Контроль і ревізія зобов’язань

Территория рекламы

Короткий конспект лекцій

Тема 10. Контроль і ревізія зобов’язань

10.1. Завдання, джерела,  нормативні акти  ревізії

10.2. Контроль і ревізія розрахунків з органами страхування

10.3. Контроль розрахунків за позиками

10.4. Перевірка розрахунків за податками і платежами (Тема 4)

10.5. Ревізія розрахунків  з постачальниками та підрядниками (Тема 4)

10. 1. 

Завдання, джерела,  нормативні акти  ревізії

10.2.

Контроль і ревізія розрахунків з органами страхування

10.3.  

Контроль розрахунків за позиками

Під час перевірки довгострокових позик ревізор керується П(С)БО 11 “Зобов’язання”.Слід врахувати, що до довгострокових зобов’язань належать:

довгострокові кредити банків;

інші довгострокові фінансові зобов’язання;

відстрочені податкові зобов’язання;

інші довгострокові зобов’язання.

Зобов’язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців від дати балансу, слід розглядати як довгострокове, якщо первісний термін погашення був більшим ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов’язання на довгострокове.

Зобов’язання за кредитною угодою буде довгостроковим, якщо:

позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов’язання внаслідок порушення певних умов, пов’язаних із фінансовим станом позичальника;

не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Ревізор з’ясовує, чи довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їхньою теперішньою вартістю, яка залежить від умов та виду зобов’язання.

За кредитом рахунка 50 “Довгострокові позики” відображаються суми одержаних позик, за дебетом – їх погашення.

Ревізор з’ясовує, чи дотримано умов кредитної угоди:

чи своєчасно сплачуються нараховані відсотки;

чи своєчасно погашаються отримані позики.


← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Tema_10_Kontroli_reviziya_zobovyazan.docx

Tema_10_Kontroli_reviziya_zobovyazan.docx
Размер: 48 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Короткий конспект лекцій. Завдання, джерела,  нормативні акти  ревізії Контроль і ревізія розрахунків з органами страхування Контроль розрахунків за позиками

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Насколько изменится разность потенциалов при увеличении расстояния между пластинами конденсатора

Физика, задача и решение. На пластинах плоского конденсатора равномерно распределен заряд с поверхностной плотностью

Стили управления и их эффективность. Курсовая работа

Менеджмент (код и наименование направления подготовки/специальности) КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине Теория менеджмента На тему Стили управления и их эффективность

Исследование зависимости показателя преломления раствора от его концентрации. Определение концентрации раствора с помощью рефрактометра

Лабораторная работа. Изучить устройство и принцип работы рефрактометра, определить зависимость показателя преломления раствора от концентрации, определить молярную рефракцию сахара. Построить график и определить, методом графического определения, коэффициенты калибровочного графика. Найти неизвестную концентрацию вещества.

6 способів пошуку інформації в Google, про які не знають 96% користувачів

Пошукова система Google покликана економити наші час та нерви, допомагаючи швидко знайти необхідну інформацію. Проте часом і тривалі "заклинання" пошукової системи не дають результатів.

Контрольная работа по дисциплине «Педагогическая риторика»

История русской риторики. Ознакомьтесь с отрывком из учебного пособия. Какие нормы эффективной коммуникации нарушены учителем в ситуации индивидуального опроса?

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok