Законодавчі акти України, які регламентують фармацевтичну діяльність у галузі забезпечення лікарськими засобами населення. — Організація та економіка фармації. Конспект | iFREEstore

Законодавчі акти України, які регламентують фармацевтичну діяльність у галузі забезпечення лікарськими засобами населення.

Будь-який вид діяльності аптек регулюється Законами України, Постановами Кабінету міністрів (КМ), наказами Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).         

Наказом МОЗ від 13.09.2010 р. № 769  затверджена концепція розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011-2020 роки.

   Закон України від 4 квітня 1996 року « Про лікарські засоби» регулює правовідносини, пов’

язані із створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів, визначає права і обов’язки підприємств, установ, організацій та громадян, а також повноваження у цій сфері органів державної виконавчої влади і посадових осіб.

   Закон України від 24 лютого 1994 року «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов’язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян, встановлює порядок організації державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Організація та економіка фармації.doc

Організація та економіка фармації.doc
Размер: 1.4 Мб

.

Пожаловаться на материал

У навчальному посібнику стисло і в доступній формі викладено організаційні принципи роботи аптек щодо забезпечення населення та лікувально – профілактичних закладів лікарськими засобами і виробами медичного призначення. Для студентів спеціальності «Фармація».

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Організація та економіка фармації. Конспект

У навчальному посібнику стисло і в доступній формі викладено організаційні принципи роботи аптек щодо забезпечення населення та лікувально – профілактичних закладів лікарськими засобами і виробами медичного призначення. Для студентів спеціальності «Фармація».

К данному материалу относятся разделы:

Організація діяльності аптек. Вступний інструктаж з охорони праці.

Міжнародні стандарти регулювання різних видів фармацевтичної діяльності (GPP — належна фармацевтична практика).

Фармацевтична допомога та фармацевтична послуга.

Законодавчі акти України, які регламентують фармацевтичну діяльність у галузі забезпечення лікарськими засобами населення.

Ліцензування.

Здійснення роздрібної реалізації лікарських засобів

Аптека, як заклад охорони здоров’я, торгово-виробниче підприємство та суб’єкт підприємницької діяльності, її завдання та функції.

Аптека, як суб’єкт страхових відносин у системі охорони здоров’я й фармації.

Типи та види аптек.

Спеціалізація аптечних закладів. 

Організаційна структура аптеки.

Вимоги до розміщення та складу приміщень аптеки.

Санітарні вимоги до прибирання приміщень аптеки.

Вимоги до техніки безпеки і особистої гігієни персоналу при роботі в аптеках. Вступний інструктаж з охорони праці.

Штат аптеки.

Матеріальна відповідальність аптечних працівників, її юридична основа та документальне оформлення.

Організація забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення стаціонарних хворих. 

Міжлікарняна та лікарняна аптеки, їх завдання, функції.

Структура, обладнання та оснащення приміщень.

Асептичний блок.

Виписування та відпуск лікарських засобів і товарів медичного призначення. Документальне оформлення відпуску медичних виробів та лікарських засобів у відділення лікарень.

Таксування накладних - вимог та їх облік, формування замовлень за вимогами лікувально-профілактичних закладів.

Організація роботи аптеки лікувально-профілактичного закладу.

Актуальність теми. Основні напрямки розвитку системи постачання аптек в умовах сучасного фармацевтичного ринку України.

Умови здійснення оптової реалізації лікарських засобів.

Належна практика дистрибуції (GDP).

Аптечний склад. Основні завдання та функції аптечного складу.

Вимоги до розміщення та складу приміщень аптечного складу. Обладнання приміщень.

Організаційна структура аптечного складу. Відділи складу.

Приймання товару за кількістю, якістю і вартістю.

Особливі випадки приймання товару.

Організація праці оперативних відділів складу.

Порядок зберігання товару на складі, контроль за термінами зберігання медичних товарів.

Запобіжні заходи з охорони праці під час зберігання і роботи з вибуховими, вибухонебезпечними, легкозаймистими та горючими товарно-матеріальними цінностями.

Особливості зберігання наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів.

Охорона праці при роботі з наркотичними, психотропними, отруйними та сильнодійними засобами.

Комплектація замовлень.  Експедиційний відділ, його завдання. Оформлення супровідних документів. Відпуск товарів зі складу.

Організація доставки товарно-матеріальних цінностей до аптеки.

Особливості відпуску наркотичних, отруйних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів

Державна система забезпечення якості лікарських засобів і виробів медичного призначення. Структура Державної системи контролю якості лікарських засобів.

