Дюпон

Двофакторна модель Дюпона Табл.7 Аналіз та оцінка впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу підприємства за двофакторною моделлю ДюпонаПоказники2012р.2013р.2014р.Абсолютне відхилення2013/20122014/20132014/2012Чистий прибуток(збиток)N129443738170030652887263-7517212091Валюта Балансу ,ТА222515341476284998118961-5647862483Власний капітал ,СЕ93873111178130803173051962536930Розрахункові данніROA-Прибутковість активів,N1/TA1,3231,1181,076-0,205-0,042-0,248LR-Коефіцієнт фінансового важеля TA/CE2,3703,0712,1790,701-0,893-0,192Рентабельність власного капіталу,(ROE)313,655%343,323%234,343%29,669%-108,980%-79,311%Оцінка впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу 2014р. До 2012 р. (%)Зміна показника прибутковості активів (∆ROE(ROA)=∆ROA’LRO)-1,169%Зміна показника коефіцієнта залежності (∆ROE(LR)=∆LR’ROA1)-9,699%Сукупний вплив-10,868%

Рентабельність власного капіталу (ROE) у 2014 році порівнянно з 2012 роком знизилась на 79,31%, що обумовленно дією наступних факторів :

  •  Зменшення показника прибутковості активів на 58,71%
  •  Зменшення показника коефіцієнта залежності на 20,6%.

Рентабельність власного капіталу збільшилась через збільшенняя обсягу чистого прибутку (від 294437 тис.грн. до 306528 тис.грн.у 2014 р.), тобто через зменшення обсягу чистого збитку на 12,09 тис.грн.

Трифакторна модель Дюпона Табл.6Аналіз та оцінка впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу підприємства за трифакторною моделлю ДюпонаПоказники2012р.2013р.2014р.Абсолютне відхилення2013/20122014/20132014/2012Чистий прибуток(збиток)N119036196649162628-10502-9874Чистий дохід (виручка )від реалізації продукції ,NS29443738170030652887263-7517212091Валюта Балансу ,ТА222515341476284998118961-5647862483Власний капітал ,СЕ93873111178130803173051962536930Розрахункові данніNPM-Чиста рентабельність продажів ,(N1/NS)0,0650,0520,030-0,013-0,022-0,035АТ-Оборотність активів NS/NF1,3231,1181,076-0,205-0,042-0,248LR-Коефіцієнт фінансового важеля TA/CE2,3703,0712,1790,701-0,893-0,192Рентабельність власного капіталу,(ROE)20,278%17,687%7,004%-2,592%-10,683%-13,274%Оцінка впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу 2014р. до 2012 р. (%)Зміна показника чистої рентабельності продажів ∆ROE (NPM)=∆NPM’AT0’LRO-10,903%Зміна показника оборотності активів ∆ROE (АТ)=∆АТ’NPM1’LR0-1,755%Зміна показника коефіцієнта фінансового важеля (∆ROE(LR)= ∆LR’NPM1’AT1)-0,616%Сукупний вплив-13,274%

Рентабельність власного капіталу (ROE) у 2014 році порівнянно з 2012 роком знизилась на 13,27%, що обумовленно дією наступних факторів :

* Зменшення прибутковості продаж на 10,90%.

* Зменшення коефіцієнта фінансування на 0,62%.

* Зменшення оборотності активів на 1,76%.

Рентабельність підприємства за період порівняння зменшилась на 13,8274%, так, як чистий прибуток підприємства суттєво зменшився в 2014 р., також ми можемо спостерігати зменшення чистого доходу підприємства.

Пятифакторна модель Дюпона Табл.7 Аналіз та оцінка впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу підприємства за пятифакторною моделлю ДюпонаПоказники2012р.2013р.2014р.Абсолютне відхилення2013/20122014/20132014/2012Чистий прибуток(збиток)N119036196649162628-10502-9874EBT Прибуток до оподаткування243242858791624263-19425-15162ЕВІТ (ф№2 р.170 (175) +р.140)243242858791624263-19425-15162Чистий дохід (виручка )від реалізації продукції ,NS29443738170030652887263-7517212091Валюта Балансу ,ТА222515341476284998118961-5647862483Власний капітал ,СЕ93873111178130803173051962536930Розрахункові данніТВ-Фактор податкового тягаря N1/EBT0,7830,6881,000-0,0950,3120,217IB-Тягар сплати відсотків ЕВТ/ЕВІТ1,0001,0001,0000,0000,0000,000ОМ-Операційна рентабельність ЕВІТ/NS0,0830,0750,030-0,008-0,045-0,053АТ-Оборотність активів NS/NF1,3231,1181,076-0,205-0,042-0,248LR-Коефіцієнт фінансового важеля TA/CE2,3703,0712,1790,701-0,893-0,192Рентабельність власного капіталу,(ROE)20,27817,6877,004-2,592-10,683-13,274Оцінка впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу 2014р. До 2012 р. (%)Зміна фактора податкового тягаря ∆ROE(TB)=∆TB’IB0’OM0’AT0’LRO5,633%Зміна тягаря сплати  відсотків ∆ROE(IB)=∆IB’TB1’OM0’AT0’LR00,000%Зміна показника операційної рентабельності∆ROE (OM)=∆OM’TB1’IB1’AT0’LR0-16,537%Зміна показника оборотності активів∆ ROE (AT)=∆AT’TB1’IB1’OM1’LRO-1,755%Зміна показника коефіцієнта фінансового важеля (∆ROE(LR)= ∆LR’TB1’IB1’OM1’AT1)-0,616%Сукупний вплив-13,274%

Рентабельність власного капіталу у 2014 році порівняно з 2012роком зменшилась на 13,274 % , що обумовлено дією наступних факторів :

* Збільшення податкового тягаря на 5,63%.

* Зменшення тягаря сплати відсотків не відбулось.

* Зменшення показника операційної рентабельності на 16,54%.

* Зменшення показника оборотності активів на 1,76%.

* Зменшення коефіцієнта фінансового важеля на 0,62%.

Ефективність використання активів підприємства та його власного капіталу у 2014 році знизилась порівняно з 2012 роком, що є негативним моментом для діяльності , зниження відбувається повільно,але вже на 13,274 %.

Таким чином можна зробити висновок, що за рахунок збільшення довгострокових зобов’язань , а також через збільшення витрат підприємство отримало значно менший прибуток в 2014р. ніж в попередні роки, який показує, що за період аналізу рентабельність підприємства ще зменшилась на 13%.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

дюпон.doc

дюпон.doc
Размер: 99 Кб

.

Пожаловаться на материал

Пятифакторна модель Дюпона. Рентабельність власного капіталу. Трифакторна модель Дюпона. Двофакторна модель Дюпона

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Тестовые задания по дисциплине Внешняя политика Республики Казахстан. Регионоведение

Министерство образования и науки республики Казахстан казахский национальный университет имени Аль-фараби Факультет международных отношений Тестовые задания по дисциплине Внешняя политика Республики Казахстан для специальности «Регионоведение» 050505

Рак молочной железы. Инфекционный эндокардит

Рак молочной железы. Клиника. Дифференциальная диагностика. Пути метастазирования. Принципы лечения. Инфекционный эндокардит: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, современные принципы лечения, профилактика.

Понятие о диетическом питании и диетических продуктах. Основные принципы диетического питания

Диетическое (лечебное) питание является одним из важнейших профилактических и лечебных средств. Принципы диетического питания. Основные принципы, лежащие в основе построения диет. Виды щажения.

Теории макроэкономического равновесия

Основные макроэкономические школы. Понятие макроэкономического равновесия, его виды. Основные макроэкономические теории экономического равновесия

Вопросы к зачету по физической и коллоидной химии для студентов агрономического факультета

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok