Навчально-методичне забезпечення

37.

Розкрийте склад і призначення кафедрального методичного забезпечення зі спеціальності та навчальної дисципліни

.

Основні вимоги до навчального та робочого навчальних планів

Робочі навчальні плани є нормативними документами вузу, що визначають зміст навчання і регламентують організацію навчального процесу за спеціальністю. Вони є основою для закріплення дисциплін за визначеними кафедрами, часткової участі кафедр у навчальному процесі по підготовці відповідних фахівців, складання їхніх штатів, а також для розрахунків педагогічного навантаження викладачів.

У них з урахуванням специфіки навчального року деталізуються усі види навчально-виховного процесу, зокрема, визначаються:

розподіл кредитних модулів (навчальних дисциплін) і практик за роками навчання і семестрами з зазначенням навчального часу, що відводиться;

найменування кафедр, що проводять заняття з конкретних навчальних дисциплін;

набір кредитних модулів на вибір студентів із зазначенням часу;

графік навчального процесу по роках навчання, у якому зазначаються усі види навчальної діяльності, а також термін канікул та ін.

39. 

Призначення та структуру програми навчальної дисципліни. Основні етапів її розробки

Робочі навчальні програми дисциплін входять у комплекс учбово-методичної документації відповідної кафедри.

41.

Цілі та завдання контролю якості навчання. Зробіть аналіз основних факторів, що впливають на якість навчання.

42.

Розкрийте основні вимоги до системи контролю якості навчання, обґрунтуйте шляхи їх забезпечення

.

До перерахованих вище основних вимог варто додати додаткові:

систематичність та планомірність контролю;

відкритість контролю, яка припускає своєчасне доведення до контрольованих підрозділів строків, змісту, умов контролю та критеріїв оцінки діяльності;

гласність контролю, яка припускає гласне доведення до всіх суб'єктів контролю аргументованих результатів і висновків;

забезпечення психолого-етичних аспектів при проведенні контролю, що забезпечується високою компетентністю, коректністю та доброзичливістю перевіряючих.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Подсказка для оформления дневника прохождения учебной практики

Технологія саморозвитку педагога

Поняття, зміст професійного і особистісного саморозвитку. Технологія організації саморозвитку педагога: методи, засоби, рекомендації. Сучасні концепції самовдосконалення особистості.

Поняття грошово-кредитної політики

Курсова робота. Завдання курсової роботи: сутність поняття грошово-кредитна політика, її основні цілі та інструменти; основні етапи становлення та розвитку; узагальнити зарубіжний досвід стосовно реалізації грошово-кредитної політики; аналіз сучасного стану грошово-кредитної політики України та виявити основні інструменти, які використовуються при її реалізації; перспективи розвитку грошово-кредитної політики України.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право. Общая часть»

Отчет о прохождении производственной практики. Преподавание в области музыкальной деятельности

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok