Підстави виникнення зобов’язань

Зобов'язання виникає з певних юридичних фактів. Факт- це дійсна, не видумана подія. Факти, що мають юридичне значення і породжують певні правові наслідки, називаються юридичними. В свою чергу, факти поділяються на події і дії. Події-це ті факти, які наступають незалежно від волі людини, - шторм, природна смерть людини, землетрус. Дії - це факти, які наступають з волі людей, можуть носити як правомірний (договір, розлучення тощо), так і протиправний характер (делікт).Правочин - це правомірні дії, спрямовані на досягнення певного правового результату (на виникнення, зміну чи припинення прав і обов'язків). Як правило, встановлення прав і обов'язків сторін при укладенні більшості правочинів відбуваються у відповідності з їх волею і бажанням. Такі правочини називаються двосторонніми. Правочин, укладений без згоди чи проти волі іншої сторони (під погрозою застосування насильства), вважається недійсним. Можливі односторонні правочини (заповіт).Підставою виникнення зобов 'язань служать юридичні факти: а) договір; б) ніби-договір; в) правопорушення; в) ніби-правопорушення.Договірне цивільне правопорушення - цивільне правопорушення, яке порушує договір (наприклад, прострочення виконання).Недоговірний делікт - це цивільне правопорушення, яке порушує права особи, з якою порушник у договірних відносинах не перебуває (пошкодження майна). Неправомірні дії прийнято поділяти на три типи: а) злочини; б) проступки; в) цивільні правопорушення. Зобов'язання могли виникати не лише з договорів, але й з неправомірних дій- особа, яка завдала матеріальних чи моральних збитків іншій, зобов'язана відшкодувати їх.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Финансовый менеджмент. Ответы к экзамену

Вопросы и ответы к комплексному экзамену по дисциплине «Финансовый менеджмент». Функции финансового менеджмента. Предпринимательский риск. Лизинг. Финансовая устойчивость Предприятие и финансы.

Цивільне процесуальне право

Система цивільного процесуального права України. Відповіді. Цивільно-процесуальний кодекс україни ЦПК. Цивільне процесуальне право -– це сукупність правових норм, які регулюють діяльність суду та інших учасників цивільного процесу. Конституція України про право громадян на судовий захист.

Вопросы и ответы по хирургии. Вариант №8

Ситуационная задача по хирургии. Какова последовательность болей в пояснице и гематурии при раке почки и мочекаменной болезни? Каков диапазон дифференциальной диагностики почечной колики? Что явилось причиной почечной колики у данной больной? Какие дополнительные методы исследования следует применить?

Исследование характеристик электрических схем в режиме Probe

Домашнее задание. Цель работы: приобретение навыков исследования характеристик электрических схем в режиме Probe.

Сопоставимость и сравнимость показателей бухгалтерской отчетности

Пользователи бухгалтерской отчетности и адреса её представления. Состав промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности и сроки ее представления. Организация работы по составлению бухгалтерской отчетности. Подготовительный этап.