Дослідження планарної антени

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Інститут аеронавігації

Кафедра радіоелектронних пристроїв і систем

Лабораторна робота №7

На тему:

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАНАРНОЇ АНТЕНИ

Виконав: студент СЕ-317 ІАН

Човгун О. І.

Перевірив: асистент

Задорожний О.С.

Київ 2015

Мета роботи

1. Вивчення принципів побудови планарних антен.

2. Математичне моделювання планарної антени для супутникового зв’язку за допомогою програми FEKO.

3. Дослідження діаграми спрямованості планарної антени, а також залежності її вхідного імпедансу від частоти випромінювання.

Хід роботи.

Креслення геометрії

Одиниці вимірювання міліметри

Створення діелектричної підкладки.

Create cuboid, вводимо положення та розміри паралелепіпеда X, Y, Z (50 мм, 80 мм і 2,87 мм). Розташуємо куб так, щоб початок координат збігався з центром підкладки. Через Media створюємо нове середовище. Вводимо назву середовища та його діелектричну проникність і натискаємо Create. Ім’я цього нового середовища substrate і його діелектрична проникність ε=2.2.

Діалог параметрів паралелепіпеда, що служить діелектричною підкладкою антени.

Робимо підкладку діелектричною через Region properties у вікні подробиць моделі.

Створення нового типу середовища Завдання властивостей об’єкта.

Створення металевої пластинки.

Знаходимо зображення п’ятикутника на лівій панелі . Через Create polygon вводимо положення чотирьох кутів пластинки.

Створення металевої пластинки.

Створення джерела напруги.

Створюємо лінію дроту, через Line і вводимо координати початку та кінця лінії.

Створимо порт через Create PortWire port. Необхідно вказати в якому місці дроту буде розташоване джерело напруги. Вибираємо початок дроту.

Створення лінії, на якій буде створено порт.

Створимо джерело напруги через Excitation-> Add voltage. Вибираємо всі елементи в дереві проекту і об’єднуємо через Union parts .

Задання властивостей поверхонь антенни.

Ввімкнемо режим вибору фаски, натиснувши кнопку Select faces. Через Properties задаємо тип поверхні Perfect electric conductor. Так само для нижньої поверхні антени.

Задання частоти.

В пункті frequency в дереві проекту потрібно обрати Continuous (interpolated) range та задати частоту установки 2,6 ГГц, а верхня 3,1 ГГц.

Задання властивостей поверхні Задання діапазону робочих частот.

металевої пластинки.

Виведення резульратів розрахунку

Розбиття по координатах

Виберемо параметри дальнього поля, натиснувши CalculationRequest far fields.

Розрахунок дальнього поля.

Побудова сітки

Для 2-х довших ребер металевої пластинки слід задати окремий розмір комірки розбиття.

Для цього ввімкнемо режим вибору ребер через Select edge->Properties. і Local mesh size =3,7 мм .

Командою MeshCreate Mesh відкриваємо діалог, в якому обраємо всі опції розбиття і натиснкаємо кнопку Create.

Задання розміру клітинки розбиття.

Запук программи розрахунку FEKO.

Натисніть кнопку Run FEKO. По завершенні розрахунків натисніть кнопку Run POSTFEKO.

Перегляд результатів розрахунку дальнього поля.

Натиснемо на куб з 3D. і View 3D Far Fields. Відмітимо Use continuous freqency та Normalise. Виводится тривімірне зображення ДС пач-антени

Тривимірна діаграма спрямованості пач-антени.

Висновок: планарну антену дуже просто копіювати в промислових масштабах і при цьому вона має хороші показники спрямованості ДС.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

ЕД ЛАБА7.docx

ЕД ЛАБА7.docx
Размер: 4.2 Мб

.

Пожаловаться на материал

Кафедра радіоелектронних пристроїв і систем Лабораторна робота. Вивчення принципів побудови планарних антен.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Основи наукових досліджень

Система менеджменту якості РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (за кредитно-модульною системою) Напрям: 6.020207 «Дизайн»

The Use of Black English in the Us Film Indusrty

Diploma paper. Features of African American Vernacular English. Vowels of African American Vernacular Language. Who speaks African American Vernacular English. Differences of B.E. and Standard English, British English and British Black English. African American Vernacular English and its use in the US film industry. The grammatical analysis of African American Vernacular English in movie “Precious”

тест по Химии

Каждая плоскость несет распределенный заряд с поверхностной плотностью

Задача. Физика. Решение. Электрическое поле создано тремя бесконечными , расположенными параллельно друг другу , плоскостями. Вторая плоскость удалена от первой на расстояние , третья удалена от второй на расстояние

Экономическая часть. Расчет капитальных вложений

Расчёт проектной себестоимости 100 кг чугуна. Расчет показателей эконономической эффективности

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok