Розкрийте основні вимоги до системи контролю якості навчання, обґрунтуйте шляхи їх забезпечення

Основними вимогами до системи контролю є: валідність, надійність і точність, об'єктивність та ефективність.

Валідність контролю визначає головне − чи дійсно ми контролюємо (вимірюємо) істотні фактори, основні параметри, характеристики цих факторів. Валідність контролю характеризує адекватність спрямованості контролю, а отже і одержуваної інформації, специфіці досліджуваного предмету. Як відомо, характерною рисою педагогічних процесів є неоднозначність їх протікання. Результати утворення, навчання, виховання, розвитку залежать одночасно від впливу багатьох факторів. Достатньо, щоб змінився вплив одних-двох факторів, як хід і результати процесу будуть суттєво відмінними. Неоднозначний, невизначений, імовірнісний (імовірний) характер педагогічних процесів, складний взаємозв'язок різних факторів впливу значно ускладнює роботу зі створення адекватної моделі процесу навчання. А завдання забезпечення валідності контролю, саме й припускають побудову такої моделі.

Об'єктивність контролю характеризує ступінь виключення суб'єктивного, особистісного фактора при проведенні контролю. Об'єктивність забезпечується ідентичністю умов проведення контрольних заходів, процедур і вимог, уніфікації засобів виміру (програм, завдань та критеріїв оцінки), необхідною статистикою, тобто достатнім, репрезентативним розміром вибірки при вибірковому контролі, однаковою обробкою отриманої інформації, однозначною інтерпретацією результатів контролю. Таким чином, лише єдина теоретико-методологічна основа контролю та повна стандартизація діагностичного процесу забезпечують об'єктивність, а отже, і порівнянність результатів контролю.

Надійність (реліабельність) і точність − взаємозалежні вимоги, які визначають, в остаточному підсумку, вірогідність результатів виміру, виконаного за допомогою певного інструментарію. Точність характеризується помилкою виміру, довірчим інтервалом, а надійність − довірчою інформацією.

Ефективність контролю визначається успішністю вирішення його головних завдань із найменшою витратою сил, засобів і часу. Ефективність контролю забезпечується відповідністю змісту, форм і методів контролю поставленим цілям, а також науковістю методів і глибиною аналізу результатів, повноцінністю використання висновків і рекомендацій для керування навчально-виховним процесом і функціонуванням навчального закладу.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Навчально-методичне забезпечення

Похожие материалы:

Эквивалентные преобразования электрических цепей

Практическое занятие. Основные теоретические сведения. Эквивалентное преобразование последовательного соединения резисторов. Треугольник и звезда резисторов. Примеры решения задач.

История отечественного государства и права

Государственный строй России. Конституция РСФСР. Советская судебная система. Предпосылки гражданской войны. Новая экономическая политика (НЭП). Образование СССР. Конституция СССР. Кодекс законов о труде. Земельный кодекс РСФСР. Социальное, экономическое и политическое развитие государства. Признаки правового государства РФ.

Информатика. Шпоры

В информатике совокупность взаимосвязанных данных называется информационной структурой. Компьютерные сети. Языки программирования. Язык разметки HTML. ЭВМ. Информационная система

Бизнес план по производству куриного мяса

В данном бизнес-плане рассматривается деятельность предприятия по производству куриного мяса общества с ограниченной ответственностью «Мир Кур».

Аккредитив. Виды аккредитивов. Расчеты аккредитивами

Аккредитив - это поручение банка плательщика, расчетный документ. Покрытый, непокрытый, отзывный, безотзывный, подтвержденный аккредитив.