Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фонду оплати праці собівартості продукції та її реалізації

Короткий конспект лекцій

Тема 7. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

7.1. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність процедури контролю.

7.2. Контроль і ревізія правильності нарахування оплати праці.

7.3. Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці.

7.1.

Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність процедури контролю

7.2.

Контроль і ревізія правильності нарахування оплати праці

7.3.

Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці

При документальній ревізії ревізор перевіряє правильність кореспонденції рахунків, на яких відображаються розрахунки за відрахуваннями на соціальне страхування. За кредитом рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням" відображають суми нарахованих страхових внесків з дебету рахунків 66 "Розрахунки з оплати праці", 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків", 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" тощо; за дебетом рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням" – з кредиту рахунків 31 "Рахунки в банках", 66 "Розрахунки з оплати праці" та ін.

Поряд з цим ревізор здійснює контроль за своєчасним і повним надходженням страхових внесків та інших платежів, а також правильністю витрачання коштів. Такий контроль здійснюється шляхом перевірки: бухгалтерських документів про нараховану заробітну плату та інші виплати, на які нараховуються страхові внески; платіжних доручень на перерахування сум страхових внесків та інших платежів на відповідний рахунок; касових документів на оплату вартості путівок на лікування та відпочинок, виданих за рахунок коштів соціального страхування; актів про нещасні випадки, пов'язані з виробництвом, відповідності фінансових звітів за коштами соціального страхування за балансовим рахунком 65 "Розрахунки за страхуванням", субрахунком 652 "За соціальним страхуванням".

Як правило, в акті ревізії зазначається, які виявлено порушення щодо нарахування страхових внесків, обчислення й виплати допомоги, записується сума додатково нарахованих внесків, пені та вказуються суми витрат, які не можуть бути прийнятими до заліку в рахунок страхових внесків. Ревізор також перевіряє дотримання встановленого строку перерахування страхових внесків. У разі подання підприємством розрахункової відомості із запізненням більш ніж на 10 днів, органи страхування не приймають до заліку в рахунок страхових внесків середньомісячну суму витрат, включених до цієї розрахункової відомості.

При ревізії виплати премій слід встановити: чи виконано умови, згідно з якими премія може бути виплачена; чи правильно визначено коло працівників, які підлягають преміюванню; чи правильно застосовано нормативи й визначено суму премій як у цілому по організації, так і щодо окремих працівників.

Відповідно до законодавства, в акті ревізії слід згрупувати факти незаконної видачі премій за ознаками порушень і вказати винних осіб для притягнення останніх до відповідальності й відшкодування збитків.

Тема 8. Контроль і ревізія собівартості продукції та її реалізації

8.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії.

8.2. Перевірка правильності ведення обліку загальновиробничих витрат.

8.3. Ревізія собівартості продукції.

8.1.

Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії

8.2.

Контроль і ревізія витрат виробництва за елементами затрат і калькуляційними статями

У виробництвах з коротким технологічним циклом оцінку незавершеного виробництва ведуть за вартістю матеріалів, що знаходяться в переробці, сировини і напівфабрикатів. Хоча рішення про застосування того чи іншого способу оцінки залишків приймає сама фірма, ревізор повинен досліджувати, наскільки ретельно були враховані: розміри цих залишків і їхня питома вага у витратах виробництва, стабільність залишків по звітних періодах, структура витрат на виробництво, можливості достовірного визначення залишків незавершеного виробництва й інше.

Відповідно до законодавства у собівартість незавершеного виробництва не включають втрати від браку, вартість зносу інструментів спеціального призначення. Зазначені витрати відносять тільки на випуск готової продукції. Якщо втрати від браку відносяться до певного замовлення, що не закінчене до кінця місяця, вони включаються в собівартість незавершеного виробництва.

8.3.

Ревізія собівартості продукції


← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Короткий конспект лекцій Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фонду оплати праці Контроль і ревізія собівартості продукції та її реалізації

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Вопросы к экзамену по дисциплине «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»

Микроэкономика

Микроэкономика Республики Беларусь. Виды олигополий. Страхование рисков. Характерные черты рыночной экономики. Прибыль в рыночном хозяйстве, рынок услуг земли, земельные ресурсы. Спрос и предложение. Капитал как фактор производства. Спрос и предложение, конкуренция на рынке труда. Монополия и антимонопольное законодательство.

Господарський контроль в Україні: сутність, стан, перспективи

Сутність, завдання і функції господарського контролю Методологія господарського контролю Класифікаційні види та форми контролю

Гибридные автомобили. Достоинства и недостатки

Гибридный автомобиль – высокоэкономичный автомобиль, движимый системой «электродвигатель – двигатель внутреннего сгорания», питаемый как горючим, так и зарядом электрического аккумулятора. Достоинства и Недостатки автомобилей с гибридной установкой.

Способы и системы оттаивания охлаждающих приборов

Способ регулирования перегрева терморегулирующим вентилем с внутренним выравниванием (применение, принцип действия). Хладоносители и их свойства. Регулирование давления конденсации.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok