Консенсуальні договори

Консенсуальні договори - набували чинності на момент досягнення угоди про предмет договору, та з цього моменту кредитор мав право вимагати від боржника виконання договору (тобто незалежно від передання речі).Види консенсуальних контрактів: купівля-продаж, найм, доручення, товариства. Договір купівлі-продажу – консенсуальний контракт, згідно з яким продавець зобов’язується передати покупцеві у власність якусь річ, товар, а покупець зобов’язується заплатити продавцеві певну грошову суму. Договір найму: найм речей; найм послуг або робочої сили вільної людини; замовлення (підряд). Договір найму речей – одна сторона (наймодавець) зобов’язується надати іншій стороні (наймачеві) річ у тимчасове користування, і наймач зобов’язується сплатити за користування річчю певну винагороду, а після закінчення договору передати річ наймодавцеві. Найм плодоносний називається орендою. Договір найму послуг або робочої сили – консенсуальний контракт, за яким одна особа (найнятий) віддає в розпорядження іншій особі (наймачеві) свою робочу силу, свою працю за певну винагороду. Договір підряду (або замовлення) – консенсуальний контракт, за яким одна сторона (підрядник) бере на себе зобов’язання виготовити для іншої (замовника) певну річ за грошову винагороду. Договір доручення, за яким одна особа (довіритель) доручає іншій особі (довіреному) виконання якоїсь справи або цілої низки справ. Договір товариства – договір, за яким дві або більше осіб погоджувалися спільно брати участь у досягненні якоїсь мети, дозволеної правом, корисної суспільству і самим товаришам, які брали у ньому участь.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Основы алгоритмизации

Алгоритмизация - это процесс создания алгоритма решения задачи. Основные свойства алгоритма. Чтение блок-схемы алгоритма. Способы записи алгоритма. Основные алгоритмические конструкции. Основные типы алгоритмов.

Отзыв на выпускную квалификационную работу студента

Выпускная квалификационная работа посвящена обеспечению информационной безопасности Web-сервиса организаций.

Проблемы Сухого закона и бутлегерства в США

Индустриальное развитие стран Запала во второй половине XVIII - XIX вв.

Ко второй половине XVIII в. в социально-экономической области развития стран Западной Европы и США были созданы все условия для начала промышленной революции. Разрушение старых феодальных порядков, экономическое и политическое укрепление буржуазных слоев общества

Қaғaз ыдыстap өндipiсi үшiн сaпa мeнeджмeнтi жүйeсiн құpу

Диплoмдық жұмыс. Зepттeу жұмысының мaқсaты. Қaғaз ыдыстap өндipiсiндe ҚP СТ ИСO 9001 стaндapтын eнгiзудiң тиiмдiлiгiн бaғaлaу.