Екологічні проблеми міста Нетішина Хмельницької обл.. Реферат

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра: екологічної безпеки та

екологічного природокористування

Реферат

На тему:

Екологічні проблеми міста Нетішина Хмельницької обл.

Виконала: студентка 4 курсу 2 групи

Екологічного ф-ту

Сичевська Т.М.

Перевірила: Пшоняк О.В.

житомир 2015

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………………………………………………………………..3

Історія виникнення м. Нетішин………………………………………………………………………………….4

Функції міста Нетішина………………………………………………………………………………………………6

Екологічні роблеми та шляхи їх вирішення……………………………………………………………….9

Вступ

Загальна площа міста Нетішина становить 2467 га, що складає 0,12% загальної площі області.

Місто знаходиться на Північному Заході України в Хмельницькій області. На території міста протікає річка Горинь, права притока річки Прип’ять. За лісорослинним районуванням м.Нетішин відноситься до Малого Полісся. Для території міста характерний слабохвилястий тип рельєфу зі схилами від 1 до 3 градусів.

Ґрунтовий покрив складається з лучно-чорноземних, болотних, заплавно-дернових різного ступеня готовності земель.

Територіально місто Нетішин розташоване на межі Хмельницької та Рівненської областей на відстані 400 км від Румунського, 300 км від Польського та 200 км від Білоруського кордонів.

Чисельність наявного населення на 1 січня 2010 року нараховує 36005 осіб.

Історія виникнення м. Нетішин

Назва Нетішин — давня. Вона з'явилася щонайменше у XVI столітті і зберігається до тепер, хоча були спроби перейменувати Нетішин в Островськ, Корчагінськ, Атомодар. На сьогодні існує щонайменше чотири точки зору щодо походження топоніма Нетішин:

a) від того, що ця територія була багнистою, з бідними землями, покритою лісами, й одного разу вона не потішила якогось мандрівника (легенда);

б) від того, що місцевість була болотистою, і тут не текла вода. Спочатку нібито було Нетечин, яке згодом трансформувалося у Нетішин (за Я. П. Гершковичем);

в) від того, що люди, які тут проживали, начебто були не тихі (Нетишин), а бунтівливі (за І. Гарничою);

г) від власного імені першого осадника (людина, яка започаткувала село), котрого звали Нетіша (видозміни цього імені — Нетоша, Нетошко). Згодом, коли запитували, чий це ґрунт (осад, насалений пункт), відповідали: Нетішин (тобто, головним, старшим тут був Нетіша) (за В. Й. Вихованцем).

Четверта версія на сьогодні є найбільш вірогідною та документально обґрунтованою.

Нетішин як одне з сіл Острозької волості у XVI — першій половині XVII столітті був маленькою частинкою усіх величезних острозьких князівських угідь. Вперше на сторінках писемних джерел він з'являється 12 травня 1542 р. у зв'язку з важливою подією в історії волості — поділом маєтків між удовою князя Костянтина Івановича Острозького Беатою Костелецькою та її донькою княжною Гальшкою. Згідно з цим документом, Нетішин, який був одним із замкових сіл, переходив у тимчасове розпорядження Беати Костелецької. Звичайно, 1542 р. не може вважатися роком заснування села, яке могло з'явитися значно раніше, проте традиційно вік населеного пункту, якщо немає інших додаткових свідчень, прийнято обчислювати саме від першої писемної згадки.

Принципово нова епоха в історії Нетішина розпочалась із прийняттям Міністерством енергетики й електрифікації СРСР рішення від 17 квітня 1975 р. про техніко-економічне розміщення АЕС в Нетішинському пункті Хмельницької області, а вже 7 квітня 1977 р. у селі, біля старого демонтованого млина, висадився десант будівельників з Бурштинської ГРЕС, який очолював начальник дільниці Григорій Фіалко. Місцевість, де мала будуватися Хмельницька АЕС, у селі називалася «Плоска».

У місті працює 4 промислових підприємства. Серед них найбільшим і бюджетоутворюючим є найбільше підприємство всієї області — Хмельницька АЕС, яка підключена до енергосистеми України. Її частка в загальному виробництві області становить 30%.

Розподіл промислової продукції за галузями у 2003 році:

виробництво і розподіл електроенергії, тепла і води — 96,8%

виробництво машин і устаткування — 1,6%

виробництво виробів з бетону — 1,1%

харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції — 0,5%

2. Функції міста Нетішина

У Нетішині працює 4 промислових підприємства, а саме: ВП "ХАЕС" ДП НАЕК "Енергоатом", ВАТ "Атомремонт", ЗАТ "Приладсистема" та підприємство харчової промисловості ВАТ "Нетішинхарчопром". Серед них найбільше підприємство області - відособлений підрозділ "Хмельницька АЕС", частка якого в загальному обсягу виробництва Хмельницької області становить 30 відсотків.

Провідна галузь промисловості в місті - електроенергетика.

ХАЕС працює від грудня 1987 року.

Хмельницька АЕС призначена для покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Промисловий майданчик ХАЕС розташований за 100 км на північ від міста Хмельницького на лівому березі річки Горинь.

Крім виробництва електроенергії, АЕС забезпечує теплопостачання міста, його водопостачання, очищення стічних вод каналізаційною мережею.

За проектом Хмельницька АЕС є чотириблочною станцією загальною потужністю 4000 Мвт. У проекті прийняті серійні блоки ВВЕР-1000. Кожний блок складається з ядерної паровиробляючої установки з водо-водяним реактором ВВЕР-1000, турбоустановки електричною потужністю 1 млн.кВт (1000 Мвт), берегової насосної станції для зворотного водопостачання турбоустановки, трьох резервних дизельних електростанцій для забезпечення роботи блока при відмові електрозабезпечення від системи. Обладнання ядерної паровиробляючої установки для виключення викидів у навколишнє середовище при можливих аваріях вміщено у герметичну залізобетонну оболонку. Блок має три канали безпеки, кожний з яких забезпечує переведення реакторної установки в безпечне становище при можливих порушеннях режиму її роботи. Як паливо використовується слабозбагачений двоокис урану. Загальна вага однієї паливної загрузки біля 75 тонн Управління реактора, обладнання турбоустановки і допоміжних систем блока проводиться з використанням автоматизованої системи управління технологічними процесами.

Основними спорудами електростанції є головний корпус, спецкорпус, об'єднаний допоміжний корпус, система технічного водопостачання, електротехнічні споруди.

Головний корпус об'єднує реакторне відділення, машинний зал, з прилеглими до нього деаераторним відділенням, приміщень розподільчого пристрою власних потреб.

Щороку Хмельницька АЕС виробляє близько 6 млрд. кВт електроенергії.

З метою підготовки та перепідготовки кадрів на АЕС створено навчально- тренувальний центр.

Про роботу Хмельницької АЕС та про радіаційний стан у місті та околицях постійно інформує жителів міста інформаційний центр АЕС.

Головним завданням для працівників Хмельницької АЕС є завершення будівництва другого енергоблоку, що життєво необхідно як для економіки України так і для життєдіяльності міста Нетішина.

Головною підрядною організацією ВП "ХАЕС" є ВАТ "УБ ХАЕС" (1,7 тисяч працівників), субпідрядними СМУ ВАТ "ТЕМ", ХМУ ВАТ "ТЕМ", КВП МУ-13 "ЕПЗМ", ВАТ "Енергожитлобуд", ВАТ "Західенерго-монтажвентиляція", УМТЗ "Енергоатом" ВАТ "Енергія", Хмельницька дільниця ДП УЕМІ "Хімзахист", на яких задіяно близько 2,5 тисяч чоловік.

Окрім цього, у сфері будівництва провадять свою діяльність понад 30 підприємств, забезпечуючи близько 1,5 тисячі робочих місць.

Основною будівельною організацією в місті є ВАТ "Управління будівництва ХАЕС". Участь цього підприємства вагома не лише на об'єкті атомної енергетики - Хмельницькій АЕС, а і в будівництві споруд соціальної інфраструктури міста, в першу чергу - житла.

Загалом у місті збудовано 78 житлових будинків, а це 9332 квартири або 404,3 тисячі квадратних метрів загальної площі.

Місто будується й сьогодні. Щорічно здається більше 10 тисяч квадратних метрів житла. З урахуванням перспективної забудови здійснюється корегування генерального плану Нетішина, а отже роботи будівельникам завжди вдосталь.

У кожному населеному пункті благоустрій - це той показник за яким складається перше і найбільш тривале враження про людей, що його населяють.

Благоустрій Нетішина - гордість його жителів та щоденна, постійна, копітка праця. Кілька років тому в місті створено міський парк, висаджено дерева, кущі, газонну траву, завершується робота з його облаштування.

Ще одним прикладом рукотворної природи є дренажно-обвідний канал -гідротехнічна споруда, яка виконує окрім захисних (запобігає підтопленню житлових мікрорайонів підземними водами) ще і естетичні та архітектурні функції. Водний канал, що опоясує місто - місце відпочинку нетішинців.

ВАТ "Нетішинхарчопром" забезпечує населення міста хлібом, хлібобулочними та макаронними виробами, самостійно виготовляє борошно, крупи, кондитерські вироби.

У середньому за рік ВАТ "Нетішихарчопром" випускає понад 2 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів, біля 170 тон макаронних виробів, 1 тис. тонн борошна. Середньорічний обсяг виробництва промислової продукції в діючих цінах підприємства складає 2 млн. гривень.

На території міста здійснюють свою виробничу, торговельну та комерційну діяльність близько 400 підприємств недержавної форми власності.

У місті діють підприємства малого та середнього бізнесу, з них: у сфері промисловості - 12, у сфері транспорту і зв'язку - 3, у сфері торгівлі і громадського харчування - 44, у будівництві - 11.

У місті розміщено 234 об'єкти торгівлі, у тому числі: 65 магазинів, 70 відділів з реалізації промислових та продовольчих товарів, 2 торговельних комплекси, 20 торговельних павільйонів, 23 об'єкти громадського харчування та 15 аптек.

За станом на 1 січня 2001 року у місті здійснювали свою діяльність 699 суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та 311 суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб.

Протягом 2000 року утворено 43 підприємства та зареєстровано 226 суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

3. Екологічні роблеми та шляхи їх вирішення

Складна екологічна ситуація не може не впливати на стан здоров’я населення. Встановлено, що нафтохімічні райони України характеризуються в 2-3 рази вищою поширеністю алергічних станів та хвороб у дітей через високий вміст у повітрі циклічних та полі циклічних вуглеводів ароматичного ряду. На територіях поблизу розміщення підприємств чорної та кольорової металургії доросле населення частіше страждає хворобами органів кровообігу (в 1.5 раза), органів травлення (в 1.7 раза), злоякісними новоутвореннями (в 1.2 раза). Пов’язано це з присутністю в повітрі фенолу, важких металів, неорганічних сполук фтору та бензапірену. Діти в 1,4 раза частіше хворіють гострими та хронічними захворюваннями органів дихання, ніж у відповідно «чистих» районах.

В плані характеристики стану атмосферного повітря м.Нетішин, необхідно відмітити практичну відсутність джерел забруднення. В районі комунально-будівельної бази міста, де сконцентроване комунально-базове і будівельне господарство, рівень забруднення атмосферного повітря не перевищує 0,8 ГДК (гранично допустима концентрація). Розрахунок максимально приземних концентрацій викидів від ХАЕС за всіма інгредієнтами не перевищує ГДК для населених пунктів. В межах санітарно-захисної зони (СЗЗ) вони становлять від 0,01-0,06 ГДК. Нормативне значення ГДК для атмосферного повітря не більше 1.

З загальної суми викидів за 2007р. викиди від автотранспорту становлять 89.4%. Отже, в умовах міста основним забруднювачем повітря є транспорт. В районах основних вулиць - Михайлова, Висоцького, Будівельників, проспект Курчатова рівні забруднення не перевищують допустимих величин і фіксуються в межах 0.3-0.5 ГДК. В районі транзитної автодороги вул. Енергетиків - 0.4-0,6 ГДК.

Отже, забруднення атмосферного повітря в межах СЗЗ і зони впливу ХАЕС не перевищують допустимих значень за усіма показниками. Така сприятлива екологічна ситуація пояснюється правильним розміщенням промислової зони, проммайданчика і ХАЕС з урахуванням технології виробництва, вітрового режиму і системи планувальних обмежень. Крім того, внутрішньо­міські зелені насадження та прилеглі до міста лісові масиви є потужним джерелом екологічної рівноваги.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Нетішин.docx

Нетішин.docx
Размер: 37.1 Кб

.

Пожаловаться на материал

Кафедра: екологічної безпеки та екологічного природокористування. Екологічні роблеми та шляхи їх вирішення

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Қaғaз ыдыстap өндipiсi үшiн сaпa мeнeджмeнтi жүйeсiн құpу

Диплoмдық жұмыс. Зepттeу жұмысының мaқсaты. Қaғaз ыдыстap өндipiсiндe ҚP СТ ИСO 9001 стaндapтын eнгiзудiң тиiмдiлiгiн бaғaлaу.

Економічна сутність податків

Економічна сутність податків. Функції податків (фіскальна, соціальна, регулююча). Елементи податків, суб'єкт і об'єкт податку. Класифікація податків.

Соціальна стратифікація суспільства, її динаміка.

Стратифікація. Особливості соціальної стратифікації Основні стратифікаційні тенденції в сучасній Україні.

Общая социология

Ответы на билеты по по общей социологии. Термин социология, социальный реализм, устойчивое развитие, реальность. Понятие человек. Отрасли культуры.

Методические указания  к выполнению домашней контрольной работы по «Информатике» для студентов заочного отделения

Колледж строительной  индустрии и городского хозяйства»Методические указания  к выполнению домашней контрольной работы по «Информатике»для студентов заочного отделения

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok