Господарський контроль в Україні: сутність, стан, перспективи

Тема 1. Господарський контроль в Україні: сутність, стан, перспективи

Сутність, завдання і функції господарського контролю

Процес здійснення господарського контролю

Методологія господарського контролю

Класифікаційні види та форми контролю

Сутність, завдання і функції господарського контролю


Профілактична (виховна) функція полягає у попередженні можливості здійснення зловживань, виявлення різного роду порушення дисципліни і законності. В умовах ринку вся господарська діяльність підприємства підлягає контролю, що спонукає організаторів і виконавців виробництва відповідально ставитись до своїх обов'язків. З іншого боку, ліквідуються умови, які породжують безгосподарність. Контроль у цьому випадку покликаний виявляти подібні явища і сприяти їх усуненню, реалізуючи при цьому профілактичну функцію.

Господарський контроль має не тільки економічне, але й певне виховне значення. Недостатньо розкрити ті чи інші порушення і домогтись їх усунення. Важливо, щоб в кожному конкретному випадку виключалась можливість повторення помилок та порушень в майбутньому, що можливо за наявності певного виховного ефекту, заснованого на моральних засадах. В процесі контролю виявляються не тільки недоліки, але й позитивні аспекти діяльності. Останні як провідний досвід стають надбанням інших суб'єктів, в чому проявляється інструктивна (мобілізуюча) функція контролю, яка полягає у застосуванні суб'єктами контролю набутих наукових знань, вивчених прогресивних прийомів і способів вивчення об'єктів контролю.

Всі функції контролю тісно пов'язані між собою і є складовими впорядкованої системи господарського контролю. Джерелами інформації під час здійснення господарського контролю є дані господарського обліку, первинні документи та фінансова звітність підприємства.

Процес здійснення господарського контролю

1.3.

Методологія господарського контролю

1.5.

Класифікаційні види та форми контролю

На практиці найрозповсюдженішим методом фінансового контролю є ревізія.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Tema_1_Gospodarsky_kontrol_v_Ukrayini_stan.docx

Tema_1_Gospodarsky_kontrol_v_Ukrayini_stan.docx
Размер: 103.6 Кб

.

Пожаловаться на материал

Сутність, завдання і функції господарського контролю Методологія господарського контролю Класифікаційні види та форми контролю

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Принципы системы менеджмента качества

Принцип ориентации на потребителя, роли руководства, вовлечения персонала, процессного подхода. Принцип системного подхода, постоянного улучшения, принятия решений, основанных на фактах. Принцип взаимовыгодных отношений с поставщиками

Устройство и эксплуатация железнодорожного пути

Расчетно-графическая работа. Кафедра: «Путь и путевое хозяйство». Расчет одиночных обыкновенных стрелочных переводов. Организация снегоборьбы на станции. Пути сообщения

Патофизиология, клиническая патофизиология. Ситуационные задачи

Ситуационные задачи для студентов специальности Педиатрия по дисциплине «Патофизиология, клиническая патофизиология» Раздел «Общая патофизиология». Проведение сравнительного анализа двух ситуаций

Право

Основы теории права, Основы (конституционного; гражданского; трудового; административного; уголовного; экологического) права. Основы правового регулирования защиты государственной тайны. Теоретическая часть дисциплины "Право" Российской Федерации (РФ).

Особенности общественно-политического перевода

Дипломная работа. Лингвистика. Цель работы, посвященной проблемам общественно-политического перевода. Определить стилистические особенности языка общественно- политических текстов, выделить виды переводческих трансформаций, исследовать причины, вызывающие лексико-семантические переводческие трансформации в общественно-политическом тексте

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok