Лексика української мови

ВСТУП

Лексика української мови, як і будь-якої іншої, постійно поповнюється, збагачується, оновлюється. Слова зникають, виходять з ужитку, інші, навпаки, з'являються, починають активно використовуватися носіями мови. Поряд зі старінням певних слів набагато інтенсивніше протікає процес поповнення лексичного складу мови. Останні 10-15 років — це період історичних змін в Україні, що самим безпосереднім чином відбилося на стані словникового складу мови. Лексичний запас мови може збагачуватися різними шляхами. Наприклад, в певні періоди розвитку держави в мові з'являється значна кількість запозиченої лексики, що спостерігається, наприклад, в даний період в рекламі. Проте основним джерелом поповнення словникового запасу є не запозичення, а утворення нових лексичних одиниць на базі рідної мови шляхом використання різних способів словотворення.

Неологізми — це нові слова загальнонародної мови. Значні події суспільного життя та науково-технічні відкриття сприяють породженню цілих серій неологізмів.

Неологізмом слово залишається до тих пір, поки новизна його ясно відчувається. Як тільки слово стає досить вживаним, воно переходить в активний словниковий запас. Так, у 60-ті роки XX століття неологізмами були слова «космодром», «космонавт» та інші, які незабаром втратили відтінок новизни, так як були освоєні носіями мови. Неологізми можуть бути утворені за наявними в мові моделями, вони також можуть бути запозичені з інших мов, з'явиться в результаті розвитку новий значень у вже відомих слів.

Якщо на початку попереднього століття полігоном і законодавцем у створенні норм слововживання була художня література, то в останні роки ця роль по праву належить рекламі та засобам масової інформації, як найбільш близьким до розмовної мови, яка останнім часом все помітніше впливає на вживання української мови. Нові слова, одного разу вжиті у рекламі, часто приходять в лексикон тих, хто цю рекламу побачив або почув.

Зміни, що відбуваються в суспільстві, відображаються, передусім, в рекламі, яка і створюється для суспільства. Можна сказати, що в першу чергу неологізми з'являються саме в рекламі. Думаю, наша дослідницька робота зацікавить багатьох, тому що неологізми є невід'ємною частиною нашої мови і нашого життя. Це визначає актуальність теми цієї роботи.

Об'єктом дослідження є всі зразки сучасної реклами: реклама у пресі (газети, журнали), реклама по телебаченню, реклама в мережі Інтернет, вулична реклама (стенди, вивіски, білборди, а також реламні листівки та буклети).

Предметом дослідження є неологізми у всіх перерахованих вище джерелах.

Метою роботи є розгляд і аналіз неологізмів у сучасній рекламі, їх походження і вживання в сучасній українській мові. Щоб досягти цієї мети, нам знадобиться дослідити засоби масової інформації, так як в них постійно з'являються нові слова. Для вирішення зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання:

1 Ознайомитися з літературою з даної проблеми.

2 Ознайомитися з рекламою у засобах масової інформації. 3 Проаналізувати нові слова в мові сучасної реклами.

4 Зробити відповідні висновки

Ми використовуємо описовий метод — планомірну інвентаризацію одиниць мови і пояснення особливостей їх будови та функціонування на певному етапі розвитку мови, тобто в синхронії.

РОЗДІЛ 1. СТВОРЕННЯ НОВИХ СЛІВ

1.1.

Неологізми у мові і житті суспільства

1.2.

Способи утворення неологізмів та їх призначення

РОЗДІЛ 2. 

Використання неологізмів у рекламі

2.2.

Аналіз неологізмів у сучасній рекламі

З тематичної точки зору неологізми реклами можна розділити на деякі основні групи:

1. Слова-терміни. Наприклад, «роумінг» — «розповсюдження; можливість широкого використання», від англ. to roam «мандрувати, поневірятися» («Роумінг по всьому світу» // Реклама оператора зв'язку «МТС»).

2. Назви деяких побутових предметів. Так, останнім часом міцно увійшли в наше життя предмети, а у мову — слова, що позначають їх найменування: «міксер» — мішуючий апарат або прилад» («Знижка на всі міксери — спеціальна пропозиція до 8 Березня!» // Реклама у мережі магазинів побутової техніки «Comfy»).

3. Назви деяких професій, роду діяльності (що отримали поширення останнім часом), наприклад: «сек'юріті» — «охорона», від англ.«security» — «безпека, надійність, охорона, захист»).

Таким чином, однією з основних тенденцій лексики реклами стала поява великої кількості нових запозичених слів, на базі яких створюються похідні слова, часто вживані в розмовній мові. Іншомовні слова з'являються в мові, активно включаються до складу складних новоутворень, утворюють нові слова за моделями української мови, сприяючи формуванню в ній нових словотворчих гнізд. Завершальна стадія освоєння іншомовного компонента в новоутворенні проявляється у вживанні іншомовного форманта зі споконвічної основою при створенні нового слова. Така ознака, ймовірно, служить показником ступеня «свободи» іншомовного форманта і кристалізації його словотвірного значення.

Словотворча практика реклами виробляє такі типи утворення нових слів, які прості у своєму морфологічній побудові й у той же час різноманітні в семантичному відношенні. Зазначені неологізми у рекламі порушують існуючі в мові словотворчі норми: створюються з порушенням обмежень у сполучуваності морфем, а також нетиповими способами, допомагаючи виявити системні механізми при утворенні нових слів і визначити формування залежностей між їх сутнісними характеристиками. Зрозуміла також оцінна і емоційна маркированность багатьох новоутворень реклами, що дозволяють відобразити суб'єктивне ставлення автора до висловлення в цілому.

ВИСНОВКИ

Відомо, що процес утворення нових слів — явище нормальне, а в певні історичні періоди навіть неминуче. Згадаймо величезну і дуже позитивну роль, яку відіграли грецька і латинська мови в Європі, старослов'янська мова в слов'янському світі, арабська — на мусульманському Сході. Але вже дуже давно намітилися дві групи нових слів. Одні — корисні, що позначають нові поняття і невідомі раніше предмети, а тому збагачують мову; інші — марні, що дублюють уже наявні споконвічно українські найменування, а тому не збагачують, а засмічують мову.

Ставлення до неологизмів у людей зазвичай різне. Будь-яке нововведення спершу лякає і вводить в деяке здивування. Однак, якщо існує необхідність окремого неологізму в мові, слово приживається досить швидко.

Останнім часом неологізм, що потрапляють до мови раклами, друкованої або медійної, вивчаються фахівцями-філологами, ними пред'являються численні і, на превеликий жаль, найчастіше цілком обгрунтовані претензії.

Звичайним людям часто не подобаються або їх шокуюь неологізми, утворені в рекламі, а фахівцям здається невиправданим, що ті, хто відповідає за мовне оформлення, не бачить особливої біди в достатку непотрібних неологізмів, вибудуваних на запозиченні з іноземних мов, в першу чергу, звичайно з англійської, а ще точніше з американсько-англійської.

Звичайно, внутрішні закони розвитку мови подібні до законів природи: вони не залежать від волі людини. Але є в мові і інші сфери, які цілком людиною контрольовані і регульовані. Саме така сфера культури мовлення, нашого усвідомленого вибору в тій чи іншій ситуації того чи іншого слова, тієї чи іншої стилістичної фігури, того чи іншого стилю спілкування.

Багато супротивників неологізмів вбачають головну небезпеку в тому, що неологізми, які є англо-американізмами, проникають «в народ» через рекламу. Основна ж проблема подібних слів, на мій погляд, полягає в їх зайвому використанні і підміні вже існуючих наших термінів ними. Дійсно, якщо об'єкт не можна визначити існуючим словом, то без неологізму не обійтися. Але якщо є старе визначення, навіщо вигадувати нове.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

3.docx

3.docx
Размер: 20.6 Кб

.

Пожаловаться на материал

Лексика української мови, як і будь-якої іншої, постійно поповнюється, збагачується, оновлюється.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Римское право

Понятие и черты римского частного права. Историческая жизнь римского права. Применение римского права в Европе. Гражданский процесс республиканского Рима. Семейно-правовые отношения. Право собственности в римском праве.

Психологические основы изобразительной деятельности детей младшего дошкольного возраста

Значение изобразительной деятельности для психического развития ребенка давно изучалось психологами.

Операционные усилители и преобразователи сигналов на их базе

Курсовой проект по дисциплине. “Электроника и микропроцессорная техника”

Соотношение индивидуального и общественного

Следующий методологический ориентир определяется двойственностью личности как носителя социального, так как она интегрирует в себе как индивидуальную, так и общественную суть человека.

Структура правоотношения. Объект правоотношения

Право регулирует общественные отношения, в результате чего они приобретают правовую форму, т. е. становятся правовыми отношениями.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok