перемишльської школи» Діяльність музичних та культурно-просвітницьких товариств

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Символьные типы данных

 В этой лекции мы вернемся к символьным типам данных, и изучим их подробней. Освоим новую WinAPI-функцию MessageBox(), научимся обрабатывать строки.

Основные умения школьников при обучении праву

Понятия «умение» и «навык» и их роль в развивающем обучении. Группы и виды умений и навыков, способы их классификации. Методика формирования умений. Учебник права. Учебная литература по праву. Особенности учебных занятий по теории права и конституционному праву

Контрольная работа по дисциплине «Информатика»

Для построения таблицы будем использовать табличный процессор Microsoft Excel 2003

Преступления международного характера, совершаемые на море

В настоящее время существуют следующие основные угрозы безопасности морского судоходства. Общие сведения. Основные термины и понятия терроризм;  пиратство/вооруженный грабеж;  воровство груза и судового имущества;

Заходи протидії екстремальним явищам

Дисциплінарна відповідальність за посягання на майно і особу підприємця. Тестові завдання. Принцип компетентності. Суть інформаційно-аналітичної функції

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok