Техніко-економічне обґрунтування модернізації вантажних візків за рахунок подовження строку служби колісних пар

5 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ВІЗКІВ ЗА РАХУНОК ПОДОВЖЕННЯ СТРОКУ СЛУЖБИ КОЛІСНИХ ПАР

5.1 Обгрунтування

Модернізація візкув на цуй час важлива бо основний візок який використовується на вантажних вагонах 18-100 морально застарів і не відповідає умовам роботи при збільшених навантаженнях від коліс рейки та високих швидкостей руху. У цих нових умовах спостерігається збільшення зносу гребенів коліс яке на часі називається «Катастрофічні» бо знос гребенів перевищує у декілька разів.

Це призводе до надто частих переточок коліс щоб поновити стандартний профіль котіння при кожній переточці коліс мають місце значні витрати часу коштів та металу коліс. Усе це потребує негайного втручання у конструкцію візка,бо як доведено вченими його конструкція застаріла і не відповідає сучасним вимогам. За кордоном ці візки вже не використовують,їх замінили на візки з одноелиментими рамами,яка забезпечує суттєве зменшення зносу гребенів коліс завдяки збереженню в процесі експлуатації достатньої паралельності осей колісних пар.

5.2 Визначення показників для розрахунку економічного ефекту

Таблиця 5.1 – Калькуляція витрат на деповський ремонт триангеля

Найменування статті витрат

Сума, грн.

Викатка колісних парз візка

500

Діагностика- вимірювання зносу профілів коліс

1500

Обточка колісних пар на токарному верстаті «Рафомед»

600

Установка колісних пар на візок

400

Виготовлення проужніх пластин

18000

Виготовлення деталей,що скріплюють

10000

Додаткова обробка бічної рами візка

2000

Зборка візка

2000

Всього

35000

Річна програма ремонту вагонівза даними депо дорівнює 90 вагонів,відповідно 360колісних пар

Для визначення собівартості необхідно визначити заробітну плату робітників зайнятих ремонтом однієї колісної пари

При ремонті задіяно: слюсарів 4-го розряду-4 чоловіка,з годинною тарифною ставкою -14,85грн. та 1-токарь 3-го розряду з ГТС-13.42 грн

Враховуються доплати у розмірі:за вечірні години 18%,за святкові-25%,вислуга років-7%,шкідливі умови праці-10%.Всього-60% від заробітної плати

Заробітна плато розрахунок за формулою

де Чобл-численність облікова

ГТС-годинна тарифна ставка,грн.

слюсарі:

Розрахунок витрат на електроєнергію наведений у таблиці 7.2

Відрахування на соцстрах при 37,5%

Загально виробничі витрати (120%)

Адміністративні витрати (18%)

Загальні витрати складають

Таблиця 5.2 – Витрати на електроєнергію

Найменува-

ння

Кількість,

од.

Потужність,

кВт

Час роботи, год

Витрати на

електроєнергію, кВт год

Установка

1

3,6

0,8

2,9

У зв’язку із впровадженням нового технологічного обладнання потрібно розрахувати витрати на електроенергію, грн. за формулою

, (5.1)

де 1,0 - вартість 1кВт електроенергії для депо, грн;

1,2- коефіцієнт, який враховує втрати електоренергії в мережі ;

К СП - середній коефіцієнт попиту (0,35);

∑ РУСТ - сумарна встановлена потужність обладнання, кВт;

FОБ – витрати часу роботи обладнання на обробку 1ї деталі(0,1 год.);

mСМ - число змін роботи обладнання;

ηЗ - коефіцієнт завантаження обладнання, (0,7- 0,75)

грн.

Кількість працівників зайнятих при ремонті визначаються за формулою

(5.2)

де Тр– трудомісткість перевірки одного триангеля;

N – річна програма ремонту триангеля;

Fра.час. – річний фонд робочого часу, 3036 год;

Визначаємо кількість працівників зайнятих ремонтом до впровадження установки. При цьому трудомісткість складає 0,6 люд./год.

Визначаємо кількість працівників зайнятих ремонтом після впровадження установки. При цьому трудомісткість складає 0,25 люд./год.

Так як, після впровадження нового обладнання трудомісткість зменшиться, то і кількість працівників зайнятих ремонтом – зменшилась, що приведе до зменшення витрат на заробітну плату.

Таблиця 5.3 –Витрати на матеріали

Показник

Кількість

Вартість одиниці

Зат.вартість

Сталь ресорна

0,16т

2500

400

Сталь вуглицева

0,05т

3000

150

Сталь митна

0,12т

1000

120

Інші росходи

87

Електроенергія

45 кВт при 1,5 годин

67,54

Всього

824,54

Загальна собівартість ремонту однієї колісної пари складає

При модернізації візків,відповідно статистичних даних російського депо змінюється обсяг ремонту на 40% тобто,якщо за даними депо Балашовка загальний річний обсяг ремонту колісних пар складає 360 к.п.,то зі зменшенням він буде дорівнювати 216 кол.пар

Розрахунок економічного ефекту від впровадження установки для механічної обробки цапф триангеля приведений в таблиці 7.4

Таблиця 5.4 - економічний ефект на п’ять років

Показники

Роки розрахункового періоду

2014

2015

2016

2017

2018

1. Річний обсяг ремонтуємихтриангелів

5280

5280

5280

5280

5280

2. Собівартість ремонту одного триангеля за старою технологією, грн

90,98

90,98

90,98

90,98

90,98

3. Річні затрати по ремонту триангеля до впровадження заходу, тис.грн.

480,374

480,374

480,374

480,374

480,374

4. Одиноразові витрати, грн

25000

-

-

-

-

5. Собівартість ремонту одного триангеляза новою технологією, грн.

59,28

59,28

59,28

59,28

59,28

6. Річні затрати по ремонту триангеля після впровадження заходу, тис.грн

312,998

312,998

312,998

312,998

312,998

Продовження таблицы 5.4

Показники

Роки розрахункового періоду

2014

2015

2016

2017

2018

7. Ліквідаційне сальдо (5%), грн.

-

-

-

-

-

8. Всього витрат після впровадження нового обладнання, тис.грн.

337,998

312,998

312,998

312,998

312,998

9. Економічний ефект,

тис.грн

142,376

167,376

167,376

167,376

167,376

10. Коефіцієнт приведення витрат до облікового року

11. Економічний ефект з урахуванням коефіцієнта приведення до облікового року, тис.грн.

2,3

327,465

2,1

351,490

1,9

318,014

1,7

284,539

1,6

267,802

12. Економічний ефект з наростаючим підсумком, тис.грн.

327,465

678,955

996,969

1281,508

1549,310

Висновок: Проведені нами розрахунки підтверджують раціональність модернізації візків. Вже на першому році отримуємо позитивній результат у розмірі 222,24 тис. грн

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

КоржЭкономика.docx

КоржЭкономика.docx
Размер: 43.5 Кб

.

Пожаловаться на материал

Модернізація візкув на цуй час важлива бо основний візок який використовується на вантажних вагонах 18-100 морально застарів і не відповідає умовам роботи при збільшених навантаженнях від коліс рейки та високих швидкостей руху. Визначення показників для розрахунку економічного ефекту

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Процесс исследования конфликта

Под эволюцией конфликта понимается одна из основных категорий анализа конфликта. Психолог должен постоянно обращаться к практике. Логика процесса исследования конфликта. Методологические принципы психологии конфликта. Психология.

Подпрограммы пользователя (функции)

Определение функций Прототип функции Вызов функции Массив в качестве аргумента функции Вызов функции с переменным числом параметров Передача параметров функции main Рекурсия Макроподстановка (inline-подстановка) функций

Виды разборов слова. Русский язык

План фонетического разбора. План морфемного разбора. Схема морфологического разбора прилагательного. Образец морфологического разбора прилагательного. Схема морфологического разбора глагола. Образец морфологического разбора глагола. План разбора простого предложения

Кошиць Олександр Антонович (1875-1944) 

Український хоровий диригент, композитор, етнограф і письменник-мемуарист. Належав до старої священичої родини: батько Антін Гнатович – священик у 1877 р. переїхав на нову парафію поруч із Шевченковою Кирилівкою – у село Тарасівку Звенигородського повіту.

Організаційно-педагогічні засади оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Магістерська робота Предмет дослідження: система оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів на державно-громадських засадах.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok