Економіка підприємств

Міністерство освіти і науки України

Політехнічний технікум

Конотопського інституту Сумського державного університету

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з предмету «Економіка підприємств»

(для студентів заочної форми навчання спеціальності

5.03060101 «Організація виробництва»)

Розробив: викладач

Іващенко М.М.

2013

ЗМІСТ

Розділ 1 Підприємство в сучасній системі господарювання …

3

Тема 1. Теорія підприємств і основи підприємництва ………………………………

3

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми ………………………

4

Тема 3. Управління підприємствами …………………………………………………

7

Розділ 2 Ресурсне забезпечення підприємства в сучасній системі господарювання ………………………………………………………

11

Тема 4 Економічні ресурси та ресурсний потенціал підприємства ………………..

11

Тема 5. Трудові ресурси та кадри підприємства …………………………………….

11

Тема 6. Продуктивність праці та методи її вимірювання …………………………...

13

Тема 7. Основні виробничі фонди …………………………………………………..

15

Тема 8. Оборотні засоби підприємства ……………………………………………..

22

Тема 9. Матеріально-технічне забезпечення ………………………………………..

25

Тема 10. Інвестиційні ресурси підприємства ………………………………………...

27

Тема 11. Нематеріальні ресурси та активи …………………………………………..

29

Розділ 3 Технічна база і організація виробництва…………………..

31

Тема 12.Інноваційні процеси …………………………………………………………

31

Тема 13.Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства …….

32

Тема 14.Організація виробництва …………………………………………………….

36

Тема 15.Виробнича і соціальна інфраструктура …………………………………….

39

Розділ 4 Регулювання, прогнозування та планування діяльності підприємства …………………………………………………………

42

Тема 16.Сутність планування й особливості його здійснення на підприємстві …..

42

Тема 17.Планування виробничої діяльності підприємства …………………………

46

Розділ 5 Мотивація і оплата праці ……………………………………………

48

Тема 18.Мотивація трудової діяльності ……………………………………………..

48

Тема 19.Оплата праці на підприємстві ……………………………………………….

50

Розділ 6 Результати і ефективність господарської та інших видів діяльності підприємства ………………………………………………..

61

Тема 20. Якість і конкурентоспроможність продукції……………………………….

61

Тема 21. Витрати і ціни на продукцію………………………………………………...

64

Тема 22. Фінансово-економічні результати господарської діяльності підприємства та оцінка його ефективності …………………………………………..

68

Тема 23.Економічна безпека підприємства…………………………………………..

72

Тема 24. Реструктуризація і санація підприємств……………………………………

73

Тема 25. Банкрутство і ліквідація підприємств………………………………………

75

Тема 26. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств…………………………….

77

\

Розділ 1 Підприємство в сучасній системі господарювання

Тема 1:

Теорія підприємств і основи підприємництва

Тема 2:

Види підприємств, їх організаційно-правові форми

ТЕМА 3:

Управління підприємствами

Розділ 2 – Ресурсне забезпечення підприємства

в сучасній системі господарювання

Тема 4:

Економічні ресурси та ресурсний потенціал підприємства

Тема 5:

Трудові ресурси та кадри підприємства

Тема 6:

Продуктивність та методи її вимірювання

ТЕМА 7:

ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ

ТЕМА 8:

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА

тема 9:

Матеріально – технічне забезпечення підприємства

Тема 10:

Інвестиційні ресурси підприємства. Капітальні вкладення

Тема 11:

Нематеріальні ресурси та активи підприємства

Розділ 3 Технічна база і організація виробництва

тема 12:

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Тема 13:

Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства

Тема 14:

Організація виробництва

Тема 15:

Виробнича і соціальна інфраструктура

Розділ 4 Регулювання, прогнозування та планування діяльності підприємства

Тема 16:

Сутність планування й особливості його здійснення на підприємстві

Тема 17:

Планування виробничої діяльності підприємства

Розділ 5 Мотивація і оплата праці

Тема 18:

Мотивація трудової діяльності

Тема 19:

Оплата праці на підприємстві

Розділ 6 Результати і ефективність господарської та інших видів діяльності підприємства

ТЕМА 20:

Сутність якості та конкурентоспроможності продукції та методи їх оцінки

Тема 21:

Витрати і ціни на продукцію

Тема 22:

Фінансово-економічні результати господарської діяльності підприємства та оцінка його ефективності

ТЕМА 23:

Економічна безпека підприємства

ТЕМА 24:

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ І САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

ТЕМА 25:

Банкрутство і ліквідація підприємств

ТЕМА 26:

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Обставини непереборної сили. В ході виконання контракту можуть з'явитись обставини, що перешкоджають виконанню договору. Такі обставини називаються непередбаченими чи форс-мажорними. Тому всі контракти купівлі-продажу містять умови , які дозволяють переносити термін виконання договору або звільняти сторони від повного чи часткового виконання зобов'язань договору у випадку виникнення непередбачених обставин. До таких обставин відносяться:

- різного роду стихійні лиха (землетруси, паводки, урагани, пожежі, замерзання морів і т.п.);

- різного роду політичні і торгово-політичні дії (війна, блокада, заборона експорту й імпорту, валютні обмеження та ін.).

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Конспект лекцій з предмету «Економіка підприємств» для студентів заочної форми навчання спеціальності

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Теорія підприємств і основи підприємництва

Види підприємств, їх організаційно-правові форми

Управління підприємствами

Економічні ресурси та ресурсний потенціал підприємства

Трудові ресурси та кадри підприємства

Продуктивність та методи її вимірювання

ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА

Матеріально – технічне забезпечення підприємства

Інвестиційні ресурси підприємства. Капітальні вкладення

Нематеріальні ресурси та активи підприємства

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства

Організація виробництва

Виробнича і соціальна інфраструктура

Сутність планування й особливості його здійснення на підприємстві

Планування виробничої діяльності підприємства

Мотивація трудової діяльності

Оплата праці на підприємстві

Сутність якості та конкурентоспроможності продукції та методи їх оцінки

Витрати і ціни на продукцію

Фінансово-економічні результати господарської діяльності підприємства та оцінка його ефективності

Економічна безпека підприємства

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ І САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Банкрутство і ліквідація підприємств

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Похожие материалы:

Історія української літератури. Частина 1

Особливості розвитку української літератури, художньої літератури, українознавства. Фольклористична діяльність. Особливості української творчості.

Стеноз гортани

Стеноз гортани – сужение просвета гортани, ведущее к быстро или постепенно нарастающему затруднению для прохождения воздуха через голосовую щель.

Гістологія. Шпори на іспит

Короткі відповіді по гістології. Клітинна теорія. Загальна ембріологія. Тканини внутрішнього середовища. Імплантація.

Ответы на экзамен по Философии

Философия – форма деятельности человека направленная на осмысление основных проблем его бытия. Философия в России. Научные познания

Педиатрия. Экзаменационные тесты с ответами

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok