Розвиток ресторанного бізнесу в українській (міжнародній) практиці

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСІТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О.М. БЕКЕТОВА

Кафедра туризму та готельного господарства

                                     КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Маркетинг готельного та ресторанного господарства»

на тему: «Розвиток ресторанного бізнесу в українській (міжнародній) практиці»

Виконала:

студентка 4 курсу

гр. ГОТ-2011-2

Гаврилова А.С.

Перевірила:

Лук’яненко Олена Ігоревна

                                                  Харків 2015

                                                     ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………….….3

 1.  Розвиток ресторанного бізнесу в українській практиці…………....…...5

 1.   Розвиток міжнародного ресторанного бізнесу………………….10

 1.  Порівняльна характеристика досягнень розвитку вітчизняного  та

міжнародного ресторанного бізнесу …………………………….16

ВИСНОВКИ…………………………………………………………..…..18

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..…19

                                              ВСТУП

Ресторанне господарство - це вид економічної діяльності суб'єктів господарської діяльності щодо надання послуг для задоволення потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без нього. Суб'єкти господарювання здійснюють діяльність у ресторанному господарстві через підприємства (заклади) ресторанного господарства.

Ресторанний бізнес є однією з основних складових туристичної галузі нашої держави. Розвиток внутрішнього та міжнародного туризму значною мірою пов'язаний з рівнем матеріально-технічної бази туристичних підприємств, розгалуженістю та різноманітністю їх мережі, якістю та обсягом послуг, пропонованих ресторанним господарством.

Крім задоволення фізіологічних потреб у харчуванні, похід до  ресторану виконує важливу соціальну функцію. Ресторани — це одні з небагатьох місць, де задіяні всі органи чуття, які генерують загальне почуття задоволення. Смакові, зорові, слухові, тактильні та нюхові відчуття об'єднуються в оцінці страв, обслуговування і атмосфери ресторану.

Успішна робота ресторану залежить від декількох факторів. Як і будь-яка складна система, ресторан починається з задуму його засновників та закінчується контролем функціонування закладу. Головну роль в цьому виконує практична філософія його власника та/або директора. її розкриває підхід до ведення бізнесу, який визначає етичні та моральні цінності, що реалізуються в процесі функціонування підприємства.

Головна ідея, яку намагається втілити в життя керівництво підприємства, визначає кредо закладу — заради чого його створено і що робить його відмінним від інших. Саме це дозволяє визначити ринок закладу — характер клієнтури (вік, стать, національний склад, соціальний статус, рівень доходів тощо) та радіус територіального охоплення.

Рівень обслуговування у сучасному ресторанному господарстві зумовлений, головним чином, станом матеріально-технічної бази підприємства, що його пропонує (будівлі, споруди, технічне обладнання, електроприлади, меблі, тощо).

Актуальність моєї курсової роботи зумовлена тим, що в останні роки спостерігається процес оновлення та урізноманітнення матеріально-технічної бази підприємств, підвищення фахового рівня персоналу ресторанів, впровадження інноваційних технологій тощо. Відтак, процес обслуговування споживачів послуг урізноманітнюється, а пропоновані послуги набувають комплексного характеру. Все вище зазначене підтверджує важливість розвитку вітчизняного ресторанного бізнесу, як виду економічної діяльності.

Метою курсової  роботи є дослідження етапів розвитку українського ресторанного бізнесу і його порівняння з зарубіжним досвідом в аналогічній сфері.

Завдання, які необхідно виконати під час написання роботи:

 •  ознайомлення з розвитком ресторанного бізнесу в Україні;
 •  дослідження розвитку ресторанного бізнесу в міжнародній практиці;
 •  ознайомлення з сучасними тенденціями і інноваційними технологіями в ресторанному бізнесі;
 •  порівняння вітчизняного досвіду із зарубіжним.

 1.  

  Розвиток ресторанного бізнесу в українській практиці

 1.  

  Розвиток міжнародного ресторанного бізнесу

Як свідчить світова практика, демократичні ресторани - доволі динамічний сегмент ресторанного ринку. Основні споживачі таких підприємств - люди середнього класу. З одного боку, в розвинених країнах споживання їжі переноситься в ресторани через брак вільного часу, з іншого - завдяки новим технологіям і високій конкуренції демократичні підприємства стають доступними дедалі більшій кількості людей.

 1.  

  Порівняльна характеристика досягнень розвитку вітчизняного  та міжнародного ресторанного бізнесу

     

                                    ВИСНОВКИ

Ресторанне господарство України одним із перших перейшло на ринкові відносини. Після приватизації підприємств змінилася організаційно-правова основа системи ресторанного господарства, почала діяти велика кількість приватних підприємств.  Підприємства ресторанного господарства є переважно комерційними (ресторани, шашличні, вареничні, піцерії, бістро тощо), але водночас розвивається і громадське харчування: їдальні при виробничих підприємствах, вищих і загальноосвітніх навчальних закладах. З'являються комбінати, фірми, які виконують функції організації громадського харчування.

Головне завдання в індустрії ресторанної діяльності визначається концепцією технології гостинності, детермінантом якої є задоволення найвибагливіших потреб споживача. Якщо гості не отримують задоволення від відвідування ресторану, то все інше немає значення. Організація послуг харчування забезпечує не тільки задоволення гастрономічних потреб, а й організацію відпочинку і розваг, тобто задоволення соціокультурних потреб.

Отже, дослідивши сучасні тенденції розвитку українського і міжнародного ресторанного бізнесу, можна дійти висновків, що ця галузь економічної діяльності в Україні стрімко розвивається, оскільки в великих містах наявна значна кількість підприємств-представників великих міжнародних ланцюгових мереж ресторанів, а також на вітчизняних підприємствах постійно застосовуються інновації, що набули популярності в світі та в здебільшого в Європі.

              СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Аветисова А.О. Ресторанні мережі: конкурентні переваги, проблеми, перспективи розвитку / А. Аветисова // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2005. - № 28. - С 117-123.
 2.   Агабабьян Э.М. Экономический анализ сферы услуг / Э. М. Агабабьян. - М.; Экономика, 1968. - 160 с.
 3.   Антонова В.А. Конкуренція і управління конкурентоспроможністю підприємств ресторанного господарства в умовах становлення ринку / В.А. Антонова // Науковий вісник Полтавського ¦ніверситету споживчої кооперації України. - 2007. - №1(21). - С 54-57.
 4.  Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]. http://www.ukrstat.gov.ua/
 5.  Електронний ресурс  - http://www.ekonomikam.com/ecfins-594-1.html
 6.  Електронний ресурс - http://pidruchniki.com/1507041252894/turizm/restoranna_sprava

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Міністерство освіти і науки України ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСІТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О.М. БЕКЕТОВА Кафедра туризму та готельного господарства                                      КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Маркетинг готельного та ресторанного господарства» на тему: «Розвиток ресторанного бізнесу в українській (міжнародній) практиці»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Основы алгоритмизации

Алгоритмизация - это процесс создания алгоритма решения задачи. Основные свойства алгоритма. Чтение блок-схемы алгоритма. Способы записи алгоритма. Основные алгоритмические конструкции. Основные типы алгоритмов.

Вопросы и задачи по хирургии. Вариант №1

Выпишите рецепт на препарат морфин. Опишите поэтапно технику выполнения блокады круглой связки печени. Метод диагностики при остром абсцессе легких. Пневмоторакс. Классификация, клиника, диагностика, лечение. Атрезия пищевода. Эмбриогенез. Острые риниты. Острый приступ глаукомы. Пиелонефрит. Цистит.

Инженерная деятельность

Современный этап развития инженерной деятельности характеризуется системным подходом к решению сложных научно-технических задач, обращением ко всему комплексу социальных гуманитарных, естественных и технических дисциплин.

Тематика курсу «Культурологія»

Теоретичні засади культурології. Історична культурологія. Українська культура у світовому культурологічному контексті.

The_Sundial by Shirley Jackson— СОНЯЧНИЙ ГОДИННИК

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok