Поняття і види юридичних осіб

В законах 12 таблиць зазначалось про перші юридичні особи- це професійні обєднання ремісників в релігійні корпорації.

У праві ранньої республіки існувало поняття спільної власності членів корпорації.

Згодом юристи почали відрізняти 2 типа юридичних осіб:

Корпорації

Товариства

Статус корпорації було сформовано юристом Гаєм таким чином:

В сфері цивільно-правових відносин вона прирівнюється до фізичних осіб

Вихід зі складу корпорації окремих осіб не впливає на її становищне

Майно корпорації відособлене від майнових прав її членів

Корпорація має право вступати у майнові відносини, але через представництво окремих осіб

Статус товариства відрізняється такими ознаками:

У кожного члена товариства є певна частка майна яка при вибутті йому виділяєьбся

Смерть або вихід зі складу одного або кількох членів товариства, тягне за собою припинення договору товариства

В епоху імперії влада ставилась з недовірям до громадських обєднань

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій

Загальні риси первісної економіки та етапи її розвитку (с.р.).  Особливості господарського розвитку та економічної думки:  Давнього Єгипту;  Месопотамії;   Давньої Індії;   Давнього Китаю;   Стародавніх Греції та Риму.  Господарська діяльність в первісній історії України.

Професіоналізм як моральна риса особистості

Реферат з дисципліни: «Етика в рекламі і PR». Професіоналізм - сукупність досягнутих індивідом теоретичних знань. Етичні принципи рекламної і PR-діяльності в інформаційному суспільстві. Право громадськості на інформацію та журналістська відповідальність

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Экономиканы мемлекеттік реттеу түсінігі, міндеттері және. Экономиканы мемлекеттік реттеу методологиясы. Экономиканы мемлекеттік реттеудің ұйымдық негіздері және. Өтпелі экономикадағы мемлекеттің рөлі. Экономикалық өсу: оны қамтамасыз ету жөніндегі негізгі. Әлеуметтік-экономикалық болжам жасау және жоспарлау – экономиканы реттеу жөніндегі мемлекет қызметінің бастапқы кезеңі ретінде. Ғылыми-техникалық прогрестің бағыты және мемлекеттің оны жеделдетудегі рөлі.

Философия (философияның)

криминалистическая тактика следственного осмотра

Дипломная работа на тему \"криминалистическая тактика следственного осмотра\". Можно подвести некоторые итоги. Прежде всего, следует отметить, что результаты следственного осмотра могут быть использованы при проведении почти всех следственных действий. Однако чтобы пользоваться этими результатами необходимо, чтобы эти результаты были.