Адміністративна відповдальність за корупційні правопорушення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра конституційного і адміністративного права

Курсова робота

З дисципліни «Адміністративне право»

На тему:

«Адміністративна відповдальність за корупційні правопорушення»

Виконав:

Студент 2 курсу 202 групи

Клеменюк Артуш Оганесович

Керівник:

Гусар Ольга Анатолівна

«До захисту допущено»

_____________________

(Підпис керівника,ПІБ)

Київ -2015

План

Вступ………………………………………………………………………….3

Дослідницькі матеріали……………………………………………………..4

Огляд джерел…………………………………………………………………7

РОЗДІЛ 1. 1 Загальна характеристика адміністративних корупційних правопорушень та провадження за цими деліктами………………………………8

1.1 Характерні ознаки та види корупційних правопорушень…………...…8

1.2 Кваліфікація адміністративних корупційних правопорушень……..…10

1.3 Особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення……………………………………………………………………20

РОЗДІЛ 2. Шляхи подолання корупції та запобігання її проявам ………24

2.1 Новації у боротьбі з корупцією…………………………………………24

2.2 Стратегічні засади подолання корупції……………………………..…27

Висновки ………………………………………………………………….…30

Список використаної літератури………………………………………..….31

ВСТУП

Метою роботи виступає корупція як інтернаціональне глобальне явище притаманне усім країнам незалежно від політичного устрою і рівня економічного розвитку . Актуальність даної теми зумовлено тим , що про корупцію в Україні говорять на всіх рівнях і в усіх сферах життя. Стало загальним місцем згадувати про корумпованість у нашій країні.. Мовляв, нічого без хабара не вирішиш.

Корупція має дуже високу латентність. Тому статистика не віддзеркалює фактичну масштабність цього явища, його стан та динаміку .В Україні поширена корупція через недосконалість політичних інститутів та судової системи, двозначні закони, незнання або нерозуміння цих законів населенням, кумівство та політичне заступництво, а також слабкий вплив громадянського суспільства.

Подолання корупції в Україні є серйозною проблемою, нерозв’язання і загострення якої визначає міжнародне становище нашої держави та політичний імідж у світі. Важливу роль у протидії корупційним проявам відведено адміністративному законодавству. Слід зважити і на те, що чинне антикорупційне законодавство не сприяє активному виявленню фактів корупції, оскільки не створило для цього відповідної правової основи.

Просте, лаконічне і зрозуміле законодавство дозволило б полегшити його застосування і скоротило б потребу у великому апараті чиновників, натомість ми маємо дуже заплутані закони, які, до того ж, не розуміє населення. А це дозволяє посадовим особам зловживати.

Тому, через поширене в Україні кумівство та політичне заступництво, часто формуються особисті стосунки і таємні домовленості, які є гарним середовищем для розвитку корупції. В той же час інститути громадянського суспільства не мають можливостей ефективного контролю за діями законодавчої, виконавчої та судової гілок державної влади

Дослідницькі матеріали

Статистика адміністративних корупційних правопорушень

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень.

Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції здійснюють у межах наданих повноважень, визначених законами, Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

За результатами діяльності у 2013 році спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції до суду направлено 2168 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення. [9]

Інформація про притягнутих до адміністративної відповідальності

за корупційні правопорушення за статтями КУпАП за 2013 рік:

Статті КУпАП

Кількість осіб

порушення обмежень щодо використання службового становища (ст. 172-2)

491

пропозиція або надання неправомірної вигоди (ст. 172-3)

19

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4)

197

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (ст. 172-5)

22

порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6)

749

порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7)

182

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень (ст. 172-8)

15

невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9)

21

Загальна сума збитків, завданих корупційними правопорушеннями у 2013 році, відповідальність за які передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, становила 635 716 грн, з них відшкодовано 448 961 грн, за позовами прокурора 33 461 грн.

Загальна сума збитків, завданих кримінальними корупційними правопорушеннями, становить 268,8 млн грн, з них 233,4 млн грн – державним інтересам. Із загальної суми збитків відшкодовано 28,6 млн грн. З метою забезпечення відшкодування збитків було накладено арешт на майно на суму 285,1 млн грн. [

Огляд джерел

В курсовій роботі використано Закон України ,,Про запобігання корупції” та ,,Кодекс України про адміністративні правопорушення” як базис на шляху подолання корупції. Реформування антикорупційного законодавства потребує більш значної уваги, адже не всі люди – юристи, а юристи – не всі вмілі законодавці. Більш просте роз’яснення незрозумілих законів для населення забезпечить його відповідною правовою культурою.

Підручник ,,Адміністративна відповідальність” Гончарука С. Т.та Сопілко І.М. допомогла мені розкрити основні ознаки та вивести на передній план види корупційних правопорушень.

Не можливо було обійтись без допомоги робіт досить відомого адміністративіста Колпакова В.К. у дисертації «Деліктний феномен в адміністративному праві України» адміністративний делікт розглянуто як правовий феномен.

Такі особи : Єгор Соболєв, голова комітету з питань боротьби з корупцією; Віктор Чумак, член парламенту ; керівник фракції БПП Юрій Луценко - ухвалили зміни до антикорупційного законодавства, розширивши повноваження антикорупційного бюро та профільної агенції.

Варто зазначити про ідеолога боротьби з корупцією Єгора Соболєва, який вимагав, аби правоохоронцям, які у минулому боролися з корупцією, заборонили працювати в національному антикорупційному бюро ( далі - НАБ). Відтепер до НАБ після конкурсу братимуть тільки тих претендентів, які останні п’ять років не працювали у структурах із боротьби з корупцією – аби не були пов’язані зі старими корупційними схемами. Адже наша країна хоче бачити нові та молоді обличчя.

Значний вклад у новаціях в боротьбі з корупцією вклав Микола Хавронюк, доктор юридичних наук, Центр політико-правових реформ. Він чітко роз’яснив свою антикорупційну стратегію : впровадити антикорупційну реформу 2015-2017 років .

РОЗДІЛ 1. 1 Загальна характеристика адміністративних корупційних правопорушень та провадження за цими деліктами

1.1

Характерні ознаки та види корупційних правопорушень

1.2

Кваліфікація адміністративних корупційних правопорушень

1.3

Особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення

РОЗДІЛ 2. Шляхи подолання корупції та запобігання її проявам

2.1

Новації у боротьбі з корупцією

2.2

Стратегічні засади подолання корупції

Висновки

Корупція занадто дорого коштує нашій державі і народу як в матеріальному, так і в духовному вимірах. І справа не тільки у прямих втратах від корупції, які досягають за приблизними підрахунками аналітиків декількох десятків мільярдів доларів за рік. Не менш небезпечне те, що в суспільній свідомості вкорінюється стереотип про корупцію як етично прийнятну форму дій і «відновлення соціальної справедливості», розмивається розуміння суспільної небезпеки цього явища. Тому вивчення причин і наслідків розповсюдження корупції, систем боротьби з нею сьогодні – нагальна проблема суспільних наук, в першу чергу юридичних.

Аналіз чинного законодавства про відповідальність за корупційні правопорушення дає підстави стверджувати, що в Україні створюється в цілому достатня законодавча база для ефективної боротьби з корупцією. Вона передбачає цілий комплекс кримінально-, адміністративно-, цивільно-правових, дисциплінарних та інших заходів, який дозволяє притягнути до того чи іншого виду відповідальності практично будь-яку посадову особу органів державної влади, що допустила те чи інше зловживання владою чи посадовим становищем.

Важливим фактором запобігання проявам корупції є вдосконалення діяльності органів по боротьбі з корупцією. Необхідно більше уваги приділяти своєчасному реагуванню на повідомлення громадян, засобів масової інформації, результати соціологічних досліджень про корупційні діяння та інші протиправні дії посадових осіб, поширеність корупції в окремих відомствах. 

Одним із головних напрямів має бути створення умов, які б обмежували безпосередній контакт з клієнтом і таким чином унеможливлювали скоєння корупційних діянь державними службовцями.

Єдина мета зусиль усіх державних органів у цьому напрямі - це забезпечення дотримання прав і свобод громадян, якнайповнішої реалізації їхніх законних інтересів, адже єдиним чинником ефективності роботи у цьому випадку є те, наскільки громадяни задоволені виконанням зобов'язань

Список використаних джерел

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1984. - додаток до № 51. - ст.1122.

Цивільний кодекс України від від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2003. - № 40-44. - ст.356.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2014.- № 49.-ст.2056.

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992.- N 48.- ст.650.

Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993.-N 52.- ст.490.

Про місцеве самоврядування: Закону України від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 1997. - № 24. - ст.170.

Про Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України : Положення затверджено наказом МВС України від 03.09.2012 № 769.

Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність (у таблицях і схемах) / [Гончарук С.Т., Сопілко І.М.]. – К. : НАУ, 2014. – 40 с.

Статистика адміністративних корупційних правопорушень.

Статистика притягнутих до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення за статтями КУпАП за 2013 рік.

Газета: Українська правда // Боротьба із корупцією. Є календарний план // Електронний ресурс : http://www.pravda.com.ua/articles/2015/02/23/7059492/

Електронний ресурс: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2015/02/150213_anticorruption_bureau_new_amendments_vc.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Курсова робота З дисципліни «Адміністративне право» Кафедра конституційного і адміністративного права Метою роботи виступає корупція як інтернаціональне глобальне явище притаманне усім країнам незалежно від політичного устрою і рівня економічного розвитку

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok