Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян — Римське право | iFREEstore

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Суб 'єкт права — це той, хто може бути носієм права, особою. Ця здатність залежить від соціально-економічного розвитку суспільства, це не було природженою властивістю людини. Зокрема, раби були не суб'єктами, а об'єктами права. Суб'єктом права були фізичні й юридичні особи, які тоді не розмежовувалися. У той час знаряддя праці поділялися на німі, мукаючі й обдаровані мовою. Юрист Ульпіан стверджував, що "з точки зору цивільного права раби вважаються ніким". В свою чергу, вільні члени суспільства мали неоднакову правоздатність і дієздатність. Повна правоздатність складалася з трьох основних елементів - стан свободи, стан громадянства, сімейний стан. Лише особа з повним набором вказаних елементів (вільний, громадянин Риму, "батько сімейства") користувалася цивільними правами в повному об'ємі. Ці права полягали: 1) в праві вступати в законний римський шлюб; 2) праві торгувати, тобто укладати будь-які угоди та бути власником рухомого та нерухомого майна. Римський громадянин міг користуватися усіма політичними правами, обиратися на найвищі посади в державному апараті (консула, претора) і при тому не користуватися повним об'ємом цивільних прав, якщо він продовжував перебувати під батьківською владою. Римський громадянин, висланий за злочин у місцевість, населену перегрінами, своє громадянство втрачав, хоча і без втрати стану свободи. Можливим був і зворотний варіант, коли латин, перебравшись на постійне місце проживання до Риму, автоматично отримував римське громадянство. Особа могла або набувати певного об'єму прав, або втрачати частину правоздатності чи й усю правоздатність (продаж у рабство).

При народженні вільного або при наданні рабу свободи виникала їх правоздатність. В окремих випадках правоздатність могла виникнути і до народження дитини (поділ спадщини, при якому до уваги бралися діти спадкодавця, народжені після його смерті). Цивільна смерть - це припинення правоздатності зі смертю вільного чи його продажем у рабство. Іноді при вирішенні майнових спорів важливо було точно визначити момент втрати правоздатності, наприклад, для визначення наступності спадкування у разі смерті кількох членів родини, кожний з яких міг бути спадкоємцем.

Поступово, зі становленням Риму як світової держави, відмінності правового статусу вільних - громадян, латинів, перегрінів, вільновідпущеників - згладжувалися, однак прірва між вільними і рабами зберігалася.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

залык римське.docx

залык римське.docx
Размер: 87.4 Кб

.

Пожаловаться на материал

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Хоровая литература зарубежная

Развитие и разнообразие жанров и форм в хоровой музыке Западной Европы (Средневековье и Возрождение). Жанры культовой музыки. ТЕРМИНЫ по жанрам светской музыки. Хоровая музыка эпохи барокко. Хоровая музыка композиторов-романтиков.

Наложение эластичного бинта на нижнюю конечность. Практический навык

Русская философия

Проблемы соотношения веры и разума, здравого смысла и интуиции, философии и теологии, идеала мирского и аскетического.

Аргументы к сочинению по роману-эпопее «Война и мир» Л.Н.Толстого

Проблема нравственного совершенствования. Проблема лицемерия. Проблема отрыва от народа, антинациональная ориентация. Проблема морального разложения людей. Проблема противоречивости характера

Комп’ютерні системи

Архітектура комп'ютерних систем. Паралельна обробка інформації. Паралельність даних. Класифікація комп'ютерних систем. Паралельні алгоритми. Характеристика типових схем комунікації в багатопроцесорних комп'ютерних системах. Закон Амдала. Обробка інформації векторним процесором. Структура векторного процесора. Векторно-конвеєрні комп'ютерні системи. Матричний процесор. Архітектура матричних комп'ютерних систем. Структура процесорного елементу. Мультипроцесори типу NUMA, COMA, Sun Enterprise 10000. Кластери. Топологія кластерних пар. Асоціативні, систолічні КС. Класифікація структур систол.