Завдання для проведення комплексної контрольної роботи з дисципліни «Архітектура комп’ютера»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАВДАННЯ

для проведення комплексної контрольної роботи

з дисципліни

«Архітектура комп’ютера»

спеціальність 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

Розробив викладач:

Красковська Н.О.

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

«Розробка програмного забезпечення»

Протокол №___від «__»_______2015 року

Голова комісії_________Н.О.Красковська

2015

Варіант №1

1 Визначити покоління ЕОМ.

2 Охарактеризувати кінескопну технологію моніторів.

3 Виконати в двійковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

720

9

Варіант №2

1 Визначити классифікацію обчислювальних машин. Назвати сфери і методи використання обчислювальних машин.

2 Охарактеризувати рідко-кристалічну технологію моніторів.

3 Виконати в двійковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

366

6

Варіант №3

1 Визначити поняття інформації. Класифікувати інформацію.

2 Охарактеризувати плазменно-екранну технологію моніторів.

3 Виконати в двійковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

549

9

Варіант №4

1 Визначити поняття вимірення кількості інформації.

2 Визначення поняття відеоадаптера. (Склад відеоадаптера. Організація видеоОЗП. Технологія 3D-графіки (Акселератор). Стандарти відеоадаптерів.)

3 Виконати в двійковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

648

8

Варіант №5

1 Визначити поняття систем счислення..

2 Визначити поняття стандартних периферійних пристроїв. (Клавіатура. Призначення клавіш клавіатури. Пристрій і принцип роботи клавіатури. Підключення.).

3 Виконати в двійковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

555

5

Варіант №6

1 Охарактеризувати режими роботи відеосистеми

2 Визначити поняття стандартних периферійних пристроїв. (Координатно-вказівні маніпулятори: комп’ютерна миша, трекбол, дигитайзер, перо. Типи. Принцип дії. Підключення).

3 Виконати в двійковій системі арифметичні операції (помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

680

4

Варіант №7

1 Визначити поняття двійникового кодування мультимедіа інформації, двійникового кодування звукової інформації, стиску інформації, кодування відеоінформації.

2 Визначити поняття додаткових пристроїв вводу/виводу. (Матричні принтери. Особливості роботи матричних принтерів. Характеристики. Мови опису сторінок. Підключення).

3 Виконати в двійковій системі арифметичні операції (помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

819

9

Варіант №8

1 Визначити типи ІМС. Охарактеризувати ступінь інтеграції ІМС.

2 Визначити поняття додаткових пристроїв вводу/виводу. (Лазерні принтери. Принцип роботи. Характеристики. Підключення.).

3 Виконати в двійковій системі арифметичні операції (помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

567

7

Варіант №9

1 Охарактеризувати інтегральні мікросхеми на напівпровідниках (ІМС на біполярних транзисторах. ІМС на польових транзисторах).

2 Визначити поняття додаткових пристроїв вводу/виводу. (Струминні принтери. Технології струминного друку. Принцип роботи. Характеристики. Підключення.).

3 Виконати в двійковій системі арифметичні операції (помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

438

6

Варіант №10

1 Описати технологію виробництва інтегральних мікросхем.

2 Визначити поняття додаткових пристроїв вводу/виводу. (Плотери. Класифікація. Принцип роботи. Характеристики. Підключення.).

3 Виконати в двійковій системі арифметичні операції (помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

664

8

Варіант №11

1 Охарактеризувати найпростіші логічні елементи І, АБО, НІ. Надати їхні схеми і таблиці істинності.

Визначити поняття додаткових пристроїв вводу/виводу. (Ручні сканери. Планшетні сканери. Принцип дії. Характеристики. Підключення).

Виконати в вісімковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

225

15

Варіант №12

1 Визначити поняття булевої алгебри, логічних операцій.

2 Визначити поняття додаткових пристроїв вводу/виводу (Рулонні сканери. Проекційні сканери. Принцип дії. Характеристики. Підключення).

Виконати в вісімковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

484

11

Варіант №13

1 Описати організацію пам'яті. (Рівні пам’яті. Пам’ять статичного та динамічного типу).

2 Визначити поняття додаткових пристроїв вводу/виводу (Модеми. Різновиди. Принцип роботи. Методи модуляції даних. Модемні протоколи. Підключення).

Виконати в вісімковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

630

15

Варіант №14

1 Визначити поняття організації пам'яті. (Регистрова кеш-пам’ять. Постійний запам’ятовуючий пристрій).

2 Охарактеризувати найпростіші логічні елементи АБО-НІ, І-НІ. Надати їхні схеми і таблиці істинності

Виконати в вісімковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

732

12

Варіант №15

1 Визначити поняття організації пам'яті. (Основна пам’ять. Типи модулів ОЗП).

2 Визначити поняття накопичувачів масивів інформації. Надайте класифікацію ЗЗП.

3 Виконати в вісімковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

781

11

Варіант №16

1 Описати типи оперативної пам’яті.

2 Визначити поняття накопичувача на твердих магнітних дисках. (Пристрій НТМД. Характеристики. Принцип роботи. Підключення. Зовнішні НТМД).

3 Виконати в вісімковій системі арифметичні операції (помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

714

14

Варіант №17

1 Визначити призначення корпуса, види корпусів ПК, склад корпуса.

2 Охарактеризувати інтерфейси периферійних пристроїв

3 Виконати в вісімковій системі арифметичні операції (помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

944

16

Варіант №18

1 Охарактеризувати компоненти системного блоку.

2 Визначити поняття стандартних портів введення-виведення

3 Виконати в вісімковій системі арифметичні операції (помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

555

15

Варіант №19

1 Дати визначення пристроїв захисту ПК. (Джерела аварійного харчування. Джерела резервного харчування. Джерела безперебійного харчування.).

2 Визначити поняття пристроїв читання на оптичних дисках: принцип роботи, характеристики, стандарти, файлові системи, підключення.

3 Виконати в вісімковій системі арифметичні операції (помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

348

12

Варіант №20

1 Описати систему охолодження ПК.

2 Визначити поняття пристрою запису/читання на оптичних дисках: призначення, принцип дії, накопичувача одноразового запису на компакт-диску.

3 Виконати в вісімковій системі арифметичні операції (помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

660

11

Варіант №21

1 Описати заземлення ПК.

2 Визначити поняття накопичувача на цифрових універсальних дисках: принцип роботи, різновиди, підключення.

3 Виконати в 16-ковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

336

16

Варіант №22

1 Визначити характеристики центрального процесора.

2 Охарактеризуйте пристрої на основі flash-пам’яті

3 Виконати в 16-ковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

750

25

Варіант №23

1 Визначити режими роботи процесора.

2 Визначити поняття пристрою запису/читання на оптичних дисках: призначення, принцип дії, накопичувача багаторазового запису на компакт-диску.

3 Виконати в 16-ковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

960

24

Варіант №24

1 Визначити поняття системних ресурсів. Назвіть конфліктні ситуації в системі.

2 Визначити поняття внутрішніх інтерфейсів.

3 Виконати в 16-ковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

780

20

Варіант №25

1 Визначити системи команд та відповідні класи процесорів

2 Визначити поняття шин комп'ютера.

3 Виконати в 16-ковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

663

17

Варіант №26

1 Визначити поняття елементів та функціональних вузлів ЕОМ

2 Вказати етапи складання ПК.

3 Виконати в 16-ковій системі арифметичні операції (помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

550

22

Варіант №27

1 Описати технології підвищення продуктивності мікропроцесорів (Мідно-провідникова. Кремній на ізоляторі. Кремній-германієва.).

2 Визначити порядок інсталяції програмних засобів. (Етапи інсталяції. Конфігурування ПК. Установка програмного забезпечення. Налагодження ПК.).

3 Виконати в 16-ковій системі арифметичні операції (помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

450

25

Варіант №28

1 Охарактеризувати процесори Intel, покоління Intel.

2 Визначити поняття діагностики і тестування ПК. (Контрольно-оціночні тести продуктивності. Діагностичні тести.)

3 Виконати в 16-ковій системі арифметичні операції (помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

399

19

Варіант №29

1 Вказати перспективні типи процесорів ЕОМ .

2 Визначити поняття архітектури ЕОМ. Охарактеризувати принципи фон Неймана.

3 Виконати в 16-ковій системі арифметичні операції (помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

418

22

Варіант №30

1 Вказати основні стандарти відеосистеми, показники відеосистеми.

2 Охарактеризувати обчислювальні системи багатопроцесорної архітектури.

3 Виконати в 16-ковій системі арифметичні операції (помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

546

45

Еталон виконання

Варіант №30

1 Вказати основні стандарти відеосистеми, показники відеосистеми.

2 Назвати обчислювальні системи багатопроцесорної архітектури.

3 Виконати в 16-ковій системі арифметичні операції (помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

1 число

2 число

546

45

1 Вказати основні стандарти відеосистеми, показники відеосистеми, режими роботи відеосистеми.

Відеосистема складається з двох компонентів: монітора і відеоадаптера, який може бути представлений як окремої платою, так і елементом, інтегрованим на системну плату або в монітор.

За час існування ПК змінилося декілька стандартів відеоадаптерів :

- MDA ( Monochrom адаптера дисплея) - монохромний ,

- CGA ( Color Graphics Adapter ) - 4 кольори ,

- EGA ( Enchanced графічний адаптер) -16 квітів ,

- VGA ( Video Graphics Array ) - 256 квітів ,

- SVGA ( Super VGA ) - до 16,7 млн. кольорів.

На ці стандарти розраховані всі програми, призначені для IBM- сумісних комп'ютерів.

Класифікація моніторів.

За розмірністю відображення:

- двовимірний (2D ) - одне зображення для обох очей;

- тривимірний (3D ) - для кожного ока формується окреме зображення для отримання ефекту обсягу .

За типом інтерфейсного кабелю:

- D -Sub - для передачі даних по послідовному інтерфейсу RS- 232;

- DVI - стандарт на інтерфейс і відповідний роз'єм , призначений для передачі відеозображення на цифрові пристрої відображення, такі як рідкокристалічні монітори й проектори;

- USB;

- HDMI - інтерфейс для мультимедіа високої чіткості , дозволяє передавати цифрові відеодані високої роздільної здатності та багатоканальні цифрові аудіосигнали із захистом від копіювання;

- DisplayPort - стандарт сигнального інтерфейсу для цифрових дисплеїв.

За типом екрану:

- ЕПТ - на основі електронно-променевої трубки (англ. електронно- променева трубка , ЕПТ);

- РК - рідкокристалічні монітори (англ. рідкокристалічний дисплей , РК);

- Плазмовий - на основі плазмової панелі ( дисплей англ. Плазмова панель , PDP , газовий плазмовий дисплей панелі);

- Проектор - відеопроектор і екран , розміщені окремо або об'єднані в одному корпусі (як варіант - через дзеркало або систему дзеркал ) ; та проекційний телевізор;

- OLED-монітор - на технології OLED (англ. органічних світловипромінюючих діодів - органічний світловипромінювальних діод );

- Віртуальний ретинальний монітор - технологія пристроїв виводу , що формує зображення безпосередньо на сітківці ока;

- Лазерний - на основі лазерної панелі ( поки тільки впроваджується у виробництво).

Основні параметри:

- Співвідношення сторін екрану - стандартний (4:3) , широкоформатний ( 16:9 , 16:10 ) або інше співвідношення (наприклад 5:04 );

- Розмір екрану - визначається довжиною діагоналі , найчастіше в дюймах;

- Дозвіл - число пікселів по вертикалі і горизонталі;

- Глибина кольору - кількість біт на кодування одного пікселя ( від монохромного до 32 - бітного );

- Розмір зерна або пікселя;

- Частота оновлення екрану (Гц);

- Час відгуку пікселів ( не для всіх типів моніторів);

- Кут огляду.

2 Назвати обчислювальні системи багатопроцесорної архітектури.

В процесі розвитку суперкомп'ютерних технологій ідею підвищення продуктивності обчислювальної системи за рахунок збільшення кількості процесорів використовували неодноразово.

Обмін даними між процесорами здійснювався через спеціальну матрицю комунікаційних каналів. Вказана особливість комунікаційної системи дала назву ''Матричні суперкомп'ютери'' відповідному класу МОС.

Перші промислові зразки мультипроцесорних систем з'явилися на базі векторно-конвеєрних комп'ютерів в середині 80-х років.

На даний час розвиток суперкомп'ютерних технологій йде чотирма основними напрямками:

векторно-конвеєрні суперкомп'ютери;

SMP системи;

MPP системи;

кластерні системи.

Векторно-конвеєрні суперкомп'ютери

Назву цьому сімейству комп'ютерів дали два принципи, закладені в архітектурі процесорів:

конвеєрна організація обробки потоку команд,

введення в систему команд набору векторних операцій, які дозволяють оперувати з цілими масивами даних.  

Основне призначення векторних операцій полягає в розпаралелюванні виконання операторів циклу, в яких в основному і зосереджена велика частина обчислювальної роботи. Для цього цикли піддаються процедурі векторизації з тим, щоб вони могли реалізовуватися з використанням векторних команд.

Симетричні мультипроцесорні системи (SMP)

Характерною рисою багатопроцесорних систем SMP архітектури є те, що всі процесори мають прямий і рівноправний доступ до будь-якої точки спільної пам'яті. 

Сучасні системи SMP архітектури складаються, як правило, з декількох однорідних мікропроцесорів, що серійно випускаються, і масиву спільної пам'яті, підключення до якої виконується або за допомогою спільної шини, або за допомогою комутатора.

Системи з масовим паралелізмом (МРР)

Комп'ютери цього типу є багатопроцесорними системами з розподіленою пам'яттю, в яких за допомогою деякого комунікаційного середовища об'єднуються однорідні обчислювальні вузли.

Кластерні системи

Привабливою рисою кластерних технологій є те, що вони дозволяють для досягнення необхідної продуктивності об'єднувати в єдині обчислювальні системи комп'ютери різного типу, починаючи від персональних комп'ютерів і закінчуючи потужними суперкомп'ютерами.

Широкого поширення кластерні технології набули як засіб створення систем суперкомп'ютерного класу із складових частин масового виробництва, що значно знижує вартість обчислювальної системи. 

3. Виконати в вісімковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.

Числа: 546 та 45.

Найдемо вісімковий код чисел 546 та 45.

546 / 8 = 68 (2)

68 / 8 = 8(4)

8 / 8 = 1(0)

1 / 8 = 0(1)

54610 = 10428

45 / 8 = 5(5)

5 / 8 = 0(5)

4510 = 558

Перевірка:

10428= 1*83 + 0*82 + 4*81 + 2*80 = 54610

Найдемо суму.

54610 + 4510 = 59110

1042

+ 55

1117

Перевірка:

11178= 1*83 + 1*82 + 1*81 + 7*80 = 59110

Найдемо різницю.

54610 - 4510 = 50110

1042

- 55

765

Перевірка:

7658 = 7*82 + 6*81 + 5*80 = 50110

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Завдання ККР(Архітектура компютера).docx

Завдання ККР(Архітектура компютера).docx
Размер: 40.7 Кб

.

Пожаловаться на материал

спеціальність «Розробка програмного забезпечення»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Психология развития

Темперамент, индивидуальность человека. Психоанализ. Понятие и виды темперамента. Отечественные и зарубежные теории темперамента. Принцип психолога

Суть рейдерства та його види

Перелічіть основні завдання Міжвідомчої комісії з питань протиправного поглинання та захоплення підприємства. Тестові завдання

Реферат На тему: Міжнародне співробітництво в сфері ветеринарної медицини (всесвітня асоціація ветеринарів жінок).

Міжнародне співробітництво в сфері ветеринарної медицини ( всесвітня асоціація ветеринарів жінок) Всесвітня організаціяохорони здоров'я. Регіональні представництва ВООЗ

Характер, Ощущение, Способности, Экстерорецептивные, Деятельность, Память, Мышление в Психологии

Психология. Общепсихологические теории деятельности, процессы памяти. Характер человека. Органы чувств. Пороги ощущений. Специальные и общие способности. Интерорецептивные ощущения

Материалы по педагогической практике в школе

Отчет о педагогической практике ознакомление с работой школы преподавание предмета «физическая культура»

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok