Тестове завдання З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права» на тему: «Відшкодування шкоди»

Міністерство науки і освіти України

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Факультет історії та права

Спеціальність «правознавство»

Тестове завдання

З дисципліни:

«актуальні проблеми цивільного права»

на тему:

«Відшкодування шкоди»

Виконав студент VI курсу

факультету історії та права

63 групи

Жуган Павло Едуардович

Кіровоград 2015

РІВЕНЬ 1

1. Майнова шкода відшкодовується:

А) особою, що її завдала

Б) власником, юридичної особи (роботодавцем)

В) представник юридичної особи

Г) жоден з варіантів не вірний

2. Не є підставами відповідальності за завдану моральну шкоду :

А) Незаконне притягнення до кримінальної відповідальності

Б) Незаконний арешт та конфіскація майна

В) Незаконне затримання

Г) Незаконне накладення адміністративного покарання

3) Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи,

відшкодовується :

А) чоловікові та дружині

Б) батькам чи усиновлювачам

В) дітям

Г) особам, які проживали з нею однією сім'єю.

Д) усі варіанти вірні

4) Закриття кримінальної справи на підставі закону про амністію, означає:

А) можливе відшкодування моральної шкоди в розмірі 1/2

Б) можливе відшкодування моральної шкоди на загальних засадах

В) унеможливлює відшкодування моральної шкоди

Г) унеможливлює відшкодування моральної шкоди юридичним особам

5) Шкода завдана малолітньою особою під час перебування під наглядом навчального закладу відшкодовується:

А) Самою малолітньою особою

Б) Опікунами чи усиновлювачами

В) Органом опіки та піклування

Г) Навчальним закладом

6) Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав відбувається на протязі:

А) одного року

Б) трьох років

В) семи років

Г) довічно

7) Шкода, завдана фізичною особою, яка в момент її завдання не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними:

А) Не відшкодовується

Б) Відшкодовується частково

В) Відшкодовується повністю

Г) Згідно рішення суду

8) Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами розподіляється:

А) солідарно

Б) лише одна сторона

В) лише потерпілий

Г) не відшкодовується

9) Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається:

А) відповідно до реальної вартості втраченого майна

Б) згідно рішення апеляційного суду

В) на основі свідчень

Г) на основі Закону України «про відшодування вартості майна» від 22.11.1922

10) Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого, здійснюється:

А) Щомісячно

Б) Одноразово в перший місяць після винесення рішення

В) Одноразово, але не більш ніж за три роки наперед

Г) відповіді А та В

11) У разі підвищення вартості життя розмір відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, підлягає:

А) Зменшенню вдвічі

Б) Збільшенню вдвічі

В) Не змінюється з часом

Г) Підлягає індексації на підставі рішення суду.

РІВЕНЬ 2

12) Реституція — це:

А) відшкодування правопорушником матеріальної шкоди в натурі;

Б) відшкодування матеріальної шкоди грошима, товарами, послугами;

В) відновлення правопорушником попереднього стану та взяття ним відповідальності за всі несприятливі наслідки;

Г) задоволення нематеріальних вимог для відшкодування шкоди, завданої перш за все честі та гідності потерпілої держави, її політичним інтересам;

Д) рішення міжнародного органу (наприклад, суду) чи організації, які визнають певну дію міжнародним правопорушенням;

13) Субституція — це:

А) заміна неправомірно знищеного чи пошкодженого майна аналогічним за вартістю та призначенням;

Б) відшкодування матеріальної шкоди грошима, товарами, послугами;

В) відновлення правопорушником попереднього стану та взяття ним відповідальності за всі несприятливі наслідки;

Г) задоволення нематеріальних вимог для відшкодування шкоди, завданої перш за все честі та гідності потерпілої держави, її політичним інтересам;

Д) рішення міжнародного органу (наприклад, суду) чи організації, які визнають певну дію міжнародним правопорушенням;

14) Репарація — це:

А) відшкодування матеріальної шкоди грошима, товарами, послугами;

Б) відшкодування правопорушником матеріальної шкоди в натурі;

В) відновлення правопорушником попереднього стану та взяття ним відповідальності за всі несприятливі наслідки;

Г) задоволення нематеріальних вимог для відшкодування шкоди, завданої перш за все честі та гідності потерпілої держави, її політичним інтересам;

Д) рішення міжнародного органу (наприклад, суду) чи організації, які визнають певну дію міжнародним правопорушенням;

15) Ресторація становить собою…

А) відновлення правопорушником попереднього стану та взяття ним відповідальності за всі несприятливі наслідки;

Б) задоволення нематеріальних вимог для відшкодування шкоди, завданої перш за все честі та гідності потерпілої держави, її політичним інтересам;

В) рішення міжнародного органу (наприклад, суду) чи організації, які визнають певну дію міжнародним правопорушенням;

Г) відшкодування матеріальної шкоди грошима, товарами, послугами;

Д) відшкодування правопорушником матеріальної шкоди в натурі;

16) Сатисфакція — це…

А) задоволення нематеріальних вимог для відшкодування шкоди, завданої перш за все честі та гідності потерпілої держави, її політичним інтересам;

Б) відновлення правопорушником попереднього стану та взяття ним відповідальності за всі несприятливі наслідки;

В) рішення міжнародного органу (наприклад, суду) чи організації, які визнають певну дію міжнародним правопорушенням;

Г) відшкодування матеріальної шкоди грошима, товарами, послугами;

Д) відшкодування правопорушником матеріальної шкоди в натурі;

17) Вкажіть правильні відповіді, що розкривають зміст поняття «моральна шкода»:

а) моральні переконання;

б) вік особи;

в) душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку із придбанням майна;

г) душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку з противоправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;

д) душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням її майна;

ж) приниження честі, гідності, а також ділової репутації фізичної особи;

18) Позначте відповідь, у якій правильно вказані правила відшкодування моральної шкоди:

а) моральна шкода відшкодовуються виключно грішми;

б) право на відшкодування моральної шкоди виникає внаслідок порушення прав людини;

в) розмір грошового відшкодування моральної шкоди не визначаються судом;

г) моральна шкода відшкодовуються залежно від наявності майнової шкоди;

д) розмір грошового відшкодування моральної шкоди залежить від розміру відшкодування майнової шкоди ;

ж) при визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності справедливості;

з) моральна шкода відшкодовуються одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом;

РІВЕНЬ 3

19) Задача 1.

Громадянин А. придбав у фірмовому магазині “Норд” холодильник і за домовленістю з продавцем мав приїхати за покупкою власним автотранспортом через 2 години. За цей час через несправність електропроводки в магазині сталася пожежа і відібраний гр. А. холодильник був істотно пошкоджений.

Громадянин А. зажадав повернення ціни холодильника і компенсації моральної шкоди в сумі 500 грн. згідно із Законом України “Про захист прав споживачів”. Чи правомірні вимоги гр.А.? Вирішіть спір.

20) Задача 2.

Сорокін та Потапова подали заяву до органу РАЦСу про реєстрацію

шлюбу. Цього ж дня батьки Потапової домовились із Сорокіним, що витрати на приготування до весілля беруть на себе. Також вони придбали квитки для

весільної подорожі молодят. Однак, в день реєстрації шлюбу Сорокін не

з’явився. Батьки Потапової зажадали від нього відшкодування матеріальних

витрат та моральної шкоди. Сорокін не погодився і відповів, що витрати по

приготуванню до весілля вони прийняли на себе добровільно, а заручини не є

підставою виникнення ані сімейних, ані цивільних відносин між ними.

Надайте роз’яснення, щодо компенсації моральної шкоди у такій ситуації.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Тести Юніна.docx

Тести Юніна.docx
Размер: 20.6 Кб

.

Пожаловаться на материал

Майнова шкода відшкодовується, выдповіді на питання, тест

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Основы формальной логики. Логические основы компьютера

Логика – наука о формах и способах мышления. Формы мышления. Алгебра высказываний. Таблица истинности логических функций.

Сутність прямих і непрямих податків

Способи стягнення податків. Способи стягнення податків Сутність та економічні засади організації податкової системи

Прокурор, его процессуальное положение на различных стадиях уголовного процесса.

Прокурор как должностное лицо, уполномоченное в пределах своей компетенции осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия

Маркетинг. Вопросы 92-102 к экзамену

Организационная эффективность, план маркетинга, конфликты внутри организации, менеджмент, методы в менеджменте

Перші київські князі: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав. Їх внутрішня і зовнішня політика.

Аскольд та Дір – варязькі воїни, надали сх. слов’янам військову підтримку, звільнили від данини кочівникам і стали князювати в Києві.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok