Мова. Відповіді на питання

Мова як загальнолюдський феномен та багатоманітність її конкретних виявів

Мова як загальнолюдський феномен – це динамічна система, створена і відтворювальна мовними органами людини, членоподільних звукових знаків для предметів та явищ фізичної та психологічної дійсності, а також правил сполучуваності цих знаків, що існуючи у свідомості членів суспільства, реалізується у процесі мовлення та фіксується у його результатах (текстах), є найважливішим засобом творення та оформлення думки, спілкування між людьми, пізнання світу та кодування національного менталітету.

Мова і багатомовний світ. Квалітативний та квантитативний рейтинги

.

3. 

Генеалогічний і типологічний виміри багатомовного світу 

Існують інші, більш розгорнуті морфологічні типології. А. Шлейхер, деталізувавши класифікацію В. фон Гумбольдта, виокремив у складі ізолюючих, аглютинуючих і флективних мов дрібніші підтипи. Інкорпоруючі мови він не вводив до класифікації.

4.

Мартирологічний та інтерлінгвістичний виміри світу

19.

Лексико-семантичний рівень: синтагматика, епідигматика

20.

Парадигматика лексем: смислова гомогенність, подібність, опозиційність

Антоніми диференціюють:

Вн. слівну (позичати – давати – брати);

Міжслівну у межах якої є такі різновиди:

контрарна – гра дуальне протиставлення, що передбачає наявність проміжної лексеми (молода- середніх літ - стара).

комплементарна – опозиція, заперечення одним членом антонімічної пари іншого за відсутності проміжної лексеми (живий-мертвий).

контрадикторна – протиставлення лексем виражених за допомогою наявності у однієї з них префікса не-, який надає значення неточної визначеності ознаки (забути-згадати).

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Відповіді на Калька 2-4, 19-20.docx

Відповіді на Калька 2-4, 19-20.docx
Размер: 43.3 Кб

.

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Рентгенологическое исследование мочеполовой системы

Обзорная рентгенограмма области почек и мочеточников, тень камня почки на рентгенограмме. РГ при хроническом пиелонефрите. Выделительная урография

Карантинный фитосанитарный контроль

Курсовая работа. Целью карантинного фитосанитарного контроля является обеспечения охраны таможенной территории Таможенного союза. Целью курсовой работы раскрыть особенности карантинного фитосанитарного контроля на территории Таможенного союза.

Основы почвенной микробиологии. строение бактериальной клетки. Роль микроорганизмов в общем круговороте углерода и азота в природе

Опорный конспект Предмет и задачи почвенной микробиологии. Отрицательная роль микроорганизмов. Особенности строения прокариотов. Взаимоотношения между микроорганизмами и высшими растениями.

Анализ затрат и себестоимости продукции предприятия

Курсовая работа. Целью работы является проведение анализа затрат на производство и реализацию продукции и себестоимости продукции. Понятие, значение и задачи анализа себестоимости продукции. Информационная база анализа затрат. Возможности оптимизации затрат и себестоимости продукции организации.

Социальная работа, семья, многодетные семьи, центров социальных служб

РЕФЕРАТ Объект исследования: многодетные семьи.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok