Мова. Відповіді на питання

Мова як загальнолюдський феномен та багатоманітність її конкретних виявів

Мова як загальнолюдський феномен – це динамічна система, створена і відтворювальна мовними органами людини, членоподільних звукових знаків для предметів та явищ фізичної та психологічної дійсності, а також правил сполучуваності цих знаків, що існуючи у свідомості членів суспільства, реалізується у процесі мовлення та фіксується у його результатах (текстах), є найважливішим засобом творення та оформлення думки, спілкування між людьми, пізнання світу та кодування національного менталітету.

Мова і багатомовний світ. Квалітативний та квантитативний рейтинги

.

3. 

Генеалогічний і типологічний виміри багатомовного світу 

Існують інші, більш розгорнуті морфологічні типології. А. Шлейхер, деталізувавши класифікацію В. фон Гумбольдта, виокремив у складі ізолюючих, аглютинуючих і флективних мов дрібніші підтипи. Інкорпоруючі мови він не вводив до класифікації.

4.

Мартирологічний та інтерлінгвістичний виміри світу

19.

Лексико-семантичний рівень: синтагматика, епідигматика

20.

Парадигматика лексем: смислова гомогенність, подібність, опозиційність

Антоніми диференціюють:

Вн. слівну (позичати – давати – брати);

Міжслівну у межах якої є такі різновиди:

контрарна – гра дуальне протиставлення, що передбачає наявність проміжної лексеми (молода- середніх літ - стара).

комплементарна – опозиція, заперечення одним членом антонімічної пари іншого за відсутності проміжної лексеми (живий-мертвий).

контрадикторна – протиставлення лексем виражених за допомогою наявності у однієї з них префікса не-, який надає значення неточної визначеності ознаки (забути-згадати).

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Відповіді на Калька 2-4, 19-20.docx

Відповіді на Калька 2-4, 19-20.docx
Размер: 43.3 Кб

.

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Технология строительных процессов

Производство основных строительных процессов. Производство работ в зимних условиях. Технология устройства фундаментов. Технология устройства набивных свай. Технология устройства набивных свай. Продолжение. Технология монолитного бетона и железобетона. Технология армирования и бетонирования строительных конструкций. Специальные методы бетонирования. Технология каменной кладки.

Производственная ситуация. Решение задач

Оперативная хирургия. Тесты с ответами

Исходный уровень знаний. Хирургический инструментарий. Тесты с готовыми ответами по оперативной хирургии. Хирург проводит оперативное вмешательство.

Профилактика зубочелюстных аномалий

Ответы на тесты Профилактика зубочелюстных аномалий. Детская стоматология. Лечение у ортодонта.

Ответы по ФКиС

Физическая культура в Беларусии. Физическое воспитание и спорт. Уроки физкультуры и воспитания учащихся. Обучение на уроках физкультуры. Ответы по ФКиС.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok