Текст, як результат і одиниця комунікації

Территория рекламы

Тест 3 Текст, як результат і одиниця комунікації

За лінгво-енциклопедичним словарем текст це:

а) об’єднана смисловим зв’язком послідовність знакових одиниць, основними рисами якої є зв’язність і цілісність

б) це сукупність мовленнєво - мисленнєвих дій комунікантів, пов’язаних із пізнанням, осмисленням і презентацією світу мовцем

в) це побудова документа, яка об’єднує всі його елементи в єдине ціле

2. За Ю. Лотманом текст це:

а) один із компонентів художнього твору, але художній ефект виникає із зіставлення тексту із складним комплексом життєвих та ідейно-естетичних уявлень

б) сукупність замкнених у собі знаків, наділених смислом, який можна відтворити

в) це основа (субстрат) усіх можливих тлумачень

3. За ономасіологічною точкою зору спочатку породжується :

а) текст

б) дискурс

в) дискурс і текст одночасно

4. Найважливішими ознаками тексту є :

а) зв’язність та цілісність

б) точність і змістовність

в) складність і послідовність

5. Існують такі цілісності:

а) дискретна, структурна, модальна

б) модальна, інформативна, розгорнута

в) комунікативна, структурна, смислова

6. Тексти класифікують за такими критеріями, як:

а) науковим, структурним, смисловим

б) соціологічними, психолінгвістичними, власне комунікативними, функціонально-прагматичними

в) знаковим, структурним, прагматичним

7. За соціологічним напрямом тексти класифікують за:

а) складністю, цілісністю, членованістю

б)формою втілення, функціонально-жанровою різновидністю мовлення, функціональним виявом

в) формою звучання, змістовністю, стислістю

8. Прецедентний текст це :

а)текст, основними ознаками якого є особлива значущість для окремих особистостей та багаторазове звернення до нього

б) репродукований продукт мовно-мисленнєвої діяльності

в)жанр мовленнєвого спілкування

9. Патогенний текст це :

а)текст, який негативно впливає на читача

б) текст, який має емоційний вплив на читача

в) текст, який є важливим за змістом

10. Хто вперше описав механізм переходу слів і словосполучень від значення до смислів :

а) Бахтін

б) лінгвіст Харісон

в) Шарль Балі

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Тест  3   Текст.docx

Тест 3 Текст.docx
Размер: 16.5 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Периодизация первобытной истории

Отметим сразу, что в настоящее время среди ученых, занимающихся исследованием древнейшей истории человечества единого мнения о периодизации этой истории нет. Существуют несколько специальных и общая (историческая) периодизации первобытной истории, частично отражающие характер дисциплин, которые участвуют в их разработке.

Дифференциалды психология

Жануарлар мен адамға ортақ жүйке жүйесінің қасиеттері. Гиппократ пен Павловтың типологияларының ортақтығы және айырмашылығы.

Территориальное устройство. Швейцарский федерализм

Начало возникновения Швейцарии как государства было положено в XIII веке. В настоящее время Швейцария состоит из 26 кантонов, 6 из которых разделены на два полукантона каждый.

Розпад імперської тоталітарної системи. Проголошення декларації про державний суверенітет України, події в серпні 1991 року

Реферат з предмету “Історія України” на тему: “Розпад імперської тоталітарної системи. Проголошення декларації про державний суверенітет України, події в серпні 1991 року”

Построение диаграмм в электронной таблице EXCEL

Лабораторная работа. Цель работы: научиться создавать и форматировать диаграммы в электронной таблице EXCEL. Типы диаграмм. Выбор конкретного вида диаграмм

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok