Римське право

1.

Етапи розвитку римського права

2.

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

3.

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

4.

Поняття і особливості римського цивільного права

5.

Джерела правоутворення римського права

6.

Кодифікація Юстиніана

7.

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

8.

Загальна характеристика легісакційного процесу

9.

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

10.

Поняття та види позовів

11.

Особливі засоби преторського захисту

12.

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

13.

Поняття правоздатності та дієздатності

14.

Правове становище вільновідпущеників

15.

Поняття і види юридичних осіб

16.

Поняття і види спорідненості у римській сімї

17. і 18 РАЗОМ

17.Поняття шлюбу, його види

18.

Умови взяття шлюбу

19.

Особисті та майнові відносини між подружжям

20.

Зміст батьківської влади

21.

Відмінність усиновлення від узаконення

22.

Припинення шлюбу

 

23

Поняття речей та їх види

24.

Відмінність речового права від зобовязального

25.

Поняття та види володіння

26.

Поняття та зміст права власності.

27.

Способи набуття права власності.

28.

Поняття і види права на чужі речі

.

29.

Поняття і види сервітутів

.

30. Емфітевзис та суперфіцій.

Емфітевзис - довгострокове відчужуване й успадковане право користування чужою землею сільськогосподарського призначення.

Суперфіцій - довготривале, відчужуване й успадковане право користування чужою землею для забудови. Як правило, така земля належала державі та за користування землею встановлювалася плата.

31.

Поняття та форми застави

.

32.

Поняття і види зобов’язань

.

33.

Підстави виникнення зобов’язань

.

34.

Поняття та види договорів

.

36. 

Консенсуальні договори

37.

Група реальних договорів

.

38.

Вербальні договори

39. 

Письмові контракти

40.

Зобов´язання ніби з договорів

41. Спадкове право – це сукупність правових норм, які встановлюють порядок переходу майна, майнових прав і обов’язків померлої особи (спадкодавця) до її спадкоємців. Спадкове право у Римі належало до майнових прав. Спадкодавець – особа, яка залишала спадщину. Спадкоємець (heres) – особа, яка її отримувала. Спадщина (heredias) – майно померлого як єдине ціле, сукупність усіх прав і обов’язків.

42.

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

43. Спадкування за закономСпадкування за законом (ab intestato — спадкування всупереч заповіту) мало місце в таких випадках: а) за відсутності заповіту; б) визнання його недійсним; в) смерті спадкоємців, зазначених в заповіті, до відкриття спадщини або їх відмови від прийняття спадщини. В цих випадках спадкування наставало в порядку, встановленому законом; воно називалося ще спадкуванням «всупереч заповіту». Якщо заповідач висловив свою волю з відхиленням від вимог закону, то її не визнавали справжньою.

44. Прийняття спадщини Спадщина відкривалась у момент смерті спадкодавця. А з відкриттям спадщини для зацікавлених осіб виникало право її набуття. Умовами, необхідними для прийняття спадщини, були: 1) здатність покликаних спадкоємців прийняти спадщину; 2) виразити певним чином свою волю про це. Способи вираження волі на прийняття спадщини: 1) заява про бажання прийняти спадщину (усна, письмова) у довільній формі, але при свідках; 2) фактичний вступ в управління спадщиною, тобто вираження своєї волі конкретними діями. Вступ у спадщину означав, що спадкоємець прийняв на себе все майно, всі обов’язки спадкодавця, тобто прийняв не тільки права, майно, але й обов’язки. Надзвичайне спадкування :1) спадкування дітей від конкубіни та 2) спадкування того з подружжя, який пережив іншого.

45. В римському праві конкубінат - постійне (не випадкове) дозволене законом співжиття чоловіка і жінки. Конкубіна не розділяла соціального становища чоловіка. Крім того, чоловік в республіканську епоху міг перебувати і в законному шлюбі, і в конкубінаті (з різними жінками).

46. Заміна сторін у зобов’язанні.Заміна сторін у зобов´язанні спочатку не допускалась. Як зазначалося, римське зобов´язання на ранніх стадіях були суворо особистими взаєминами кредитора і боржника, що за умов обмеженого цивільного обігу не спричиняло істотних незручностей. Пізніше був потрібний більш гнучкий підхід. Цьому сприяло й те, що з давніх часів римське право допускало перехід більшості зобов´язань у спадщину. Виняток становили тільки зобов´язання, тісно пов´язані з особою кредитора або боржника (обов´язок художника написати портрет тощо). Останні не могли бути предметом спадкування. І все ж заміна осіб у зобов´язанні за життя кредитора і боржника тривалий час не допускалась, що було дуже незручно.

Основою заміни осіб у зобов´язанні стала  1) (оновлення зобов´язання) - новація, яка полягала в тому, що за погодженням з боржником кредитор передавав своє право вимоги третій особі (з її згоди). 2)цесія – це перенесення права вимоги кредитора на іншу особу без погодження з боржником.

47. Звернення до свідків — літісконтестаціо (litis contestatio — засвідчення спору) — мало важливе правове значення, оскільки погашало позов, тобто після розгляду спору в претора позивач уже не мав змоги повторно закласти той самий позов проти того самого відповідача, якщо навіть з яких-небудь причин справа не розглядалась в суді і позивач не отримав присудження.

Моментом літісконтестації справа провадженням у претора закінчувалась, далі в присутності сторін претор призначав суддю і справа переходила в другу стадію in judicium — до суду.(Легісакційний процес).

48. Реституція — це повернення, відновлення попереднього стану. В особливо важливих випадках претор дозволяв знищувати юридичні наслідки, які наставали у зв'язку з тим, що він визнавав несправедливим застосування в подібних випадках загальних норм права. За допомогою цього правового засобу претори усували збиток, нанесений особою, яка виконувала обов'язки.

49. Виконання зобов’язання. Звичайним способом припинення зобов’язання було їх виконання. Існували також вимоги, які були обов’язковими. І. Платіж (solutio). ІІ. Зобов’язання вважається виконаним за умови, що це виконання прийняв сам кредитор. ІІІ. Виконання має відповідати змісту зобов’язання. IV. Місце виконання. V. Час виконання. Зобов’язання не виконане в обумовлений строк вважалося невиконаним. Виконане, але із запізненням (простроченням) – неналежно виконане. Наслідком невиконання або неналежного виконання зобов’язання – обов’язок боржника повернути кредиторові заподіяну ним шкоду. Забезпечення зобов’язань Правові засоби забезпечення виконання зобов’язань: застава, завдаток, неустойка, інтерцесія.

50.

Спадкова трансмісія

.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok