Аналіз інфраструктури та рекомендація щодо удосконалення організаціі роботи служб бронювання у готелі Юність

Территория рекламы

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ФАКУЛЬТЕТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ Ресторанно-ГОТЕЛЬНОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ І ТУРИЗМУ

До захисту допускається: завідуючий кафедрою

Дишкантюк О.В.

______________20__ р.

______________

(підпис)

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Аналіз інфраструктури та рекомендація щодо удосконалення організаціі роботи служб бронювання у готелі Юність»

Студентки_III_ курсу

Групи__ГРС-303а_______

Форма навчання ___денна

Факультету____ІТХЗГіТБ

Гінкул А.В.__________

_____________________

Керівник курсової роботи

доцент Тітомир Л.А.

(вчений ступінь, звання) (прізвище та ініціали) (підпис)

Одеса 2015

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Курсова робота з ОГГ

Розроб.

Перевір.

Реценз

Н. Контр.

Затверд.

Аналіз інфраструктури та рекомендації щодо удосконалення організаціі служб бронювання у готелі «Юність»

Літ.

Аркушів

Кафедра ГРС і Т

ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………….............

1. Організаційно-економічна характеристика та аналіз інфраструктури готелю «Юність»

1.1. Базова характеристика готелю………………………………………………...

1.2. Характеристика основних функціональних груп приміщень та номерного фонду…………………………………………………………………………………..

1.3. Аналіз архітектурно-планувальних рішень готелю…………………………...

1.4 Розрахункова частина……………………………………………………………..

2. Дослідження процесу організації надання послуг споживачам у готелі «Юність»

2.1. Організаційна структура управління готелем «Юність»………………….

2.2. Структура технологічного процесу приймання, розміщення та експлуатації приміщень житлового фонду споживачами готелю………………………………..

2.3. Організація роботи служби харчування………………………………………...

2.4. Характеристика та асортимент додаткових послуг готелю………………….

3. Аналіз та розробка пропозицій щодо удосконалення організаціі відпочинку та розваг споживачів у готелі «Юність»

3.1.Теоретичні основи, сутність та значення організації роботи служб бронювання.………………………………………………………………………......

3.2.Аналіз організації роботи служб бронювання у готелі «Юність»……..

3.3.Розробка пропозицій та шляхи удосконалення організації роботи служб бронювання в готелі «Юність».………………………………………………..

4. Оцінювання ринкового потенціалу та рівня конкурентоспроможності готелю «Юність»

4.1. Дослідження ринку готельних послуг в районі розташування………………..

4.2. Аналіз потенціалу готелів-конкурентів, їх маркетингової політики, рівня якості обслуговування, інфраструктури та асортименту додаткових послуг…….

4.3. Аналіз концепції та маркетингової стратегії готелю.........................................

4.4. Дослідження цінової політики готелю «Юність»

4.5. Можливі шляхи та перспективні напрямки підвищення конкурентоспроможності готелю «Юність»……………………………………

Висновки: узагальнення результатів роботи……………………………………….

Список використаної літератури………………………………………………….

Додаток………………………………………………………………………………..

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

план и титулка.docx

план и титулка.docx
Размер: 37.8 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Курсова робота Організаційно-економічна характеристика та аналіз інфраструктури готелю «Юність» Аналіз та розробка пропозицій щодо удосконалення організаціі відпочинку та розваг споживачів у готелі «Юність»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Педагогика начальной школы: учебник

Предмет и задачи педагогики. Общие закономерности развития. Возрастные особенности детей. Педагогический процесс. Сущность и содержание обучения. Мотивация учения. Принципы и правила обучения. Методы обучения. Виды и формы обучения. Воспитательный процесс в школе. Методы и формы воспитания. Личностно-ориентированное воспитание. Малокомплектная школа. Диагностика в школе. Учитель начальной школы.

История анатомии

Н.И.Пирогов и сущность его открытий в анатомии человека; методы, предложенные им для изучения топографии органов, их значение для анатомии и практической медицины. П.Ф.Лесгафт как представитель функционального направления в анатомии и значение его работ для теории предмета и развития физического воспитания. Отечественная анатомия в 20 столетии. Анатомия опорно двигательного аппарата. Кость как орган ее развитие, строение, рост. Классификация костей.

Реферат на тему: Интуиция в философии и науке

Понятие, сущность интуиции. Виды интуиции. Интуиция в философии. Интуиция в науке. Темой данной работы является: «Интуиция в философии и науке».

Медицинасы. Сырқат. сынақтама жауап

Қант диабеті кезіндегі бауырдағы морфологиялық өзгерістер. Қалқанша безі қызметінің өзгеруінсіз жүретін жемсау. Эритроциттердің тамыр. Жүйелі гемобластоздар. Остеопороз

Деньги. Денежно кредитная система

Сущность и функции денег. Денежная масса, спрос и предложение денег. Денежный рынок. Сущность, функции и формы кредита. Кредитный механизм. Банки. Ссудный процент. Рынок кредитных ресурсов.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok