Текст, як результат і одиниця комунікації

Территория рекламы

Тест 3 Текст, як результат і одиниця комунікації

За лінгво-енциклопедичним словарем текст це:

а) об’єднана смисловим зв’язком послідовність знакових одиниць, основними рисами якої є зв’язність і цілісність

б) це сукупність мовленнєво - мисленнєвих дій комунікантів, пов’язаних із пізнанням, осмисленням і презентацією світу мовцем

в) це побудова документа, яка об’єднує всі його елементи в єдине ціле

2. За Ю. Лотманом текст це:

а) один із компонентів художнього твору, але художній ефект виникає із зіставлення тексту із складним комплексом життєвих та ідейно-естетичних уявлень

б) сукупність замкнених у собі знаків, наділених смислом, який можна відтворити

в) це основа (субстрат) усіх можливих тлумачень

3. За ономасіологічною точкою зору спочатку породжується :

а) текст

б) дискурс

в) дискурс і текст одночасно

4. Найважливішими ознаками тексту є :

а) зв’язність та цілісність

б) точність і змістовність

в) складність і послідовність

5. Існують такі цілісності:

а) дискретна, структурна, модальна

б) модальна, інформативна, розгорнута

в) комунікативна, структурна, смислова

6. Тексти класифікують за такими критеріями, як:

а) науковим, структурним, смисловим

б) соціологічними, психолінгвістичними, власне комунікативними, функціонально-прагматичними

в) знаковим, структурним, прагматичним

7. За соціологічним напрямом тексти класифікують за:

а) складністю, цілісністю, членованістю

б)формою втілення, функціонально-жанровою різновидністю мовлення, функціональним виявом

в) формою звучання, змістовністю, стислістю

8. Прецедентний текст це :

а)текст, основними ознаками якого є особлива значущість для окремих особистостей та багаторазове звернення до нього

б) репродукований продукт мовно-мисленнєвої діяльності

в)жанр мовленнєвого спілкування

9. Патогенний текст це :

а)текст, який негативно впливає на читача

б) текст, який має емоційний вплив на читача

в) текст, який є важливим за змістом

10. Хто вперше описав механізм переходу слів і словосполучень від значення до смислів :

а) Бахтін

б) лінгвіст Харісон

в) Шарль Балі

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Тест  3   Текст.docx

Тест 3 Текст.docx
Размер: 16.5 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Работа с бумагой и картоном

Значение работы с бумагой и картоном в трудовой подготовке учащихся младших классов. Место работы с бумагой и картоном в содержании учебной программы

Отзыв рецензента о выпускной квалификационной работе

Оценка выпускной квалификационной работы. Квалификация Менеджер

Қызмет провайдері арқылы Интернетке қосылу

Интернетке қосылу жеке модем байланысы бастап және корпоративтік желі арқылы ортақ аяқталатын, жолдарын түрлі болуы мүмкін. Мұндай желіаралық экрандар мен прокси сервер ретінде құрылғыларын қосу үшін пайдаланылатын Интернет қызмет көрсетушілер, қосылыстар әр түрлі.

Методичні вказівки для студентів спеціальності Електронні прилади та пристрої

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації самостійної роботи при підготовці до ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ для студентів спеціальності 6.05080201 – електронні прилади та пристрої денної та заочної форм навчання Конотоп 2012

Преступления против собственности

Общая характеристика и виды преступлений против собственности Преступления против собственности включают в себя деяния, посягающие на отношения собственности и причиняющие ущерб. Понятие хищения и его формы. Кража (ст. 158 УК РФ). Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Причинение имущественного или иного ущерба, не связанное с хищением. Уничтожение или повреждение имущества

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok