Задачі до іспиту з дисципліни «Економіка підприємств»

Территория рекламы

ЗАДАЧІ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ»

Підприємство придбало верстат, його первісна вартість – _____ тис.грн., очікуваний строк використання – _____ роки., ліквідаційна вартість – _____ тис.грн.

Розрахувати прямолінійним методом щорічну суму зносу та залишкову вартість. Рішення подати і аналітичним, і табличним способом.

Припустимо, що на дільниці землерийних машин, що входять до складу управління механізації, на початок планового року було _____ екскаваторів. З першого березня планується поповнити парк _____ новими екскаваторами, а «__» _______ списати _____ екскаватори внаслідок зносу. Планові внутрішньо змінні втрати робочого часу екскаваторів визначені у розмірі __%. Кількість робочих днів – _____ днів. На дільниці встановлено ___-змінний режим роботи. Тривалість зміни – __ год. Розрахункова середня продуктивність екскаватора - _____ м3 ґрунту.

Розрахувати виробничу потужність дільниці.

Визначити виробничу собівартість виробу, якщо норма металу на виріб – _____ кг, ціна тонни металу _____ грн. Відходи становлять _____ кг, а реалізуються за ціною _____ грн. за тонну. Основна заробітна плата виробничих робітників на один виріб – _____ грн., додаткова заробітна плата – ___%. Відрахування на соціальне страхування та фонд зайнятості – _____%, витрати на утримання та експлуатацію обладнання – _____%, загальновиробничі витрати – _____%.

На балансі підприємства знаходиться вантажівка вартістю ___ тис.грн. Вартість зносу якої становить ___ тис.грн., справедлива вартість – ___ тис.грн.

Визначити індекс переоцінки автомобіля та його вартість після переоцінки. Визначте яким чином буде здійснюватись переоцінка у цьому випадку (дооцінка чи уцінка)?

За планом підприємства на рік основна продукція для реалізації складає суму ___ тис. грн. Крім цього, заплановано надати послуги промислового характеру на сторону на суму ___ тис. грн. Напівфабрикатів виготовлено на суму ___ тис. грн. , з них використовується у власному виробництві – на ___ тис. грн. Залишки готової продукції на складі і товари відвантажені, але ще не оплачені покупцем, на початок року склали суму ___ тис. грн., на кінець року – ___ тис. грн. Незавершене виробництво на кінець року збільшиться в порівнянні з початком року на ___ тис. грн.

За наведеними характеристиками виробництва необхідно визначити обсяг товарної, валової та реалізованої продукції.

Дохід підприємства від реалізації продукції ______ грн. (у т.ч. ПДВ). Прямі та непрямі виробничі витрати, що припадають на обсяг реалізованої продукції, становлять: на оплату праці основних працівників – ___ грн., нарахування на неї – ___ грн., сировина і матеріали – ___ грн., на амортизацію основних виробничих фондів – ___ грн. Дохід від дооцінки запасів товарно-матеріальних цінностей становить ___ грн. Адміністративні витрати – ___ грн., витрати, пов’язані зі збутом продукції – ___ грн.

Визначити валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат до оподаткування та кінцевий фінансовий результат. Підприємство є платником податку на додану вартість за ставкою ___%, а також податку на прибуток за ставкою ___%.

Планова трудомісткість одного виробу – ___ н-год. Кількість робочих днів – ___ днів, річний обсяг виробництва – ___ тис.шт. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни – ___ год., втрати на регламентовані простої ___%. Середній процент виконання норм виробітку ___%.

Визначити планову чисельність робітників-відрядників.

Обсяг товарної продукції, отриманої підприємством в звітному періоді, склав ___ тис. грн., продуктивність праці одного робітника – ___ грн. Планом організаційно-технічних заходів передбачається впровадження нової автоматичної лінії, що призведе до зменшення чисельності робітників у плановому році на ___ осіб. Обсяг товарної продукції при цьому має збільшитися на ___%.

Визначте темп росту продуктивності. Зробіть необхідні висновки.

За діючими на підприємстві розцінками оплата праці за виконане завдання складає ___ грн. Завдання виконано робітником за ___ днів при встановленому термінові в ___ дні. Згідно з положенням про оплату праці за кожний процент скорочення часу виконання завдання передбачається премія у розмірі ___% загального заробітку.

За місяць робітник III розряду відпрацював ___ днів. Тривалість робочої зміни – ___ годин. Тарифна ставка I розряду робіт – ___ грн. на годину. Тарифний коефіцієнт, винайдений за тарифною сіткою відповідно до умов праці має значення ___.

Необхідно нарахувати заробітну плату робітнику за місяць.

Необхідно нарахувати амортизацію за допомогою кумулятивного методу на основне виробниче устаткування, якщо корисний термін його експлуатації складає ___ роки. Первісна вартість устаткування ___ грн., ліквідаційна вартість – ___ грн. Рішення подайте аналітичним способом.

Визначте середньорічну вартість основних фондів підприємства, якщо відомо, що вартість основних фондів на початок року становила ___ тис. грн., «__» _______ було введено основних фондів на ___ тис. грн., а «__» _______ виведено на ___ тис. грн.

Визначити ціну роздрібної торгівлі та метод ціноутворення за наведеними даними:

собівартість виробу – ___ грн., норма прибутку – ___ %, ставка ПДВ – ___ %, збутова націнка – ___ %, торговельна націнка – ___ %.

Планом підприємства на рік передбачено виготовлення трьох видів готової продукції: вищого сорту в кількості ___ од., I сорту - ___ од., II сорту – ___ од. Оптова ціна продукції складає відповідно до асортименту : ___, ___ та ___ грн. за одиницю. Крім цього, заплановані послуги промислового характеру на сторону в оптових цінах підприємства на суму ___ тис. грн.

Визначити обсяг товарної продукції.

Термін корисного використання виробничої машини становить ___ років. Моральне зношування, що визначається коефіцієнтом морального зносу, дорівнює ___. визначити коефіцієнт загального зносу після ______ років експлуатації цієї машини.

Як зміниться заробітна плата, якщо розцінки на продукцію збільшаться на ___%, а обсяги виробництва згідно з ринковим попитом впадуть на ___%. Поясність отриману відповідь за допомогою обчислення відповідного індексу.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

задачі до сіпиту_економіка_з.ф.н..docx

задачі до сіпиту_економіка_з.ф.н..docx
Размер: 21.1 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Договор подряда заключили настоящий договор. Образец

подряда (далее по тексту – \"Договор\") По настоящему \"Договору\" \"Подрядчик\" обязуется по заданию \"Заказчика\" в установленный \"Договором\" срок выполнить работы, указанные в п. 1.2 \"Договора\" (далее по тексту - \"Работы\"), а \"Заказчик\" обязуется принять результат \"Работ\" и уплатить обусловленную \"Договором\" цену.

Информационное сопровождение деятельности ДОСААФ военно-патриотической направленности

Дипломная работа. Журналистика. Цели и задачи популяризации некоммерческих организаций, особенности информационного сопровождения. Методы работы СМИ в сфере освещения деятельности военно- патриотических структур. Освещение деятельности некоммерческих организаций на примере ДОСААФ России.

Испытания как технологический процесс. Определение испытания.

Порядок проведения испытаний средств измерений на соответствие утвержденному типу Объект испытания. Уровень испытаний, средства испытаний.

Гражданско-правовой договор

Конфликтология. Виды и формы посредничества, функции и стадии переговоров, внутриполитические конфликты

Посредничество - это процесс, в котором \"третья сторона\" (посредник) помогает сторонам спорной. Переговоры - это прежде всего способ избежать открытого конфликта, найти оптимальное, взаимоприемлемое для всех сторон решение спорной проблемы.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok