Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємств»

Міністерство освіти і науки України

Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ

Методичні вказівки

до виконання

курсової роботи з дисципліни

«Економіка підприємств»

(для студентів заочної форми

навчання за спец. 5.03060101

«Організація виробництва»)

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємств» (для студентів заочної форми навчання за спец. 5.03060101 «Організація виробництва»)

Укл. Іващенко М.М..: - Конотоп: ПТ КІСумДУ, 2011. - 30 с.

Зміст

Загальні вказівки …………………………………………………………

4

1.

Теоретична частина курсової роботи …………………………………

4

2.

Розробка оперативних (місячних) планів діяльності структурних підрозділів ………………………………………………………………..

4

3.

Звітність, контроль і оцінювання результатів діяльності структурних підрозділів ………………………………………………………………..

11

Список рекомендованої літератури ……………………………………..

13

ДОДАТКИ

А.

Орієнтовний перелік питань до теоретичної частини курсової роботи

14

Б.

Поточні одиничні кошторисні розцінки ………………………………...

15

В.

Матеріальні ресурси, не враховані поточними одиничними розцінками ……………………………………………………………….

19

Г.

Загальні вимоги по оформленню курсової роботи ……………………

21

Д.

Зразок титульного аркуша ………………………………………………

23

Загальні вказівки

Метою курсової роботи (КР) є набуття практичних навиків і вміння розробляти й удосконалювати основні елементи економічного механізму внутрішньогосподарських відносин підприємства. Для успішного виконання КР необхідно мати достатні знання з технології виробництва, економіки підприємства, а також економіки праці й ціноутворення.

Склад цієї КР визначається її змістом, який повинен мати такий вигляд:

Вступ.

1.Теоретична частина (ДОДАТОК А)

2.Розробка оперативних (місячних) планів діяльності структурних підрозділів (СП) підприємства

2.1. Склад планових показників і нормативна база для їх розрахунків

2.2. План виробництва

2.3. Планові показники з праці й заробітної плати

2.4. Планові витрати на матеріальні ресурси та експлуатацію машин й механізмів

2.5. Планова собівартість

3. Звітність про результати діяльності СП, контроль і оцінювання звітних показників

Висновки

Перелік законодавчих і нормативних актів і літературних джерел інформації.

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Цей розділ курсової роботи доцільно виконувати після розробки всіх інших розділів.

Обсяг цього розділу роботи обмежується 10-15 сторінками тексту. У теоретичній частині курсової роботи, як правило, слід висвітлювати загальнотеоретичну частину обраної теми. Тут студенти повинні дати детальну характеристику проблеми за обраною темою, розкрити сутність та роль питання, що вивчається для економіки України, відобразити завдання підприємств певної галузі/напрямку діяльності/ у розвитку економіки держави.

У даному питанні розглядаються основні поняття, категорії, стан та динаміка процесів, що вивчаються, завдання, що стоять перед підприємствами даної галузі. Теоретичні положення обов’язково мають бути підкріплені статистичними даними з офіційних статистичних щорічників України та відомчих статистичних збірників. Такі статистичні дані слід наводити у вигляді таблиць з їх наступним аналізом.

Орієнтовний перелік питань представлений в Додатку А (завдання обираємо згідно варіанту).

2. Розробка оперативних планів діяльності структурних

підрозділів будівельного підприємства

2.1. Студент розробляє місячний план діяльності умовної будівельної дільниці в складі показників, наведених в табл. 2.1. Розробку оперативного плану умовної будівельної дільниці слід починати з визначення складу робіт та їх обсягів на плановий місяць (згідно завдання).

Таблиця (ЗАВДАННЯ) – Види (номенклатура) робіт планового завдання будівельної дільниці (відповідно до варіанта завдання на КР студента)

Остання цифра залікової книжки

Порядкові номери робіт

0

1,9, 17,18,22,26,33,41

1

2,11,15,17,18,29,40,43

2

2,8,17,18,23,26,34,41

3

9,14, 17,18,27,36,42,51

4

7,11, 17,18,23,27,37,42

5

5,12, 17,18,20,27,35,43

6

4,12, 17,18,19,22,27,43

7

4,9,16, 17,18,22,32,41

8

4,12, 17,18,22,29,39,43

9

5,8,14, 17,18,21,28,42

Обсяги ПЛАНОВИХ комплексів робіт

ро-боти

Шифр РЕКН

Найменування робіт, одиниця виміру

Перша літера прізвища виконавця

Середній розряд робіт

Кількість (обсяг) робіт

Від «А» до «Д»

Від «Є» до «К»

Від «Л» до «П»

Від «Р» до «Ф»

Від «Х» до «Ш»

Від «Щ» до «Я»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1-11-1

Разработка в отвал грунта 1 группы экскаватором «драглайн» с ковшом емкостью 2,5м³, 1000м³

0,20

0,10

0,30

0,50

0,40

0,60

3,3

2

1-24-1

Разработка грунта 1 группы бульдозером мощностью до 80л.с., 1000м³

0,40

0,20

0,10

0,30

0,50

0,60

4,7

3

1-48-1

Рытье траншеи для трубопроводов диаметром 1200 мм в грунтах 1 группы глубиной 2,2м одноковшовым экскаватором с ковшом емкостью 1,0м³, 1км

0,80

3,00

2,00

5,00

4,00

7,00

1,9

4

1-71-1

Засыпка траншей грунтом 1 группы бульдозером мощностью 410 л.с. 1000м³.

0,15

0,10

0,25

0,20

0,35

0,30

5,2

5

1-72-1

Предварительная планировка площадей бульдозером мощностью 410 л.с. 1000м².

1,20

0,90

0,80

1,00

1,10

0,70

5,2

6

1-134-1

Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками, 100м³

0,90

0,41

0,53

0,62

0,37

0,70

3,0

7

1-165-1

Копание ям вручную в грунтах 1 группы глубиной до 0,7м, без откосов 100м³.

0,50

0,60

0,40

0,20

0,30

0,10

2,0

8

7-1-1

Укладка сборных ж/б блоков, ленточных фундаментов весом до 0,5т при глубине котлована до ум. 100 шт. конструкции

3,10

3,05

1,20

1,40

2,60

2,90

3,2

9

7-1-2

Укладка сборных ж/б плит ленточных фундаментов массой до 1,5т. при глубине котлована до 4м. 100шт. конструкций

1,51

3,03

2,50

4,10

4,20

3,85

3,3

10

7-1-5

Укладка сборных ж/б фундаментов под колонны массой до 0,5т., 100шт. конструкций

2,10

2,05

3,41

3,03

1,35

1,50

3,3

11

7-1-12

Укладка сборных ж/б фундаментов под колонны при глубине котлована более 4м и массе конструкции до 1,5т., 100 шт. конструкций

2,70

2,00

1,40

3,15

1,70

1,52

3,3

12

7-1-13

То же что и при массе конструкции до 3,5т., 100шт конструкций

1,80

3,00

3,10

2,50

6,05

5,12

3,4

13

7-1-15

Укладка сборных ж/б фундаментных балок длиной до 6г.,

100шт. конструкций

9,0

5,3

1,40

1,8

1,10

3,0

3,8

14

7-5-2

Установка сборных ж/б колонн прямоугольного сечения массой до 2т. в стаканы фундаментов зданий, 100шт. конструкций

6,01

2,02

1,40

3,00

1,80

0,90

3,8

15

7-5-17

Установка сборных ж/б колонн прямоугольного сечения массой до 2т. в стаканы фундаментов сооружений,

100шт. конструкций

2,70

1,50

1,40

0,60

1,70

0,90

3,8

16

7-16-1

Установка сборных ж/б панелей наружных стен длиной до 7м., площадью до 10м²,

100шт. конструкций

4,30

2,10

2,90

1,50

2,10

0,70

4,1

17

8-6-1

Кладка наружных простых стен из керамического кирпича при высоте этажа до 4м, м3

70,15

64,12

79,62

65,77

96,15

54,96

2,7

18

8-6-7

Кладка внутренних из керамического кирпича при высоте этажа до 4м, м3

15,64

19,22

14,63

22,15

23,17

26,88

2,7

19

8-8-1

Устройство прямоугольных армированных столбов из керамического кирпича при высоте этажа до 4м., м³

3,50

1,70

2,80

1,40

4,10

2,0

3,7

20

8-13-5

Кладка сложных наружных стен из керамического камня при высоте этажа до 4м., м³

23,0

12,0

19,00

8,05

35,02

16,0

3,6

21

8-14-3

Кладка неармированных перегородок толщиной 120мм из керамического камня при высоте этажа до 4м., 100м² перегородок

7,0

5,80

5,20

8,30

10,10

6,20

2,7

22

7-18-5

Установка сборных ж/б панелей перегородок площадью до 2м², 100шт. конструкций

12,01

6,02

11,03

5,04

10,05

7,06

3,7

23

8-14-1

Кладка армированных перегородок из керамического камня толщиной 120мм при высоте этажа до 4м²,

100м² перегородок

1,70

0,80

1,05

0,50

2,10

1,20

2,8

24

8-24-1

Установка перегородок из гипсовых плит толщиной до 100мм в один слой при высоте этажа до 4м., 100м² перегородок

20,00

10,01

25,02

12,06

30,05

15,04

3,4

25

8-24-3

Установка перегородок толщиной до 100мм в два слоя из гипсовых плит при высоте этажа до 4м., 100м² перегородок

2,50

1,20

1,90

0,90

1,30

0,60

3,8

26

8-25-3

Заполнение проемов перегородок стеклянными блоками при высоте этажа до 4м.,100м² перегородок

3,10

1,50

5,20

2,70

7,40

3,6

3,3

27

7-3-4

Укладка ж/б плит перекрытий массой до 5т. площадью до 5м²,

100шт конструкций

1,10

0,50

0,90

0,40

1,40

0,70

3,5

28

7-9-10

Укладка ж/б подкрановых балок массой до 5т. длиной до 6м при массе колонн до 10т. и высоте здания до 15м, 100шт конструкций

3,02

1,50

5,01

2,50

0,70

3,50

4,1

29

7-11-4

Укладка сборных ж/б перемычек массой более 1,5т. при наибольшей массе элементов до 5т., 100шт конструкций

1,03

0,50

0,90

0,40

1,60

0,80

3,4

30

7-13-1

Укладка сборных ж/б плит покрытия площадью до 10м2 при массе строительных конструкций до 10т. и высоте здания до 25м, 100 шт. констр.

0,60

0,30

0,50

0,20

0,20

0,10

3,5

31

7-15-13

Укладка ж/б пролетных плит покрытий шириной 1,5м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 8т., 100шт конструкций

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

3,6

32

7-31-5

Установка в сооружениях сборных ж/б прямоугольных лотков сечением до 0,2м², 100шт конструкций

2,0

1,0

1,7

0,8

2,3

1,2

3,5

33

11-4-5

Устройство обмазочной гидроизоляции в 1 слой, толщиной 2мм, 100м²

1,06

0,55

12,04

6,03

4,92

2,51

4,9

34

11-8-2

Устройство шлаковой засыпной теплоизоляции, м³

2,50

1,20

3,10

1,60

4,80

2,40

2,1

35

11-11-1

Устройство цементной стяжки толщиной 20мм, 100м²

3,50

1,70

10,0

5,0

2,10

1,0

4,0

36

11-15-1

Устройство покрытия из бетона, 100м²

3,20

1,60

5,50

2,70

2,30

1,10

2,1

37

11-15-5

Устройство металлоцементного покрытия, 100м²

0,90

0,40

2,02

1,01

5,10

2,60

3,4

38

11-19-1

Устройство литых покрытий из асфальтобетона, 100м²

4,30

2,10

2,80

1,40

3,40

1,70

3,1

39

11-25-1

Устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком, 100м²

0,50

0,20

0,20

0,10

0,30

0,40

3,4

40

11-34-3

Устройство покрытия с штучного паркета (без жилок), 100м²

5,02

2,50

6,30

3,10

4,80

2,40

3,4

41

11-36-3

Устройство покрытия из линолеума поливинилхлоридного на тепло-изолирующей подоснове, 100м²

