Відмінність речового права від зобовязального

Важливим у римському праві є поділ майнових прав на речові і зобов’язальні, а тому треба здійснити порівняльний аналіз цих двох груп майнових прав.

Речове право виникає, коли особа має таке право на річ, яке дає їй можливість безпосередньої дії на цю річ.

Зобов’язальне право виникає, якщо у суб’єкта немає безпосереднього права на річ, а лише право вимагати від іншої особи надання речі.

Об’єктом речового права є річ.

Об’єктом зобов’язального права – дія іншої особи з приводу речі.

Речові права, переважно строками не обмежені, вони набуваються назавжди

Зобов’язальні права тимчасові. Права, які виникають з цих відносин припиняються разом з припиненням зобов’язання. Наприклад, борг повернуто і зобов’язання за договором позики припинялося.

Зміст речового права встановлюється законом.

Зміст зобов’язального права встановлюється договором

Види речових прав: право власності, права на чужі речі

Види зобов’язальних прав: договірне право; деліктне право; зобов’язання, які виникають з позадоговірних правомірних дій.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Поняття циклу. Складання алгоритмів з повтореннями. Рішення геометричних задач з використанням оператора повтору.

Лабораторна робота Поняття циклу в Scratch.

Методы расчета цены на основе ориентации на конкуренцию

Маркетинг. Тактические ценовые решения. Маркетинговые инструменты коммуникационной политики. Реклама, ее основные характеристики и задачи.

Экспериментальная психология

Вопросы к экзамену «Экспериментальная психология». Классификация методов психологического исследования. Задачи по экспериментальной психологии

Исследование финансовых аспектов развития Российской экономики в условиях повышения страновых рисков

Реферат По бухгалтерскому учёту Оценка состояния экономики России. Воздействие финансов на экономику РФ. Страновый риск. Влияние странового риска на становление рыночных отношений в РФ. Проблемы и перспективы государственного финансового регулирования экономики страновых рисков

Деловое общение

Реферат по дисциплине «Менеджмент». Теоретические аспекты делового общения. Понятие «деловое общение». Уровни и виды делового общения. Признаки делового общения. Формы и функции делового общения. Формы делового общения. Функции делового общения. Роль и значение делового общения в управленческой деятельности. Понятие управленческого делового общения и принципы мотивации исполнителей. Значение, функции и эффективность управленческого делового общения.