Задачі до іспиту з дисципліни «Економіка підприємств»

Территория рекламы

ЗАДАЧІ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ»

Підприємство придбало верстат, його первісна вартість – _____ тис.грн., очікуваний строк використання – _____ роки., ліквідаційна вартість – _____ тис.грн.

Розрахувати прямолінійним методом щорічну суму зносу та залишкову вартість. Рішення подати і аналітичним, і табличним способом.

Припустимо, що на дільниці землерийних машин, що входять до складу управління механізації, на початок планового року було _____ екскаваторів. З першого березня планується поповнити парк _____ новими екскаваторами, а «__» _______ списати _____ екскаватори внаслідок зносу. Планові внутрішньо змінні втрати робочого часу екскаваторів визначені у розмірі __%. Кількість робочих днів – _____ днів. На дільниці встановлено ___-змінний режим роботи. Тривалість зміни – __ год. Розрахункова середня продуктивність екскаватора - _____ м3 ґрунту.

Розрахувати виробничу потужність дільниці.

Визначити виробничу собівартість виробу, якщо норма металу на виріб – _____ кг, ціна тонни металу _____ грн. Відходи становлять _____ кг, а реалізуються за ціною _____ грн. за тонну. Основна заробітна плата виробничих робітників на один виріб – _____ грн., додаткова заробітна плата – ___%. Відрахування на соціальне страхування та фонд зайнятості – _____%, витрати на утримання та експлуатацію обладнання – _____%, загальновиробничі витрати – _____%.

На балансі підприємства знаходиться вантажівка вартістю ___ тис.грн. Вартість зносу якої становить ___ тис.грн., справедлива вартість – ___ тис.грн.

Визначити індекс переоцінки автомобіля та його вартість після переоцінки. Визначте яким чином буде здійснюватись переоцінка у цьому випадку (дооцінка чи уцінка)?

За планом підприємства на рік основна продукція для реалізації складає суму ___ тис. грн. Крім цього, заплановано надати послуги промислового характеру на сторону на суму ___ тис. грн. Напівфабрикатів виготовлено на суму ___ тис. грн. , з них використовується у власному виробництві – на ___ тис. грн. Залишки готової продукції на складі і товари відвантажені, але ще не оплачені покупцем, на початок року склали суму ___ тис. грн., на кінець року – ___ тис. грн. Незавершене виробництво на кінець року збільшиться в порівнянні з початком року на ___ тис. грн.

За наведеними характеристиками виробництва необхідно визначити обсяг товарної, валової та реалізованої продукції.

Дохід підприємства від реалізації продукції ______ грн. (у т.ч. ПДВ). Прямі та непрямі виробничі витрати, що припадають на обсяг реалізованої продукції, становлять: на оплату праці основних працівників – ___ грн., нарахування на неї – ___ грн., сировина і матеріали – ___ грн., на амортизацію основних виробничих фондів – ___ грн. Дохід від дооцінки запасів товарно-матеріальних цінностей становить ___ грн. Адміністративні витрати – ___ грн., витрати, пов’язані зі збутом продукції – ___ грн.

Визначити валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат до оподаткування та кінцевий фінансовий результат. Підприємство є платником податку на додану вартість за ставкою ___%, а також податку на прибуток за ставкою ___%.

Планова трудомісткість одного виробу – ___ н-год. Кількість робочих днів – ___ днів, річний обсяг виробництва – ___ тис.шт. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни – ___ год., втрати на регламентовані простої ___%. Середній процент виконання норм виробітку ___%.

Визначити планову чисельність робітників-відрядників.

Обсяг товарної продукції, отриманої підприємством в звітному періоді, склав ___ тис. грн., продуктивність праці одного робітника – ___ грн. Планом організаційно-технічних заходів передбачається впровадження нової автоматичної лінії, що призведе до зменшення чисельності робітників у плановому році на ___ осіб. Обсяг товарної продукції при цьому має збільшитися на ___%.

Визначте темп росту продуктивності. Зробіть необхідні висновки.

За діючими на підприємстві розцінками оплата праці за виконане завдання складає ___ грн. Завдання виконано робітником за ___ днів при встановленому термінові в ___ дні. Згідно з положенням про оплату праці за кожний процент скорочення часу виконання завдання передбачається премія у розмірі ___% загального заробітку.

За місяць робітник III розряду відпрацював ___ днів. Тривалість робочої зміни – ___ годин. Тарифна ставка I розряду робіт – ___ грн. на годину. Тарифний коефіцієнт, винайдений за тарифною сіткою відповідно до умов праці має значення ___.

Необхідно нарахувати заробітну плату робітнику за місяць.

Необхідно нарахувати амортизацію за допомогою кумулятивного методу на основне виробниче устаткування, якщо корисний термін його експлуатації складає ___ роки. Первісна вартість устаткування ___ грн., ліквідаційна вартість – ___ грн. Рішення подайте аналітичним способом.

Визначте середньорічну вартість основних фондів підприємства, якщо відомо, що вартість основних фондів на початок року становила ___ тис. грн., «__» _______ було введено основних фондів на ___ тис. грн., а «__» _______ виведено на ___ тис. грн.

Визначити ціну роздрібної торгівлі та метод ціноутворення за наведеними даними:

собівартість виробу – ___ грн., норма прибутку – ___ %, ставка ПДВ – ___ %, збутова націнка – ___ %, торговельна націнка – ___ %.

Планом підприємства на рік передбачено виготовлення трьох видів готової продукції: вищого сорту в кількості ___ од., I сорту - ___ од., II сорту – ___ од. Оптова ціна продукції складає відповідно до асортименту : ___, ___ та ___ грн. за одиницю. Крім цього, заплановані послуги промислового характеру на сторону в оптових цінах підприємства на суму ___ тис. грн.

Визначити обсяг товарної продукції.

Термін корисного використання виробничої машини становить ___ років. Моральне зношування, що визначається коефіцієнтом морального зносу, дорівнює ___. визначити коефіцієнт загального зносу після ______ років експлуатації цієї машини.

Як зміниться заробітна плата, якщо розцінки на продукцію збільшаться на ___%, а обсяги виробництва згідно з ринковим попитом впадуть на ___%. Поясність отриману відповідь за допомогою обчислення відповідного індексу.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

задачі до сіпиту_економіка_з.ф.н..docx

задачі до сіпиту_економіка_з.ф.н..docx
Размер: 21.1 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Економічне співтовариство держав Західної Африки

Ессе на тему:«Економічне співтовариство держав Західної Африки (ЕКОВАС)»

Методические рекомендации по выполнению заданий на психолого-педагогическую практику

Организация различных видов деятельности и общения детей по специальности «Дошкольное образование».

Загальна характеристика, історія розвитку та класифікації спортивних споруд

Спортивні споруди первісних народів дорелігійного періоду. Розвиток спортивних споруд у Античній Європі. Розвиток та основні проблеми спортивних споруд сучасного олімпійського спорту. Класифікації спортивних споруд. Структура фізкультурно-спортивної споруди. Основна термінологія спортивних споруд.

Учет готовой продукции Курсовая работа

Курсовая работа Цель данной работы - ознакомится с организацией управленческого и бухгалтерского учета на реально существующем предприятии, и рассмотреть их взаимосвязь. Учет готовой продукции

Гуманістичний напрям у психології особистості

Ознайомитись з загальною характеристикою гуманістичного напряму у психології особистості; розкрити основні теорії даного напряму та розглянути дослідження їх засновників (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл).

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok