Поняття і види зобов’язань — Римське право | iFREEstore

Поняття і види зобов’язань

Зобов’язання – правовий зв’язок двох осіб – кредитора (creditor) і боржника (debitor), в силу якого кредитор має право вимагати, а боржник зобов’язаний щось зробити, дати, надати кредиторові, утриматись від вчинення певних дій.

Змістом зобов’язання є право кредитора і відповідний обов’язок боржника – права і обов’язки сторін.Предметом зобов’язання є дія або бездіяльність, які мають юридичне значення, породжують правові наслідки. Види зобов’язань: – за критерієм розподілу прав і обов’язків між сторонами зобов’язання поділяють на односторонні і двосторонні. Якщо в двосторонніх зобов’язаннях права і обов’язки розподіляються рівномірно між сторонами, то зобов’язання називаються синалагматичними. – за підставами виникнення зобов’язання поділялися на такі, що виникали з договору, ніби з договору, з делікту, ніби з делікту. – зобов’язання, забезпечені позовним захистом – цивільні або преторські; не забезпечені позовним захистом – натуральні. – зобов’язання подільні і неподільні. – роздільні зобов’язання (альтернативні). – зобов’язання родові та видові. – зобов’язання також поділяються на активні і пасивні, на дольові і солідарні. Правомірні дії, спрямовані на досягнення певного правового результату, тобто на виникнення, зміну або припинення прав і обов’язків, називаються правочинами.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

залык римське.docx

залык римське.docx
Размер: 87.4 Кб

.

Пожаловаться на материал

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Внесок Київської Русі у розвиток культури

У Софії Київській чудово збереглися мозаїки і фрески. Ілюміновані рукописи і друки XVI в. Роль культурного і політичному відродженні українства.

Что такое гипокауст?

Гипокауст (лат. hypocaustum, от греч. hypó — под, внизу, нижний и kaustós — горячий, раскалѐнный, подогретый) — наиболее распространѐнный тип классической античной, в особенности древнеримской, отопительной системы, предназначенной для обогрева одноэтажных зданий. Тест.

Сложноподчиненные предложения. Урок обобщения и систематизации изученного

Обобщить и систематизировать знания по сложноподчинённым предложениям, закрепить навык постановки запятой в СПП, формирование умения применять теоретические знания на практике, умение делать выводы, формирование умения графически обозначать изученные пунктограммы, а также умение составлять схемы СПП.   Развивать умение анализировать и систематизировать учебный материал. формирование умения оформлять свои мысли в устной и письменной форме, умение слушать других.  Воспитывать уважительное отношение к мнению других.

Поняття політичної еліти, її структура та функції

Сутність політичної еліти. Концепції еліт. Роль та функції еліти в сучасному суспільстві. Типологія і структура політичної еліти

Тест итоговый «Специалист по сетевым технологиям и администрированию сетей»