Мова. Відповіді на питання

Мова як загальнолюдський феномен та багатоманітність її конкретних виявів

Мова як загальнолюдський феномен – це динамічна система, створена і відтворювальна мовними органами людини, членоподільних звукових знаків для предметів та явищ фізичної та психологічної дійсності, а також правил сполучуваності цих знаків, що існуючи у свідомості членів суспільства, реалізується у процесі мовлення та фіксується у його результатах (текстах), є найважливішим засобом творення та оформлення думки, спілкування між людьми, пізнання світу та кодування національного менталітету.

Мова і багатомовний світ. Квалітативний та квантитативний рейтинги

.

3. 

Генеалогічний і типологічний виміри багатомовного світу 

Існують інші, більш розгорнуті морфологічні типології. А. Шлейхер, деталізувавши класифікацію В. фон Гумбольдта, виокремив у складі ізолюючих, аглютинуючих і флективних мов дрібніші підтипи. Інкорпоруючі мови він не вводив до класифікації.

4.

Мартирологічний та інтерлінгвістичний виміри світу

19.

Лексико-семантичний рівень: синтагматика, епідигматика

20.

Парадигматика лексем: смислова гомогенність, подібність, опозиційність

Антоніми диференціюють:

Вн. слівну (позичати – давати – брати);

Міжслівну у межах якої є такі різновиди:

контрарна – гра дуальне протиставлення, що передбачає наявність проміжної лексеми (молода- середніх літ - стара).

комплементарна – опозиція, заперечення одним членом антонімічної пари іншого за відсутності проміжної лексеми (живий-мертвий).

контрадикторна – протиставлення лексем виражених за допомогою наявності у однієї з них префікса не-, який надає значення неточної визначеності ознаки (забути-згадати).

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Відповіді на Калька 2-4, 19-20.docx

Відповіді на Калька 2-4, 19-20.docx
Размер: 43.3 Кб

.

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Подготовка водителей. Экзаменационные билеты и ответы

Ответы на экзаменационные билеты для подготовки сдачи на права водителя

Отчет по преддипломной практике ООО «АвтоЗИЛЦентр»

События зависимые и независимость. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей

Различают события зависимые и независимые. Основные формулы теории вероятностей. Формула полной вероятности

Патофизиология гипертонической болезни

Ответы на тест по патофизиологии, патогенез, опухолевые заболевания: признаки, болезни, воспаления.

Проверяемые и непроверяемые буквы согласных в корне слова

Урок в 5 классе. Тема урока: Буквы непроизносимых согласных в корне слова (проверяемых и непроверяемых).

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok