Поняття та види договорів

Договір (contractus) – двостороння угода двох або більше осіб, спрямована на досягнення певного правового результату – здійснення певної дії або утримання від неї.Обов’язковою ознакою договору є позовний захист (actio). Тому розрізняють контракти і пакти. Пакти – неформальні угоди, які не мали позовного захисту і юридичного значення. Контракти – формальні угоди, які визнавалися приватним правом і забезпечувалися позовним захистом. З часом склалась система контрактів, які були поділені на чотири групи за способом укладення: 1) вербальні (словесні) «verba» – слово; 2) літеральні (письмові) «literae» – буква; 3) реальні (res – річ, передача речі); 4) консенсуальні (consensus – угода, досягнення згоди). Вони починали діяти: перші – з моменту усної домовленості; другі – з моменту укладення письмової угоди; треті – з моменту передачі речі; четверті – з моменту досягнення згоди взагалі. Згодом певні умови забезпечуються позовним захистом і виникає нова група договорів – безіменні. Найпоширенішими з них є міна, оцінний договір. Види договорів Строгого права Доброї совісті Договори односторонні і двосторонні. Платні – коли майнову вигоду мають обидві сторони (купівля-продаж). Безоплатні – тільки одна сторона (безпроцентна позика). Дискретний – кауза (мета) ясна. Абстрактний – не чітко виражена мета (causa) при новації. Формальні – коли законом вказано на конкретні вирази волі (передбачена манципація). Неформальні – не вказано (консенсуальні, контракти).35. Зміст договору.Елементи, які складали зміст договору могли бути: істотні (необхідні); звичайні; випадкові. І. суттєві (істотні), без яких нема самого договору ІІ. випадкові елементи договору (з’являються в договорі лише за бажанням обох сторін). ІІІ. звичайні елементи, без яких договір не втрачав юридичної сили.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Формування українських партій (кінець ХІХ — початок ХХ ст.).

Контрольна робота з курсу «Історія України» Формування українських партій

Жанровые особенности в мировой литературе 20 столетия

Жанровые особенности романа Евгения Замятина «Мы» и антиутопия ХХ века. Социально-философская проблематика романа Евгения Замятина «Мы». Система оппозиций в романе. Что такое социалистический реализм? Ответы Андрея Синявского, Бориса Гройса, Владимира Набокова. Символика постреволюционной культуры. Литературные аллюзии в комедии В. Маяковского «Клоп». Литературный и социальный подтекст повести Михаила Булгакова «Роковые яйца». Литературно-мифологический подтекст повести.

Заболевания которые нуждаются в транспортировки

Дипломная работа. Актуальность данной темы заключается в многообразии травм нуждающихся в госпитализации, а также средств транспортировки, которые наиболее щадящие доставят пациента в стационар.

Дисципліни терапевтичного профілю. Тести і відповіді

Лікувальна справа тема Дисципліни терапевтичного профілю тест з правильними відповідями

Основные требования к современному уроку. Характеристика параметров организационной четкости урока

Типы уроков. Структурные компоненты комбинированного урока. Дидактическими требованиями к современному уроку. Правила организации современного урока. Подготовка учителя к урокам. Особенности самоорганизации учителя. Требования к технике проведения урока.