Способи набуття права власності.

Первісний спосіб - право власності набувається вперше або всупереч волі попереднього власника. Похідний - право власності переходить від однієї особи до іншої за їх взаємною угодою і бажанням. При цьому необхідно, щоб правопопередник був дійсним власником -ніхто не може передати більше прав, ніж має сам.

Первісні способи поділяються на:

Заволодіння. Річ, яка перебуває в обороті, але не має власника,переходить у власність того, хто її перший захопить. Можна привласнити як рухомі, так і нерухомі речі. Власником нерухомості стававтой, хто починав її першим обробляти. Юридично в становищі нічийної речі опинялися трофеї, захоплені на війні, а також речі, викинутіїх попереднім власником. Від речей викинутих відрізняються речізагублені, в цьому випадку втрачається володіння, а право власностізберігається.

Давність володіння - це добросовісне заволодіння чужим майном, відкрите та безперервне. Строки набувальної давності встановлювалися різні у різні періоди. Існували три певні умови набуття права власності за давністю володіння: а) таке володіння спирається назаконну основу - купівля, дарування, придане; б) вимагається добросовісність володільця (лише на момент укладання угоди), наприклад,покупець приймає продавця за власника; в) володіння є безперервнимпротягом визначеного терміну.

Переробка речі (специфікація) - це створення з вихідного матеріалу нової речі для себе (вино з винограду, ваза з глини тощо). Римським юристам часто доводилося розглядати вирішення спорів, колинова річ (помилково чи зумисно) була створена з чужого, наприклад,краденого матеріалу. За Юстиніана було постановлено: якщо виробник діяв не за злим наміром і якщо немає змоги повернути матеріал увихідний стан (вино - у виноград), потрібно винагородити власникаматеріалу.

Придбання плодів. Право власності належить тому, хто на момент відділення був власником плодоносної речі (віддана у позичкукорова принесла теля, його власником буде господар корови, а не їїдержатель).

Похідні способи набуття основною правовою формою мали договір, зокрема купівлі-продажу, міни, застави. Право власності набувача базується на праві власності відчужувача. Також до похідних способів відноситься манципація (фактична передача речі у присутності свідків), уступка права (процедура перенесення права власності, наприклад, на борг, на чужі речі), передача (виконання умов договору купівлі-продажу, дарування)

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Гражданское право. Обязательства, Залог, Гражданско-правовая ответственность

Прекращение обязательства есть отпадение первоначально установленного обязательства как конкретного вида обязательственных связей. Способы обеспечения исполнения обязательств, виды. Залог, виды и особенности залога. Ответственность по гражданскому праву.

Удаление газов из воды

Важнейшим фактором коррозии железа в воде является растворенный кислород. Химический способ удаления газов, растворенных в воде (деактивация). Физический способ удаления газов, растворенных в воде (деаэрация). Удаление из воды растворенных газов.

Инновация политика Российской Федерации и ее влияние на развитие внешнеэкономических связей

Дипломная работа студента 5 курса очной формы обучения. Кафедра мировой экономики Определение понятия инновационной политики и ее составные элементы

Эксплуатация и ремонт электрооборудования

Курсовой проект. Выбор системы электропривода. Требования к электрическому освещения участка. Расчет электрического освещения (методом удельной мощности). Расчет мощности двигателя. Выбор схем управления двигателя и ее описание. Выбор элементов схем управления двигателя

Основы безопасности жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности ОБЖ РК. Гражданская оборона. Стихийные бедствия. Классификация чрезвычайных ситуаций. Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан.