Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Після падіння Римської імперії в 476 р. римське приватне право продовжувало існувати і навіть розвиватися в його східній частині — Візантії. Саме там була зроблена спроба врятувати рабовласницький спосіб виробництва шляхом кодифікації римського права, що була вжита імператором Юстініаном. Однак невмолиме колесо історії остаточно розвалило колись могутню рабовласницьку імперію Стародавнього Риму. З її падінням для римського права настала епоха забуття. На тривалий час воно ніби зникло. Його перестають вивчати, губляться нечисленні записи. Здавалось, остаточна загибель і втрата неминучі. Проте римське право продовжувало жити у свідомості римського народу, підкореного варварами. Поступово його починають застосовувати у відносинах між римським населенням, а потім і вивчати.

З розвитком ремесел, торгівлі і торгових відносин попит на римське право зростає. Наприкінці XI ст. в Болоньї був заснований університет, який набув всесвітньої слави завдяки вивченню римського права. Він став центром юриспруденції, що відроджувалась. Болоньський університет відіграв особливу роль у вивченні, систематизації і тлумаченні римського права. Сюди стікалися студенти з усієї Європи, а отже, формувалася корпорація знаменитих професорів. Слава Болоньської школи швидко зростала, в діяльності її простежуються дві особливості:

1. Заклик до ґрунтовного вивчення першоджерел. Особлива увага приділялася головній частині Корпусу Юстініана — Дигестам. Професори Болоньської школи .виявили та усунули багато протиріч, перекручень первісного тексту.

2. Суворе дотримування норм закону. В період, що передував заснуванню Болоньського університету, юристи дозволяли собі занадто вільно поводитися з нормами римського права. Було проголошено, що внаслідок колізії права і справедливості перевага надавалася правовій нормі.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Французская революция конец 18 века

Причины революции. Идеология французского просвещения. Периоды революции. Жирондисты. Германия 20 века. Веймарская конституция

Культура речи и деловое общение

Учебное пособие для студентов всех специальностей мастерство публичных выступлений. Законы общения, Коммуникативные барьеры, Умения и навыки делового общения, Спор как вид делового общения, Невербальное общение, Речевой этикет, Основы ораторского искусства.

Ранние формы религии

Накапливавшиеся в духовной культуре людей раннепервобытной общины элементы рационального и эмоционального миропонимания были все же еще только островками знания в море незнания.

Техническое регулирование, стандартизация и сертификация товаров

Лабораторная работа Техническое регулирование Вывод: Изучив основные разделы ФЗ «О техническом регулировании»

Подготовка и защита Выпускной квалификационной (дипломной) работы по специальности «Финансы и кредит»

Методические рекомендации содержат перечень обязательных требований и правил при подготовке и защите дипломных работ выпускниками Межрегионального открытого социального института, обучающимися по специальности 080105 «Финансы и кредит».