Правове становище вільновідпущеників

Відпущений на волю раб назив. Вільновідпущеником(лібертин). Причому він набував статусу свого володаря.

Коли володар відпускав вільновідпущеника то вільновідп. повинен давати клятву володарю. Вільновідп. Від римських громадян відрізнявсь за обсягом публічних прав, а також у цивільно-правовій сфері. Статус вільновідп. Був у певній залежності від свого колишнього володаря(патрона) і його сімейства.

Клятва – обіцянка, а саме сприяти патрону в публічних справах.

Після смерті без заповіту спадщину вільновідп. Передавали володарю.Багаті вільновідп. Повинні віддавати певну частину спадщини володарю.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Исследовательский проект: Познавательный интерес подростков

Гражданское право

Общие положения гражданского права. Предмет, основные начала и особенности гражданского права. Источники гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации. Возникновение, осуществление и защита гражданских прав. Коммерческие и некоммерческие организации. Право собственности и другие вещные права. Частная, публичная собственность. Обязательственное право. Виды, понятие и роль договора.

Финансовые особенности разработки бизнес-плана

Особенности проработки финансовых вопросов в проектах бизнес-планов предприятий. Особенности использования бизнес-плана в деятельности региональных органов управления. Компьютерные программные продукты, используемые при подготовке и анализе бизнес-планов инвестиционных проектов

Чисельне інтегрування

ввести поняття чисельного інтегрування; навести формули чисельного інтегрування навести приклад Ключові слова: чисельне інтегрування, формула трапецій, формула Симпсона

Субъективное право: понятие, структура, значение

Основное юридическое содержание правоотношения составляет субъективное право и юридическая обязанность сторон. Субъективное право, или право отдельного лица, - необходимое понятие правовой системы и правовой науки.