Основні завдання Державної служби з контролю якості лікарських засобів(далі - Держлікслужба України), Державного фармакологічного центру МОЗ України

Нормативні документи, які регламентують вимоги до якості лікарських засобів.

Організація роботи лабораторій з контролю якості лікарських засобів, завдання.

Організаційна структура, оснащення.

Штат лабораторії з контролю якості лікарських засобів.

Організація роботи відділу запасів. Вiддiл запасів та його  функції

Складання заявок-замовлень та виписування товару з аптечного складу та від інших постачальників.

Організація вхідного контролю якості при роздрібній реалізації: перевірка сертифікатів якості, аналітичних паспортів та протоколів аналізів на препарати, що надходять в аптечні заклади.

Правила зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Приміщення та їх обладнання для зберігання товарних запасів.

Правила зберігання барвних та пахучих речовин, лікарської рослинної сировини, перев’язувальних матеріалів та гумових виробів.

Особливості зберігання вогне- та вибухонебезпечних засобів, легкозаймистих та легкогорючих речовин. Запобіжні заходи з безпеки під час зберігання і роботи з вибуховими, вибухонебезпечними, легкозаймистими і горючими товарно-матеріальними цінностями.

Зберігання отруйних, наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин та прекурсорів, безпека праці під час їх зберігання.

Порядок проведення лабораторно-фасувальних робіт, їх облік.   Внутрішньоаптечна заготовка, її значення.  Дооцінка та знижка, їх документальне оформлення.

Рецептурно-виробничий відділ, його завдання та функції. Штат відділу.

Оснащення приміщення та робочого місця для приймання рецептів та відпуску лікарських засобів.

Рецепт та його значення в сучасних умовах. Структура рецепта.

Загальні правила виписування рецептів.

Форми рецептурних бланків та їх оформлення.

Особливості виписування та оформлення рецептів на лікарські засоби які містять наркотичні, психотропні, отруйні, сильнодійні лікарські засоби та прекурсори. Особливості виписування  наркотичних і психотропних лікарських засобів.

Перелік категорій населення, які мають право на пільгове забезпечення лікарськими засобами.

Порядок відпуску лікарських засобів по рецептам з аптек та їх структурних підрозділів.

Термін зберігання рецептів в аптеці.

Загальні правила таксування рецептів на індивідуальні лікарські засоби.

Особливості таксування різних лікарських форм (порошків, рідких та м’яких лікарських форм, ліків що виготовляють в асептичних умовах).

Облік амбулаторної рецептури. Методи реєстрації рецептів на лікарські засоби індивідуального виготовлення.

Особливості реєстрації та обліку рецептів на лікарські засоби що відпускають безоплатно та на пільгових умовах.

Вимоги до техніки безпеки і виробничої санітарії при виготовленні лікарських засобів.

Організація внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.

Оцінювання якості ліків аптечного виробництва.

Сутність концепції відповідального самолікування та її реалізація у сучасних умовах.

Фармацевтична опіка, її сутність і роль в реалізації концепції відповідального самолікування. Організація фармацевтичної опіки.

Організація діяльності аптечних пунктів.

Інформаційне забезпечення реалізації лікарських засобів.

Організаційна структура фармацевтичної інформації.

Законодавчі акти України, що регламентують рекламну діяльність у фармацевтичній галузі, основні вимоги до рекламування лікарських засобів

Мерчандайзинг

Санітарно-просвітня робота в аптеках як чинник підвищення санітарних знань населення

Похожие материалы:

тупени к Победе. Тактика Общественного Революционного Движения. Практическое пособие

Русское Националистическое Движение находится на неверном пути. Это хорошо видно из того, сколь далеко оно от власти и реального влияния на внутреннюю и внешнюю политику государства.

Методические указания грипп и другие ОРВИ

Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ на практическое занятие по учебной дисциплине “инфекционные болезни” ТЕМА: ГРИПП И ДРУГИЕ ОРВИ

Дюпон

Пятифакторна модель Дюпона. Рентабельність власного капіталу. Трифакторна модель Дюпона. Двофакторна модель Дюпона

Машинист технологических компрессоров 5-6 разрядов. Пакет теоретических тестов по профессии

Контрольно-измерительные материалы являются инструментом оценки соответствия профессиональных компетенций кандидата требованиям профессиональной деятельности, представленным в профессиональном стандарте.

Оформление и учет безналичных расчетов

Дипломный проект. Основы организации проведения безналичных расчетов. Сущность и принципы организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Документальное оформление безналичных расчетов. Организация документального оформления безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Платежи по территории РФ и международные переводы. Направления совершенствования организации безналичных расчетов. Особенности бухгалтерского учета безналичных расчетов.