Поняття і види спорідненості у римській сімї

Про сімейне право древнього Рима може бути сказане перш за все те, що римська родина, як її відображають Таблиці, була родиною суворо патріархальною, тобто яка знаходиться під необмеженою владою домовладця, яким міг бути дід чи батько. Таке споріднення називалося агнатичним, від чого всі "підвладні" домовладцю були один одному агнатами.Когнатичне споріднення виникало з переходом агнату (агнатки) в іншу родину чи з виділом з родини. Так, дочка домовладця, що вийшла заміж, підпадала під владу чоловіка і ставала когнаткою у відношенні своєї кровної родини.Когнатом ставав і син, що виділився з родини, (з дозволу батька).Навпроти, усиновлений і тим самим прийнятий у родину, ставав стосовно неї агнатом - із усіма зв'язаними з тим правами, у тому числі і на законну частину спадщини.Агнатичне споріднення мало безсумнівну перевагу над спорідненням кровним, ког+натичним, у чому не можна не бачити релікт, пережиток родових відносин.
← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации

Архитектура компьютерных сетей. Локальные вычислительные сети. Глобальная сеть. Интернет. Гипертекстовая технология. Технология электронной почты

Торговая марка. Маркетинг

Объектом исследования является – торговая марка. Предметом исследования является использование торговой марки в промышленном секторе экономики. Курсовая работа

Технология переработки нефти и газа и производства масел

Курсовой проект. Основы техно-химических расчетов. Составление материального и теплового баланса. Тепловые и энергетически расчеты. Расход теплоносителей, расход электроэнергии, определение размеров и количества основного оборудования. Типы производственных процессов.

Нефтяной терминал

Основы аудита

Конспект лекций специальности Финансы и кредит. Сущность аудиторской деятельности. Организация аудита и методы нормативного регулирования аудиторской деятельности. Правовой статус аудиторов и аудируемых лиц. Стандарты аудиторской деятельности. Сущность и методы обеспечения качества аудиторских проверок. Организация проведения аудиторских проверок. Предварительное планирование аудиторской проверки. Понятие, сбор и оформление аудиторских доказательств. Оценка результатов аудиторских процедур. Финансовый анализ в аудите.