Охорона праці

1.

Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

2.Поняття про охорону праці та її правове забезпечення.

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.Працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором.Гарантії права працівників на охорону праці: 1)право на безпечні умови праці під час роботи на виробництві; 2)право на соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань; 3)на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці;4)на забезпечення спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту, миючими та знешкоджуючими засобами;5)на компенсацію власником матеріальної та моральної шкоди працівникові в разі ушкодження його здоров'я.

3.

Охорона праці жінок.

4.

Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві.

5.

Охорона праці неповнолітніх.

6.

Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

7.

Органи державного управління охороною праці.

8.

Класифікація засобів індивідуального захисту, порядок видачі.

9.

Пожежна безпека, стан пожежної безпеки в Україні, правила поведінки при пожежах.

10.

Обов’язки працівників виконувати умови нормативних актів з охорони праці.

11.

Відповідальність працівників за порушення трудового законодавства і правил з охорони праці.

12.

Обов’язкові медичні огляди працівників основних категорій.

13.

Спеціальне розслідування, особливості розслідування, правові аспекти.

14.

Зміст колективного договору та його значення у регулюванні трудових відносин.

15.

Електробезпека, основні причини ураження струмом, перша допомога.

16.

Основні принципи державної політики у галузі охорони праці.

17.

Служба охорони праці.

18.

Організація та проведення навчання з питань охорони праці.

19.

Нормативно-правові акти з охорони праці.

20.

Державний нагляд та контроль за додержання законодавства про працю.

21.

Небезпечні та шкідливі фактори, класифікація.

22.

Основні правила безпеки при роботі з комп’ютером.

23.

Методи дослідження виробничого травматизму та їх особливості.

24.

Стан виробничого травматизму і професійного захворювання в Україні.

25.

Які види відповідальності існують за порушення законодавства з охорони праці?

26.

Охорона праці в Україні та інших державах світу, розвиток охорони праці.

27.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

28.

Надання першої долікарської допомоги, основні принципи.

29.

Поняття робочого часу, режим робочого часу.

30.

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори в роботі працівника юридичних установ.

31.

Економічне стимулювання охорони праці.

32.

Види інструктажів з охорони праці.

33.

Відповідальність керівників за порушення вимог щодо охорони праці.

34.

Охорона праці як соціально-економічний чинник.

35.

Основні етапи розвитку охорони праці.

36.

Дати визначення з охорони праці, шкідливий та небезпечний чинник, нещасний випадок на виробництві.

37.Основна мета курсу охорони праці.

Головна.мета курсу — надати майбутнім фахівцям знання основ охорони праці реалізація яких на практиці сприятиме поліпшенню умов праці, піднесенню її продуктивності, запобіганню професійним захворюванням, виробничому травматизму тощо.

38.

На які групи поділяються небезпечні та шкідливі чинники за природою дії?

39.

Стрес в трудовій діяльності спеціалістів юридичних спеціальностей.

40.

Предмет, структура, зміст, мета курсу охорони праці.

41.

Основні причини травматизму в Україні.

42.

З яких розділів складається дисципліна «Основи охорони праці», дати характеристику.

43.

Основні причини професійних захворювань в Україні.

44.

Нещасні випадки, які визнаються пов’язаними з виробництвом.

45. Нещасні випадки, які не визнаються пов’язаними з виробництвом.

Не визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками: 1)за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ; 2)під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів, машин, механізмів, устатковання, інструментів, що належать або використовуються підприємством; 3) унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії 4) під час скоєння ними злочину, що встановлено обвинувальним вироком суду; 5)у разі смерті або самогубства.

46.

Склаад комісії по розслідуванню нещасного випадку.

47.

Робота комісії по розслідуванню нещасного випадку.

48.Причини електротравм.

Електробезпека - система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики. Електротравма - травма, зумовлена впливом електричного струму чи електричної дуги. Електротравматизм - явище, що характеризується сукупністю електротравм. Основні причини уражень електрострумом: 1)дотик до струмопровідних або неструмопровідних частин, що опинились під напругою; 2)користування несправним електрообладнанням, електроінструментом, вимірювальними приладами, лампами і побутовими електроприладами.

49.

Що таке електробезпека.

50.

Яка дія електричного струму який проходить через організм людину.

51.

Місцеві електротравми, шляхи проходження струму через тіло людини.

52.

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

53.

Гігієна праці, основні положення.

54.

Які роботи в умовах виробництва діляться за величиною енерговитрат.

55.

Які роботи є виходячи з Гігієнічної класифікації праці?

56.

П’ять обов’язкових вимог підвищення працездатності людини.

57.

Виробнича санітарія, основні поняття та визначення.

58.

Види вогнегасників, будова, принципи роботи, дії людини при пожежі.

59.

Основні причини пожеж, небезпечні та шкідливі фактори пов’язані з пожежею.

60.

Умови для виникнення пожежі, засоби для гасіння пожежі.

1.Права працівників на охорону працю під час роботи на підприємстві.

2.Поняття про охорону праці та її правове забезпечення.

3.Охорона праці жінок.

4.Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві.

5. Охорона праці неповнолітніх.

6.Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

7.Органи державного управління охороною праці.

8.Класифікація засобів індивідуального захисту, порядок видачі.

9.Пожежна безпека, стан пожежної безпеки в Україні, правила поведінки при пожежах.

10.Обов’язки працівників виконувати умови нормативних актів з охорони праці.

11.Відповідальність працівників за порушення трудового законодавства і правил з охорони праці.

12.Обов’язкові медичні огляди працівників основних категорій.

13.Спеціальне розслідування, особливості розслідування, правові аспекти.

14.Зміст колективного договору та його значення у регулюванні трудових відносин.

15.Електробезпека, основні причини ураження струмом, перша допомога.

16.Основні принципи державної політики у галузі охорони праці.

17.Служба охорони праці.

18.Організація та проведення навчання з питань охорони праці.

19.Нормативно-правові акти з охорони праці.

20.Державний нагляд та контроль за додержання законодавства про працю.

21.Небезпечні та шкідливі фактори, класифікація.

22.Основні правила безпеки при роботі з комп’ютером.

23.Методи дослідження виробничого травматизму та їх особливості.

24.Стан виробничого травматизму і професійного захворювання в Україні.

25.Які види відповідальності існують за порушення законодавства з охорони праці?

26.Охорона праці в Україні та інших державах світу, розвиток охорони праці.

27.Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

28.Надання першої долікарської допомоги, основні принципи.

29.Поняття робочого часу, режим робочого часу.

30.Небезпечні та шкідливі виробничі фактори в роботі працівника юридичних установ.

31.Економічне стимулювання охорони праці.

32.Види інструктажів з охорони праці.

33.Відповідальність керівників за порушення вимог щодо охорони праці.

34.Охорона праці як соціально-економічний чинник.

35.Основні етапи розвитку охорони праці.

36.Дати визначення з охорони праці, шкідливий та небезпечний чинник, нещасний випадок на виробництві.

37.Основна мета курсу охорони праці.

38.На які групи поділяються небезпечні та шкідливі чинники за природою дії?

39.Стрес в трудовій діяльності спеціалістів юридичних спеціальностей.

40.Предмет, структура, зміст, мета курсу охорони праці.

41.Основні причини травматизму в Україні.

42.З яких розділів складається дисципліна «Основи охорони праці», дати характеристику.

43.Основні причини професійних захворювань в Україні.

44.Нещасні випадки, які визнаються пов’язаними з виробництвом.

45. Нещасні випадки, які не визнаються пов’язаними з виробництвом.

46.Склаад комісії по розслідуванню нещасного випадку.

47.Робота комісії по розслідуванню нещасного випадку.

48.Причини електротравм.

49.Що таке електробезпека.

50.Яка дія електричного струму який проходить через організм людину.

51.Місцеві електротравми, шляхи проходження струму через тіло людини.

52.Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

53.Гігієна праці, основні положення.

54.Які роботи в умовах виробництва діляться за величиною енерговитрат.

55.Які роботи є виходячи з Гігієнічної класифікації праці?

56.П’ять обов’язкових вимог підвищення працездатності людини.

57.Виробнича санітарія, основні поняття та визначення.

58.Види вогнегасників, будова, принципи роботи, дії людини при пожежі.

59.Основні причини пожеж, небезпечні та шкідливі фактори пов’язані з пожежею.

60.Умови для виникнення пожежі, засоби для гасіння пожежі.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров\'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

Охорона праці жінок.

Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві.

Охорона праці неповнолітніх.

Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Органи державного управління охороною праці.

Класифікація засобів індивідуального захисту, порядок видачі.

Пожежна безпека, стан пожежної безпеки в Україні, правила поведінки при пожежах.

Обов’язки працівників виконувати умови нормативних актів з охорони праці.

Відповідальність працівників за порушення трудового законодавства і правил з охорони праці.

Обов’язкові медичні огляди працівників основних категорій.

Спеціальне розслідування, особливості розслідування, правові аспекти.

Зміст колективного договору та його значення у регулюванні трудових відносин.

Електробезпека, основні причини ураження струмом, перша допомога.

Основні принципи державної політики у галузі охорони праці.

Служба охорони праці.

Організація та проведення навчання з питань охорони праці.

Нормативно-правові акти з охорони праці.

Державний нагляд та контроль за додержання законодавства про працю.

Небезпечні та шкідливі фактори, класифікація.

Основні правила безпеки при роботі з комп’ютером.

Методи дослідження виробничого травматизму та їх особливості.

Стан виробничого травматизму і професійного захворювання в Україні.

Які види відповідальності існують за порушення законодавства з охорони праці?

Охорона праці в Україні та інших державах світу, розвиток охорони праці.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

Надання першої долікарської допомоги, основні принципи.

Поняття робочого часу, режим робочого часу.

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори в роботі працівника юридичних установ.

Економічне стимулювання охорони праці.

Види інструктажів з охорони праці.

Відповідальність керівників за порушення вимог щодо охорони праці.

Охорона праці як соціально-економічний чинник.

Основні етапи розвитку охорони праці.

Дати визначення з охорони праці, шкідливий та небезпечний чинник, нещасний випадок на виробництві.

На які групи поділяються небезпечні та шкідливі чинники за природою дії?

Стрес в трудовій діяльності спеціалістів юридичних спеціальностей.

Предмет, структура, зміст, мета курсу охорони праці.

Основні причини травматизму в Україні.

З яких розділів складається дисципліна «Основи охорони праці», дати характеристику.

Основні причини професійних захворювань в Україні.

Нещасні випадки, які визнаються пов’язаними з виробництвом.

Склаад комісії по розслідуванню нещасного випадку.

Робота комісії по розслідуванню нещасного випадку.

Що таке електробезпека.

Яка дія електричного струму який проходить через організм людину.

Місцеві електротравми, шляхи проходження струму через тіло людини.

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Гігієна праці, основні положення.

Які роботи в умовах виробництва діляться за величиною енерговитрат.

Які роботи є виходячи з Гігієнічної класифікації праці?

П’ять обов’язкових вимог підвищення працездатності людини.

Виробнича санітарія, основні поняття та визначення.

Види вогнегасників, будова, принципи роботи, дії людини при пожежі.

Основні причини пожеж, небезпечні та шкідливі фактори пов’язані з пожежею.

Умови для виникнення пожежі, засоби для гасіння пожежі.

Похожие материалы:

Подозрение на туберкулез

Микроскопия. Рентгенография и заключение. Диагностика, химиотерапия

Гражданское право. Вступление

Гражданское право занимает центральное место среди отраслей, регулирующих имущественные отношения. Предметом гражданского права является две группы общественных отношений

Моделирование: понятия моделирования. Введение

Процесс построения, изучения и применения моделей будем называть моделированием. Современные информационные потоки. Внешние информационные потоки.

Нотаріат в Україні

Організація нотаріату як системи, процесуальна діяльність нотаріусів та інших посадових осіб. Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів. Нотаріальний процес проходить стадії. Права нотаріуса. Перевірка організації роботи державних нотаріальних контор (архівів). Класифікація нотаріальних проваджень.

Теоретические аспекты налога на добавленную стоимость

Дипломная работа. В ходе написания дипломной работы подробно изучено налогообложения налога на добавленную стоимость. Целью работы являлось изучение налога и пути совершенствования механизма возмещения налога на добавленную стоимость.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok