Михайло Грушевський

Міністерство освіти і науки України

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет психології

з історії України

на тему:

Підготував:

Студент І курсу, 1 групи

Міліковський Даниїл Вадимович

Перевірив:

Київ, 2015

Зміст

1. Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Сторінки біографії визначного українського історика М.Грушевського. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. Політична ідея М. Грушевського – першого президента України . . .8

4. Наукова спадщина М. Грушевського . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

5. Висновок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

(1866 - 1934) 

1. Вступ

В історії української науки і культури кінця XIX — першої третини XX ст. одне із почесних місць по праву належить Михайлу Сергійовичу Грушевському - видатному вченому, людині широкої ерудиції, надзвичайної працьовитості. Володіючи енциклопедичними науковими знаннями, здатністю всебічно аналізувати і в художній формі відтворювати історичні процеси, він яскраво виявив себе в багатьох галузях знань: історії, археографії, літературознавстві, фольклористиці та ін. Але насамперед М. С. Грушевський - це визначний історик і патріот свого народу, який створив перше найбільш повне, узагальнююче дослідженню з історії України від найдавніших часів до другої половини XVII ст. Наукова концепція М. С. Грушевського ґрунтується на органічній єдності високого професіоналізму викладу матеріалів, глибоких знаннях літератури і джерел та оригінальності їх трактування. 

М. С. Грушевський як політик пройшов шлях від засновника національно-демократичної партії Галичини і Товариства українських поступовців у Києві до творця засад української незалежної держави. Він був головою Центральної Ради, а згодом визнав Радянську владу на Україні і висловив готовність служити їй. Змінювалися його погляди, еволюціонували суспільно-політичні концепції, філософське сприйняття життя. Але любов до свого народу і до історичної істини для нього завжди були вищим мірилом в науковій творчості і політичній діяльності. Він був сином своєї епохи, тому в житті та діяльності М. С. Грушевського, як і багатьох інших визначних діячів України, з усією глибиною відбилася трагічна історична доля розчленованих політичними кордонами українських земель, що були позбавлені власної державності. Як вчений і політик М. С. Грушевський боляче переживав за долю свого народу. 

2.

Сторінки біографії визначного українського історика М. Грушевського

3.

Політична ідея М. Грушевського – першого президента України

4.

Наукова спадщина М. Грушевського

5. Висновок

Визначне місце в історії української науки і культури кінця XIX — першої третини XX ст. посідав М. Грушевський, історик і патріот свого народу. Як політик М. Грушевськпй був засновником Національно-демократичної партії Галичини і Товариства українських поступовців у Києві, творцем засад Української незалежної держави, першим президентом УНР. У науковій творчості і політичній діяльності М. Грушевський вважав вищим мірилом любов до свого народу і до історичної істини.

Основні позиції суспільно-політичних поглядів М. Грушевського випливають із його концепції історіософії. Колосальна ерудиція у сфері історії, літератури, мистецтва, гуманітарних наук загалом неминуче дала змогу вченому скласти своє розуміння суспільного процесу та політичного розвитку.

М. Грушевський захищав ідею пріоритету інтересів народу, суспільства над інтересами держави. У схемі викладу історії України він обґрунтував думку про український народ як окрему етнокультурну одиницю, що є спадкоємницею Київської Русі та сформувала свої етнокультурні риси в умовах Галицько-волинської та Литовсько-Польської держав.

М. Грушевський розглядав українську націю як виключно хліборобську, що внаслідок чужоземного панування втратила вищі класи; підкреслював як позитивні риси українського народу (вроджену логічність думки, високі культурні й соціальні інстинкти, високу красу побуту), так і негативні (відсутність національної свідомості, слабкість національного інстинкту, низький рівень освіти, культурного та політичного виховання).

У поглядах на державу М. Грушевський дотримувався думки, що національним інтересам України найбільш відповідає статус автономії в складі Російської Федерації. Він вирізняв два шляхи становлення федерації — через об'єднання двох і більше держав з їх ініціативи або з ініціативи зверху, коли унітарна держава стає федерацією, поділивши суверенітет з територіями. Правда, після ліквідації УНР більшовицькою Росією, М. Грушевський визнавав необхідність існування української незалежної держави, але лише тимчасово, орієнтуючись у майбутньому на входження Росії й України в загальноєвропейську федерацію.

Список використаної літератури:

1. Верстюк В.Ф. М.С. Грушевський у перший період діяльності Центральної Ради // Український історичний журнал. — 1996. — №5. — С 39-45.

2. Солдатенко В.Ф. Внесок М.С. Грушевського в концепцію української революції // Український історичний журнал. — 1996. — №5. — С. 5-9.

3. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. — К., 1991. — 240 с.

4. Грушевський М.С. Звідки пішло українство... // Великий Українець. — К., 1992. — С. 90-94.

5. Грушевський М. Вільна Україна // Великий Українець. — К., 1992. — С. 109-111.

6. Грушевський М.С. На порозі нової України. Гадки і мрії. — К., 1991. — 33 с.

7. Мироненко О.О. Світоч української державності. — К., 1995. —158 с.

8. Політологія: Підр. Для ун-тів / За ред. О. І. Семківа. – Львів: Світ, 1993. – 576 с.

9. Політологія: Підр. Для студентів ун-тів. – 2-е вид., зі змінами. – Львів, 1994. - 592с.

10. Політологія: Курс лекцій: Навч. Посібник / За ред. І. С. Дзюбка: К.: Вища шк., 1993. – 271с.

11. Політологія: Курс лекцій / Авт. кол.: І. С. Дмитрів, О. М. Рудакевич, З. С. Сокол, В. А. Кулик та ін. – Тернопіль: АСТОН, 1998. – 159с.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

referat_Grushevsky_Milikovsky_Daniyil_Kiyiv.docx

referat_Grushevsky_Milikovsky_Daniyil_Kiyiv.docx
Размер: 109.1 Кб

.

Пожаловаться на материал

Міністерство освіти і науки України Київський Національний університет імені Тараса Шевченка Факультет психології з історії України

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Методичні рекомендації до курсу “Історія літератури США (національна міфологія в літературі і культурі США)”

Проводник пассажирского вагона

Краткий курс лекций для студенческих групп, обучающихся по профессии «Проводник пассажирского вагона» Общетехнический курс Дисциплина 1 - Общий курс железных дорог

Аналитический отчет о результатах педагогической деятельности

Образец. Пример. Аналитический отчет о результатах педагогической деятельности учителя, преподавателя, мастера производственного обучения ОООД за межаттестационный период (за последние 3-5 лет)

Ожирение. Задачи с ответами

Ответы на задачи по ожирению. Поставьте предварительный диагноз. Составьте план обследования. Укажите основные принципы лечения. Предварительный диагноз. Осложнения. План обследования и лечение.

Відродження Острозької академії

Національний університет "Острозька академія"- один з провідних сучасних вузів України. Роль краєзнавчого товариства «Спадщина» у відродженні Острозької академії. Етапи відновлення академії. Національний університет «Острозька академія» – один з провідних сучасних вузів України.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok