Розробка, оформлення та реєстрація знаків для товарів і послуг. Практичне завдання

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Тема: Розробка, оформлення та реєстрація знаків для товарів і послуг.

Мета: отримання студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок з розробки, оформлення знаків для товарів і послуг та їх реєстрації в Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

1 Теоретична частина

Знак для товарів і послуг (надалі товарний знак) це позначення, за яким товари і послуги одних суб’єктів підприємництва відрізняються від однорідних товарів і послуг інших суб’єктів підприємництва. Суб’єктами підприємництва можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю.

Позначеннями або об’єктами охорони товарного знака можуть виступати слова, імена, літери, цифри, вирази, зображувальні елементи, кольори та комбінація кольорів, комбінація позначень тощо. В діловому спілкуванні замість поняття товарний знак іноді вживають поняття торгова марка , що є допустимим.

Товарний знак вважається офіційним, якщо він зареєстрований в Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та отримав відповідне свідоцтво.

Примітка. Історія товарних знаків нараховує тисячоліття. Приблизно з 5000 року до н.е. на глиняному посуді з являються позначення, які можна класифікувати як товарні знаки. Посуд, який вироблявся в Китаї в період царювання імператора Хонг-То, був маркований позначеннями, які зазначали ім’я імператора та ім’я майстра, який виготовив цей посуд.

Практичне використання товарних знаків Почалось з ХІХ сторіччя. Першим офіційним товарним знаком став знак пивоварів Червоний трикутник Бесс , який був зареєстрований в Англії в 1888 році. До речі, в наш час в Англії діє 600 товарних знаків, які були зареєстровані в 1888 році, 500 знаків в 1889-1902 роках, 600 в 1903-1916 роках.

Товарний знак не слід плутати із знаком обслуговування. В якості знака обслуговування також можуть виступати імена, літери, вирази, зображувальні елементи тощо. Такі знаки застосовуються, насамперед, для ідентифікації підприємств, організацій, установ, університетів, інститутів, факультетів, кафедр, підрозділів, готелів, ресторанів, авіакомпаній, туристичних агенцій, пралень, хімчисток тощо. Знаки обслуговування не пов’язані з продажем товару і не ставляться на упаковці товарів, а використовується у ділових паперах, на вивісках перед входом до організацій, з рекламною метою тощо.

Позначення, яке може використовуватись як товарний знак та знак обслуговування, має ще іншу назву логотип.

Якщо використання будь-якого позначення супроводжується символом © копірайт , то це означає, що дане позначення зареєстровано Державним департаментом інтелектуальної власності. Згідно із Законом України Про авторське право і суміжні права від 23 грудня 1993 року дане позначення може бути оскаржено в судовому порядку.

Якщо використання будь-якого позначення супроводжується символом ® регістрейшн , то це означає, що дане позначення отримало свідоцтво про державну реєстрацію в якості товарного знака у Державному департаменті інтелектуальної власності і захищено Законом України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг від 15 грудня 1993 року.

Якщо використання будь-якого позначення супроводжується символом ТМ трейд марк, то це означає, що дане позначення проходить або процедуру реєстрації, або переслідує мету відрізнити товарний знак від назви підприємства, коли вони збігаються.

У підприємницькій діяльності товарний знак виконує такі функції:

фіксує відмінні від інших особливості товару (або послуги);

дає товару ім’я;

допомагає споживачам впізнавати товар серед однотипних товарів і запам’ятовувати його;

вказує джерело походження товару;

символізує гарантію якості товару;

доносить до споживача певну інформацію про товар;

стимулює бажання купити даний товар;

виконує рекламні функції тощо.

Для того, щоб товарний знак успішно виконував своє основне завдання стимулятора продажу товарів та послуг, він повинен бути досить оригінальним, новим, не надто складним, легко запам’ятовуватись, мати розпізнавальну здатність. Наявність розкрученого товарного знака рівнозначна володінню певним капіталом. Товарні знаки, які добре зарекомендували себе і отримали світову відомість, коштують дуже дорого. Так, товарні знаки Кемел вартують 10 млн. доларів, Кока-Кола 3 млрд. доларів. Компанія Крайслер за товарний знак Додж заплатила 74 млн. доларів.

Згідно з законодавством України об’єктами правової охорони можуть бути такі знаки:

словесні у вигляді слів або сполучень літер;

зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;

об ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;

комбінації вищезгаданих позначень.

Товарними знаками можуть бути буква або цифра, певний вислів або гасло, емблема тощо (рис. 1). Деякі товарні знаки є невід ємною частиною товару. Це, наприклад, особливий вид крайки тканини або особлива форма шийки пляшки. Останній приклад важливий, оскільки він показує, що товарні знаки можуть бути тримірними.

Слова

Apple, Дніпро

Довільні, іноді вигадані слова

Coca-Cola, Kodak, Xerox

Імена

Ford

Гасла

Everybody Needs Milk

Конструкції

Зірка для автомобілів, Мерсеедес-Бенц

Числа

4711 для одеколону,

777 для портвейну

Сполучення букв

BMW

Рисунки або символи

Крокодил

Для одягу фірми Лакост

Об’ємні товарні знаки

Оригінальні види пакування (наприклад, коробки для сигарет, пляшки, фігурне мило, тощо)

Рис. 1 Види товарних знаків

Знаки для товарів і послуг можуть бути звуковими, світловими, а також кольорами чи з єднанням кольорів. Такі знаки можуть бути зареєстровані при наявності технічної можливості їх реєстрації та оприлюднення.

З 2000 року набрав чинності Закон України Про охорону прав на походження товарів , у відповідності з яким з являється можливість зареєструвати товарний знак із зазначенням у ньому місця походження товару. Це може надати даному товарному знаку певні переваги в конкурентній боротьбі. Наприклад, зазначення Трускавця як місця виготовлення мінеральної води одразу посилює довіру споживача до вказаної продукції.

Світова практика свідчить, що найчастіше застосовуються Словесні товарні знаки. Адже:

словесний знак завжди легше вимовити, ніж передати його зображення словами;

словесний знак легше створити, ніж намалювати малюнок;

його простіше пов’язати з найменуванням підприємства;

його можна використовувати в будь-якій рекламі.

Прикладом може слугувати відоме слово SNICKERS . Цей словесний товарний знак має оригінальну назву, певний шрифт, кольори, що стали традиційними саме для цього виробу. У поєднанні з масовою рекламною кампанією цей товарний знак став загальновідомим і забезпечує виробнику великі прибутки.

Найчастіше словесним товарним знаком є власна назва підприємства. В деяких випадках підприємство додає до цієї назви певний символ, який містить притаманну саме Цьому підприємству особливість. Такий знак у поєднанні з високою якістю товару робить підприємство та його продукцію більш відомою. Це стосується, наприклад, такої фірми, як Мацушита електронікс , товарні знаки якої PANASONIK NATIONAL, TECHNICS , CANON, SONY загальновідомі в усьому світі.

Використання в ролі словесного товарного знака власної назви підприємства містить у собі й певну небезпеку. Ця небезпека полягає у тому, що з часом назва підприємства сприймається споживачами вже як назва певного товару чи послуги. Прикладом цього є історія фірми ХЕRОХ. Будучи одним із лідерів у виробництві копіювально-розмножувальної техніки, ця фірма досягла того, що її назва стала асоціюватися не з власною продукцією, а з копіювальною технікою взагалі. Нині широко використовуються вислови зробити ксерокопію , відксерити та інші. Таким чином, назва фірми нівелювалася, а кошти, які витрачаються на рекламу продукції з маркою ХЕRОХ , стимулюють бажання купувати копіювально-розмножувальну техніку взагалі.

Багато фірм використовують в ролі товарного знака малюнок, в якому використовуються певні символи. Вибір символу базується на інтуїції розробника, обумовлюється властивостями виробу, традиціями населення, місцевості тощо. Практика свідчить, що найпоширенішими у товарних знаках є символи, які легко сприймаються споживачами. Це такі символи як сонце, корона, зірка, жіноча фігура, лев та інші.

Так, сонце у підсвідомості людей залишається символом бога й чистоти. Фахівці рекомендують використовувати його тим фірмам, які займаються торгівлею чи надають послуги. Розміщення такого символу на продукції буде сприяти стимулюванню її збуту. Оскільки сонце є чи не найпопулярнішим символом, то зображувати його на товарному знаку бажано у поєднанні з іншими елементами.

Зірка як символ використовується як елемент державної чи військової символіки.

Жіноча фігура символізує красу, витонченість, надію. Доцільно використовувати в товарних знаках фірм, що виготовляють парфуми, жіночу білизну, прикраси тощо.

Корона вказує на ореол величності й певної таємничості. Корона символізує солідність, надійність, порядність фірми та її продукції. Застосовується в товарних знаках практично в усіх галузях виробництва.

Лев символізує владність, силу, вселяє повагу. Формує у споживачів враження про підприємство, яке випускає дану продукцію, як сильного, стабільного, поважного, ділового партнера.

До вибору символів треба ставитись з обережністю. У разі надмірного розповсюдження символи можуть перетворитись з індивідуального фактора ідентифікації товару на загальновживаний.

Розробка товарного знака починається з вибору способу створення цього знака.

Є три основні способи створення товарного знака:

коли товарний знак повинен нести пряму інформацію про даний товар;

коли товарний знак повинен нести опосередковану інформацію про даний товар;

коли товарний знак взагалі не повинен нести інформацію про даний товар.

Якщо прийнято рішення про те, що товарний знак повинен нести пряму інформацію про товар, то слід вирішити, за допомогою яких символів можна передати цю інформацію. При цьому, аби нові товарні знаки мали тільки їм притаманні відмінності, необхідно вже на початковому етапі знайти відповідь на два основних питання:

яку саме інформацію про власні вироби підприємство прагне передати за допомогою знака?

яку інформацію про цей виріб хотіли б отримати покупці?

Тому спочатку підприємець самостійно вибирає найважливіші характеристики, які повинен нести товарний знак. Наприклад, якщо підприємство виготовляє меблі, то такими характеристиками можуть бути престижність, елегантність. Аналогічне питання вирішують на прохання підприємця і споживачі, які можуть вказати на інші, більш важливі для них характеристики. Наприклад, це можуть бути зручність, компактність тощо.

Об’єднавши ці пропозиції, отримаємо вихідні дані про те, які саме характеристики меблів необхідно відобразити на товарному знаку. Наприклад, це зручність і елегантність. Приклад такого товарного знака, який використовує фірма меблів Нойхаузен , наведений на рис. 2:

Рис. 2 Товарний знак фірми Нойхаузен, яка виробляє меблі

Якщо прийнято рішення про те, що товарний знак повинен нести опосередковану інформацію про товар, тоді потрібно визначитись, яким саме символом доцільно користуватись, щоб передати сутність даного товару. У більшості випадків для цього типу знаків використовують характерні зображення давньогрецької, римської, єгипетської, індійської культури. Традиційно використовуються і назви тварин, особливо для автомобілів. Наприклад, характерним є вибір зображення мустанга (дикого коня) в якості товарного знака автомобіля компанії Форд .

Якщо прийнято рішення, що товарний знак не повинен нести ніякої інформації про товар, то його можна скласти двома методами:

як реально існуючі слова або вирази;

як штучно створені чи придумані слова.

При створенні товарного знака потрібно пам’ятати, що не можуть одержати правову охорону позначення, які імітують державні герби, прапори та інші державні символи; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

Не можуть одержати правову охорону також позначення, які не мають розрізняльної здатності; складаються лише з позначень, які є загальновживаними; складаються з даних, що вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, місце і час їх виготовлення тощо.

Не можуть бути зареєстровані як товарні знаки такі позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими в Україні для даних або споріднених товарів; з фірмовими найменуваннями інших юридичних осіб, які відомі в Україні; зі знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Не реєструються як товарні знаки такі позначення, права на які в Україні належать іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них (без згоди їх авторів або правонаступників); прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети відомих в Україні осіб (без їх згоди).

Приклади деяких зареєстрованих в Україні товарних знаків наведені на рис. 3.

Рис. 3 Приклади зареєстрованих в Україні товарних знаків.

Після створення товарного знака його потрібно зареєструвати в Державному департаменті інтелектуальної власності. Для цього суб’єкт підприємництва повинен подати в зазначений Департамент заявку встановленого зразка. Заявка повинна містити:

заяву про реєстрацію знака;

зображення знака (подається у 5 10 примірниках);

перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати товарний знак;

документ про сплату збору за подання заявки, в тому числі за експертизу (в 1997-2004 роках ця плата складала 20 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

інші документи (наприклад, документ, що підтверджує показ експонатів з використанням заявленого знака на виставках).

Зображення знака, що заявляється на реєстрацію, подається у вигляді фотокопії або друкарського відбитка розміром 8х8 см. Якщо заявляється об’ємний знак, його фотокопія подається у такому ракурсі, який дає можливість уявити весь об’єкт в цілому. Якщо як знак заявляється етикетка, вона подається розміром, який не перевищує 14х14 см.

Разом із зображенням знака подається опис знака та його кольорової гами. Знаки, які складаються з кількох складових елементів, потребують тлумачення цих елементів.

Якщо словесний знак не має смислового значення, тоді треба вказати спосіб його утворення: наприклад, абревіатура (тобто перші букви назви суб’єкта бізнесу чи іншої організації); вигадане слово чи початкові частини окремих слів, які утворюють нове слово.

Якщо словесний знак має смислове значення, то для випадку, коли словесне позначення не поширене в українській мові (наприклад, застаріле слово або спеціальний термін), потрібно вказати значення цього слова. Якщо словесний знак подається іноземною мовою, то для знаків, що мають смислове значення, необхідно додати його переклад українською мовою та транслітерацію літерами українського алфавіту.

У разі, коли товарний знак має абстрактний характер, вказується те, що він символізує. Якщо як знак заявляється виключно колір або поєднання кольорів, то до заявки можуть додаватися приклади їх використання.

Спрощена форма заявки на реєстрацію товарного знака, яку повинен подати суб’єкт підприємництва, наведена на рис. 4.

Датою подання заявки є дата одержання Державним департаментом інтелектуальної власності матеріалів, що містять клопотання про реєстрацію знака, відомості про заявника та його адресу, достатньо чітке зображення позначення, що заявляється, перелік товарів і послуг, для яких заявляється знак.

Заявник має право на пріоритет заявки протягом 6-ти місяців від дати подання попередньої заявки до Патентного відомства держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Рис. 4 Спрощена форма заявки для реєстрації товарного знака

Заявник має право на пріоритет знака, який був показаний на офіційній виставці, проведеній на території держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, протягом 6-ти місяців від дати відкриття виставки.

Експертиза поданої заявки на реєстрацію товарного знака складається із таких етапів:

встановлення дати подання заявки;

експертиза заявки за формальними ознаками;

експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак.

Якщо в результаті проведення експертизи поданої заявки прийнято позитивне рішення, то заявнику поданої заявки видається відповідне свідоцтво, яке засвідчує право власності на заявлений товарний знак. Інформація про видачу свідоцтва публікується в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності, а сам знак заноситься до відповідного державного Реєстру.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки. Цей строк продовжується Державним департаментом інтелектуальної власності щоразу на 10 років за клопотанням заявника. Таке клопотання повинно подаватись протягом останнього року дії свідоцтва. За видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг заявник повинен сплатити державне мито у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Свідоцтво дає його власнику виключне право використовувати товарний знак. Використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, на упаковку, вивіску, етикетку, нашивку, бирку тощо; застосування його в діловій документації, в рекламі, в мережі Інтернет тощо. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати даний товарний знак без згоди власника свідоцтва.

Разом з тим, виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати зареєстрований товарний знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло:

до дати подання заявки;

якщо було заявлено пріоритет, то до дати пріоритету заявки;

у випадку некомерційного використання знака;

в усіх формах повідомлення новин і коментарів у засобах масової інформації;

в інших випадках за рішенням суду.

Кожен суб’єкт підприємництва за бажанням може подати заявку на реєстрацію товарного знака в інших іноземних державах. Порядок подання такої заявки регулюється Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків і здійснюється за посередництвом Державного департаменту інтелектуальної власності.

2 Завдання для самостійного виконання

В таблиці 1. наведені дані щодо товарів і послуг, на які потрібно розробити товарний знак.

Таблиця 1. Початкові дані для виконання завдання

Варіант

Товар або послуга

Варіант

Товар або послуга

1

Виробництво легкових автомобілів

16

Виробництво ліків

2

Виробництво меблів для побуту

17

Виробництво канцелярських товарів

3

Пошиття різноманітного дитячого одягу

18

Стоматологічні послуги

4

Пошиття жіночого зимового одягу

19

Освітянські послуги

5

Виробництво кольорових телевізорів

20

Виробництво мінеральних добрив

6

Пошиття модного чоловічого одягу

21

Ремонт взуття

7

Виробництво дитячого взуття

22

Лікувальний масаж

8

Виробництво електричних прасок

23

Виробництво міксерів

9

Виробництво мобільних телефонів

24

Виробництво калькуляторів або комп’ютерів

10

Пошиття елегантного спортивного одягу

25

Виробництво килимів

11

Виробництво харчових продуктів, наприклад, ковбаси

26

Виробництво харчових продуктів,

наприклад, майонезу

12

Виробництво сучасних газових плит

27

Виробництво настільних ламп

13

Виробництво замків для осель, гаражів тощо

28

Виробництво спортивних літаків

14

Виробництво дитячих іграшок

29

Виробництво безалкогольних напоїв

15

Виробництво харчових продуктів, наприклад, джему

30

Виробництво велосипедів для підлітків

На підставі завдання, наведеного в таблиці 1, потрібно:

1. Визначити вид товару або послуги, для яких потрібно розробити товарний знак.

2. Вибрати спосіб розробки товарного знака.

3. Розробити товарний знак та нарисувати його.

4. Зробити опис товарного знака.

5. Скласти заявку на реєстрацію товарного знака.

6. Зробити висновки.

Примітка. За бажанням і при погодженні з викладачем студент може запропонувати для розробки товарного знака будь-які інші товари, які викликають у нього певний інтерес. Вибір товарів необмежений, наприклад, шоколадні цукерки, побутова техніка та багато інших товарів широкого вжитку.

3 Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття товарний знак . Які функції він виконує?

2. Чим товарний знак відрізняється від знака обслуговування?

3. Які товарні знаки можуть бути об’єктами правової охорони Україні?

4. Зробіть порівняльний аналіз таких позначень: ©, ® та ТМ .

5. Охарактеризуйте основні способи створення товарних знаків.

6. Які позначення не можуть отримати правову охорону в Україні в якості товарних знаків?

7. Які товарні знаки не можуть бути зареєстровані в Україні?

8. Дайте характеристику документів, які потрібно подати до Державного департаменту інтелектуальної власності з метою отримання свідоцтва про правову охорону товарного знака.

9. Як робиться опис товарного знака? Наведіть приклади.

10. Як визначається дата пріоритету при розгляді заявки на отримання свідоцтва про правову охорону товарного знака?

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Мета: отримання студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок з розробки, оформлення знаків для товарів і послуг та їх реєстрації в Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok