Форми фіксування кримінального провадження. — Фіксування кримінального провадження. | iFREEstore

Форми фіксування кримінального провадження.

Стаття 103 КПК містить вичерпний перелік форм фіксування процесуальних дій під час кримінального провадження, а саме: протокол, носій інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії, журнал судового засідання. Фіксування в будь-якій іншій формі не допускається, а результати не передбаченого законом фіксування не можуть мати ніякого юридичного значення. Наприклад, сторонам, потерпілому надано право отримувати від учасників кримінального провадження та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом доказів (ч. 8 ст. 95 КПК), а мають лише тактичне, орієнтуюче значення, можуть бути корисним інформаційним матеріалом для створення змістовних заявлюваних клопотань органам досудового розслідування і суду та для прийняття виважених інших процесуальних рішень.

Під час досудового розслідування хід і результати слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій фіксуються в протоколах, а також додатково в разі необхідності за допомогою технічних засобів, що передбачено відповідними статтями КПК.

Фіксування судового провадження в сенсі п. 23 ч. 1 ст. 3 КПК здійснюється в журналі судового засідання та одночасно і без виключень згідно з п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції України та ч. 5 ст. 27 КПК у повному обсязі технічними засобами, якими може бути техніка звукозапису та іноді – відеозапису й фотографії, причому офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у передбаченому КПК порядку. Необхідність паралельного фіксування судового провадження технічними засобами на всіх його стадіях передбачена в імперативних нормах КПК, зокрема: в підготовчому судовому провадженні (ч. 2 ст. 314), в судовому розгляді суду першої інстанції (ст. 343), в апеляційному провадженні (ч. 2 ст. 405), в касаційному провадженні (ч. 2 ст. 434), в провадженні у Верховному Суді України (ч. 3 ст. 453), в перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами (ч. 1 ст. 466).

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Фіксування.doc

Фіксування.doc
Размер: 112.5 Кб

.

Пожаловаться на материал

 Форми фіксування кримінального провадження.  Протокол.  Запис за допомогою технічних засобів.  Журнал судового засідання.  Реєстр матеріалів досудового розслідування.  Процесуальні рішення.  Повідомлення.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Фіксування кримінального провадження.

 Форми фіксування кримінального провадження.  Протокол.  Запис за допомогою технічних засобів.  Журнал судового засідання.  Реєстр матеріалів досудового розслідування.  Процесуальні рішення.  Повідомлення.

Похожие материалы:

Экономика предприятия общественного питания

Лекции. Основной капитал и эффективность его использования. Оборотные средства и эффективность их использования. Система снабжения предприятий общественного питания. Трудовые ресурсы и оплата труда. Издержки производства и обращения. Валовой доход, прибыль и рентабельность

Адміністративно-правові засади державного управління освітою в Україні

Информация и информационные процессы

Реферат по информатике Информация и сигнал, свойства, виды информации Информационные процессы Обработка информации

Стоимость товарного знака, факторы на нее влияющие и методы оценки.

Товарный знак является своеобразной гарантией получения добавленной ценности, выгод, которые отсутствуют у товаров компаний-конкурентов.

База Биохимия ЗЛП для экзамена

задачи линейного программирования - тест, вопросы и ответы на экзамен по Биохимии ЗЛП