1,10

0,60

2,20

1,10

3,30

1,75

2,7

42

12-1-1

Устройство рулонной скатной кровли из двух слоев пергамина кровельного П350 и верхнего слоя из стеклорубероида СРК, 100м² кровли

4,0

2,0

5,1

2,6

6,3

3,1

3,8

43

12-1-4

Устройство трёхслойной рулонной скатной кровли из рубероида кровельного РКК с защитным слоем из гравия на битумной мастике, 100м² кровли

4,26

2,13

3,14

1,65

2,92

1,51

3,8

44

12-3-1

Устройство четырёхслойной кровли из битумной мастики с армирующими прокладками из стеклосетки с защитным слоем из гравия и верхним слоем из пергамина, 100м² кровли

5,33

2,65

2,56

1,22

4,14

2,01

3,4

45

12-10-2

Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100м² кровли

3,16

1,63

2,32

1,11

1,95

0,94

3,1

46

15-201-1

Остекление окон стеклом оконным толщиной 2мм марки М5 в два переплета, открывающихся в одну сторону, 100м²

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

3,0

47

15-14-1

Наружная облицовка бетонных стен керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике, 100м²

5,93

2,96

4,32

2,15

2,71

1,54

4,1

48

15-17-1

Гладкая облицовка кирпичных стен искусственными плитками без установки плиток туалетного гарнитура, 100м²

1,35

0,62

2,51

1,24

1,96

3,03

3,4

49

15-25-3

Облицовка четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30мм при числе плит на 1м² до 6 шт, 100м²

12,01

6,04

9,02

4,50

15,03

7,50

4,3

50

15-51-1

Улучшенная штукатурка стен фасада отделочным цементно-известковым раствором 1:1:6 по камню, 100м²

3,02

1,50

1,81

0,90

7,52

3,61

4,4

51

15-61-3

Улучшенное оштукатуривание стен цементным раствором по бетону, 100м²

1,60

0,85

0,96

0,40

0,55

1,00

4,0

52

15-63-1

Простая штукатурка внутренних поверхностей наружных стен отделочным цементно-известковым раствором 1:1:6, 100м²

2,50

6,00

9,00

4,50

18,00

9,00

3,7

2.2. Розрахунки плану обсягу виробництва слід використовувати у формі табл. 2.2, при цьому за планові ціни допускається приймати кошторисні ціни (з відповідних збірників ДБН) з урахуванням вартості відповідних матеріалів і конструкцій (якщо вони не враховані у складі одиничної розцінки - дивись табл.2.3).

При визначенні планової вартості всього обсягу робіт будівельної дільниці необхідно врахувати загальновиробничі (загальнодільничні) витрати (їх планову величину умовно прийняти в розмірі 12% від суми прямих витрат*) планового обсягу робіт) і кошторисний рівень прибутковості робіт (умовно прийняти 9% від суми прямих і загальновиробничих витрат).

-5715317500*) Така умова прийнята для спрощення розрахунків. У господарській практиці слід керуватися відповідними нормативами цих витрат, які встановлюють диференційованими для різних видів робіт, стадій будівництва (підготовчі роботи, нульовий цикл, «коробка» і т.д.) з врахуванням погодинних факторів.

Таблиця 2.1 – Склад основних планових показників

Показники

Одиниця виміру

Кількісне значення показника

1. Обсяг виробництва

грн.

2. Планова трудомісткість

–"–

3. Чисельність робітників

люд.

4. Вартісний виробіток на 1 працюючого

грн./чол.

5. Фонд заробітної плати

грн.

6. Витрати на матеріали

–"–

7. Витрати на експлуатацію машин (обладнання, механізмів)

–"–

8. Загальновиробничі витрати дільниці

–"–

9. Собівартість

–"–

Таблиця 2.2 - Обсяги виробництва (план-звіт)

Шифр корисної розцінки (РЕКН)

Назва робіт (за табл.2.2

та додатком Б)

Натуральна одиниця виміру

Обсяг робіт в натуральних одиницях виміру

Вартість, в грн

одиниці виміру робіт

всього обсягу

поточна одинична розцінка

матер. ресурсів, не врах. один. розцінкою

Загальна

гр.6+ гр.7

план

факт

План

(4гр.*8гр.)

Факт

(5гр.*8гр.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7-1-1*

Укладеня зб.з. б. блоків

100 шт.

3.1

........

1034,99

2920,00

3954,99

12260,47

........

Разом

-

-

-

-

……….

………

………

……

ВСЬОГО

-

-

-

........

........

З урахуванням загальновиробничих витрат (12%)

-

-

-

........

........

Нормативного прибутку (9%)

-

-

-

........

........

Примітка: в гр.7 цієї таблиці показують витрати, розраховані в гр.8 табл.2.3.

Значення калькуляційної розцінки (з урахуванням заробітної плати робітників-будівельників і машиністів) розраховують так:Рк = tнк * Ст.

Таблиця 2.3 - Вартість матеріальних ресурсів, які не враховані поточними одиничними розцінками (див. додаток В), на одиницю виміру робіт (в грн.)

Шифр роботи за РЕКН

Назва робіт

Одиниця виміру робіт

Матеріальні ресурси в натуральних одиницях виміру

Кошторисна вартість, в грн

Примітки

найменування ресурсу

од. виміру

витрати на од. виміру роботи

од. ресурсу

витрат ресурсу на одиницю виміру роботи

8-6-1*

Укладення цегл. зовнішн. простих стін

м³

цегла керамічна

1000 шт.

0,40

134,6· 3,31=

=445,53

445,53· 0,40 = =178,21

Примітка: в цій допоміжній таблиці (2.3) розраховуються вартості відповідних матеріальних ресурсів, необхідних при виконані робіт з позначкою «*» в додатку В (тобто для робіт, при виконанні яких використовуються збірний залізобетон, дерев’яні та металеві конструкції та інші матеріали, що не враховані в складі поточних одиничних розцінок). Ціни на ці ресурси (основні матеріали, конструкції) приймати з додатку В.

2.3. При складанні таблиці 2.3 (на стадії розробки плану), в якій розраховується сумарний показник планового обсягу робіт , слід залишати не заповненими графи 5 та 10 (факт). Вони заповнюються при виконанні 4–го розділу курсової роботи. Точно так поступають і при складанні інших таблиць форми «план-звіт». Такі форми таблиць («план-звіт») широко використовуються в господарській практиці для скорочення і спрощення відповідної документації.

2.4. При розрахунках планових показників з праці та заробітної плати за базу приймають нормативні рівні витрат, до яких слід додавати:

а) витрати заробітної плати на покриття встановлених на підприємстві доплат (за керівництво бригадою, за роботу у вихідні й святкові дні, за виконання державних зобов’язань та ін.) в розмірі 10–15% від суми нормативної заробітної плати основних робіт і преміальних виплат (за своєчасність і якісність виконання планових завдань, високий рівень продуктивності праці та ін.), які приймати на рівні 30 – 60% до суми нормативної заробітної плати на плановий обсяг робіт дільниці.

б) витрати праці та заробітної плати, які відносять на загальновиробничі витрати (див. рекомендації щодо розрахунку планової собівартості робіт – п. 2.8 цього розділу);

Нормативні рівні працевитрат і заробітної плати розраховують в табличній формі (див. табл. 2.4 в якій на стадії розробки плану не заповнюються графи 5,8,11). При цьому за планові норми витрат праці й заробітної плати допускається приймати кошторисні норми.

Таблиця 2.4 - Розрахунок нормативних витрат праці та заробітної плати на планові та фактичні обсяги робіт

Шифр норм

Найменування робіт

Натуральна одиниця виміру

Обсяг робіт

Витрати праці,

люд. - год.

Витрати зарплати, грн.

на одиницю

на обсяг

на одиницю

на обсяг

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Разом:

-

-

-

Сума

-

Сума

2.5. Плановий фонд заробітної плати (Фзпл) розраховується за формулою:

Фзпл = ∑Qi * Pi * Кд * Кп.в. + Зз.в.

де Qi - обсяг роботи в натуральних одиницях виміру;

Pi - розцінка;

Кд - коефіцієнт доплат (приймати в розмірі 1,1 – 1,15);

Кп.в – коефіцієнт преміальних виплат (приймати на рівні 1,3 – 1,6);

Зз.в. – сума заробітної плати в складі загально виробничих витрат дільниці, яка визначається при розрахуванні загальної суми цих витрат.

Методика розрахунку чисельності працюючих (Чр):

Чр визначається за нормами часу:

Чр=ТМсумТеф×kвн,

деТМсум– сумарна трудомісткість виконання обсягу робіт, люд-год (планова – сума 7 ст.табл.2.4; фактична – сума ст. табл.. 2.4);

Теф – баланс робочого часу одного працівника;

kвн – очікуваний коефіцієнт виконання норм виробітку.

Методика розрахунку заробітної плати в ЗВВ:

витрати на впорядкування та утримання території будівельного майданчика і прибирання вуличної смуги – 0,4 місячної тарифної ставки двірника, яку приймати на рівні мінімальної заробітної плати;

витрати на пожежно-сторожеву охорону – розраховують, виходячи з кількості неробочих часів в конкретний календарний місяць та годинної ставки 1-го розряду (приймати, виходячи з розміру діючої мінімальної заробітної плати);

прибирання побутових та санітарно – гігієнічних приміщень будівельної дільниці – приймати як 0,15 тарифної ставки прибиральниці на 15 чоловік працівників дільниці;

витрати на охорону праці та техніку безпеки на робочих місцях – приймати в розмірі 0,8 грн. на 1 люд.-день планових працевтрат (в тому числі на заробітну плату 50% від загальної суми цих витрат).

2.6. Планові потреби в матеріальних ресурсах (будівельних матеріалах, конструкціях, виробах – в їх натуральних одиницях виміру), а також в кількості машино-годин визначаються за відповідними виробничими нормами їх витрат конкретної будівельної фірми. В умовах цієї КР через те, що відсутні відповідні виробничі норми, слід обмежитися розрахунками лише нормативних витрат на матеріальні ресурси та експлуатацію машин, які визначаються в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Нормативні витрати на матеріали (конструкції) та експлуатацію машин (план-звіт)

Шифр норм

Найменування робіт

Натуральна одиниця виміру

Обсяг робіт

Нормативні витрати, грн.

На матеріали

На експл. машин

План

Факт

На один. виміру

На обсяг

На один виміру

На обсяг

План

Факт

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Разом:

…...

…...

…...

…...

…...

…...

Витрати на неосновні матеріали(5%):

…...

…...

Всього:

…...

…...

Нормативні витрати на експлуатацію машин (гр.9 табл. 2.5) слід приймати з додатка Б, як різницю між чисельником і знаменником гр.3.

Нормативні витрати на матеріали (гр.6 табл.2.5) визначаються по різному для груп робіт, які в графі 1 додатка Б приведені:

а). Без позначки «*» (для цих робіт в склад поточних одиничних розцінок включені вартості матеріальних ресурсів, якщо в останніх є потреба) – величина витрат визначаються, як слідуюча:

Чисельник гр.2 мінус знаменник цієї графи і мінус чисельник гр.3

наприклад, для роботи за шифром 15-16-3 (поліпшене штукатурення стін) нормативні витрати на матеріали складають:

561,14-306,31-31,75=223,08 (грн./100м2)

б). З позначкою «*»– величина витрат (для гр.6 табл.2.5) визначена в табл. 2.3 (див.гр.8 цієї табл.).

Щодо інших матеріальних ресурсів для робіт цієї групи (наприклад, електроди, цвяхи, шурупи, вода і т.п.), витрати яких, як правило, незначні, то потреба в них в господарській практиці забезпечується за оперативними заявками керівника структурного підрозділу із центрального складу фірми, а обсяг відповідних витрат контролюють, виходячи з реального кошторису будівлі та діючих у фірмі норм і цін.

У табл. 2.5 при розрахунку суми витрат на матеріали величину вартості неосновних матеріалів слід умовно приймати на рівні 5% від суми витрат основних матеріалів (однією строчкою).

2.7. Розрахунок планової собівартості загального обсягу робіт будівельної дільниці доцільно навести у формі табл.2.6. Величина витрат на матеріали та експлуатацію машин вже відома (див. табл. 2.5), тобто їх розмір рекомендується приймати на нормативному рівні.

Таблиця 2.6 - Собівартість загального обсягу робіт (план-звіт), в тис.грн.

Статті витрат

План

Факт

1. Заробітна плата

2. Нарахування на з/п

3.Матеріали

4.Експлуатація машин

5.Загальновиробничі витрати*

Разом

*Величину загальновиробничих витрат в табл. 2.6 заносять в розмірі за вирахуванням (за мінусом) заробітної плати, що входить до складу цих витрат, так як вона включається у статтю «Заробітна плата», яку приймають в розмірі відповідно планового та фактичного (звітного) фонду заробітної плати.

2.8. Для розрахунку планового (і звітного) рівня загальновиробничих витрат будівельної дільниці слід приймати такий приблизний їх склад і нормативи:

- амортизація, поточний ремонт, перевезення і перестановка нетитульних споруд будівельно-виробничого призначення (вагончиків, інвентарних контейнерів та ін.) – 90 грн. на одну споруду в місяць, при цьому кількість таких споруд приймати із розрахунку один вагончик на 10 чол. робочих плюс 3 (склад, адміністративний вагончик, побутовий);

- зношення та ремонт малоцінного інвентарю та інструментів – 12 грн. на одного робітника в місяць.

3. Звітність, контроль та оцінювання результатів діяльності структурних підрозділів

3.1. Ключовим завданням цього розділу є забезпечення об’єктивного оцінювання звітних результатів структурного підрозділу за плановий період його діяльності. Для цього необхідно:

а) скласти звіт про фактичне (умовно) виконання дільницею планових обсягів робіт (тобто в табл. 2.2 заповнити гр. 5,10), користуючись відхиленнями фактичних обсягів від планових, що наведені в табл. 3.1, а також розрахувати нормативні праце- і зарплатомісткість звітних обсягів робіт (в табл. 2.4 графи 8, та 11);

б) зробити відповідні розрахунки відхилень фактичних показників від планових та зробити відповідні висновки.

Таблиця 3.1 - Проценти фактичного (за звітом) виконання планових обсягів робіт

Варіант

(остання цифра залікової книжки)

Номери видів робіт

1

2

3

4

5

6

7

8

0

100

90

115

105

110

120

80

75

1

100

140

95

105

85

100

110

80

2

90

100

105

50

140

80

120

130

3

80

90

130

50

120

105

100

110

4

75

80

140

80

105

130

90

100

5

110

75

140

120

100

90

80

105

6

75

110

80

120

90

100

105

80

7

115

105

10

140

80

90

110

75

8

105

120

90

100

75

80

140

110

9

80

105

100

90

110

75

120

140

Таблиця 3.2 - Оцінювання рівня виконання основних планових показників діяльності будівельної дільниці № _______ за _____________ місяць

Показники

Одиниця виміру

План

Факт

Відхилення,

%

1. Обсяг будівельно-монтажних робіт (БМР)

грн.

2. Трудомісткість БМР

–"–

3. Чисельність робітників

люд.

4. Вартісний виробіток на 1 працюючого

грн./чол.

5. Фонд заробітної плати

грн.

6. Витрати на матеріали

–"–

7. Витрати на експлуатацію машин (обладнання, механізмів)

–"–

8. Загальновиробничі витрати дільниці

–"–

Примітка: відхилення розраховуються наступним чином: фактичний показникплановий показник×100-100

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Брюховецька Н.Ю. Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика. - Донецьк: ИЄП НАМ України, 1999.

Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч.посібник. – 2-ге вид.. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

ДБН Д. 1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства / К.: Госстрой Украины, 2000.

ДБН Д. 2.2-6-99. Ресурсные элементные сметные нормы. Сб. 6. Монолитные железобетонные конструкции. - К.: Госстрой Украины, 1999.

ДБН Д. 2.2-2-99. Ресурсные элементные сметные нормы. Сб. 7. Сборные железобетонные конструкции. - К.: Госстрой Украины, 1999.

ДБН Д. 2.2-8-99. Ресурсные элементные сметные нормы. Сб. 8. Конструкции из кирпича и камня. - К.: Госстрой Украины, 1999.

ДБН Д. 2.2-15-99. Ресурсные элементные сметные нормы. Сб. 15. Отделочные работы. - К.: Госстрой Украины, 1999.

ДБН Д. 2.7-2000. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. - К.: Держбуд України, 2000.

Держбуд України. Реформування ціноутворення та взаємовідносин у будівництві. - К.: НВФ «Інпроект», 2000.

Збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби та конструкції (ЗЄКЦ-97). Ч. І. Будівельні матеріали. - К.: Держбуд України, 1997.

Збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби та конструкції (ЗЄКЦ-97). Ч. ІІ. Будівельні вироби та конструкції. - К.: Держбуд України, 1997.

Збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби та конструкції (ЗЄКЦ-97). Ч. ІV. Місцеві матеріали.

20. Колос Е.П., Маслова Г.Н. Эффективность внутрипроизводственного хозрасчета. - К.: Наукова думка. 1980. - 197с.

21. Поточні одиничні розцінки на виконання будівельно-монтажних робіт. - К.: Держбуд України, 2000.

22. Правила визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000. Держбуд України. Збірник офіційних документів та розяснень «Ціноутворення в будівництві», №3,5. - К.: Держбуд України, 2000.

23а. Реформування ціноутворення та взаємовідносин у будівництві / А.В. Беркута, П.І. Губень, Т.О. Шарапова. - К., 2000. - 432с.

24. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2001 . – 448 с.

25. Усредненная стоимость человеко-часа по разрядам работ в строительстве / Государственные строительные нормы Украины. ДБН Д. 1.1-1-2000. - К.: Госстрой Украины. 2000. - с. 122-179.

26. Усредненные коэффициенты к оптовым ценам, учтенным в ЗЕКЦ-97 // Сборник «Ценообразование в строительстве» / Госстрой Украины. - 2000. - №12. - С. 64-111.

27. Финагин В. Экономический механизм предприятия в рыночной экономике. // Экономика Украины. - 2000. - №9.

28. Харченко М., Шкоринов С. Показники оцінки результатів діяльності працівників підприємств та деякі підходи до організації матеріального стимулювання їх праці // Україна: аспекти праці. - 2003. - №4.

29. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. с нем. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 344с.

Додаток А

ОРІЄНТОВний перелік питань до теоретичної частини

курсової роботи

Доходи підприємства та шляхи їх збільшення.

Матеріальні ресурси підприємства і аналіз їх використання.

Конкурентоспроможність продукції: оцінка і шляхи її забезпечення.

Напрямки підвищення ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві.

Основні напрямки та резерви скорочення витрат на оплату праці робітників в умовах ринкової економіки.

Проблеми розвитку малого і середнього бізнесу в Україні.

Шляхи удосконалення оплати праці і матеріального стимулювання праці на підприємстві.

Формування і функціонування ринку праці в сучасних умовах господарювання.

Сутність оборотних засобів та система їх управління.

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Бізнес-план підприємства як програма його діяльності.

Кадрова політика підприємства та її ефективність.

Фінансові ресурси підприємства та шляхи їх поповнення.

Трудові ресурси підприємства і аналіз їх використання.

Проблеми удосконалення мотивації трудової діяльності.

Головні напрямки підвищення ефективності виробництва на підприємстві.

Шляхи підвищення якості продукції на підприємстві.

Основні фонди, показники їх стану та аналіз ефективності їх використання.

Ефективність витрат на оплату праці підприємства та шляхи їх підвищення.

Додаток Б

Поточні одиничні кошторисні розцінки

РЕКН

[38-47]

Вартість на вимірник, грн.

Витрати труда робітників, не зайнятих на обслуговуванні машин (середній розряд), які обслуговують машини люд.-год.

Всього заробітної плати (будівельників)

Експлуатації машин, у тому числі: заробітної плати машиністів

1

2

3

4

1-11-1

409,88

16,25

393,63

89,37

7,16(3,3)

31,48

1-24-1

421,26

421,26

58,72

____–_____

21,58

1-48-1

20588,8

1242,05

19346,8

2612,26

627,30(1,9)

918,60

1-71-1

345,66

345,66

17,44

__–__

5,95

1-72-1

27,11

27,11

1,37

___–___

0,47

1-134-1

111-67

40,02

71,65

10.95

18,36(3,0)

5,52

1-165-1

615,40

615,60

___–___

307,70 (2,0)

7-1-1*

1034,99

211,77

823,22

173,87

94,54(3,2)

61,68

7-1-2*

1396,65

271,56

1125,09

237,46

119,63(3,3)

474980590550086,67

7-1-5*

2043,83

398,27

1645,56

347,41

175,45(3,3)

125,35

7-1-12*

2043,83

398,27

1645,56

347,41

175,45(3,3)

125,35

7-1-13*

4122,63

637,54

3485,09

6559553238500594,31

278,40(3,4)

4749803238500215,99

1

2

3

4

7-1-15*

655955166370003311,43

1310,44

655955166370001339,50

282,52

543,75(3,8)

105,88

7-3-4*

5250,30

514,69

1358,22

239,38

221,85(3,5)

91,39

7-5-2*

6426,81

65595530480001687,84

2844,43

596,80

700,35(3,8)

212,38

7-5-17*

16490,40

3899,63

10078,60

1741,40

1638,50(3,8)

646,61

7-9-10*

17568,10

3367,63

8005,52

1305,33

1347,05(3,4)

470,36

7-11-4*

1536,61

395,14

1087,86

655955381000247,95

172,55(3,4)

100,72

7-13-1*

4092,92

716280-444500692,98

1734,71

716280-444500299,01

298,7(3,5)

112,06

7-15-13*

5996,30

892,76

1049,17

217,13

379,90(3,6)

89,20

7-16-1*

8707,75

2040,88

5828,34

942,28

816,35(4,1)

332,52

7-18-5*

11880,70

2711,38

6724,24

1201,37

1168,7(3,7)

485,0

7-31-5

11880,70

2711,38

6724,24

1201,37

1168,7 (3,7)

485,0

8-6-1*

56,92

15,27

13,98

3,13

7,17(2,7)

1,30

8-6-7*

57,86

14,74

14,15

3,19

6,92(2,7)

1,32

8-8-1*

91,37

28,06

15,23

3,27

11,79(3,7)

1,42

8-13-5*

49,34

16,52

12,14

2,74

7,03(3,6)

1,13

8-14-1*

760,02

422,65

114,32

25,41

197,50(2,8)

10,71

1

2

3

4

8-14-3*

639,29

346,64

114,32

25,41

162,74(2,7)

10,71

8-24-1

586,53

304,66

107,19

23,74

133,04(3,4)

10,06

8-24-3*

1395,86

578,79

245,09

54,27

240,16(3,8)

23,00

8-25-3

5317,72

487,78

98,75

21,87

214,88(3,3)

9,27

11-4-5

405,74

107,49

37,62

7,89

38,39(4,9)

3,62

11-8-2

83,35

10,93

12,23

2,14

5,44(2,1)

0,98

11-11-1

552,20

114,19

7,74

1,62

56,25(2,2)

0,74

11-15-1

604,17

114,65

16,73

2,92

57,04(2,1)

1,34

11-15-5

623,96

230,83

67,26

11,75

100,80(3,4)

5,39

11-19-1

766,73

106,32

11,06

2,32

48,11(3,1)

1,06

11-25-1

11951,90

343,00

83,67

14,61

149,78(3,4)

6,71

11-34-3

5984,56

372,67

28,35

5,94

162,74(3,4)

2,73

11-36-3

2325,27

181,02

364,72

29,29

85,01(2,7)

12,76

12-1-1*

865,74

55,60

24,00

4,68

23,07(3,8)

1,79

12-1-4*

594,10

108,14

40,74

7,91

30,97(3,8)

1,79

1

2

3

4

12-3-1

2976,36

139,00

51,89

10,11

60,70(3,4)

3,86

12-10-2

1365,01

148,05

42,49

8,25

66,99(3,1)

3,15

15-14-1

2325,91

429,00

5,01

1,48

171,60(4,1)

0,70

15-17-1

2293,91

755,70

5,52

1,64

330,00(3,4)

0,77

15-25-3*

13138,8

11364,5

811,01

388,97

4422,00(4,3)

176,22

15-51-1

493,45

263,11

16,27

9,46

100,81(4,4)

4,67

15-61-3

610,02

300,37

26,26

18,53

112,10(4,0)

9,13

15-63-1

561,14

306,31

31,75

22,38

128,70(3,7)

11,04

15-201-1

672,16

146,04

7,61

2,29

66,99(3,0)

1,08

Примітка: В одиничних розцінках, наведених з позначкою «*», не врахована вартість матеріальних ресурсів. Технічні характеристики і витрати таких ресурсів приймають за даними проекту (додаток В), а їх вартість враховується в одиничній розцінці додатково.

Додаток В

Матеріальні ресурси, не враховані поточними одиничними розцінками

Ресурсні елементні кошторисні норми

Матеріальні ресурси

Кошторисна ціна одиниці

Шифри норм

Вимірник

Шифр ресурсу

Найменування

Одиниця виміру

Витрати на вимірник РЕКН

За даними

ЗЕКЦ-97, грн.

Поточний коефіцієнт збільшення ціни

1

2

3

4

5

6

7

8

Збірні залізобетонні конструкції

7-1-1

100шт.

1411-0005

Блоки ленточных фундаментов, масса до

0,5 т

м³

20,0

31,73

4,6

7-1-2

100шт.

1411-0006

То же, до 1,5 т

м³

60,0

31,73

4,6

7-1-5

100шт.

1411-0014

Фундаментные блоки под колонны, масса до 0,5т

м³

20,0

33,70

4,6

7-1-12

100шт

1411-0015

То же, до 1,5 т

м³

60,0

33,70

4,6

7-1-13

100шт

1411-0016

То же, до 3,5 т

м³

140,0

33,70

4,6

7-1-15

100шт

1411-9131

Балки фундаментные, длина до 6м., масса 1,5т

м³

60,0

46,60

4,9

7-3-4

100шт

1414-7715

Перекрытия, масса до 5т, площадь до 5м²

м²

500,0

4,77

5,0

7-5-2

100шт

1412-320

Колонны прямоугольного сечения, масса до 2 т.

м³

80,0

54,65

5,9

7-5-17

100шт

1412-320

Колонны прямоугольного сечения, масса до 2т.

м³

80,0

54,65

5,9

7-9-10

100шт

1412-517

Балки подкрановые, масса до 5т

м³

200,0

25,4

4,9

7-11-4

100шт

1412-919

Перемычки, масса более 1,5 т

м²

60,0

3,24

4,9

7-13-1

100шт

1411-7944

Плиты покрытия, масса до 10т, площадь до 10м²

м²

1000,0

6,78

5,0

7-15-13

100шт

1414-7844

Плиты покрытия пролетные, ширина 1,5м

м²

900,0

6,7

5,0

1

2

3

4

5

6

7

8

7-16-1

100шт

1413-919

Панели наружных стен, площадь до 10м², длина до 7м

м²

1000,0

15,43

4,2

7-18-5

100шт

1413-2581

Перегородки, площадь до 2м², толщина 6 см

м²

200,0

4,80

4,2

7-31-5

100 м³

1415-8320

Прямоугольные лотки

м

100,0

4,37

3,0

8-6-1

м³

1422-10932

Кирпич керамический, одинарный

тыс.

шт.

0,40

134,6

3,31

8-6-7

м³

1422-10932

Кирпич керамический, одинарный

тыс.

шт.

0,40

134,6

3,31

8-8-1

м³

1422-10932

Кирпич керамический, одинарный

тыс.

шт.

0,404

134,6

3,31

8-13-5

м³

1422-10992

Камни керамические кладочные пустотелые

тыс.

шт.

0,202

374,95

3,31

8-14-1

100 м²

1422-10992

Камни керамические кладочные пустотелые

тыс.

шт.

2,6

374,95

3,0

8-14-3

100 м²

1422-10932

Кирпич керамический, одинарный

тыс.

шт.

2,6

134,6

3,0

8-24-1

100 м²

1428-11854

Плиты гипсовые для перегородок, пазовые, толщина 100мм

м²

91,0

2,85

8,5

8-24-3

100 м²

1428-1185

Плиты гипсовые для перегородок, пазовые, толщина 100мм

м²

182,0

2,85

8,5

12-1-1

100 м²

111-851

Пергамин кровельный

П-350

м²

226,0

0,18

8,72

111-862

Стеклорубероид кровельный СРК

м²

115,0

0,40

8,48

12-1-4

100 м²

111-852

Рубероид кровельный РКК

м²

345,0

0,28

9,0

15-25-3

100 м²

1421-10313

Плиты гранитные полированные

м²

101,0

16,86

3,9

121-773

Детали крепления металлические

т

0,202

311,86

8,0

Примітки: 1. Найменування ресурсів (гр.5) наведено мовою оригіналу.

Додаток Г

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ОФОРМЛЕННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ

До складу курсової роботи входять:

титульний аркуш (ДОДАТОК Д);

завдання до виконання курсової роботи;

зміст;

вступ;

теоретична частина роботи;

розрахункова частина;

висновки;

список використаної літератури.

Курсова робота виконується на аркушах формату А4 (210Х297 мм). На кожному аркуші повинні бути поля: ліворуч - 30мм, зверху - 20мм, знизу -25мм, праворуч 15мм.

Текст слід друкувати у редакторі Місrоsft Word - міжрядковий інтервал "полуторний", шрифт Тіmes New Rоmаn розміром 14 пунктів, вирівнювання "за шириною", абзацний відступ 1см.

Розділи та підрозділи роботи нумерують арабськими цифрами в децимальній системі (наприклад: розділ 2, підрозділ 2.1, якщо необхідно виділити пункти –2.2.1).

Таблиці, рисунки, графіки потрібно також пронумеровувати. Вони повинні мати назву, в тексті на них обов'язково повинно бути посилання.

Таблиці, ілюстрації слід розмішувати безпосередньо після посилання на них у тексті вперше або на наступній сторінці.

Відстань між таблицею і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж один рядок. Таблиці і ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією, за винятком таблиць, ілюстрацій наведених у додатках. Допускається нумерація таблиць, ілюстрацій у межах розділу. Тоді їх номер складається з номеру розділу та порядкового номеру таблиці, ілюстрації, відокремлених крапкою.

РОЗДІЛ 4 Звітність, контроль та оцінювання результатів діяльності структурних підрозділів

Ключовим завданням цього розділу є забезпечення об’єктивного оцінювання звітних результатів структурного підрозділу за плановий період його діяльності. Для цього:

а) складаємо звіт про фактичне (умовно) виконання дільницею планових обсягів робіт, користуючись відхиленнями фактичних обсягів від планових;

……………………………………………

Якщо рядки таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, повторюючи в кожній частині таблиці її головку. Дозволяється головку замінити відповідно номерами граф, нумеруючи їх арабськими цифрами. Слово "Таблиця" вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: "Продовження табл." із зазначенням її номера.

Заголовок "Разом" застосовується для частинних, проміжних підсумків, а "Усього" для загальних, які підсумовують усі додатки.

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після посилання на них у тексті. Нумерують тільки ті формули, на які є посилання в тексті. Формули та рівняння слід нумерувати арабськими цифрами в круглих лужках наскрізною або в межах розділу нумерацією аналогічно нумерації таблиць та ілюстрацій. Посилання в тексті на порядкові номери формул наводять у круглих дужках. Двокрапку перед формулами або рівняннями ставлять тільки тоді, коли цього вимагає будова тексту, та передує формулі. Після формули ставиться той розділовий знак, який потрібен за правописом: якщо формулою закінчується фраза, крапка, якщо головне речення, а далі іде продовження (наприклад перед словом "де"), кома. Між формулами, які ідуть підряд, ставиться крапка з комою.

Список використаної літератури подається після висновків. До списку літератури включається перелік усіх використаних джерел (офіційні документи, монографії, книги, брошури, журнали). Посилаючись у тексті записки на джерела інформації, вказують порядковий номер у списку літератури, який розміщують в квадратних дужках, із зазначенням використаних сторінок, наприклад [2, с 134]. Список літератури дозволяється складати у алфавітному порядку або у порядку послідовності згадування праць у роботі.

Додаток Д

Політехнічний технікум Конотопського інституту

Сумського державного університету

Менеджмент та матеріалообробка

КУРСОВА РОБОТА

з предмету ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ

на тему: РОЗРОБКА ОПЕРАТИВНОГО (МІСЯЧНОГО) ПЛАНУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ УМОВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЛЬНИЦІ №

Студента (-ки) ___ курсу ____ групи

напряму підготовки 030601«Менеджмент»

спеціальності «Організація виробництва»

Іванової Ірини Сергіївни

________________

(підпис)

Керівник: викладач ІІ категорії

Іващенко М.М.

Оцінка ________

м. Конотоп 20__ р.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Метою курсової роботи (КР) є набуття практичних навиків і вміння розробляти й удосконалювати основні елементи економічного механізму внутрішньогосподарських відносин підприємства.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Финансовые особенности разработки бизнес-плана

Особенности проработки финансовых вопросов в проектах бизнес-планов предприятий. Особенности использования бизнес-плана в деятельности региональных органов управления. Компьютерные программные продукты, используемые при подготовке и анализе бизнес-планов инвестиционных проектов

Педагогическое образование (экономика)

Отчет об учебной практике. Характеристика образовательного учреждения. Знакомство с состоянием дел по экномическим дисциплинам в образовательном учреждении. Выявленные проблемы в области содержания и методики преподавания экономических дисциплин. Краткий сущностный анализ собственых

Программы спортивной подготовки. Олимпизм

Программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая основные направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе.

Энергоэффективность в строительстве

Курсовой проект. Раздел Энергоэффективность в строительстве. Индивидуальный тепловой пункт. Остекление. Энергосбережение в системе вентиляции с рекуператором. Охрана Окружающей среды на строительной площадке. Вентиляция с рекуперацией в холода. Освещение

Уголовное право

Уголовный кодекс Российской Федерации УК РФ. Система уголовного права, понятие и значение. Состава преступления. Субъективная сторона преступления. Общественно опасное деяние. Причинная связь в уголовном праве. Уголовная ответственность. Субъект преступления.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok