Малювання рельефу за пікетами на контактних знімках за допомогою стереоскопу

Міністерство науки і освіти України

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

Лабораторна робота №6

на тему:

«Малювання рельефу за пікетами на контактних знімках за допомогою стереоскопу»

Виконав: ст. 3к. 4гр. ФІЗу.

Нікуліна В.В.

Перевірив: Черевко І.В.

Харків -2015 р.

Стереофотограмме́трія — розділ фотограмметрії, що вивчає методи вимірювання об'ємних форм за стереопарою фотознімків, засновані на використанні стереоскопічного ефекту і вимірюванні об'ємної моделі місцевості спеціальними стереометричними приладами.

Стереобачення. У звичайному зображенні тривимірного простору інформація про відстань до різних елементів сцени проявляється тільки у вигляді непрямих ознак: через відносні розміри об'єктів, затінювання одних об'єктів іншими, різною освітленістю і так далі

Стереоскопічний ефект – відчуття людським зором глибини видимого простору, тобто, здатність оцінювати відстані до предметів.

Стереоскопічний ефект можливий завдяки бінокулярному зору: праве і ліве око дивляться з різних точок, і, відповідно, дають дещо різні зображення (явище паралаксу).

Стереоскопічний ефект робить можливим розглядання стереозображень. Гострота неозброєного стереоскопічного зору для тренованого спостерігача досягає 10" (або й менше), тобто, об'ємне сприйняття можливе для об'єктів на такій відстані, при якій кут між променями зору з правого та лівого ока не менший за 10". Це в 6 разів перевищує граничний кут роздільної здатності ока (60"). Максимальна відстань для стереоскопічного сприйняття – приблизно 1,3 км. Для її збільшення застосовують бінокулярні зорові труби, що мають значно більшу відстань між зіницями входу (базу) і тому здатні підсилювати стереоскопічний ефект (у стільки ж разів, у скільки ця база більша за відстань між очима).

Стереоскопія - зорове сприйняття об’ємності простору. Роздивляючись об’єкти простору двома очима, людина бачить один і той же об’єкт з різних точок (центрів проекцій лівого та правого очей), які розташовані на відстані очного базису. Деяка точка досліджуваного об’єкту фіксується на сітківці очей. Обидва зображення в зоровому апараті з’єднуються в одне — точку, яка сприймається на деякому віддаленні від очей спостережувача. Якщо точок багато, то при сукупному спостереженні їх, людина бачить об’ємний предмет. Завдяки стереоскопічному зору, людина відчуває розташування предметів в просторі.

Аналогічне сприйняття виникає якщо роздивляться два фотографічних знімка однієї й тієї ж ділянки простору, які отримані з різних точок зйомки – кінців базисів.

Просторове сприйняття двох площинних зображень називається стереоскопічним ефектом (стереоефектом). Він може бути прямим, якщо на лівий знімок дивиться лівим оком і одночасно на правий – правим. Якщо знімки поміняти місцями, отримаємо зворотний стереоефект: ввігнутості при цьому будуть здаватися опуклостями і навпаки.

Два суміжних знімки, що частково перекриваються, та отримані з деякого базису фотографування, називається стереопарою.

Одночасно пара зображень зіллється в одне просторове зображення – стереомодель.

Для спостерігання стереомоделі найбільш простим, але досить широко застосовуваним на практиці прибором є стереоскоп (рис. 1).

Лінзово-дзеркальний стереоскоп має 4 дзеркала, які закріплені на металевих підставках (ніжках), які встановлюються на стіл. Під дзеркалами на столі розміщують два суміжних знімка (стереопару). Знімки розміщують таким чином, щоб їх перекриваючі частини, були всередині. Знімки візуально орієнтують по начальному напрямку та розсувають до отримання стереоскопічної моделі місцевості по всьому полю зображення.

Рис. 1. Лінзово-дзеркальний стереоскоп

1 — лінза;

2 — дзеркало.

Стереоскоп широко використовується при дешифруванні знімків (в тому числі й в польових умовах), складанні проекту прив’язки знімків, ототожненні точок знімка з відповідними розпізнаними точками місцевості, при малюванні горизонталей по пікетах та виконанні інших робіт.

Використання стереоскопу при комбінованій зйомці рельєфу значно прискорює виробничий процес, зменшує грошові затрати та затрати праці за рахунок зменшення кількості пікетів, більш точного та швидкого проведення горизонталей по стереомоделі.

Стереокомпаратор - це високоточний стереофотограмметричний прилад для вимірювання плоских прямокутних координат точок пари знімків (стереопари). У фотограмметрії цей прилад відіграє важливу роль, бо є простим з погляду конструкції, надійним та високоточним. Стереокомпаратор є основним вимірювальним приладом аналітичної фотограмметрії. Їх випускали відомі приладобудівні фірми, а нині, у зв'язку з переходом на технології цифрової фотограмметрії, продукування їх припинено. Проте існуючий "стереокомпараторний парк приладів" на сьогодні є досить вагомим і практичне використання стереокомпараторів ще здійснюється.

Стереокомпаратори відрізняються між собою конструкцією, класом точності та рівнями автоматизації. Незважаючи на це, вони мають подібну принципову схему, показану на рис. 2.

Рис.2. Схема стереокомпаратора

1 - станина (платформа);

2 - загальна каретка двох знімків;

З - лівий знімкотримач з лівим знімком;

4 - правий знімкотримач з правимзнімком;

(х) - гвинт для переміщення загальної каретки вздовж осі —х;

(у) - гвинт для переміщення оптичної системи вздовж осі у — у;

5 - оптична система;

6-незалежна каретка (від каретки 2) для переміщення

правого знімка,

(р) і (g) - паралактичні гвинти для зміщення правого знімка на

величини поздовжнього та поперечного паралаксів;

л, n — лівий та правий окуляри оптичної системи

Висновок: в ході виконання цієї лабораторно-практичної роботи я закріпив теоретичні відомості про основи стереофотограмметрія, ознайомився з будовою стереоскопу та на практиці спостерігав явище стереоскопічного ефекту. Підсумком цієї роботи стало малювання рельєфу за пікетами на контактних знімках за допомогою стереоскопу.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Лабораторна робота №6 на тему: «Малювання рельефу за пікетами на контактних знімках за допомогою стереоскопу» Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Теория государства и права. Часть 1

Анализ финансовой отчетности

Шпоры к АФО. Готовые ответы на вопросы на Анализу финансовой отчетности

Педагогика

Педагогика – наука о воспитании. Становление и развитие педагогической науки в Республике Беларусь. Психолого-педагогические проблемы. Образование в педагогике. Мотивация школьников.

Көркем аударма

Ғасыр басындағы көркем аударма. Көркем аударма – әдеби шығарманың бір тілден екінші тілге аударылған нұсқасы, көркем әдеби шығармашылықтың бір саласы. Жаңа технология. Жыраулар поэзиясы. Абыл. Әдебиеттегі өзгешеліктердің бірі. Педагогика ғылымы. Әдеби жанр. Әдебиет пәні.

Специфика школьной дезадаптации, методы ее диагностики

Диагностика межличностных отношений. Диагностика межличностных отношений ЛИРИ. Диагностика детско-родительских отношений.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok