Поняття правоздатності та дієздатності

Здатність бути суб’єктом права – правоздатність (caput) визначалася трьома станами:

свободи, громадянства і сімейного стану:

за станом свободи населення Риму поділялося на дві групи:

вільних і рабів;

за станом громадянства вільні утворюють п’ять груп: римські громадяни, латини, перегріни, вільновідпущеники, колони;

за сімейним станом – глави сімейств та інші члени родини.

Стани могли змінюватися і тоді відповідно змінювався і обсяг правоздатності.

Правоздатність як здатність бути носієм певних прав – виникала з моменту народження. Але в деяких випадках і до народження (в спадкових справах). Момент народження (який має юридичне значення) римські юристи визнавали – відділення дитини від утроби матері та її крик. У мертвої дитини правоздатність не виникала.

Припинення правоздатності:

смерть людини;

продаж у рабство;

полон;

засудження до такого покарання, як довічна каторга.

Повна правоздатність наставала за наявності свободи, римського громадянства і сімейного стану глави сім’ї Правоздатність лише наявність прав, а скористатися ними самостійно особа може при наявності ще й дієздатності.

Дієздатність – це здатність здійснювати юридично значимі дії і відповідати на них. Дієздатність настає з досягненням певного віку, а також залежить і від інших обставин.

Чинниками, які впливали на дієздатність, були:

І. громадянська честь, якої можна було позбавити.

Розрізняли:

1) повне позбавлення честі – це результат покарання судом і пов’язане з втратою громадянства;

2) припинення честі –

.ІІ. Обмеження за статтю.

Жінки в Римі обмежувалися в дієздатності.

І лише за законодавством Юстиніана було встановлено рівноправність чоловіка і жінки.

ІІІ. Обмеження за релігійною приналежністю. За християнських імператорів обмежувалася правоздатність язичників та єретиків. IV. Вікові обмеження. За віком дієздатність громадян поділялася на три групи:

а) недієздатні (діти до 7 років) – infantes;

б) дівчата з 7 до 12 років, хлопці з 7 до 14 років – обмежено дієздатні. Могли вчиняти дрібні правочини. Для здійснення правочинів, спрямованих на припинення прав або виникнення обов’язків, то потрібна була згода опікуна. Правочини, здійснені без згоди опікуна, забов’язували неповнолітніх тільки в межах збагачення, одержаного за цією угодою.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Алгоритм оказания неотложной помощи при напряжённом пневмотораксе

Примеры шаблонов общения с секретарем

Основные цели Выйти на Лицо Принимающее решение Преодолеть первичные возражения Узнать необходимую информацию Выделиться на фоне остальных звонящих

Неврология. Нейрохирургия. Генетика

Ответы на экзамен по неврологии. Синдромы заболеваний их клиника, диагностика, лечение. Общая и Частная неврология. Нейрохирургия. Медицинская генетика.

Філософія. Конспект лекцій

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності.

Социальная защита населения в политике государства

Место социальной защиты населения в политике государства .Функции системы государственной социальной защиты населения. .Государственные гарантии в системе социальной защиты населения.