Рецензія на дипломну роботу студентки 4 курсу фінансового факультету ХНЕУ

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студентки 4 курсу фінансового факультету ХНЕУ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

спеціалізацією «Банківська справа» Пальчик Юлії Миколаївни

на тему „Аналіз фінансових результатів діяльності банку”

 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена тим, що аналіз фінансових результатів діяльності банку дозволяє отримати інформацію про резерви росту дохідності будь-яких операцій.

Новизна. Дипломна робота має як теоретичну, так і практичну цінність. Дослідження спрямоване на обґрунтування рекомендацій щодо проведення виваженого та повного аналізу фінансових результатів банку, з врахуванням специфіки функціонування АТ «Ощадбанк»

 Якість проведеного аналізу проблеми. Автор вміло узагальнює різні погляди на вирішення завдань, що розкривають мету дипломної роботи. Позитивним можна вважати те, що в роботі якісно виконана теоретична частина. Це дозволило сформулювати основи вирішення проблеми та обґрунтувати його порядок.

Практична цінність висновків та рекомендацій. У результаті використання запропонованого в роботі комплексного підходу до аналізу фінансових результатів банку покращується процес формування ціни. Методика прогнозування доходів та витрат банку на основі апарату  експоненціального згладжування Р. Брауна сприяє покращанню аналізу діяльності банку.

Наявність недоліків. У якості недоліку можна назвати недостатнє відображення в обліку операцій з врахування векселів, що також впливають на фінансові результати банку.

Загальний висновок. Проте дане зауваження не знижує цінності даної дипломної роботи. Вона відповідає вимогам, що пред’являються до таких робіт, рекомендується до захисту з позитивною оцінкою, її автор заслуговує присвоєння кваліфікації «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030508  «Фінанси і кредит»

Рецензент:

________________

________________                             __________              ___________

________________             печатка           (підпис)                          ( П.І.Б. )

________________

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

рецензія.doc

рецензія.doc
Размер: 28 Кб

.

Пожаловаться на материал

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізацією «Банківська справа» Пальчик Юлії Миколаївни на тему „Аналіз фінансових результатів діяльності банку”

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Общее состояние проблемы предотвращения загрязнения моря с судов, международное право регламентирование предотвращения моря с судов. Российское законодательство об охране морской среды

Российское законодательство об охране морской среды. Охрана окружающей среды, включая морскую, приобретает сегодня особое значение и является одной из важнейших проблем глобального характера, стоящих в настоящее время перед человечеством.

Кримінологія

Кримінологія являє собою комплексну науку про закономірності злочинності та її окремі прояви, про особу злочинця, причини й умови, що породжують та обумовлюють злочинність і окремі злочинні посягання, а також про форми і методи соціального і нормативного впливу на них з метою контролю за цими негативними явищами.

Курсовая работа по дисциплине «Производственный менеджмент»

Кафедра "Менеджмент и маркетинг" Заочный факультет менеджмента и бизнес-информатики Специальность: Менеджмент организации

Демография и её роль в Экономике. Доклад

Доклад По предмету: Экономика На тему: Демография и её роль в Экономике.

ВІЛ -  інфекція. Тести і відповіді

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok